تاریخ درج خبر : 1392/11/18
کد خبر : ۲۰۹۸۴۴
+ تغییر اندازه نوشته -

تفکر اروپای شرقی در طراحی مسکن مهر

سایت استان: سید چمران موسوی*

شکل گیری ساختار فضایی- کالبدی شهرها بازتاب و برآیند طرز فکرها، بینش ها و اندیشه های متفاوتی است که در مکان ها و زمان های مختلف حاکم بوده است واین بینش های متفاوت ساخت های شهرهای متفاوتی را ایجاد می کنند.

در بلوک شرق، فرهنگ سوسیالیسم با تکیه بر مالکیت دولتی و اشتراکی ثروت ساختار فضایی شهرها را دگرگون ساخت و مورفولوژی شهری دوگانه ای را به وجود آورد.

برابری اجتماعی وحذف تمایزات طبقاتی در شهرهای بلوک شرقی به عنوان یک هدف مهم مورد توجه قرار گرفته بود. شهر سوسیالیستی حاصل برنامه ریزی اقتدارگرا ، غیر منعطف و آهنین کشورهای بلوک شرق است.

در سالهای دهه بیستم ، این نوع برنامه ریزی از بالا به پائین و معمولاٌ به صورت سریع و ضربتی به مرحله اجرا گذارده شده است.

اصولاٌ در هنگام برنامه ریزی و پس از آن ، مجالی برای بررسی بازخورد های انسانی و نتایج حاصل از برنامه ریزی ، نظیر کاربری ، تغییر کاربری ، تراکم و مسائلی از این دست نبوده است.

دولت بر همه امور برنامه ریزی و طراحی احاطه داشته است . در نتیجه امروزه آنچه در نقشه کاربری شهرهای شرق دیده می شود کاملاٌ با کاربری شهرهای غربی متفاوت است.

تاثیر ایدئولوژی در طراحی شهری نیز کاملاءبه چشم می خورد.

بلوکهای آپارتمانی بدون جذابیت که در اکثر قریب به اتفاق این شهرها دیده می شود با هدف ساخت مسکن ارزان قیمت کارگری ساخته شده اند.

چه شهرهای جدید و چه مسکن های ساخته شده با عنوان طرح مسکن مهر نیز بدون توجه به برنامه‌های شهری و برنامه‌های تفصیلی شهری، به اجرا درآمد و در اجرای آن به وضعیت جمعیت بندی شهر‌ها توجه نشده و در جاهایی به تولید مسکن اقدام شد که عملاً متقاضی مسکن در آن‌ها نبوده مصداقی از شهرهای اروپای شرقی می باشد، که دارای مسائل اجتماعی فراوان، همسایگی های جبری،ناسازگاری های اجتماعی، مشارکت محله ای و یکنواختی در معماری می باشد.

*دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد