تاریخ درج خبر : 1391/06/18
کد خبر : ۲۶۵۲
+ تغییر اندازه نوشته -

عطا طاهری بویراحمدی

کوچ کوچ، تجربه نیم قرن زندگی در کهگلیویه و بویراحمد
طاهری،عطا ، 1388، کوچ کوچ، تجربه نیم قرن زندگی در کهگلیویه و بویراحمد، تهران. انتشارات سخن.چاپ اول. خودسرگذشت نامه. 648 صفحه. مصور
« برسر اینکه با کدامیک باید ارتباط برقرار کرد و کدام از بین برود، دو نظر ارائه گردید:
نظامیان پیشنهاد کردند چون عبدالله خان، بعد از شهریور 1320 عامل کشتار و خلع سلاح نیروهای ارتش و ژاندارمی درجنوب بود، هرگاه حکومت و مملکت گرفتار رخداد مهمی بوده است جداسری کرده و شورشی را رهبری کرده است، باید از میان برداشته شود، زیرا در ایل او نفوذ و قدرت بیشتری دارد.
بازیگران سیاسی بخصوص سلطانی، نماینده دائمی بهبهان و کهگلویه و بویر احمد در مجلس شورا و رئیس التجار موسوی و اشرف احمدی بهبهایی مشاورین عشایری شاه اصرار داشتند که درست آن است خسروخان بویراحمدی از بین برود. بر این نظر پای فشردند و دلیل ارائه گفتند:« خسرو چب گرا است. کمونسیت است. سیاستمداری است ماجراجو و هماره با سیاستمداران شهر و گرو ههای چپ مخالف رژیم شاهنشاهی در ارتباط می باشد. او می-تواند عشایر را به سوی مسائل سیاسی و پیوند با دسته های شورشگر بکشاند و برادر را در چنین راستایی سوق دهد»
سلطانی آن پیشنهاد را در لعاب شیرین طنز و خوشمزگی در کام شاه فرو برد و گفت« آن اسب سرکش را می توان لگام زد و این شیطانک ساحر را نتوان در دام اطاعت افکند»(ص557).


کوچ کوچ، یک خودسرگذشت نامه است که توسط فردی به نام عطا طاهری که در ایل خویش با نام کی عطا معروف بوده است و از طایفه تاس اَمَدی، تیره دشتَموری، ایل بویراحمد است، نگاشته شده است. کتاب ابتدا با مقدمه آقای ایرج افشار آغاز می گردد و اما کی عطا که متولد سال 1307 است،نگاشتن درباره ی سرگذشت را با تولد خویش آغاز می کند و اینکه در کودکی همراه مادرش به تهران مهاجرت می کنند و مدتی را در آنجا می مانده و به مدرسه می رود و بعد با بازگشت سران تبعیدی ایل، آنها نیز دوباره به ایل خویش مراجعه می نمایند، تا حوادث سالهای 1332 ادامه می دهد.
کتاب دارای اطلاعات بسیاری در زمینه های تاریخی، جغرافیایی، زبان شناختی، انسان شناختی و… است و می توان از منظرهای مختلف آن را بررسی نمود، که در اینجا ما از منظری انسان-شناسانه به آن نگاهی می اندازیم.
کتاب دارای نوعی نثر است و درجای جای آن می توان اشعار بسیاری از جمله اشعار شاهنامه و نیز همچنین اشعار فولکلور ایل بویراحمدی را مشاهده کرد که ثبت آنها بسیار ارزشمند است. نویسنده همچنین در بسیاری موارد، از واژه های لری استفاده کرده و واژه ی فارسی برابر آنها را در پاورقی ذکر نموده است برای مثال می توان به کلمات برابر قشلاق و ییلاق اشاره کرد:
مال زیر= قشلاق،گرمسیر مال بالا=ییلاق،سردسیر
در این کتاب می توان داستان اعدام سران عشایردر 1313 توسط رضاشاه را خواند و داستان غم انگیز خلع صلاح و تخته قاپو کردن عشایر را که بعد از آن دچار بیماری های جسمی و روحی و فقر می گردند، و اینکه چگونه همیشه عده ای مزدور از داخل ایل، به حکومت کمک کرده اند. «اسکان اجباری مردم ایل در نقاط سردسیر و گرمسیر انجام گرفت و بدون توجه به آب و هوا و شرایط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قرون متمادی، ناگهان و با شتاب و اجبار آنها را در چهاردیواری تنگ و تاریک و آلوده زندان کردند. در نتیجه، ایلی سلامتی جسم و نظاط روحی و دام و تولید خود را به سرعت از دست داد»(ص462).
ماجرای اعدام سران عشایر از این قرار است که در سال 1309، رضاشاه سپاهی را جهت سرکوب ایل بویراحمد، با سرکردگی سردار اسعد گسیل می دارد اما این سپاه شکست می خورد. بعد از این شکست، رضاشاه با حقه سران ایل را به تهران می کشد و در سال 1313 آنها و نیز سردار اسعد را اعدام می کند.
در راستای از بین بردن عشایر، یکی دیگر از کارهای رضاشاه تغییر نام مکان ها بود، مثلا بنابر اشارات عطا طاهری مکانی به نام بازرنگ به قوام آباد و مزدک به حبیب آباد تغییرنام داده شدند.

