تاریخ درج خبر : 1392/08/08
کد خبر : ۱۲۰۹۳۹
+ تغییر اندازه نوشته -

اصلاح طلبان فرصت سوزی نکنند

سایت استان: غلامحسین هادیانی نژاد

اصول گرایان پیش ازانتخابات ریاست جمهوری درموضع گیریهای مختلف برحضوررقیب قدیمی خود یعنی اصلاح طلبان درعرصه سیاسی تأکید میکردند. اماحالابازسازی جبهه اصلاحات کام برخی ازاصولگرایان را تلخ کرده ، وازبیم فتوحات بیشتری ازسنگرهای دیگرتوسط اصلاح طلبان بسیاردرهراسند. باپیروزی دکترحسن روحانی درانتخابات اخیراکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان تأکید میکردند که دولت دکترروحانی دولت اصلاحات نیست وحتی پسوندهای اصولگرایی هم به ایشان چسباندند.امابامعرفی کابینه به مجلس این دکترحسن روحانی بود که تکلیف خود را با اصولگرایان روشن کرد. ازآنجاییکه حضوربرخی چهره ها درمیان این کابینه خوش آیند اصولگرایان نبود ، داد وهوارافراطیون این طیف را درآورد و فضای رسانه ای شاداب و جو پرامید کشوررا غبارآلود کردند، وهر روز به جای در نظر گرفتن مصالح ملی به فکر جنجال و خودسری و تخریب سمبل و شاخص های مطرح طیف برنده برآمدند. ولی کفه ی ترازو رفته رفته به نفع طیف اصلاح طلب درکابینه ی دکترروحانی سنگینی کرد و آنطورکه در ایام انتخابات اصلاح طلبان آماج توپخانه وحملات سنگین افراطیون قرارمیگرفت ، این بارخیلی عجولانه ،« اعتدال» را مورد هدف قراردادند.ازطرف دیگرجمع کثیری ازاصولگرایان باایجاد فضای همدلی وحمایت وبه قصد توسعه همه جانبه کشورکابینه ی منتخب دکتر روحانی را پشتیبانی میکنند وشاید بشود گفت که درجاهایی اصولگرایی درحالت گذاربه اصلاح طلبی است .اگرخاستگاه اصلاح طلبی دربین آحاد مردم رصد شود ،میزان محبوبیت این طیف خیلی فراتر از وضعیت اوقات انتخابات است که می شود با استحکام ریشه های اعتدال اصلاحات را مقتدرتر ساخت و به صحنه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ، افتصادی و فرهنگی جامعه بازگرداند. اصلاح طلبان راه رفته در دوران هشت ساله ی حاکمیت خود را تکرار نکنند. افراطی گری و عدم توجه به ظرفیت ها وباورها فضای جامعه را رادیکالیزه خواهد کرد. این طیف باید با شبکه سازی وگسترش زنجیره های حزبی ،بدنه اجتماعی را دردستورکارقرارداده ودرجذب حداکثری لایه های مختلف اجتماعی تلاش کنند و به این پیروزی تقریبی اکتفا نکنند زیرا که سهم خواهی گروهها درریزش این بدنه اجتماعی بی تأثیرنیست .شکست رقیب با آرایی نزدیک کار را به احتیاط میکشاند چراکه رقیب به واکاوی و آسیب شناسی اردوگاه خود وهمچنین سازماندهی مجدد نیروهای خویش دراندیشه ی غلبه براردوگاه پیروزاست .دراینجا انتخابات که نماد دموکراسی ومردم سالاری است را اگربه فتوحات رزمی تشبیه کنیم اینطوراست که فاتحان وقتی منطقه ای استراتژیک را فتح میکردند برای حفظ دست آوردها، پاسبانهای قوی ومقتدرمیگذاشتند.چنانکه درمیدان سیاست وماراتن انتخابات طیف برنده ، باید دولتمردان زیرک ،چابک ،دانا،خدمتگزارومردمدار درمسند و کرسی های صدارت جلوس کنند. بخش عمده ای از نیروهای تأثیر گذار اصلاح طلب که عرصه ی سیاست را تشکیل می دهند،چه آنهایی که هم اکنون بازوی توانمند دولت اند ودر کابینه مشغولند وچه آنهایی که بیرون از کابینه اند، باید بیشترین توجه خود را به سمت انباشت سرمایه های اجتماعی که در انتخابات اخیر شکل گرفته معطوف کنند و با انسجام هر چه بهتر باید پشتوانه ی اصلاح طلبان در جامعه مدنی قوی تر، و گستره ی فعالیت آنها بیشتر شود. همانگونه که مشهود است کشور نیاز به پرورش نیروهای مدیریتی وسیاسی برای ایفای نقش در آینده دارد.باید از سرمایه های اجتماعی منسجم شده ی کنونی نهایت مراقبت به عمل آید تا اولا: مقهور رقیب نشوند و ثانیا: در بزنگاههای دیگر که کشور نیاز به بهبود اوضاع داردا ز این سرمایه ها مدد گرفت.اگراصلاح طلبان با درایت عمل کنند می توانند با استفاده از نیروهای تأثیرگذار همچون آقایان هاشمی ،خاتمی و عارف وفاق و همراهی را بیشتر کنند وسازماندهی جدی بعمل آورند. اصلاح طلبان تا اینجای رقابت هوشمندانه عمل کرده اند چراکه ازاستراتژی یک گام به عقب ودوگام به جلوتاکنون بهره برده اند واگرازهمین تاکتیک استفاده کنندمیتوانند همانطورکه با اجماع برروی یک کاندیدا پاستور را فتح کردند با تلاش مضاعفی بهارستان را بدست بیاورند. جمع پیروزاصلاح طلب دراین زمان که ازفرصت تعدد کاندیداهای رقیب ونارضایتی مردم ازعملکردهشت ساله استفاده کردند وتوانستند یک برگشت رسمی وبدون هزینه به عرصه حاکمیت داشته باشند بدانند دیگر زمان فرصت سوزی نیست ، وآنچه ازتجربیات ومعلومات کشورداری درچنته دارند باید به فعل درآورده و دروهله ی اول با تغییرمحسوس وملموس دروضعیت معیشیت ایرانیان متمدن گامهای اساسی وتاثیرگذار درکوتاه مدت بردارند، گرچه از دولتی که70 روز است زمام امور را به دست گرفته وبا میراث سنگینی از مشکلات نیز مواجه است نباید انتظار داشت به سرعت همه ی مشکلات را حل کند. اما قدراین همای سعادتی که بال زده وبرشانه های آنان نشسته را بدانند ،زیراکه همیشه فرصت ها مهیا نمی شود، بقول شاعر: «…که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند».

