نام

نام خانوادگی

سال تولد

محل تولد

سال ورود به حوزه

سیّد شرف الدین

ملک‌حسینی

1341

شیراز

حوزه‌ی قم: 63

حوزه‌ی شیراز: 57

 

 

اساتید برجسته سطح و خارج

نام و نام خانوادگی

مقطع

مدت

حضرت آقای محقق داماد

سطح

حدود دو سال

حضرت آقای گنجی

سطح

حدود یک و نیم سال

حضرت آیة الله تبریزی

خارج

حدود ده سال

حضرت آیة الله وحید خراسانی

خارج

حدود چهارده سال

 

 

دروس خوانده شده

فقهی

اصولی

کلامی

 

 

سوابق تدریس خارج از مدرسه فقهی

نام درس

مدت تدریس

مکان تدریس

مکاسب

حدود شش سال

مدرسه‌ی شهیدین

کفایة ـ فرائد ـ حلقات ـ کلام

حدود 3ـ2ـ2ـ2 سال

مرکز جهانی (جامعة المصطفی)

کلام نقلی ـ کلام استدلالی ـ منطق ـ …

حدود دوازده سال

مرکز تخصّصی کلام ـ فلسفه ـ تربیت مدرس

دروس مختلف

حدود ده سال

آزاد ـ مکان‌های مختلف

 

 

 

 

سوابق تدریس در مدرسه فقهی

نام درس

مدت تدریس

فرائد (برائة)

حدود دو سال

کلام (مختصراً)

حدود 2 سال

 

 

aaa1 4 نازپرورده‌ها و سوگلی‌ها نمی‌توانند به جامعه خدمت کنند