2000
از نقاط قوت این کتاب، آن است که برخلاف دیگر کتبی که درباره ی عشایر نوشته شده اند و در آنها تنها می توان اطلاعات جمعیت شناختی، جغرافیایی، اقتصادی و …عشایر را یافت، در این کتاب می توان زندگی روزمره مردم ایل را بطور زنده تجسم کرد، به عبارتی وی در قالب بازگویی سرگذشت خویش، مطالب بسیاری را درباره زندگی ایلی بیان می کند خصوصا زندگی روزمره.
برای نمونه در کتاب از داستان وابستگی زنی به شَلَنگیز(نوعی خورجین خوش رنگ وبافت گل پود) که پَشتا(جهیزیه)ی وی بوده و از گم شدنش بسیار غمگین می شود و بعد اعدام شدن فردی تنها به دلیل دزدیدن یک میش، ویا داستان شیروهَره، و یا نخستین بار رفتن کی عطا به سینما و فرارش از آنجا به این ظن که تصاویر برروی پرده واقعی هستند، ویا مورد تمسخر قرار دادن لُر در تهران را خواند.
دانش بومی از جمله درمان بیماری گَری، دعا و طلسم و کاربرد سنگ ها برای طلسم، نحوه طهارت کردن، نام محلی بیماری ها ( برای نمونه توگَپ= حصبه)، وضعیت زنان، جمع کردن ماهی و چوب به هنگام باریدن باران، از دیگر مواردی است که می توان در صفحات این کتاب شاهدشان بود. از نکات قابل توجه در زندگی مردم ایل که آقای طاهری به رشته تحریر دراورده است، حضور ابیات شاهنامه در جای جای زندگی این مردم است. بطوریکه می-بینیم در هنگام جنگ، شادی، اندرز دادن و گاه صرفا از روی تفنن چه زنان و چه مردان به تناسب موقعیت ابیاتی از شاهنامه را از بر می خوانند.
یکی دیگر از اتفاقات بارز که در این کتاب به آن پرداخته می-شود، داستان جنگ های مربوط به ایل بویراحمد است.از جمله داستان جنگ سمیرم که در سال 1322 میان دولت و عشایر (با همکاری ایل بویراحمد و قشقایی) درگرفته بود را می توان با جزئیات خواند.
یکی از خاطره های جالب نویسنده، برخورد وی با آلمانی ها است که در نتیجه ی آن زبان آلمانی می آموزد. در اینجا یکی از مکالمات آقای طاهری را با آلمانی ها ذکر می کنیم:
« او(آلمانی) خندید و گفت« ما دوست بویراحمدی ها هستیم»
گفتم« تا کنون کجا زندگی می کردید؟»
گفت« در آلمان!»
با تعجب پرسیدم «آلمان!آلمان!»
گفت« در آلمان! برلین»
گفتم« کی ایل را ترک کرده، و به آن دیار کوچ کردید؟ چرا رفتید؟ از کدام دودمان و طایفه هستید؟»
قاه قاه خندید و کتابچه ای برداشت و باز نمود و چنین خواند« ما از اقوام و نژاد بزرگ آریایی هستیم و ایرانی ها هم از آن قبیله اند و همان نژاد. قرنها پیش از همدیگر جدا شدیم. ما به طرف اروپا رفتیم و آنجا را گرفتیم و آباد کردیم و ایرانی ها به این سرزمین آمدند و زندگی کردند. ما پسرعموها را دوست داریم. آمده ایم تا به شما بگوییم که آلمان می خواهد به شما کمک کند و یاری دهد تا کشورتان را خودتان آباد کنید و اداره نمایید و همه خوشبخت گردید!»(ص308).
بنابه گفته نویسنده، عشایر به دلیل سیاست بازی های انگلیس، از انگلیسی ها بدشان می آمد. «سران ایلات جنوب را شاه به دستور انگلیسی ها کشت و خلع صلاح و تخته قاپو(یکجانشینی) به اجبار و ازار و اذیت کوچگران برای نفت جنوب بود و به دستور آنها انجام می گرفت»
وقتی می شنیدند که آلمان ها، انگلیسی ها را از پا درمی آورند، از ته دل آن را می پسندیدند و شاد می-گردیدند»(308).
فصول کتاب براساس سرگذشت آقای طاهری نگاشته شده است و در این میان تنها فصلی تحت عنوان نهادهای ایل است که در آن نه سرگذشت خویش، بلکه ساختار ایل را توضیح داده است و این که در یک ایل سه ضلع وجود دارد1- خان و بستگانش 2- کدخدایان و ریش سفیدان 3- دامداران و کشاورزان و سایرقشرها.
بخش دوم کتاب از سالهای 1324 به بعد است خصوصا حوادث سالهای 1330 تا ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332.
در دوران مصدق، عشایر جان تازه ای می گیرند، اما با شکست دولت مصدق و کودتا، عشایر امیدشان را ازدست می دهند و فصل غم انگیز پایانی کتاب ماجرای کشته شدن خسروخان بویراحمدی به دست برادرش عبدالله خان ضرغامپور با تحریک دولت است.
در انتهای کتاب می توان اسناد گرانبهایی را مشاهده کرد و نیز همچنین تعدادی عکس از افراد ایل را که خود جای بررسی و تحلیل دارند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • جاودان گفت:

  با عرض سلام وادب… طایفه فارسی خودش کدخدایانی از جمله کاقدم جریده بعد خواهرزاده اش درویش جاودان راداشت با دلیر مردان بسیار .ومتعلق به هیچ طایفه ای هم نبود و نیاز هم نداشت.مرحوم میراز محمدحسین پورمند هم ادم بسیار بزرگی بود وداماد طایفه فارسی که هرچه از خوبیهای او بگیم کم گفتیم.

