تاریخ درج خبر : 1392/07/20
کد خبر : ۱۰۵۸۹۸
+ تغییر اندازه نوشته -

نامه یک شرکت نفتی به وزیر نفت

سایت استان: غریب واحدی پور

آقای مهندس واحدی پور از کاربران محترم سایت استان و از نیروهای خدوم شرکت نفت آغاجری می باشند که نامه ای سرگشاده به وزیر نفت نوشته و در آن به صورت موردی مشکلات منطقه نفتی آغاجری را مطرح کرده است. این مشکلات در حوزه های دیگر از جمله گچساران وجود دارد و می تواند درد دل بسیاری از کارکنان این منطقه نقتی نیز باشد.

متن نامه در پی می آید:

جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت
با سلام:
حضرت عالی به خوبی مطلعید که با غوغاسالاری های بی سابقه وبا اسم رمز مافیای نفت نه فقط خدمت تاریخی بی نظیر جنابعالی در خلق شاهکاری چون عسلویه وتقدیم آن به ملک ومیهن نادیده انگاشته شد بلکه عده ای با این توجیه که نفت را از سفره مردم دریغ ودر قرار دادهای کلان به کشور خیانت کرده اید و…
به زعم خودپرونده شما را چنان محکم بستند که حداقل حکم آن دوری مادام العمر از عرصه های خدمت به مردم بود .
لکن، خوشبختانه ،تلاقی تاریخ وسرنوشت به گونه ای معادلات آنان را به هم ریخت که بطرز بی سابقه ای مورد اعتماد معتمد مردم قرار گرفتید واو در پارلمان سپر بلایتان شد واگر چه در ظاهر خطاب به ملت بلکه در واقع به جهان وتاریخ گفت “…من به صراحت به ملت ایران عرض می‌کنم به عنوان منتخب شما فرد بهتری را برای این وزارتخانه نمی‌شناسم…” و سرانجام نتیجه هم این شد که به فرموده خود دوباره پیش جنگ ومحرم نظام اسلامی برای نقش آفرینی در جنگ جدید وشکست تحریم های اجنبی شدیدوردای وزارت نفت بر تن کردید .
وبدینوسیله زمان در ایفای نقش بعنوان بزرگترین مدافع مردان بزرگ به جنابعالی فرصتی دوباره بخشید تا از همان رسانه ها وپایگاهائی که سال ها یک طرفه وبی رحمانه کوبیده می شدید. به دفاع ازخودبرخیزید.
از اینرو،چون اینجانب یقین دارم .حضرت عالی بیش از هر کس دیگری صدور حکم برائت خود از آن اتهامات وقدر ومنزلت دوباره یافتن را مدیون هیأت منصفه مردمی 24خرداد 92و دولت برآمده از آن می دانیدو به فرموده امام ولی نعمتان خود را هرگزفراموش نخواهید کرد.
لذا،بعنوان کسی که سختی کار در محروم ترین منطقه نفتی یعنی شرکت بهره برداری نفت وگار آغاجاری راچون بسیاری از همکاران بر خود وخانواده هموار کرده وهرگز هم شخصیت انسانی ام را با از جا کندن پاشنه درب صاحب نفوذی برای گرفتن امتیازی هر چند مهم نیالوده ام وحرمت قلم وزبانم را چون ناموس پاس داشته ام واز شرایط وموقعیت شغلی ام هم رضایت کامل دارم .
لکن،چون عملی شدن هر طرح وبرنامه کلان در وزارت نفت را بیش از هر امر دیگری مرهون قدرت منابع پایان ناپذیر نفت یعنی متخصصین وتلاشگرانی می دانم که در اقصی نقاط حوزه مسئولیت این وزارتخانه عظیم نقش آفرینی می کنند وآثار تلاش فکری وجسمی آنان در قطره ،قطره نفت وسایر مشتقات تولیدی که شاید تنها خروجی وسوسه انگیزمجموعه واحدنفت باشد موج می زند .
از آنجا که به حق ویا ناحق شایع شده است که دردوران های قبلی وزارت حضرت عالی با وجود پیشرفت های چشمگیر در بسیاری از زمینه ها به حق وحقوق نیروی انسانی نفت توجه نشده است . وبی شک عملی شدن تعهدشما مبنی برافزایش سطح تولید نفت در مقایسه با میزان فعلی در صورت عدم پیشرفت در این زمینه به سهولت امکان پذیر نخواهد بود .
تصمیم گرفته ام که جهت اطلاع جنابعالی فهرستی از مطالبات کارکنان نفت راکه در واقع آنان هم از توده مردم یعنی ولی نعمتان مسئولین هستند بشرح ذیل عنوان کنم .
البته با علم و اطلاع از اینکه اولاً وزارت نفت به همان فیل داستان مولوی می ماند که هرکسی بنا به شرایط فقط می تواندبخشی از آن را لمس وتوصیف کند ولذا اگرچه اینجانب با کار در بخشی از این وزاتخانه مشکلاتی را درک کرده ام که اگرچه ممکن است مسائل مبتلابه بسیاری از همکاران باشد.لکن به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن وعدم توجه به مشکلات سایر بخش هاو یا برجسته کردن موارد مربوط به یک بخش خاص نمی باشد.