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • غلامحسین هادیانی نژاد گفت:

  با درود به دوست شریف وبزگوار جناب تقوی
  یک همیشه یک است. شاید در تمام عمرش نتوانسته بیش از یک باشد.

  امابعضی اوقات می تواند خیلی باشد:

  یک دنیا ،

  یک سرنوشت ،

  یک خاطره ،

  یک عشق پاک،

  و یا ” یک دوست خوب مثل تو ”
  به عنوان برادر کوچک شما در هر کجای این سرزمین به یاد بزرگواریهای همه ی دوستانی مثل شما هستم .ابوسعید ابوالخیر میگوید:تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
  بی درد بمانی و به دردی نرسی.

 • تقوی گفت:

  با درود به دوست بسیار عزیز و شریف. واقع بینی ات در این مقاله قابل ستایش است.جامع و جالب بود.هر کجا که هستی عمر دراز و قدحت پر می باد. تو رود روان بودی و رفتی سوی دریا سنگ است و سفالین که ته جوی بمانده است.!!!!

 • محقق اینده نگر گفت:

  ……………………………………… اصلاح طلب قبلا امده بود رفت چیز جدیدی نیست فقط ادمها هستند که رنگ عوض میکنند افراط وتفریط بد است اگر اصول گرایان افراط نمیکردند امروز رضایت مردم را داشتند فکر میکنم اعتدال عملی کار ساز است نه اعتدال شعاری هر گاه نیروهای توانمند ومتعهد به کار امدند مشکل حل خواهد شد

پربازديد