تاریخ درج خبر : 1392/09/12
کد خبر : ۱۴۸۸۴۶
+ تغییر اندازه نوشته -

“سنگرنشینان بهمن بیگی”

سایت استان: حمید تاجگردون
ما زاگرس نشینهای نژاد آریوبرزن ، از سنگر بهمن بیگی در دهه های دور گذر کردیم و در بهبوهه انقلاب که هر که، سفره ای رنگین میکرد، مردی درد و رنج کشیده را داشتیم که هم سرای ما بود و به پاس سپاس با چندی از قلم خود بر دستان او بوسه میزنم:
روزی سرازیر شدم به سوی پشته زیلائی، روستایی عشایری، با سراشیب های زیبایش، با پینه های مقدس پیرزنانش، با نگاههای صادقانه پیرمردانش، نمیدانستم فقر در روستا حاکم است و یا متمولانی هستند در غنا، در تنگه بالاده ایلی را دیدم سرازیر، اسبی شیهه می کشید، سگی زوزه، پسرک و دخترکی بازیگوش، گلی که از اتفاق نامش را پرسیدم و گلی نام داشت بر بستر الاغش نشسته و کتاب در دستانش بود که این کتاب برایش مقدس بود و دوست داشتنی….
کتاب و عشق او به آن، مرا به وجد آورد، نمیدانستم شم نویسنده گی ام بالا گرفت یا صداقت دخترک مرا به سوی خود خوانده است! اما پیش رفتم و کتاب از دستان نحیف و زخم پولکی اش گرفتم و لای آن باز کردم و دیدم که به تازگی از مدیر امور عشایری هدیه گرفته بود. آنهم در ییلاق شبلیز. آنهم به واسطه یادداشت اول جلد از حسین پرندوار…
نام مدیررا ازش پرسیدم و “لبخندزنان گفت: حسین پرندوار هم معلم منه هم مدیر پدرم و هم میدونم با شادی ام لبخند میزند و هم با اخم ما غمگین. او معلم نیست و معلم اخلاق همه ماست” به دنبال داستان نبودم؛ امروز بر خود دیدم به پاس آن روزها تقدیری کرده باشم از آن مدیر توانمند بی ادعا “حاج حسین پرندوار” ، اصلاح طلبی در دوران خفقان، مصلحی در دورن اصلاحات، سازنده ای در دوران کارگزاران، با فاصله از همه و متکی بر افکار خود، که دوران طلایی عمرش را در جهاد و امور عشایر به عشق گلی و گلی ها، گل باران کرد و سپری. اینک نیز از یاد رفته و خانه نشینی پیشه کرده است.
نشانه های صداقتش را درعملکردش دیدم که در کمال قدرت، اصلاح طلبی بی حاشیه بود که به هوس خویش، اسیر نشد تا به استخدام فرزندانش حقی از گلی ها تضییع شود. و نانی به شک بر سفره خانه اش برد. و در سی سال خدمتش ناسپاسی پشت سرش باشد. و هزاران و .. دیگر. نه مدح گفتم نه ستایش، بلکه از الگویی گفتم تا نهیبی باشد به جوانانی که هم اینک بخاطر پسر خاله بودن، مدیر شدند و شاید بتوانند کمی مراعات هم کیشان خودکنند…

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد