تاریخ درج خبر : 1392/08/10
کد خبر : ۱۲۲۵۸۰
+ تغییر اندازه نوشته -

حذف نیروهای حزب الهی یا سوء استفاده از القاب ارزشی در دانشگاه یاسوج!

سایت استان: احسان یوسفی

این روزها خبرگزاری که همواره با اخبار جهت دار سعی در تقابل با جامعه دانشگاهی را داشته است این بار با انتشار خبری که سعی در شانتاژ خبری و فریب افکار عمومی و غیر واقع نشان دادن واقعیت را با خود به همراه داشته است سعی کرد اقدامات تحسین برانگیز و شجاعانه ریاست جدید دانشگاه یاسوج را با عناوین معنا داری چون “برخورد با نیروهای حزب الهی ” مخابره کند تا در پشت کلماتشان به نوعی فضای مسمومی را علیه دکتر رمضانی با هدف های چون ضدیت با ارزشهای نظام معرفی کنند تا به مقاصد خود برسند.

دانشگاه یاسوج

اما آنچه این روزها توسط برخی رسانه ها که با پول بیت المال ارتزاق می شوند و ادعا دارند که نیروهای حزب الهی توسط ریاست دانشگاه یاسوج مورد برخورد واقع می شوند با این نوع خبر رسانی سوالاتی را در ذهن افکار عمومی مطرح می کنند که پاسخ به هر کدام از آنها می تواند معما های این پازل را برطرف سازد: آیا بهتر نیست مسئولین سابق به این سوالات پاسخ دهند و سکوت معنادار خود را بشکنند که این چه نیروهای هستند که برخی ادعای حزب الهی بودن را با خود به یدک می کشند و ادعای اسلام،حق و عدالت را دارند اما با بی عدالتی و خلاف قانون بورسیه شدند؟ کجای احکام و دستورات دینی خود ساختگی برخی از آنان که خدا و اسلام را بر اساس منافع خود تعریف می کنند بدین امر خلاف شایسته سالاری تکیه می کند؟ کسانی که ادعای حزب الهی بودن را سر می دهند آیا خود نباید الگوی صداقت ، راستی و عدالت باشند؟ یا نکند به خاطر این القاب ارزشمند باید دست به سوء استتفاده و رانت بزنند ؟ آیا کسانی که خود را حزب الهی می دانند اما به اصول اخلاقی، ایمانی و قانونی پایبند نیستند ، شایسته این القاب ارزشمند اند؟ چرا با انتصاب اینچین افرادی که خلاف قانون عمل می کنند و نور چشمی های عده ای خاص هستند سعی در تخریب واژه های مقدسی چون حزب الهی بودن را دارید؟ مگر حزب الله بودن دکان و فروشگاهیست که عده ای فقط آن را مربوط به خود می دانند که به وسیله آن کاسبی کنند؟ کسانی که در جامعه اینچنین برخورد می کنند و دیگران را به فتنه انگیزی در دانشگاه به دلیل متفاوت بودن تفکرات سیاسیشان متهم می کنند آیا کارهای دیروز برخی از این نورچشمی ها که امروز با استقامت و شجاعت دکتر رمضانی افشاء شده اند خود مصداق فتنه علمی در دانشگاه ها نیستند که اگر این روال رابطه سالاری ادامه پیدا می کرد جامعه دانشگاهی ما در چند سال آینده با رکود علمی و ناتوانی برخی نورچشمی در ارائه مباحث علمی مواجهه می شدند.

