در این روزهای پر تب و تاب انتخاب رشته، برخی رشته‌ها صرفاً مردانه است که دانشگاه یاسوج نیز تعدادی از رشته‌های خود را مردانه کرده و یا به قولی برای دختران ممنوع است.

به گزارش خبرنگار سایت استان، امسال 36 دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته‌های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال 91 حذف کرده‌اند. این 36 دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفاً مردان اقدام کرده‌اند.

دانشگاه یاسوج نیز یکی از این مراکز دانشگاهی است که رشته‌های شیمی کاربردی، مهندسی پلیمر، کاردان فنی عمران و کاردان فنی مکانیک را برای دانشجویان دختر ممنوع کرده است.

دانشگاه یاسوج که همیشه برای اجرای سیاستهای وزارت علوم پیشقدم بوده تاکنون در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی انجام نداده است و حتی در تارنما و پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه خبری در این مورد نیست.

این در حالیست که یک سال پیش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در پی اظهار نظرها و اقدامات برخی دانشگاهها در تفکیک جنسیتی کلاس ها و رشته های دانشگاهی، به طور کتبی از دو وزیر خود خواسته بود که از اقدامات “سطحی” و “غیر عالمانه” در بعضی از دانشگاه ها مبنی بر اعمال رشته ها و کلاس های تک جنسیتی جلوگیری کنند.

تفکیک جنسیتی تنها به جدا کردن رشته های پذیرای دختران و پسران اطلاق نمی شود. اخیرا در موضوع جدا کردن کلاس های دخترها و پسر ها هم از این واژه استفاده شده است.

این نوع تفکیک ها مدت ها است که به تناوب و از سوی مقامات مختلف مطرح می شود و موافقان و مخالفان سرسختی دارد.