تاریخ درج خبر : 1392/07/29
کد خبر : ۱۱۳۴۲۱
+ تغییر اندازه نوشته -

طلاق سرنخ مسایل عمده خانواده

سایت استان: دکترعلی تفضلی
خانواده مهم ترین سازمان تربیتی است.هیچ سازمانی به اندازه سازمان خانواده عاطفه و احساس تولید نمی کند.همین عواطف تعین کننده وابستگی یا گسستگی است.همین عواطف در صورت تقویت پیوستگی اعضا به یکدیگروبه ارزشها ،زمینه شکوفایی توانایی و استعدادهای مفید افراد خانواده می شود.در واقع ارزش های جامعه از صافی مناسبات خانواده به فرزندان منتقل می شود و به این ترتیب جامعه پذیری کارآمدمی شود. در استان کهکلویه و بویر احمد خانواده مشکلات عدیده ای دارد.همه این مسایل را می توان در ناسازگاری زوجین مشاهده کرد.در واقع ناسازگاری زوجین در خانواده نماد بیشترین ومهمترین مسایل خانوادهو منشا اغلب کجروی های اجتماعی است.

در این مجال به دو عامل که به گمانم مهمترین هستند،اشاره می شود.

1- عامل اول نقص فرهنگی است.فرهنگ یعنی باورها،ارزشها، نمادها و هنجارهای مشترک.چون مشترکند بر اذهان همه افراد جامعه مسلط اند.و چون بر اذهان مسلط اند و با عواطف عجین اند، روش کار افراد جامعه را تعین می کنند.پس هرکاری را که افراد جامعه انجام می دهند باید فرهنگ روش آن را مشخص کرده باشد. منظور از نقص فرهنگی این است که در فرهنگ برای بعضی از نیازها روش های تعبیه شده ای در برخورد منطقی با آن نیاز وجود ندارد، یا حداقل روش موجودکارآمد نیست. در جامعه ما به دلیل عدم بازسازی و نوسازی فرهنگ ، درجاهایی با نقص فرهنگی روبرو هستیم.خواستگاری یکی از این موارد است. شیوه خواستگاری در فرهنگ قدیمی ما خصوصا در روستاها کاملا کارآمد بود چون فقط امر والدین نبود بلکه یک پیش بینی موفقیت آمیز بود که به ندرت به اشتباه می انجامید. در قدیم وقتی که پدریاپدر بزرگ پیشنهاد خواستگاری می داد حداقل دو سه نسل خانواده طرف مقابل را می شناخت، و یک نقشه فرهنگی اجتماعی در پیش روی او برای تناسب خانواده ها وجود داشت. این رسم ممکن است هنوز هم فی الجمله باشد اما کارآمدی چندانی ندارد.
دلیل ناکارآمدی این رسم چیست؟ تعداد اشخاصی که فرد درگذشته می توانست با آنها تعامل داشته باشد،محدود بودند،لذا میزان تعامل فرد با اشخاص زیاد بود.اما اکنون تعداد اشخاصی که فرد می تواند با آنهاتعامل داشته باشدزیاد و میزان تعامل با آنها کم است.به عبارتی به میزانی که تعداد افراد در یک محیط کم باشد،میزان تعامل هرکدام با دیگران زیادتر ودرنتیجه شناخت طرفین نسبت به هم بیشتر است. هرچه تعداد افراد در یک محیط بیشتر میزان تعامل هر یک ازافراد با دیگران کمتردرنتیجه شناخت طرفین ازیکدیگرمحدودتراست.این امرنتیجه که درپی مهاجرت روستاییها به شهروافزایش میزان دختران تحصیلکرده وگسترش تعاملات آنها وپسران نسبت به گذشته و وفور تماس با فرهنگ غرب واقبال حکومتگران ایرانی به تعامل با دنیا، وجود فضاهای گسترده رسانه ای از قبیل تلویزیون،سینما، ماهواره و اینترنت است.بنابراین شناخت آدمها از یکدیگر کم شده و آدم ها همدیگر را نمی شناسند. پس اکنون این فرمول که والدین برای ازدواج تصمیم بگیرند،چندان مناسب نیست. میزان طلاق و ناسازگاری های دیگر نشان می دهد که خواستگاری به سبک قدیم کارایی زیادی ندارد، جوانان هم که خود راسا اقدام می کنند،براساس محاسبه هزینه –مزایا تصمیم می گیرند و چون دانش لازم را در زمینه قواعد شناسایی راههای پیش رو و محاسبه هزینه مزایای آنها ندارند،واگر هم این توانایی راداشته باشند،به ایجاد تعلق و احساس پیوند منجر نمی شود،تصمیم آنها به شدت از عوامل مادی متاثر است و با تغییر اهمیت این عوامل زندگی مشترک آنها هم متلاطم و در نهایت گسسته خواهد شد. این یعنی نقص فرهنگی، چون نیازی به نام همسر گزینی مناسب وجود دارد ولی یک ساز و کار اجتماعی فرهنگی کارآمدبرای پاسخ این نیاز وجود ندارد که کار خودش را درست انجام می دهد.به همین دلیل ناسازگاری در خانواده ها زیاد شده و طلاق یکی از شاخص های ناقص ناسازگاری در خانواده است.
