تاریخ درج خبر : 1392/08/17
کد خبر : ۱۲۹۷۸۴
+ تغییر اندازه نوشته -

لازمه کار سیاسی حضور احزاب مختلف است

سایت استان: شمس اله افرازی زاده شاعر نویسنده وفعال سیاسی (اصلاح طلب) دانش اموخته روابط بین الملل وعضو حزب اراده ملت ایران ودبیر این حزب دراستان کهگیلویه وبویر احمد که در انتخابات ریاست جمهوری معاون سیاسی ستاد اقوام واقشار استانهای زاگرس نشین دکتر روحانی بوده است.

shams afrazi

* از حزب اراده ملت بگوئید واینکه چه زمانی شروع به کارکرده ووابسته به کدام جریان فکری مباشید؟

**حزب اراده ملت ایران (حاما) وهسته اولیه آن بصورت غیررسمی فعالیت خود را از اوایل دهه هفتاد شروع کرد و در نیمه دوم سال 1379 بااخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 پروانه فعالیت سیاسی با نام «حزب اراده ملت ایران» دریافت نمود و رسماً ” فعالیت خودرا آغاز واز نظر فکری نیز همه شورای مرکزی وهیئت موسس دانش اموختگان وفعالان سیاسی تحول خواه (که بعدا” اصلاح طلب نامیده شدند)می باشند ودبیر کلی این حزب ازطریق کنگره وبا مکانیزم انتخابات ، برگزیده می شود وطی چند دوره جناب اقای دکتر احمد حکیمی پور بعنوان دبیر کل انتخاب شد وایشان هم اکنون بعنوان دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعال میباشند.

* تاچه اندازه حرکتهای حزبی را در رخدادهای اجتماعی سیاسی موثرمی دانید؟

** این یک سوال چندوجهی است که به لحاظ ماهیت به چند حوزه نگاه ویژه دارد ازجمله فلسفه تحزب وتاریخچه فعالیتهای حزبی درایران ودامنه نفوذ احزاب که باید هم ازنگاه فلسفی ،تاریخی واجتماعی مورد بررسی وبه آن پرداخت، ولی بصورت کلی میتوان گفت فعالیت حزبی به معنای واقعی که دارای اهداف ویژه برآمده از شرایط عینی وذهنی ساختار نظام سیاسی جامعه باشد متاسفانه در کشور ما سابقه وپیشینه چندانی ندارد وتولد آن به دوران انقلاب مشروطیت برمیگردد وآن هم نه به عنوان یک جریان مستمر بلکه بصورت منقطع وگاها” با فترت 0 ولی برای نجات دموکراسی باید به احزاب بها داد درکشورهای دموکراتیک دولتها حزبی هستند وازطریق فعالیتهای حزبی وانتخاباتی به قدرت میرسند ولی درجوامع غیره دموکراتیک عکس این قضیه صادق است0
دموکراسی واقعی زمانی شکل می گیرد که احزاب دولت ساز باشند ، نه دولت ساخت، برای اینکه احزاب دولت ساخت به لحاظ عدم داشتن مولفه های دموکراتیک ، باعث عقیم ماندن دموکراسی میشوند وحکومتها بواسطه ذات قدرت سعی در ساختن احزابی می کنند که اولا” توجیه گر خود کامگی وانحصار طلبی حکومتها بوده وثانیا”مانع از شکل گیری احزاب واقعی ورقابت انتخاباتی وگردش سالم قدرت میشوند وهمین احزاب دولت ساخت باعث شیوع فرهنگی درجامعه می گردد که گفتمانهای تمامیت طلب را رواج میدهد وآستانه بالای خودی و دیگرسازی رارونق میدهد که شهروند درجه یک ودو میسازد وفرهنگ منو لوگ (گفتگو) را ازبین میبرد وموجب بروز استبداد میشوند0 ما نیز بعنوان یک حزب اصلاح طلب ارزوی بهار احزاب را داریم وتا فرا رسیدن آن روز که احزاب دولت ساز شوند بعنوان فعالان مدنی مبازره خواهیم کرد0

* این ادعای عامیانه را که گاها” از زبان نامزدهای انتخاباتی شنیده میشود که میگویند مردم از احزاب خسته شده اند وما حزبی نیستیم و… را چقدرقبول دارید؟

** این همان آفت احزاب دولتی است  ولی اگر احزاب از دامنه هرم اجتماعی تشکیل ورشد کرده باشند چنین پدیده ای را شاهد نخواهیم بود . لازم به ذکر است در کشور ما به جز حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ، وقبل از آن حزب رستاخیز و ایران نوین ، بصورت جدی حزب فراگیر ودولتی خاصی نداشتیم ، هرچند که مرسوم شده که احزاب بصورت جهشی تشکیل میشوند وبرخی افراد بعداز وکالت ووزارت به فکر تشکیل حزب می افتند وهمین روند نیز چرخه معیوب احزاب است وباید اصلاح شود درضمن باید متذکر شوم که حزب اراده ملت تمامی استانداردهای لازم ومنطقی وعلمی احزاب را داراست چون از دامنه هرم اجتماعی تشکیل شده است .
درمورد سوالتان درخصوص ادعای برخی نامزدها که میگویند مستقلند ووابستگی حزبی ندارند باید عرض کنم که گاها”این جمله حتی درمجلس اززبان برخی نمایندگان محترم هم شنیده میشود ، درواقع این جمله اشتباه است زیرا کارسیاسی به حوزه عمومی اجتماعی برمیگردد وچون به عموم جامعه مرتبط است باید کار گروهی و جمعی انجام داد که اینجاست که احزاب معنا پیدامی کند0

* دامنه نفوذ حزب اراده ملت در استانها چقدر است ؟

** حزب اراده ملت درتمامی استانهای کشور فعال است ودفاتر استانی آن از سال 1380 تاکنون فعالیت جدی دارند که درشهرستانها هم اقدام به عضوگیری نموده است و این حزب در اغلب استانهای کشور درشوراهای اسلامی خیلی از کلانشهر ها با معرفی کاندیداهای مورد حمایت به شورا ها راه پیدا کرده اند وودبیرکل آن نیز (جناب آقای دکتر حکیمی پور) هم در دوره اول شورای شهر تهران وهم در دوره چهارم (دوره فعلی) با حمایت این حزب به عضویت شورا درامده اند ، ضمن اینکه آقای دکتر حکیمی پوریک دوره رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وهم اکنون دبیر این شوراست.

* فعالیت شما در انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است واز کدام کاندیدا حمایت کرده اید ؟

** حزب اراده ملت درجلسات داخلی از سال 1390 با ورود به بحث پیش بینی انتخابات و حدس وگمانه زنی وهمچنین بررسی احتمالات وارایه برنامه نمود. ولی بصورت کلی عرض کنم که در اسفند 1391 با برگزاری کنگره پنچم ودعوت از جناب آقای دکتر روحانی بعنوان سخنران کنگره به این تحلیل رسیدیم که ایشان گزینه مناسبی جهت حمایت می باشند ولی از انجاییکه جبهه اصلاحات کاندید ای مشخصی داشته اند وبواسطه اینکه عضو جبهه اصلاحات بودیم ودبیری شورای هماهنگی نیز بعهده ما بود لذا باید به تصمیم شورای هماهنگی تمکین می کردیم وبعداز اجماع وکناره گیری جناب اقای دکتر عارف بصورت جدی راه ندازی ستادهای حزب برای اقای دکتر روحانی فعالیت خودرا اغاز کردیم، هر چند که اینجانب به کمک برخی اعضا با بزرگانی همچون دکتر علوی ،جناب مهندس نعمت زاده ، مهندس ترکان ودکتر یونسی ودیگر عزیزان و همراهان جناب دکتر روحانی ، همکاری ورایزنی برای فعال نمودن ستادهای حزب واز جمله ستاد اقوام واقشار استانهای زاگرس نشین فعالیت نمودیم ، وبعداازپیروزی دکتر روحانی نیز با مجلس محترم برای اخذ رای اعتماد وزرای دولت انجام وظیفه کردیم.

* ارزیابی شما از دولت تدبیر وامید چیست وکابینه را چقدر توانمند می بینید؟

** امیدواریم که طول موج این حرکت دموکراتیک ، بتواند بستر ساز فرایند گذار به دموکراسی شود ولذا باید با رصد کردن مطالبات دموکراتیک مردم بعنوان فعالان مدنی موضع پرسشگرایانه خودراحفظ کرده ودر پی تحقق شعارهای مطرح شده باشیم. وبعنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب ونماینده حزب اراده ملت ایران از آقای دکتر روحانی کف مطالبات دموکراتیک راخواهانیم وهمینکه رئیس جمهور منتخب ساز وکاری اتخاذ کند که فرهنگ رقابت وکشمکش مسالمت آمیز قدرت وچرخشی نخبگان سیاسی وبازشدن فضای مدنی ورشد NGOها وبالابردن تلرانس دولتمردان ودولت در خصوص پذیرش نقد وگسترش فضای نقد پذیری و ازادی بیان ومطبوعات وتحزب تبلور عینی وهمچنین بهبود توان معیشتی پیدا کند ، این خود زمینه ساز گذار به دموکراسی را فراهم می آورد وموجب به نیکی یاد کردن تاریخ از دکتر روحانی وکابینه میشود، زیرا اتفاقات میمون وخوشایندی را نوید میدهد بعنوان مثال اولین باراست که وزیر معرفی شده اطلاعات از حفظ حقوق شهروندی می گوید وقول ترمیم چهره وزارتخانه رامی دهد یا آنرا محل امنی برای امنیت مردم وجامعه وکشور میداند که این نشان از بوی بهبودی از اوضاع کشورشنیدن است.
البته با شناختی که از برخی اعضای کابینه ، علی الخصوص جناب اقای دکتر علوی داریم وبا توجه به سابقه علمی فرهنگی واجرائی تقنینی نیز چنین اقدامی از ایشان دورازانتظار نیست.

به امید روزی که احزاب بتوتنند جای واقعی خودرا پیدا ودولتهای حزبی جای دولتهای غیر حزبی و محفلی را بگیرد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • حسيني گفت:

  باعث تاسفه که با یه ضد انقلاب وملی مذهبی مصاحبه میکنیدکسی که ضد نظامه وکافر و افتخار میکنه که شاگرد جیم شارپه و جیم شارپ را پیغمبر خودش میدونه وجیره خار ملی مذهبی هاست ومزدور بی بی سی است و کشور فروشه و انقدر مسیله داره که ادم شرمش میشه به اونا اشاره کنه ،مسوولین محترم سایت اگه میخوان مصاحبه کنندچیزی که هست این همه جوان مومن و مذهبی و با سواد و دوستدار رهبری و نظام . البته من احتمال میدم که مسوولین محترم سایت ایشون را نمیشناسن وگر نه باهاش مصاحبه نمی کردند . وسلام

  • محمود آرام / سردبیر گفت:

   سلام
   اتهاماتی که شما بیان کردید از طرف هیچ مرجع و نهاد قانونی در مورد ایشان اثبات نشده است و از طرفی وی نماینده رسمی یک حزب مجوزدار و شناسنامه دار است.شخصیت حقوقی وی انگیزه این مصاحبه بود و هر کس دیگر در این مقام، میتواند گزینه خوبی برای مصاحبه باشد.
   موفق باشید

پربازديد