ثانیاً ،چون برداشت ما متناسب با موقعیت وجایگاه شغلی است.ممکن است برخی مسائل از دیدگاه کلان نگرمسئولین بی اهمیت باشند .لکن به هر نحوی فکر وانر‍ژی مهم بخش عمده ای از کارکنان را به خود اختصاص داده اند .وباید مد نظر قرار گیرند .
1- منابع حیاتی نفت وگاز ودر نتیجه کارخانجات عظیم مناطق محروم از عوامل عمده تحقق قسمت اعظم سیاست های کلان وزارت نفت هستند .در حالی که محروم بودن نیروی انسانی موثر در بهره برداری از این منابع و کارخانجات ازامکانات زندگی به خصوص مسکن موجب سلب انگیزه آنهاگردیده است .که اعمال نفوذ در واگذاری تعداد معدودی مسکن در مواردی خود مزید بر علت گردیده است .
لذا،به موازات تعریف وعملی کردن پروژه های ملی ،پشتیبانی از پروژهای ساخت مسکن وساماندهی نحوه واگذاری مسکن به پرسنل می تواند به احیای انگیزه حداقل بخشی از کارکنان و افزایش بهره وری آنان منتهی شود .
2-اگرچه از منظر دیگران ،کارکنان نفت از تمام امکانات رفاهی برخوردارند .لکن بعلت تعداد زیاد کارکنان که ناشی از گستردگی حوزه عملکرد است وعدم گسترش مراکز رفاهی وتفریحی متناسب با افزایش کارکنان ، شاغلین نفت در مناطق محرومی که از حیاتی ترین امکانات بی نصیب می باشند با مشقات فراوان وسال ها در نوبت ماندن شاید بتوانند بصورت نیم بند از یکی از مراکز تفریحی شرکت نفت برای تجدید روحیه خود وخانواده استفاده کنند.
ضمن اقراربه عدم اطلاع از صحت وسقم اعمال نفوذها در این زمینه و پایین بودن سهمیه مناطقی همچون آغاجاری ،بررسی وبهبود وضعیت این امکانات رفاهی را خواست ومطالبه قشر عظیمی از کارکنان می دانم .چرا که شأن خانواده کارکنان زحمت کش وزارت نفت رابالاتر ازگردن کج کردن برای استفاده از خانه های معلم ومدارس و..می دانم .
3-ازجمله مسائل حاد بسیاری از مناطق به خصوص آغاجاری با برخورداری از کارخانجات جدید و مهم همانند بزرگترین تزریق گاز خاورمیانه با تجهیزاتی مدرن ،عدم وجود نیروی متخصص برای امر تعمیر ونگهداری است که متأسفانه اگر چه چند سالی است بطور مرتب نیاز سنجی شده واستخدام صورت می پذیرد .لکن بعلت محرومیت منطقه تعادل خروجی و ورودی به هم خورده است وبسیاری از نیروهای جدید با توسل به مراجع خاص در سال های اولیه خدمت وقبل از کسب صلاحیت لازم برای خدمت رسانی از چرخه خارج می گردند .که اگر مرگ ومیرها وبازنشسته ها را مد نظر قرار دهیم .شکاف بین نسلی نیروهای متولی امر مهم نگهداری از ادوات حساس را بیشتر متوجه می شویم .
بنابراین ،پاشنه آشیل دربازدهی طرح های استراتژیک در این مناطق نیروی انسانی است که عوارض عدم توجه به آن اگرچه شاید اکنون به وضوح قابل مشاهده نباشد .اما، در راه است .واگر چه به زعم عده ای شاید تمدید بازنشستگی افرادی خاص بعنوان مسکنی علاج درد باشد ولی نباید غافل بود که در بسیاری موارد” درد ومشکل” خودکسانی هستند که نه با تخصص در امور شغلی بلکه با تخصص در روابط به خصوصی عمر گذرانده و جایگاه کسب کرده اندوبه اصطلاح صاحب تجربه هستند .
مضافاً اینکه متخصص شدن در کارهای تخصصی مهم همانند مهارت های زندگی باید با صرف عمر وکسب تجربه مفید صورت پذیرد واز نسلی به نسل دیگر انتقال یابد .
لذا،اتخاذهرگونه سیاستی باید با ملاحظه تمام جوانب امر صورت گیرد .
4-متأسفانه عدم اعتماد به پرسنل متخصص خصوصاً در مناطق کوچک که با برداشت های خاص از قانون وبه بهانه افزایش ضریب امنیت وگاهی در حوزه ادوات ودستگاههای جدید مبادله اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات سخت گیری های غیر منطقی وبدون از حاصل وغیر ضرور را افزایش می دهد اگر در دولت جدید نهادینه ،کارشناسی شده و به روز نگردد .بخاطر عدم همسوئی با پیشرفت های جهانی از عوامل اصلی سلب انگیزه متخصصین وموانع عمده شکوفائی استعداد آنها می باشد .