2- طلاق یکی از شاخص های ناسازگاری زن و شوهر است.اما در ایران و بویژه در استان کهکیلویه و بویر احمد،شاخص معتبری برای انعکاس مشکلات خانواده نیست. زن و شوهر بویژه زن بسیاری از ناسازگاری ها را تحمل می کنند،چون عواقب طلاق برای آنها پرهزینه است.داشتن فرزند ، وابستگی اقتصادی زنان،شانس پایین ازدواج مجدد زنان،برخورد جامعه با زنان مطلقه و فقدان آرامش زنان مطلقه نسبت به زنان شوهردارهمه اموری هستند که مانع جدایی قانونی(طلاق) زوجین می شوند.پس میزان موجودطلاق واقعیت مسایل خانواده در استان را به درستی نشان نمی دهد.مسایلی که هرکدام به تنهایی برای وقوع طلاق کفایت می کنند.
یکی ار عوامل عمده ناسازگاری در خانواده تضاد ارزشی است.تضاد ارزشی یعنی تفاوت در اولویت های ارزشی طرفین.عمل ناسازگارانه هم یعنی عملی که نیت اصلی عامل آن تعارض با طرف مقابل باشد.عمل های ناسازگارانه نماد نابسامانی ساختاری در نظام خانواده اند.وقتی زن و شوهر ارزش ها و باورهای مشابهی نداشته باشند،توقعاتشان از شوهری و بانویی هماهنگ نیست.زن کاری انجام می دهد،از نظر خودش کاری خوب و از نظر شوهرش کار بدی است.همین طور مرد کاری انجام می دهد که از نظر خودش خوب است،اما این کار از نظر زن بد است.پس آنها در باره یک عمل مشخص، برداشت متضادی دارند.به چنین حالتیعدم تعادل می گویند.وقتی این حالت ایجاد شود،طرفین نسبت به هم واکنش منفی نشان می دهند.واکنش منفی،نسبت به هم نماد شخصیت های متضاد است.شخصیت هم چیزی نیست مگرباورها وارزشهایی که طی فرایند جامعه پذیری هرکدام درونی کرده اند.پس تفاوت فرهنگ به تفاوت شخصیت منجر می شود و تفاوت شخصیت،موجب نگرشها و طرز برخورد متفاوت آنها می شود.این امر آثاری دارد از جمله نزاع و کشمکش که گاهی آشکار است مانند کتک زدن،گاهی هم پنهان است که همراه با دروغ و فریب همدیگر در زندگی مشترک آنها جریان داردودر نهایت موجب جدایی عاطفی طرفین می شود.در چنین خانواده ای وقوع همه نوع کجروی برای زن و مرد و فرزندان ممکن است.به عبارتی ضریب کجروی در چنین حالتی بسیار بالا خواهد بود.بنابراین،این میزان از طلاق در کهکیلویه و بویر احمد قله سونامی مشکلات خانواده است.بخش عمده آن را این آمار نشان نمی دهد.

پیشنهاد:

1- شبکه تلویزیونی استان به جای برنامه های ملال آورو بی محتوا، یک دوره یک سالهمیزگردهایکارشناسی در باره خانواده و مسایل آن با حضور کارشناسان خبره استان و استانهای همجوار در یک دوره زمانی مشخص تدوین کند.و از این طریق خانواده ها و خصوصا جوانان را از وضع موجود و آثار چنین وضعی آگاه کند.
2- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،با تامین اعتبار لازم برای انجام پژوهش های تجربی در هر سال توصیف دقیقتری از وضع خانواد در استان فراهم کند و علل و عوامل موثر بر ان را شناسایی کند.
3- پیوند منطقی و کارآمدی میان صدا وسیما،فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و ائمه جمعه و جماعات تعریف و اطلاعات و آگاهی لازم درباره مسایل خانواده را به مردم منتقل نمایند.
4- اهمیت تاسیس سازمانهای مشاوره ازدواج و خانواده کمتر از اهمیت تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی نیست.لذا تدوین چاچوب استاندارد برای تاسیس سازمانهای مشاوره ازدواج و خانواده از سوی سازمانهای رسمی استان برای تشکیل خانواده پایدار امری ضروری است.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد