سایت استان : مدیر كل دفتر آمار و اطلاعات استانداری كهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1390 ، 52 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری زندگی می كنند و به این ترتیب برای نخستین بار جمعیت شهری این استان از ساكنان روستانشین آن پیشی گرفته است.

ج2 یاسوج بیشترین جمعیت شهری استان را دارد
حمزه كرمی با بیان اینكه طبق سرشماری سال گذشته 346 هزار و 626 نفر در شهرهای استان سكونت دارند ،گفت: این عده نزدیك به 52 درصد جمعیت استان را تشكیل می دهند كه برای اولین بار جمعیت شهرنشینی در استان از روستانشینی بیشتر شده است.

وی جمعیت مناطق روستایی استان را نیز 310 هزار و 518 نفر عنوان كرد كه 48 درصد جمعیت منطقه را شامل می شود كه در سرشماری سال 85 نسبت بین جمعیت شهری و روستایی عكس نسبت كنونی بوده است.

كرمی اظهار داشت: كهگیلویه و بویراحمد 16 شهر دارد كه پر جمعیت ترین آن یاسوج مركز استان 108 هزار و 505 نفر و كم جمعیت ترین آن گراب سفلی 492 نفر جمعیت دارد.

وی جمعیت شهرهای دوگنبدان 91 هزار و 739، دهدشت 56 هزار و 279، لیكك 17 هزار و هفت، چرام 12 هزار و 634، لنده 11 هزار و 670 و مادوان را 10 هزار و 777 نفر عنوان كرد.

كرمی بیان كرد: جمعیت بقیه شهرهای استان زیر 10 هزار نفر است كه شامل باشت با 9 هزار و 266 ، سی سخت هفت هزار و 389، سوق پنج هزار و 993، دیشموك چهار هزار و 875، قلعه رییسی سه هزار و 562، مارگون دو هزار و 706 نفر می شود.

وی گفت: روستاهای شهرستان بویراحمد با 121 هزار و 236 نفر بیشترین جمعیت روستایی استان را تشكیل داده است و پس از آن به ترتیب كهگیلویه با 71 هزار و 218، دنا با 40 هزار و 919 و گچساران با 26 هزار و 283 نفر پرتعدادترین جمعیت روستایی استان را در خود جای داده اند.

كرمی جمعیت استان را 658هزار و 629 نفر در سرشماری سال 90 و نرخ رشد آن را 76/ درصد نسبت به سال 85 عنوان كرد.

بر اساس این سرشماری هم اكنون 70 درصد جمعیت كشور در شهرها و 30 درصد در روستاها زندگی می كنند.