تاریخ درج خبر : 1392/12/06
کد خبر : ۲۲۴۸۰۷
+ تغییر اندازه نوشته -

پاسخی به پرسش های کتاب “درآمدی بر تاریخ کهگیلویه”

سایت استان: نصیر هادی پور

پس از انتشار کتاب “درآمدی برتاریخ کهگیلویه” به خصوص بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار نظرهای متفاوتی برآن ابرازگردید. که جامع تر از همه نقدی است از آقای اسلام رسایی نسب، حاکی از مطالعه دقیق وعالمانه همراه با پیشنهادات صائب و سازنده، که اگرچنین رویکردی باب شود (نقد نه انتقاد)، به غنای هر نوشته ای در تجدید چاپ کمک خواهد نمود. با تشکر فراوان از ایشان و همه علاقمندانی که به مطالعه هدفمند کتاب پرداخته واظهار نظرنموده اند، نکات زیر را یادآور میشود:

متاسفانه اشتباه و غلط های چاپی ناشی از عدم امکانات و نیروی ماهر برای تایپ، مشکلی است که مبتلا به اکثر نویسندگان بوده، تذکر وتلاش نگارنده دراین مورد هم، راه به جایی نبرده و این نقیصه برطرف نگردید.

الف: امعان نظر در نوشته های نسخه ی خطی، اشراف و آگاهی محمّدابراهیم آخوند ملانظرعلی را به تمام مسائل ایلی، سیاسی و شخصیتی ولی خان ایل بیگی، احساس مسئولیت و تلاش وی را در انجام کارها و خواسته های ایل بیگی در دستگاههای دولتی و روحانیت نشان می دهد. و نیز حکایت از نوعی نزدیکی مستمر و حضور دائم ایشان در دستگاه ولی خان دارد که به یک کارگزار می ماند.

ب: این نسخه خطی نه فقط ثبت خاطرات ایل بیگی، که گزارشی از عملکرد همه جانبه ی وی در اداره ایلات، شیوه ایل بیگی گری، ایجاد امنیت، آرامش و تفاهم بین ایلات را نشان می دهد و نیز به جهت روشن نمودن اذهان مسئولان مملکتی وروحانیت و بزرگان و کار بدستان و معرفی صفدرمیرزا عطاء السلطنه نائب الحکومه، که چون دیگر ماموران حکومتی وقت، در سایر ایلات نظیر ایلات بختیاری، لرستان، کردستان و … سیاست برافروختن شعله های جنگ در میان ایلات، برکشیدن یکی و برکناری دیگری را، اعمال می کرد.

ج: از توضیح سیدعبدالرسول صالحی طباطبایی از متنفذین و رجال بهبهان و فرزند آقا سید حسین (از اعاظم واکابر روحانیت بهبهان) چنین برمی آید که نسخه خطی نزد پدر ایشان (آقا سیدحسین) بوده که به دست او رسیده است و چون آقا سید عبدالرسول خود اهل مطالعه و سیاست بوده و در سال 1325شمسی صفحات را شماره گذاری کرده که تا شماره 300 روی صفحه مشاهده گردیده است، انهدام صفحات پس از این تاریخ، پیش آمده وتقریباً 1/3 آنها باقی مانده است. در گزارش ذکر شده است که کتاب بسیار آسیب پذیر بوده ولمس آن باعث از هم پاشیدگی شان می شود، به لطف دوستی با آقای حاج علی بهبهانی (مدیر عامل خیریه حاجی آقا محمدجعفر بهبهانیان) در کتابخانه شخصی ایشان مطالعه وکپی گرفته شده است.

د: تا آنجا که تحقیق به عمل آمده، هیچ کس زحمت استنساخ نسخه خطی را نکشیده واین نسخه منحصر به فرد است، انهدام صفحات طبیعی وبه علت فضای نگهداری بوده، نشانی از امحاء عمدی موضوعی نسبت به شخص و یا ایل خاصی در آن مشاهده نشده است.

ه: در استفاده از نسخه خطی در کتاب “درآمدی بر تاریخ کهگیلویه” کمال صیانت و امانت مدّنظر بوده، حتی آنجا که ضعف و شکستی را به پدربزرگ نگارنده و همدستانش نسبت داده اند نیز بدون کم و کاست نقل گردیده است، به استثناء حذف کلمات و جملات مستهجن و موهنی که ممکن بود به برانگیختن وتحریک شخص یا ایلی بیانجامد که آن هم به اصل موضوع و داستان کوچک ترین خدشه ای وارد نکرده است.