اقدامات برخی از این افراد که با رابطه سالاری بورسیه شدند و خود را حزب الهی نیز معرفی می کنند در حالی که امروز پرده ها کنار رفته است این تردید را در بین مردم ایجاد نمی کند که وقتی برخی ها با این القاب با ارزش که ادعای دینداری ، اخلاق و ایمان را دارند دست به چنین بی قانونی های میزنند دیگر باید به چه کسانی امیدوار بود و به چه کسانی اعتماد داشت؟ براستی اقدامات چند ساله این گروه فکری که متاسفانه در سراسر کشور حضور گسترده نیز داشته اند با اقدامات نسنجیده خود کاری کرده اند که برای نسل جدیدی که فرداها زمام دار این حاکمیت خواهند شد دیگر نه به اعتقاد های اعتمادی باشد و نه بر اعتمادها اعتقادی و کیست که باید امروز به خاطر این اعمال بازخواست شود؟ خسارت های مادی و معنوی که در طی این سالها به وسیله این نورچشمی ها به سواد و آگاهی دانشجویان آن مرکز وارد شده است را چه کسی پاسخگوست؟ هزینه های بیت المالی که دانشگاه به خاطر دستورات رئیس سابق برای آنان اعمال کرده است و امروز نیز قابل برگشت نیستند را باید از چه کسی سوال کرد؟ و آیا کسی می تواند سوال کند؟ این چنین اقدامات یقینا مورد تائید نظام و رهبری نیستند اما شایسته است کسانی که با این چنین القاب حزب الهی بودن و سوء استفاده از ارزشها به طور غیر قانونی شامل رحمت تبعیضانه پدرانه رئیس سابق دانشگاه قرار گرفته اند مورد سوال قرار گیرند و پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد و کسانی که آنان را به این عمل رابطه سالاری تشویق و حمایت کرده اند شناسایی و به ملت معرفی شوند و توسط قانون عادلانه محاکمه شوند.

یقینا بهترین راهکار این است که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کمیته ای با عنوان تحقیق و تفحص شکل گیرد تا آنچه در طی این سالها بر پیکره ، روح ، قلم و نام دانشجو بر این دانشگاه روا داشته است مورد بررسی قرار گیرد تا آثار این مدیریت نورچشمی بیش از گذشته عیان گردد. سوالات فراوانیست اما امید به پاسخگوی آن وجود ندارد که چرا این اقدامات غیر قانونی در دانشگاه یاسوج با این آمار زیاد در گذشته رخ داده است؟ چرا نهادی در طی این سالها هیچگونه نظارتی بر رفتار و اعمال ریاست سابق دانشگاه نداشته اند که اینک در کمتر از یک ماه آن هم در آغاز راه ریاست جدید دانشگاه باید این اسناد غیر قانونی را پیدا و بیان کنند؟ برخی از این بورسیه شدگان فارغ از صلاحیت بر اساس کدام شاخص و معیار، قانون را کج و له کرده اند که حقوق شایستگان را تضییع نموده اند؟ آیا نمایندگان سابق مجلس که هم فکر و حامی تمام قد ریاست سابق دانشگاه بودند نقشی در معرفی این نور چشمی ها داشته اند ؟ و دلیل حمایت های تمام قد آن نمایندگان سابق و یکی از نمایندگان کنونی استان بر ادامه ریاست دکتر ارژنگ آیا تایید همین رفتار های خلاف قانون بوده است یا خیر؟ شایسته است نمایندگان سابق و برخی از آنان که اکنون قبای نمایندگی مجلس را بر عهده دارند امروز پاسخگو این سوالات باشند تا با شفاف سازی این غبار ها دور شوند و حقایق تجلی گردد که یقینا بهترین کار صداقت و راستیست!

اما بهتر است آقایانی که با اهداف خاص دست به این شانتاژ خبری می زنند بدانند که نظام و رهبری و حزب الهی بودن یک حزب یک جریان و یک گروه نیستند که تنها متعلق به گروه خاصی از افراد باشند و به وسیله آنان اعمالی که در گذشته خلاف قانون و واقعیت رخ داده است با توسل به این القاب و واژه ها برای خود مصونیت ایجاد کنند چرا که در این دولت خط قرمز ما نه کابینه و نه دوستان هم فکرمان، بلکه قانون است. نور چشمی ها باید بدانند دیگر دوران انحصار طلبی ها و این نوع رفتار ها که عده ای با این واژه به دیگران حمله می کردند و فرزندان نیک سرشت این نظام را با اینچنین برچسپ های به ضدیت با دین ، خدا و نظام متهم می ساختند تا آنها را از صحنه زندگی اجتماعی به دور سازند تا به وسیله آن کلاه و نمدی برای فرداها های خود بسازند به پایان رسیده است. اتفاقا باید اقدامات و تصمیمات شجاعانه دکتر رمضانی را ستود و او را تشویق به رعایت قانون گرایی و احقاق حق مظلومان نمود تا شایسته سالاری که بارها در دانشگاه یاسوج به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر احیا شود و فضای علم و دانش در دانشگاه جوانه زند.

باید کسانی که پرچم حزب الهی بودن را چون نقاب بر چهره خود زده اند و دیگران را با ضدیت با آن می شمارند و هاله ای از تقدس و مصونیت را برای خود ایجاد می کنند و خود را فراتر از دیگران و برتر از ملت می شمارند تا با این اعمال برای خود مشروعیت کسب کنند باید به وجدان های بیدار این مردم به بازخواست عادلانه دعوت شوند که چرا با انجام این رفتار ها با اعتقادات و باور های مردم بازی می کنند و آنان را بازیچه اعمال سیاسیشان می کنند . یقینا اقدامات ماندگار این روزهای دکتر رمضانی که یکی از مطالبات جدی افکار عمومی در جهت احقاق حق و بازگشت به مسیر قانون گرایی و مبارزه با رابطه سالاری و نور چشمی پروری بوده است تقابل با کسانیست که نقاب حزب الهی بودن را بر چهره خود آذین کرده اند و با آن با این اقدامات خلاف قانون به نظام ، کشور و ملت خسارت وارد کرده اند. نورچشمی های که مورد حمایت اشخاص خاص نیز بوده اند باید بدانند که واژه های مقدسی چون حزب الله بودن همیشه و همواره در نگاه و روح این ملت ، عزیز و ارجمند خواهند ماند و اجازه نخواهند داد عده ای با انتصاب خود به این واژه ها شان و کرامت آنها را پایین بیاروند تا مردم را از اعتقاداتشان به دور سازند. اما در پایان این سوال اساسی پیش میاید که اجرای صحیح و دقیق قانون توسط ریاست دانشگاه نقشه های چه کسانی را نقش بر آب می کند و حباب آرزوهای چه گروهی را می ترکاند و نردبان های ترقی چه اشخاصی را که با بی عدالتی و رابطه سالاری مراحل رشد را از آن پیموده اند را به لرزه در می آورد که اینچنین عده ای در قبال اجرای صحیح قانون دست به شانتاژ خبری می زنند؟ و چنان رفتار می کنند که گویی اجرای قانون و احقاق حقوق تضییع شدگان جرم است و باید مجریان قانون محاکمه شوند و کسانی که دست به بی اخلاقی زده اند و قانون را کج و زیر پا نهاده اند نشان لیاقت بگیرند. اگرچه هنوز عده قلیلی سعی در تقابل با قانون و ملت را دارند اما باید بپذیرند فصل الخطاب در این کشور قانون است و هیچ شخص و مقامی فراتر از قانون نیست و دوران قانون گریزی و دهن کجی به قانون و ملت به پایان رسیده است و باید کسانی که حبابی رشد کرده اند و اتوبوسی به مقصد رسیده اند همگی پیاده شوند چرا که این خواست تمام ملت است. شایسته است که اعلام شود و همگان خصوصا نور چشمی ها مطلع شوند که در راستای اجرای قانون و احقاق حقوق تضییع شدگان افکار عمومی ، جامعه دانشگاهی همراه و همگام دکتر رمضانی خواهند بود تا ریشه این بی قانونی ها و سوء استفاده از این القاب ارزشی برای همیشه در دانشگاه یاسوج از بین رود و صداقت ، اخلاق و کرامت انسانی دوباره در بهار علم و آگاهی جوانه زند.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده محترم می باشد و انتشار آن در سایت استان به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی باشد)

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • کاظم گفت:

  در هر صورت کسانی که بورس شدن را دیگه نمیشه کاریشون کرد و امکان حذف بورسشون را هم نیست. سواد را: دیروخیمن مه ار نوشزیچ…

 • حسام الدین گفت:

  بنده مستقیما در جریان بورسها هستم و کاملا می دانم کدام یک شرایط بورس را داشت یا نه. و تعدادی انگشت شمار واقعا شرایط بورسیه شدن را داشتن و بقیه واقعا حتی روم نمیشه معدل و یا نام دانشگاه محل تحصیل اونها رو اسم بیارم. ناحقی بزرگی ارژنگ در حق بچههای درسخوان و متعهد کرد. به عینه شاهد بودم چقد دانشجویان متهعد و درس خون با رزومه علمی بالا رو رد میکرد و افراد ی که هیچ صلاحیت علمی نداشتن رو بکار میگرفت و استخدام و یا بورس میکرد . کاری نکنید اسم تک تک اونها رو بیارم . افرادی که به اسم نخبه فرهنگی به قول خودش میفرستاد ولی واقعا جز رفوزه ترین افراد از حیث علمی بودن.

 • علي گفت:

  احسنت به دکتر رمضانی
  یه کمیته حقیقت یابی تشکیل بدین و پرونده کسانی که در مقاطع دکترا بورس شده اند و مشغول به تحصیل گردیده اند بررسی شود .. اینا کسانی هستن که حتی در آزمون ورودی مقطع دکترا در دانشگاهها مجاز به انتخاب رشته و مصاحبه نگردیده اند … اما در کمال تعجب بعد از مدتی در بعضی از دانشگاهها بورس گردیده و مشغول به تحصیل شدند .. واقعا عدل و عدالت زیر پا گذاشته شده کسانی هستند که با تلاش و کوشش در مقطع دکترا به صورت آزاد مشغول به تحصیل هستند و اون وقت یه عده ادم ……. که کارشناس ارشد بوده اند و در مقطع دکترا از سوی دانشگاه بدون هیچ ازمونی و گزینشی بورس گردیده .جای انها را برای بورسیه اشغال کرده اند… از دکتر رمضانی میخواهیم هر چه سریعتر پرونده دانشجویان بورس شده در سالهای گذشته را مورد بازبینی قرار بده و اقدام قاطعی در این زمینه انجام بدهد..

 • ناشناس گفت:

  آفرین بر دکتر رمضانی ، ((کل یوماً عاشورا وکل عرض کربلا))دقیقا تو زمان امام حسین (ع) هم مثل امروز بود اون موقع هم همین آدم های منفعت طلب مسلمان بودن و …….. و امام حسین و اصحابش کافرو ضد دین به حساب می آمدن تا اینکه اون مصیبت روبر امام حسین (ع) وارد کردن، خدا لعنت کند تمام آدم های دو رو ودو رنگ را که پشت نقاب اسلام دست به هر کار خلاف دین می زنن به قو ل امام خمینی (ره) ایمان به ریش نیست به ریشه هست.

 • فرشیدعزیزی گفت:

  شاعر بزرگ تاریخ بشریت ” حکیم ابوالقاسم فردوسی” :
  زیان کسان از پی سود خویش بخواهند و دین اندر آرند پیش
  همه ما در معنی واقعی کلمه عضو حزب الله یعنی پیرو خدا هستیم منتها ما در معاونت اصلاح اموریم و دوستان در معاونت سکون و عدم توسعه و عدم هرگونه تغییر و فکر می کنند که دین و تفسیر و نگهبانی از دین تنها در اختیار آنهاست و این فکر را به این خاطر میکنند که فعلا قدرت کذایی و نفوذ دستشان است. حال دوستان اصولگرا هرجا که کم می آورند یعنی همیشه , فوراً مساله دین را پیش میکشند تا با اتهام و اعمال نفوذ رقیب را به گونه ای تخریب کنند تا بتوانند چند صباحی بر کرسی دنیوی تکیه زنند اما غافل از اینکه دست خداوند بالاتر از همه دستان است و باید بترسند از ظلم به کسی یا کسانی که جز خداوند یاور ی ندارند.
  اصلاحطلبان باید تنها بر قدرت بی پایان خداوند و قدرت فکر و اندیشه و همدلی و همکاری برای ساختن ایرانی با عظمت و شکوه شایسته اش تکیه کنند.

 • علي گفت:

  احسنت بر دکتر رمضانی
  باید قاطعانه از دکتر رمضانی حمایت کرد تا کسانی که در پشت ارزشها قایم شدند و فقط دنبال منافع شخصی خود هستند و خود را عین اسلام و نظام می دانند ماهیتشاناشکار شود
  Xx

 • بهلول گفت:

  آقای امجدخان سروش
  سلام
  شما چکار به ریش و سبیل ایشون داری مگه اونهایی که ماشاالله هزار ماشاالله یک بغل ریش داشتند و در همین دانشگاه خدمت میکردن و بر اساس نظر مراجع تقلید مورد نظر جنابعالی مسائل شرعی را رعایت کردند ، کم خیانیت و سوء استفاده از همین ظاهر خود نمودند. لطفا از شرع و دین و مقدسات هزینه نکنید چون امثال شما همه چیز را نابود کرده است.

 • امجد شروش گفت:

  سلام باور کن بنده بادیدن چهره دوسوسمارکرده شما که خلاق حکم شرعی تمامی مراجع تقلیداست یک لحظه فکرکردم ………. برداشته ازحق وعدالت می گوید بخدا قسم بنده حاضرم باشما مباهله کنم که تو دراشتباهی قاهش هستی اخر شما اول خودت رااصلاح کن برادرم بعد منتقد باش تاحرفت اثرداشته باشد

پربازديد