5-آنگونه که شنیده های تأیید نشده ام حکایت می کند اختصاص سهمیه ارزشیابی به مناطق بر اساس معیارهائی صورت می پذیرد که برهمین اساس منطقه آغاجاری در ردیفی قرار گرفته که 15درصدارزشیابیA و25درصدارزشیابی Bبه کارمندان هر اداره ای تعلق می گیرد .که عملی شدن این قانون موجب شده است تا در ادارات مهمی همانند نگهداری وتعمیرات برخی ازکارکنان حتی با مدارج دانشگاهی معتبر وکارخوب وقابل قبول بعلت تعداد زیاد پرسنل به سهولت موفق به کسب ارزشیابی خوب نگردند ودر نتیجه این امردر ذهن وروح آنان محرومیت منطقه را دوچندان کرده وروند هجرت زودهنگام آنها از منطقه را تشدید کند .
ذکر این نکته واجب است که اگر چه نظام جدید ارزشیابی عملکرد شاید برخی از مشکلات فعلی را مرتفع کند .ولی خود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که باید در جای مناسب به آن پرداخته شود .
6-ضمن احترام به تمام همکاران شاغل در مدیریت ها وادارات مختلف نفت وارج نهادن به زحمات وتلاش آنان واصرار بر این اعتقاد که هر کس باید در حرفه خود امکان تشویق و ترقی تا حد اعلا را داشته باشد .بر این اعتقادم که در تولید وانتقال نفت وسایر فراورده های نفتی نقش برخی قسمت ها برجسته تر بوده ود رحقیقت فلسفه شکل گیری برخی از مدیریت ها وبخش های جانبی برای خدمت رسانی به پرسنل اصلی مؤثر در امر تولید بوده اند .
لکن،متأسفانه امروز وضعیت به شکلی تغییر کرده است که ادارات فرعی در بسیاری از زمینه ها جذبه بیشتری داشته وهمین امر انتفال از ادارات عملیاتی به سایر ادارات راهم تشدید کرده وموجب افزایش آهنگ کاهش پرسنل متخصص وفنی گردیده است .
7-بواسطه برخی مسائل دردمندانه باید گفت که چون در برخی موارد استحکام جایگاه مدیران بیش از آنکه بسته به کار وتلاش کارکنان باشد به منابع قدرتی بیرونی وابسته است .
لذا گاهی اوقات بهره مندی افراد غیر شرکتی صاحب نفوذاز امکانات شرکت نفت بیش از شرکتی ها می باشد .که این مهم گاهی بر روح وروان پرسنل تأثیر سوء داشته وسلب انگیزه آنان را بدنبال خواهد داشت .که امید است چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود .
8-برخی از استخدام های خارج از ضوابط حتی بصورت پیمانی وغیره بواسطه عدم پیروی از قانون مشخص وآشکار بودن اعمال نفوذ افراد صاحب نفوذ با توجه به محرومیت منطقه مشکلاتی را برای پرسنل بومی ایجاد کرده است که سرکوفت های خانواده ومشاهده تبعیض وبیعدالتی بیش از بیکاری فرزندان عذابشان می دهد .بصورتی که خواهش تؤام با التماس متخصص دستگاههای حساسی چون توربین برای بکارگماشتن فرزندش حتی بعنوان آبدارچی منظره ای را به نمایش می گذارد .که نمی تواند شأن یک نیروی اثرگذار درنفت باشد .
9-سنگ بنای اولیه نفت را اجنبی به گونه ای گذاشت که ارتقا وکسب سمت های خاص بصورت استانداردمستلزم سطحی ازمهارت وتوانائی بود لکن امروزوبالاخص در سال های اخیر بی قانونی واختلال در استانداردها بویژه در مناطق بومی به این حوزه هم سرایت کرده است وگاهی کسانی در مقابل سمت هائی انجام وظیفه می کنند که تخصص وصلاحیت های آنها هیچ ارتباطی به آن سمت ها ندارد .ودر واقع وآنگونه که بطور مکررشنیده می شود “یک نفر کار را می کند ودیگری سمت ومزایای آن را می گیرد “وعوارض سوء این سیاست زمانی بیشتر نمایان می شود که گاهی افردی که الفبای مدیریت را نمی دانند وهیچ گونه قرابتی هم با کاروزحمتطاقت فرسای نیروهای فنی ندارند به ناحق برصندلی های مدیریت تکیه می دهند و…..
در همین ارتباط نیز دوره های آموزشی خارج از کشور که برای امر خطیر تعمیر ونگهداری ادوات ضرورتی اجتناب ناپذیر هستند قابل ذکرمی باشند که برخی اوقات عده ای بنام آموزش ودر واقع برای تفریح بجای نیروهای خط نخست جبهه تعمیر ونگهداری انتخاب واعزام می شوند که اصلاً ادوات موصوف را به چشم هم ندیده اند .
10-هم اکنون سیستم پاداش فاقد نظام وقانون مدونی است ونحوه تشویق ارتباطی با توانائی وخلاقیت و تأثیر افراد ندارد .وهمه بصورت یکسان بهره مند می شوند ولذا کوچکترین تأثیری در میزان تولید وشکوفائی استعداد پرسنل ندارد که بازبینی آن اجتناب ناپذیر است .
در خاتمه ضمن بسنده کردن به همین موارد، موفقیت روز افزون جنابعالی و سرافرازی ایران وایرانی را آرزومندم.

*(مطلب منتشر شده، نظر نویسنده محترم می باشد و انتشار آن در سایت استان به معنای تایید تمام یا بخشی از آن  نمی باشد)

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • رسول گفت:

  با توجه که اینجانب دوست وهمکار مهندس بودم و هستم و وخواهم بو د به این مقاله که درد دل تمام همکاران تعمیراتی وغیره را بیان میکند نمره ۲۰ میدهم و آرزو میکنم که جناب وزیر ودیگر مسولین این مطالب را بخوانند و جدی بگیرند ودلم میخواهد هنر کار کردن از پدر به پسر منتقل شود.تشکر

 • مهدی بهروزی گفت:

  ضمن تشکر از نامه دوست عزیزم امیدوارم که اخلاق و شایسته سالاری هر روز در جامعه روز افزون تر شود و مشکلات موجود در کشور به دست پر همت مردم ومسولین از بین برود

 • ناشناس گفت:

  من در این سایت مقالاتی را می بینم که همگی یک وجه مشترک دارند و آنهم شکوه و شکایت از بی عدالتی های دولت گذشته لیکن همیشه آقای احمدی نژاد بیشترین رای را از این استان می آورد و وقتی به استان کهگیلویه می آمدند به روایت تصاویر تلویزیون برایش سر و دست می شکستند. لذا این این اظهارات و آن رفتارها با یکدیگر منافات دارند.

 • محمد از نفت مرکزی گفت:

  با سلام. من هم تایید میکنم. اخلاق، مدیریت و توسعه انسانی فراموش شده و بهره وری در حد شعار مانده و متاسفانه آثار زیانبار مستقیم و چشمگیری ناشی از دلسردی پرسنل به چشم میخورد. بطور مشخص اخلاق ماکیاولی در میان بخش زیادی از مدیران در لایه های مختلف به چشم میخورد که باعث بی تفاوتی در پرسنل شده است و همانطور که جناب مهندس زنگنه در برنامه نگاه 1 اظهار داشتند برای پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت نفت، تغییرات گسترده اجتناب ناپذیر است

 • ناشناس گفت:

  با سلام
  ای کاش این نامه به دست آقای وزیر می رسید چون درددل اکثر همکاران نفتیی است

 • بهمن لکی گفت:

  با تشکر از شما به دلیل توجه به شایسته سالاری و به امید حل مشکلات منطقه در دولت تدبیر و امید با انتصاب نیروهای خدوم .
  موفق باشید.

 • ناشناس گفت:

  با سلام:اکثر مطالب واقعیت دارد.ای کاش گوش شنوا بود ای کاش بصورت ویژ ه موارد بررسی می شد و پس از اسیب شناسی گروهی بدنبال چاره اندیشی پی گیری می کرد .ای کاش این صنعت بزرگ دستخوش این همه مسایل قرار نمی گرفت. ای کاش تغییرات و مسولیتها وانتصاب ها در چار چوبی اصولی قرار می گرفت.ای کاش صاحب نفوذها با عابروی دیگران …. ای کاش حرمت ها نگه داشته می شد. ای کاش وهزاران ای کاش ………….

پربازديد