و: در مورد پرداخت حق الزحمه به نویسنده نسخه خطی، همانطورکه اشاره شد، استنباط نگارنده از چند بار مرور نسخه خطی چه به هنگام تنظیم صفحات، تصحیح و تحشیه و چه به قصد مطالعه جامعه شناختی و سیاسی موضوع، محمدابراهیم، از کارگزاران ولی خان ایل بیگی بوده و نه بصورت مقطعی با ایل بیگی رابطه داشته است، افزون براین از اتفاقات پیش آمده ونقل شده در نسخه خطی چنین بر می آید که نزدیک به شش سال تحریر آن به طول انجامیده واین همراهی، همزمان با فراز ونشیب های پیش آمده برای ایل بیگی بوده که خللی در ارتباط آنها بوجود نیاورده است. در مقام ومنزلت اجتماعی و سیاسی ولی خان ایل بیگی و حسن اعتماد به او ( آن طور که از اسناد و نوشته ها بر می آید) در زمان معزولی، بزرگان بهبهان و بختیاری حاضر بودند مالیات کهگیلویه را از طرف او تضمین به پرداخت نمایند، یا در مناسبات ایلی در سال1315 ه-ق ولی خان ایل بیگی از خوانین وکدخدایان بویراحمد و دشمن زیاری مجلسی آراسته و املاک ایل دشمن زیاری را که به تصرف ایل بویراحمد درآمده بود به آنها برگردانده و بین دو ایل مراتب حسن نیت برقرار نمودند که این خود لیاقت، شایستگی و ایل بیگی گری وی را نشان می دهد.

ز: در مورد نام کتاب، نظر نگارنده همان عنوان نسخه خطی یعنی (جنگ نامه پشتکوه، خوانین کهگیلویه بهبهان) بود، لیکن مصلحت به تغییر آن (درآمدی بر تاریخ کهگیلویه) تشخیص داده شد!

3- معمولاً مطالب آورده شده در بین فصول نسخه خطی یا برای شرح موضوع بوده یا تکرار اتفاقات سوء پیش آمده در مقاطع زمانی مختلف که به علت عدم عبرت و ضعف حافظه تاریخی سرکردگان ایلات مشکلات جدیدی را به بار آورده است.

4-افتادگی 2/3 صفحات باعث از هم گسیختگی و پریشانی موضوع فصول گردیده و آوردن روایتی از “شاهنامه به زبان لری آرندی” نیز مقاله ای است از استاد دکتر اقتداری که به هنگام تحقیق برای تدوین کتاب (خوزستان، کهگیلویه وممسنی) نگاشته شده و به توصیه استاد پس از مقدمه ایشان نقل گردیده است.

5-در مورد روابط بین شخصیت های داستان و معرفی آنها یا شجره نامه خوانینی که در کتاب به آن نیز اشاره رفته است، تدوین کتاب همزمان با اشتغال به تحصیل نگارنده بوده، فرصتی بیشتر را می طلبید که به جمع آوری اطلاعات در این مورد پرداخته شود، از طرفی پیش بینی می شد با انتشار چاپ اول، مطالب مهم برای پژوهش برحسب دیدگاه وخواست مخاطبان پررنگ تر خود را نشان دهد وچاپ دوم با کیفیّت و شرح و بسط ارزشمندتری تدوین شود که این پیش بینی هم اکنون برای نگارنده محقق شده است.

6-در چاپ فعلی سعی برآن بود از ایلات وطوایفی که در گذشته درخششی داشته ودر تاریخ های محلی دودهه اخیر نامی از آنها برده نشده است مطالبی نوشته شود که انعکاس مثبت و مطلوب را به همراه داشت، زیرا این تحقیقات مربوط به شخص وطایفه خاصی نبوده، و برآنیم در تألیفات بعدی تا آنجا که ممکن است همین رویه مراعات شود.

7- بالا بودن بهای روی جلد ناشی از همزمانی چاپ کتاب با بحران گرانی کاغذ، چاپ تصاویر در جایی که تصویر دارای معنا باشد یعنی (در متن موضوع مربوط به خود)، رنگی بودن تصاویر، تناسب جلد با متن و زمان تحریر می باشد. موضوع واجد اهمیّت برای نگارنده احیای تاریخ مکتوب و مستند استان و نه چشم داشت مالی بوده است.

8-در مورد استفاده از اسناد و مستندات دیوانی قطعاً به لطف همکاری مسئولان هم استانی در چاپ دوم، این مهم نیز مطمح نظرقرار خواهد گرفت.

در پایان از استقبال شایان هم استانی های عزیز در ابتیاع، مطالعه کتاب، تلفن و پیام های ارسالی علاقمندان از ایلات وطوایف مختلف که نقد منصفانه داشته اند صمیمانه سپاسگزاری می نماید. قطعاً این رویکرد، نگارنده را بر آن خواهد داشت که با تلاش و صرف وقت بیشتر در بررسی تاریخ استان بر اساس مستندات مکتوب اهتمام بیشتری از خود نشان دهد.

با تجدید امتنان و احترام، نگارنده کتاب”درآمدی بر تاریخ کهگیلویه”

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • تاریخ دوست گفت:

  با سلام تنها ایلخان کل کهگلویه بویر احمد در طول تاریخ هیبت الا خان باشت وباوی بوده است.ایشان حاکم باشت وچهار بنیچه بوده است

 • جواب به ناشناس گفت:

  مگر نه گذشته چراغ راه آینده است؟؟اگر گذشته مان را خوب تورق کرده بودیم الان این همه مصیبت نداشتیم.حافظه تاریخی هم که نداریم. و………

 • ناشناس گفت:

  گذشته <گذشته امروز چه چیزی برای عرضه داریم . مگر غیر از این است بیشترین آمار بیکاری را در سطح کشور داریم و اسم شهر ما و نماینده های بی کفایت آن فقط به واسطه سخنان سخیف و جاهلانه آن که مو جب تحقیر و تمسخر در بالاترین تریبون کشور شنیده می شود . به جای پرداختن به گذشته بهتر نیست فکری به حال مردم محروم این شهر و استان بکنید.راستی از سرنوشت پتروشیمی و کارخانه سیمان و مسکن مهر دهدشت خبر دارید.

 • آرام- یاسوج گفت:

  با سلام خدمت استاد فرهیخته جناب آقای هادیپور اصولا” نقد وقتی بدون غرض باشد باعث رشدوتعالی فرهنگی جامعه میشود . وعملکرد نیاکان مادر گذشته هویت تاریخی ما است چه خوب وچه بد وگریزی هم از آن نیست .آغا محمد خان قاجار صباحی از تاریخ مارا رقم زده همین مرد نماز شبش ترک نمیشد.باعملکردی که در تفلیس داشت باعث شد که از ایران جدا وبه روسیه تزاری آنزمان ملحق شود. و چهار هزار جفت چشم از مردم کرمان گرفت آیا میتوان گفت که ایشان جز تاریخ مانبودودر مقابلش انسان شرافتمندی مانند لطفعلی خان زند .و میتوان گفت لطفعلی خان ایرانی وآغا محمد خان انیرانی که امثال آغا محمد خان انیرانی درطول تاریخ زیا دداشتیم که ازبحث ما خارج و اما قطعا”تذکرات اساتید بزرگواری مانندآقای هادیپور فرا راه نسل جوان ماخواهد بود.و باید.از تجربیات وزحمات این بزرگواران که چراغ راه آیندگان است نهایت بهره را برد. وامیدواریم که آقای هادیپور خود دست به قلم شوند چون ایشان میراثی ارزشمند و تجربیات زیادی در فرهنگ استان کهگیلویه وبویراحمد دارند. موسی آرام

 • میثم عالی مقام گفت:

  باتشکراز جناب آقای هادی پور .امید است در نوشته های بعدی درمورد ولی خان ایل بیگی اولین ایلخان کهگیلویه وبویراحمد مطالب بیشتری نوشته شود.واقعا همان طوری که خودتون میدونید درکتابهای منتشرشده از تاریخ کهگیلویه وبویراحمد،این مردبزرگ موردکم لطفی نویسندگان قرارگرفته است. باسپاس

 • تقوی گفت:

  دقت ،حوصله و پشتکار جناب هادی پور ،مثال زدنی و ستودنی است.همین طور حسن سلیقه فراوانشان در انتخاب موضوع. کار ارزشمند ایشان هنوز ظرفیت بهتر شدن را دارد.بخصوص از نظر شکلی. نقاشی ها چیزی به معلومات خواننده نمی افزاید.خطوط جداول ریز و غالبا خواندنشان مشکل است.امیدواریم این اشکالات جزئی را همراه با دو مورد سهو تاریخی در چاپ آینده اصلاح بفرمایند.تا این کتاب ارزشمند که بی تعارف میتوان شناسنامه تاریخی چرامش نامید،در تاریخ منطقه جاودانه بماند.جلالت شان موضوع ، ایجاب میکند که نظریات انتقادی به نویسنده محترم ارائه گردد تا این اثر کم نظیر ،در آینده بدون نقص و کاستی تجدید چاپ گردد.

 • علی گفت:

  با تشکر از توضیحات ارائه شده امید آنکه ارائه آثار با تکیه بر مستندات سر لوحه نویسندگان استان قرار گیرد

 • رضا زمانی گفت:

  با تشکر از جناب ب هادیپور عزیز .بسیار عالی نوشته اید .امید است اینده شاهد تالیفات متعدد از شما باشیم

 • امید نوروزی اصل گفت:

  سلامت باشید و پایدار و حضورتان در عرصه فرهنگ مستدام و روز افزون باد جناب آقای هادی پور بزرگوار

 • اسلام رسایی نسب گفت:

  تشکر از تلاشی که انجام دادید و پذیرش مشکلات و ادامه تحقیقات و تکمیل مطالعات . به امید و انتظار نسخ بعدی و کتب و مقالات ارزشمند شما هستیم

پربازديد