 • mehdi گفت:

  بنده یکبار نقدی بر کتاب کوچ کوچ جناب آقای طاهری نوشتم ولی متاسفانه مدیر سایت بدلیل شرح واقعیت ها در متن ارسالی بنده، مطلب را حذف و اجازه ثبت برای رویت بازدیدکنندگان ندادند.اگر ما ادعای آزادمنشی و آزادی خواهی داریم بهتر است اجازه دهیم دیگران عقاید و نظرات خودرا بیان نمایند و بهتر است اجازه ندهیم تاریخ یک منطقه و یک ایل آنطوری که ما یا یک شخص صلاح می داند در اذهان دیگران ثبت شود.

 • محسن پیاره گفت:

  درود برایالات کی گیوی

 • محسن پیاره گفت:

  درود برایالات کی گیوی ن نیازی به نوشتن داریم ن تعریف هرکس بخاطر نداشته هایش تلاش میکند

 • رامین بهادر تامرادی گفت:

  به راستی که نقش اصلی و محوریت سیاسی بویراحمد در دست ایل تامرادی بوده نقس مستقیم و اساسی در حذف و یا انتخاب خوانین وقت و اخذ تصمیمات بزرگ در مورد مسائل بویراحمد و همچنین پیشگام عرضه های کارزار:جنگ سمیرم،جنگ گجستان،جنگ حنا و… با رهبری مردان بزگی چون کی اسد بهادر تامرادی ،کی نصیر بهادر تامرادی ،کی حمداله بهادر تامرادی و جانفشانی شیرمردانی چون ملا کریم بهادران .ملا فریدون بهادران .کی حبیب بهادر و سایر بزرکان از همه تیره های ایل سرافراز تامرادی که پای به پای کلانتران ایل از تمامیت ارضی بویراحمد و تامرادی دفاع می نمودند.

 • دهدشت گفت:

  عزیزی که به اسم عبدالله خانی نظر دادی…میرزا خانی جهانتاب و میرزا علی محمد داورپناه و میرزا عبدال جهانتاب و سید مختار دولتخواه و سید آقا علی کاظمی کدخداهای ساداتی بودند..میرزا محمد حسین را اکثر ساداتی ها نمیشناسند چه برسد که کدخداشون بوده باشه..هر چند ایشان انسان بزرگ و مالداری بودند..منتهی ایشان در جمع طایفه فارسی بودند نه ساداتی..

 • ناشناس گفت:

  عرض سلام ادب واحترام خدمت بزرگمردی هم چون کی عطا..امیدوارم درپناه حق صدهای سال زنده باشید ویادی کنیم از چندشخصیت این کتاب بزرگانی هم چون کی هادی پناهی کی حداد پناهی وملاولی پناهی

 • ... گفت:

  کی عطا طاهری یکی از باسوادهای این استان هستند که می توان با جرءات گفت باسوادترین مرد استان که یکی از افتخارات بزرگ بویر احمد گرمسیر وطایفه تاس احمدی هستند

 • مجیدبهادرتامرادی گفت:

  جناب اقای کی عطاطاهری با عرض سلام وادب محضرحضرتعالی وتشکر به خاطرزحماتی که کشیده ومیکشید جهت زنده نگه داشتن ایل بزرگ و پراقتدار.از شما بزرگواران اهل قلم وصاحب دانش وفهم تقاضا میشود ازانجایی که حضرتعالی خوددر بطن ان زمان بوده اید وخود مرجعی مستند ومصوربرای تاریخ بویراحمدهستیدبیشتربنویسید و تاریخ طوایف را خودنوشته تا متاسفانه عده ای نااشنا وکم تجربه باعث خدشه دارشدن ورنجش طوایف نشوندوانتظارمیرودکه شما درنوشتن کتاب بیشتربنام بویراحمدوبزرگان ایل بنویسید.دراخر متاسفانه نوشته ای از خانم شیواطاهری بویراحمدی راجع به دره سرد وجنگ سمیرم نوشته شده که خیلی مغرضانه وخام نوشته اند.لطفابررسی نمایید.با احترام

 • f.a گفت:

  در کتاب تاریخ کهگیلویه و بویراحمد نوشته کاوه بیات درمورد بزرگی بوراحمد و سران دشت مور و بویراحمد سردسیر مانند ملا غلام حسین سیاهپور . کی فرج الله عزیزی.کی نصر تامرادی.وملاولی پناهی ومحمدحسین خان طاهری وکی عطا طاهری …….مطالبی زیادی هست.

 • منوچهر گفت:

  درود بر ستون های استوار بویر احمد کی فرج الله عزیزی و کی عطا طاهری

 • طاس احمدی گفت:

  درود بر روان پاک کی عطا و کی فرج االه عزیزی درود بر غیوران دشتمور

 • عزیزی از دشتمور برافتابی گفت:

  بعد از کشته شدن خسروخان به پشنهاد سلطانی نماینده مجلس وفرمانده لشکر خوزستان .عبدالاه خان .اقا محمد تقی وکی عطا طاهری برای ملاقات باشاه به تهران دعوت شدند.بعد از اینکه شاه پرچم ایل خانی گری رابه عبدالاه خان داد .فرمان داد همه همراهان راازفرماندهان رده بالای ارتش بدانند ..شاه از عبدالاه خان پرسید منشی شما کجا تحصیل کرده است نامه هایی که برایم میفرستید با خطی بسیار زیباوعبارات شیواو دل پسند نوشته میشوند می خواستم بدانم در کدام دانشگاه درس خوانده است…..عبدالاه خان کی عطا طاهری را نشان داد وگفت منشی من این جوان است تحصیلات چندانی ندارد در حدود ششم ابتدایی سواد دارد وبعد اقا محمد تقی خوبانی با لحن زیبا از شاه اجازه حرف زدن خواست وبعد از تعریف از کی عطا طاهری در مورد بی سوادی در منطقه سخن گفت که بعد از ان شاه دکتر حسابی رامامور پایه گذاری اموزش وپرورش در استان به خدمت گمارد ……حال دوست عزیز کی عطا طاهری این مرد شریف کسی که با همه شرایطی که داشت به همه موقعیتهاش چشم پوشی کرد به نظر شما جای بحث کردن وانتقاد دارد افتخار ما برافتابیها وهمه دشتموریها میباشد انشاه الاه همیشه سایش برسرمان باشد

 • عزیزی از دشتمور گفت:

  افتخار ما دشتموری ها کی عطا طاهری

 • مصطفی گفت:

  خیلی خوب نظر خود را وارد نمایید…

 • غریبه گفت:

  نظر خود را وارد نمایید… سلام به مردانی که از سرزمین مادری خود دل نکنند تا روز مرگ سلام به تو که طایفه بزرگت از جانت عزیزتر بود کسانی نبودند جز کی محمد زکی وحاج فرج الله عزیزی

 • فرخ گفت:

  نظر خود را وارد نمایید…سلام خدمت حسن هدایت نیا تو که خودت بچه تل بابونه هستی تا بحال نپرسیدی بجز کی محمد زکی وکی فرج الله کسی در قلعه کدخدا نبود به هر صورت از تو بیشتر انتظار میرفت چون خانواده تو از حقوق بگیرهای گاوداری احداث شده توسط کی فرج الله بود موفق باشی

 • فرخ گفت:

  نظر خود را وارد نمایید…افرین به کی موسی درود چه سفارش کوچی نوشتی اما از لحاظ عرفانی بزرگترین گوشزد را به اقای طاهری کردی بازهم بدرود مرد بزرگ

 • فرخ گفت:

  نظر خود را وارد نمایید… دایی عزیز حاج عطا طاهری چه خوب بود از قدرت عموی خود حاج فرج الله عزیزی وتمام امکاناتی به خصوص بزرگترین گاوداری جنوب ایران را در فشیان برپا کرد تا جوانان اون موقع طاس احمدی دران کار کنند تا که امروز صد خانواده از حقوق بازنشستگی ان امرار معاش مبکنند خوب بود از ان یاد میکردی به احترام حاج فرج الله عزیزی از طرف مردم فشیان

 • فرخ گفت:

  نظر خود را وارد نمایید…سلام باعرض سلام خدمت دوستان میشه بگین بجز کی فرج الله عزیزی بزرگ مرد ایل بویراحمد چه کس دیگه در قلعه تل بابونه کدخدایی کرد چرا ما روی احساسات حرف میزنیم زمده باد کی فرج الله عریزی که افتخار طاس احمدی در استانهای همجوار است دوست محترم منتظر جوابتم

 • آرمين گفت:

  یکی از بزرگترین شخصیت درتاریخ بویر احمد کی هادی پناهی است

 • ناشناس گفت:

  لطفآ قوم بازی درنیارید،آقای طاهری بزرگ زاده ای بودند الحق والانصاف با جربزه و معلم مرحوم پدرم که از بزرگترین معلمان استان بودند..و از خداوند برایشان اجر اخروی ارزو دارم

 • طاس احمدی گفت:

  ماطاس احمدی ها انسان های بزرگ وازاده ای رادرطول تاریخ داده ایم انسان هایی که ازجان ومال خودبرای دفاع از دین ومذهب وملتشان وعشق به اسلام واسطوره قرن اخیرحضرت امام خمینی کبیرجانشان رافداکرده اند,همچون عموهای عزیزم شهیدجاودان,عادل زاده,ارامنپور,اشکوه,وجانباز سرافرازحضرت امام,علی مسلمی,……………..,,,,,,.

 • خ رسایی كبكیان گفت:

  با سلام خدمت شما جناب اقای کی عطا کتابتون رو خوندم واقعا عالی بود جا داره از شما تشکر کنم هیجی کم نکذاشتی واسه ایندکان لذت بردم از جنک سمیرم وکشته شدن خسرو خان ………………………………………………………………..

 • تامر گفت:

  فقط فریدون وکریم

 • تامر گفت:

  ایل فقط تامرادی ،دلاورمردفقط ملاکریم وملافریدون بهادران.

 • ایل فقط ایل بزرگ دشتموری طایفه هم فقط طایفه باغیرت طاس احمدی

 • مرسی وتشکر ازلطف استادبزرگ ایلمان آقای کی عطاطاهری..

 • ناشناس گفت:

  این کتاب یه شاهکار بزرگ ازبزرگ مرد ایلمان هست..

 • سلام خیلی خیلی خوب هستش دست استادبزرگ ایلمان درد نکنه..ممنونتیم بزرگ مرد ایلمان وطایفه باغیرتمان طا احمدی..

 • ناشناس گفت:

  سلام من هم به نمایندگی ازمردم شریف روستای فشیان ازاستادبزرگ ایلمان کی عطاطاهری تشکرمیکنم

  • تورج کاظمی گفت:

   مردم فهیم روستای فشیان همیشه نسبت به بزرگان ایلشان وفادار بودند من هم جا دارد که به نمایندگی آقای طاهری از همه شما تشکر کنم

 • باسلام وخسته نباشید خدمت استادبزرگ ایلمان کی عطاطاهری…من هم به نمایندگی ازمردم روستای فشیان ازایشان کمال تشکردارم

 • باسلام خدمت ایل بزرگ دشتموری وطایفه خوب وباغیرتم طاس احمدی …من به نمایندگی ازمردم روستای فشیان ازبزرگ مرد ایلمان آقای کی عطاطاهری تشکرمیکنم

 • من به عنوان یک طاس احمدی افتخارمیکنم به همچه پدرانی…مرسی وممنون وخسته نباشی آقای کی عطاطاهری بازحمتهایی که کشیدی…

 • ناشناس گفت:

  بهتر بود کی عطا برای چاپ کتاب عجله نمیکردند و ابتدا مفصلا تحقیق میکردند
  ملا ولی پناهی کسی نبود که دستور مستقیم از شاه داشتن برای قتل عبداله خان
  واقعیت گفته بشه بدون کم و زیاد
  درمورد کدخداهای ایلات بیشتر تحقیق میکردین و از خدمات آنان به مردم مینوشتین

 • کی موسی گفت:

  اگرنه نام کی محمدزکی بود اقای طاهری هم یک نویسنده ای مثل بقیه بودمی شداقای طاهری هم درکتاب کوچ کوچش یادی از حاج فرج اله عزیزی می کرد

 • احمد دستپاک گفت:

  احمد دستپاک..واینجاست که به اصالتم وایل وتبارم میبالم که از نژاد و قوم بزرگ مردان طاس احمدی هستم …ای هم ذات وهم نژاد به سپیدها بیندش…واخر یه روز خوب میاد…

 • تورج کاظمی گفت:

  مه ایترسم یه روز,پوسپر ول آبوـــ کلاشینکف بیا,تنگرول آبو

  ترقی کرده صنعت,نیس کیفارــــ مه ایترسم یه روزی لر ول آبو

 • قاید گیوی گفت:

  مردی گذشت….مردی زمان خانل بی و بس

 • قاید گیوی گفت:

  په طاس احمدی چته دلت پره..تو باید افتخار کنی مزمت ک ایی بی کی عطا بویراحمدینه ایگی

 • فراموش شده گفت:

  از خواهر زاده خود محمد دستاران بگویید.

 • تورج کاظمی گفت:

  افتخارم طاس احمدی بودنم است .کاش میشد زمانه برمیگشت به نیم قرن پیش و شما آقایانی که اینقدر پرهستین از انتقاد آن زمان بزرگی :همچون کی عطا طاهری را میدیدین:کاش .کاش.کاش

 • تاكسيسه سفلي گفت:

  ای سکوت کوه نیر دفتری از خاطراتت باز کن محرمم با خود مرا همراز کن /بهر من از عرصه میدان بگو/از تفنگ کیامرز : کیا وکریم بگو/این زمین گهواره و گور من است/جان فشانی شور و منشور من است/ایل سرمای زمستان دیده است / تامرادی گرگ باران دیده است/ما همان ایلیم ایل نامدار /ما همان قومیم قوم نامدار/

 • طهماسب دستوریان گفت:

  سلام برتمام دوستان تا نام بزرگان وپدران ما درتاریخ هست بویراحمد نامی تاریخی درجهان خواهد ماند بیاییم فراتر از استان فکر کنیم .

 • مزک حبیب آباد گفت:

  احترام بزرگان واجب ولی روستای مزدک هنوز هم مزدک هست فقط به احترام آقا حبیب ا… یکی از بزرگان ……حبیب آباد رو به روستای مزدک اضاف کردن که اونم یکی از چهار قسمت روستا(مزدک ده کهنه، مزدک دین تل،ده اغاشفیع،مزدک حبیب آباد)..ولی باز هم میگم کلمه به کلمه دست نوشته اصلی کی عطا محترم میباشد.
  اما کسی از کی عطا نپرسیده چرا چرا تغییر به حبیب اباد؟؟؟

 • سياست گفت:

  شما که سیاست دوست دارید بریدحادثه کوه سیاه که نماد وفاداری است مطالعه کنید

 • حسن هدایت نیا گفت:

  کى عطاطاهری با وجودی که خود از پایگاه قدرت برخاسته ، هرگز با قدرت دمساز نبوده و در دفاع از حقوق صاحبان حق سنگ تمام گذاشته و کم نبوده اند مدعیان قدرت که از دست و زبان و قلمش لب به شکوه گشوده اند.در” کوچ ،کوچ” فراز و فرودهای زمان ، و نیز زوایای زشت و زیبا و بعضاً ناپیدای زندگی مردم این دیار را درچارچوب رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی با نگاه کنجکاو و تیزبین خویش و با هدف آشنایی نسل امروز و بویژه جوانان با گذشته نه چندان دور ایل و تبار به گونه ای ساده و بی پیرایه چونان تابلویی زیبا نقاشی ، ودر معرض دید فرهنگ دوستان قرار میدهد. اثری ماندگار ، نوستالژیک و خاطره برانگیز و کاری سترگ که اوج شناخت، امانت داری و صداقت معلم بزرگ ایل را در آفرینش روایت های تلخ و شیرین زندگی روزمره مردم این سامان به تصویر می کشاند.

 • هدایت نیاازتل بابونه گفت:

  من این کتاب راکامل خوانده ام .کتاب کی عطا طاهری کتابی کامل که ساختار ایلی واداب وسنن قومیت لررابانثری شیواوروان وساده بخوبی بیان کرده است کی عطا مایه افتخار این استان ونویسنده ای توانا بوده که بدون هیچ گونه تعصب قومی وقبیله ای این کتاب رانگاشته است. آری قلعه تل باببینه یادآور مردان بزرگی چون کی عطا ،کی مکی،کی محمدزکی ودیگرسران دلیر طایفه بزرگ طاس احمدی وسایر کدخدایانی بوده که هفته هامهمان این قلعه بوده اند.این استان باید به وجود افرادی مثل کی عطا طاهری بویراحمدی بنازدوافتخارکند.

 • فروغ مسلمی گفت:

  اگر قابیل هابیل را کشت پس همه ما انسان ها از نسل قابیل هستیم روزگاری است که شیطان فریاد میزند آدم پیدا کنید سجده خواهم کرد زندگی مرگ است مرگ هم زندگی دنیا دنیای دیگری است دنیای علم و ادب نه دنیای اصل و نسب عشق به دکتر ظریف همچون عشق به نیلوفر.
  خانم فرحناز مسلمی افتخار آفرین طایفه طاس احمدی دارای دفاعیه ی 19.90 از دنشگاه شیراز و دارای مقام اول کشوری ادبیات داستانی در سال 76 .شعری از ایشان:
  زیر درخت بنیو ای بنیو په د بیو/ای بنیو مست و خمار وابی دلم/ ای بنیو مو شرمسارم و او دلم/ای بنیو تا تو بیی مو مردمه ای بنیو تا تو بگیش مو سوحتمه.
  دکتر ظریف بیتی از ایشان:
  گر هزاران دام باشد در قدم/ چون تو با مایی نباشد هیچ غم

 • مهد همه كاكا گفت:

  حیفتم کر خوبو که پیر وابی

 • بویراحمدی گفت:

  صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید .

 • dena گفت:

  درود بر عطا و عطاهای بویراحمدی امیدواریم کمی فقط کمی بتوانیم قدر این نعمتهای انسانی را بدانیم و از حضورشان نهایت بهره را ببریم

 • لیزه گفت:

  متاسفانه من تا کنون این کتاب را مطالعه نکرده ام سعی میکنم در اولین فرصت آنرا خریداری کرده و مطالعه نمایم …

 • موسی آرام گفت:

  اگر چه انسانهای بزرگ از همه نسلها در همه عصرها متعلق به گروه ودسته خاصی نیستند . ولی بنده بعنوان یکی از شاگردان کی عطا طاهری برخود میبالم که انسانی بزرگ از مردمی بزرگ با روحی بلند به بلندای کوه دنابعنوان معلمم بوده ودرود برجناب آقای دکتر مندنی پور که خود از نخبگان جامه ماست وقبلا” بنده در رسای ایشان مطلب نوشته بودم وبه حق مطلبی که در رسای آقای طاهری نوشته بدون غل غش ودر بزرگواری وعدم سازش بانهادهای زر.وزور وتذویر وتنفر از دروغ وساده زیست که باکلبه محقرش جای تعریف ریا نیست .بنده چون از نزدیک آقای طاهری را میشناسم گاها” از خودم میپرسم اگر آقای طاهری دنبال ثروت ومادیات میرفت چه میشد.در حالیکه خود میتوانست از پایه های قدرت باشد. با حقوق باز نشستگی با کمال افتخار زندگی دارد که بدرستی بعضی حسرتش را میخورند.و آدم را بفکر فرو میبرد. که این دنیا تنهاجای جمع آوری مال وثروت نیست بلکه نا گفته هایی در نهان دارد . که باید در باره آن تعمق کرد. بااین روح بلند ایشان ملجاء وپناگاه شیفتگان اهل علم وادب است. که وقتی خودم دلم میگیرد . به این استاد بزرگ پناه میبرم تا باسخنان زیبایش آرام گیرم و گفتارش و نصیحتهایش راهمواره فرا راه زندگیم قرار دهم وهمیشه الگویی باشد برای زندگیم. درود برانسانهای بزرگ چون کی عطا طاهری ودکتر ماندنی پور. وهمه نخبگان هم استانی.با عرض معذرت – موسی آرام

 • فروغ مسلمی گفت:

  امیدوارم روزی بتوانم معتبرترین کتاب های علمی دنیا را بنویسم و به تمام زبان های دنیا صادر کنم و افتخاری نوین برای طایفه ی
  طاس احمدی باشم همانگونه که حضرت امام عشق و انقلاب خود را به تمام جهان صادر کرد.این کسبیات که چیزی نیستند .

  • دایی گفت:

   احسنت بر خواهرزاده کوروش کبیر
   امیدوارم به آرزوی قشنگت دست یابی وباعث افتخار همه ما شوی

 • محسن گفت:

  جناب عبداله خانی باتوجه به اسرار جنابعالی باید به عرض برسانم که کسی نشنیده که میرزا محمد حسین پورمند کدخدای فارسی ها باشد .میرزا محمد حسین تنها داماد فارسی هابوده تیره فارسی جز طایفه نرامابی است . که عده ای از آنها در گذشته با آغا نصراله وعده ای با آغاشروان بوده اند.ومراودات ایلی وطایفه آنها همچنان برقرار است.

  • جواب به محسن فارسی گفت:

   فارسی ها رو نفروش محسن نرمابی ها ی کدخدا داشتن اونم حاجی سوسن بود حاجی شیروان خدا بیامرز ریش سفید بود بواسطه ایشون اکثر خون خواهی ها در دهدشت به صلح سازش رسید

 • هم استاني گفت:

  28.عزت اله سام ارام می‌گه:
  ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ در ۲۱:۴۵
  سلام
  مدتی است که این سایت را میبینم بسیا رخوشحالم که چنین افرادی به استان کهگیلویه و بوبر احمد در فضای مجازی خدمت میکنند من دکتر سام ارام استاد تمام رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستم از سال ١٣۵٠ که عضو هیات علمی شدم و حتی در دوره دانشجویی در کنار استاد صفی نژاد روی مردم شناسی ان استان با علاقمندی کار کرده ام خودم را معرفی کردم تا بدانید مطلبی که مینویسم طایفه بازی نیست من بسیاری از کتاب ها و مقالات ان استان را با علاقه شخصی خوانده ام هیچ کتابی را بالا تر از کوچ کوچ استاد کی عطا طاهری ندیدم دو سال است که انرا به دانشجویان مردم شناسی میدهم توصیه میکنم همه استادان و دانشجویان استان آنرا بخوانند دو نفر ازاستادان دانشگاه های استان در جامعه شناسی که برای ممیزی استخدام رسمی در وزارت علوم به مصاحبه آمده بودند چون کوچ کوچ را نخوانده بودند اجازه ارتقا یا رسمی شدن ندادم . مدتی است که برکوچ کوچ نقد مینویسم تقریبا همه استادان دانشگاه های به نام در رشته جامعه شناسی و مردم شناسی بر آن نقد نوشته و تحسین کرده اند .کتاب های خانم سیمین طاهری را هم خوانده ام سرگذشت صنوبر او یک شاهکار أدبی است شما فقط در کتاب او میتوانید خان بوری احمد را ببینید برای این پدر و دختر آرزوى سلامتی و موفقیت بیشتر دارم .
  کتاب کوچ کوچ فقط خاطرات نیست برخی از نظریه های علمی را تغییر داده حتی نظریه غارت را إصلاح کرده است .. هم اکنون جلسات علمی توسط استادان دانشگاه های بزرگ هر ماه در مورد این کتاب تشکیل میشود اینشااله جناب طاهری اجازه دهند تا نقد های این کتاب جداگانه چاپ شود تا مردم استان بیشتر قدر این کتاب را بدانند .

  پاسخ دادن

 • فرحناز عزیزی گفت:

  هان ای کوه بلند !ای سراپا همه پند
  از تو این تجربه اموخته ام ,که نلرزد تنم از غرش ارابه ی سنگین زمان,
  کاه بودن ننگ است , کوه میباید بود
  سایه ات بر سر ما مستدام!

 • باسلام.
  خارج از تعصبات قومی و قبیله ای،کی نصیر بهادرکدخدای بزرگ ترین ایل استان کهگیلویه و بویراحمد(ایل تامرادی)،شخصیتی شجاع و سیاستمداری برخوردار عقل و تدبیر منحصر به فردو یکی از قدرتمندترین شخصیت های سیاسی عصر خویش بوده و به فیلسوفی درس نخوانده مشهور است.

  • علی گفت:

   مهدی دایی قربونت برم.بلتا اکه تعریفی هسی بقیه بگون.کوچک نظمی طایفته داشته بو

 • شیک پوشی و ساده زیستن شما الگویی برای نسل جوان است.

 • خورشید رفت و پرتو زردش ماند / ایل رفت و غبار و گردش ماند. استاد بزرگوار جناب آقای طاهری کتاب کوچ تا کوچ شما عالی بود. در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.

 • سعيدبخشوده گفت:

  باسلام و عرض ادب خدمت اقاى طاهرى عزیز وهمچنین دوستانى که کامنت گذاشتن.دوستان عزیز کتاب کوچ کوچ تاریخ استان یاایل بویراحمدوحتى تاریخ تاس احمدى و نهایت خانواده اقاى طاهرى نیست.این کتاب زندگى یکى از فرزندان کشورمان ایران که در استان متولد شده وگذر زندگانیش را بصورت مکتوب دراورده و در این زندگى با هر که برخورد کرده نامبرده است.سروران گرامى استان ماپر از مردان شجاع و زنان نامى بوده است ونام نبردن از کسى بمنزله نبودن ان انسان محترم نیست چه خان چه کدخدا یا حتى چه رعیت.خود در جلسات زیادى بودم که تعدادى از فرزندان خوانین و کدخداهاى زیادى از این قضیه ناراحت بودند لیکن اعتقاد دارم پدران شماادم هاى خوبى بودند یا نه تاریخ باید قضاوت کند.خداوند انها را بیامرزد.راستى خودمان کجاى تاریخ استانیم,خودمان چند مرده حلاجیم ؟ایندگان در مورد خودمان چه قضاوتى دارند؟

 • حسن بهرامی گفت:

  با سلام. اهل فرهنگ و هنر می دانند که آقای عطا طاهری تاس احمدی از پیش کسوتان فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد است. لطفاً هم در مخالفت با او و هم در دفاع از او، تعصّبات و احساسات عصر حجری را دور بریزید.

 • اشکان شناور گفت:

  سلام ودرود به عموی بزرگوارم وسلام به طایفه بزرگم طاس احمدی

 • آریوبرزن گفت:

  واقعاافتخارمی کنیم به مردان بزرگی همچون کی نصیربهادر،ملافریدون بهادر،ملا علی سینابیرقدار ،ملاکریم بیرقدار،کی محمدعلی بهادران،کی محمدباقربهادران ،کی محمدزکی ،کی عطاطاهری….وهزاران دلاورمرد ایل بویراحمدسفلی (ایل دشت موری)که زبان قاصر من توانایی نام بردن آنها راندارد/امثال دلاورمردان جنگ دره سرد

 • جونباز گفت:

  آیا می دانید که کی مکی طاس احمدی پدر کی عطا طاهری و کی نصر بهادر دو مهر داشتند که بر روی یکی نوشته شده بود نصر و مکی و دیگری نوشته شده بود مکی و نصر و هرکدام نزد یکی قرار داشت که پای هر نامه های که زده می شد حکم واحد داشت. در ضمن حتما دوستان کتاب آقای طاهری را مطالعه نکرده و نظر می دهند ( بچه های دو طایفه طاس احمدی و …. برای دعوا روبروی هم قرار میگیرند و آماده نبرد میشوند .دراین هنگام کی نصر با سواران از راه می رسد وقتی صحنه را مشاهده می کند از اسب پیاده می شود و پس از آرام نمودن دو طرف برای صلح دادن آنها میگوید حالا ما ناهار مهمان شما هستیم و ….. )

 • omid bakhshayesh گفت:

  دوست من جناب بهادران و دوستان دیگر جناب کی عطا طاهری کتاب تاریخی از ایل بزرگمان به قلم نیاورده اند که نام این عزیزان رو در آن به کار نبرده باشند . بلکه از سرگذشت زندگی خود و سختیها وتلاش های فراوانی که برای زیستن خود و اقوام روا داشته رو به تصویر کشیده . در این کتاب درس تلاش و کوشش کردن یک فرد برای ادامه حیات هست. نه کتاب ایل

 • امید بخشایش گفت:

  با سلام خدمت تمامی دوستان روی صحبت من به شما اقایونی هستید که میخواهید خاطرات یک انسان رو تغییر دهید ولی شما ها در اشتباه هستید که این خاطره ها در گذر زمان شکل گرفته و نمیتوانید آن را تغییر دهید و هر حرفی که کی عطا طاهری در این کتاب زده است برای او رخ داده و اکثریت طایفه طاس احمدی ان را تاید میکنند و دوم اینکه طایفه طاس احمدی به هیچ کس و هیچ طایفهای متکی نبوده و نیست بلکه به خاطر نزدیکی موقعیت و استراتزی خیشاوندی در یک جبه و جهت با اقایونی که نام بردید قرار میگرفته و در ضمن ایشون زندگی خودشون رو به تصویر کشیده نه تاریخ ایل بویراحمد

 • حبیب فاضلی گفت:

  به امید بیداری قوم فهیم بویراحمد در همه عرصه های حکومتی و کشوری و فرا منطقه ای / امیدوارم نگارش استاد گرانمایه جرقه ای باشد برای اتحاد و همدلی همه برادران و خواهران بویراحمدی در راستای ابراز وجود و بدست اوردن اعتبار فراموش شده مان / بیایید با فراموش کردن مباحث تفرقه انگیز دست برادری بسوی همدیگر دراز کنیم و نگذاریم ادمک هایی که اصالت ندارند همچون بزرگواری ها با فرهنگ و اعتبارمان بازی کنند و افتخارات بزرگانی همچون عبدالله خان و کیلهراس و ….را لکه دار کنند.

 • فاضلی نژاد فشیان گفت:

  دوستان عزیز جناب طاهزی شمه ای از سرگذشت خود را در این کتاب به رشته تحریر در آورده که نکات زبانشناسی -مدیریتی – عقیدتی- جغرافیای استان و رسوم رایج زمان خویش بوده و اگر منصفانه قضاوت کنیم واقعیتهای تلخ و شیرینی را بیان کرده اند که جای بسی تقدیر و سپاس دارد.

 • لردگان. بامیری گفت:

  ما خیلی از این چهره ها رانمیشناسیم که بعضی از دوستان از انها یاد میکنند ما افراد نامی مثل ملا کریم بهادران-کی نصیربهادر-ملافریدون بهادران-کی حبیب بهادر-کی لهراس -ملا هجیر بهادران – ملا ولی پناهی-ملا غلامحسین سیاهپور- آقا فرج الله جاوید زنگوایی- آقا محمد تقی خوبانی- کی حداد پناهی- کردی انصاری را میشناسیم.

 • بویراحمدی گفت:

  خوانین همیشه از …..و ک……. حمایت میکردن و همیشه این دو طایفه به خوانین خیانت میکردن ولی دشت موری ها همیشه در کنار خوانین با خاندان شاهنشاهی میجنگیدن مانند کی لهراس. ملا غلامحسین.ودشت موری ها بزرگانی داشتن امثال کی محمد زکی.کی نصر.ملاقلندر.کی مکی.ملافریدون.کی حبیب.کسانی که هیچ وقت خیانت نکردن

 • فرود عزیزی گفت:

  پاسخ به ashena ی نا آشنا :
  دوست عزیز ! بهترین جا برای انتقادات و ابراز عقیده شما ، خود کی عطا طاهری است . با شناختی که من از ایشان دارم با حوصله تمام پذیرای شما و اتقادات جنابعالی است . توصیه میکنم کتاب را یک بار دیگر و به دقت بخوان و برای یک بحث منطقی با نویسنده ،حضورا شرفیاب شوید . قطعا هم برای شما و هم برای نویسنده و هم برای خوانندگان موثر خواهد بود . با تشکر

 • ashena گفت:

  افتخار ما طاس احمدیهای کی محمدزکی پدر بزرگ شماست

 • طیبی گفت:

  با درود فراوان بر شما دوستان عزیز- مطالعاتی اندک از تاریخ ایل بویر احمد دارم وتا جایی که خبر دارم خانواده کی محمد باقر تامرادی وخانواده ملا ایوضعلی پناهی کی گیوی حرف اول را در تاریخ بویر احمد میزده، که میتوان به سرداران نامی مثل ملا کریم بهادران-کی نصیر بهادر-ملا فریدون بهادران-کی حبیب بهادر-کی اسد بهادر وملا هجیر بهادران نام برد وخانواده ملا ایوضعلی چهره مثل ملا ولی پناهی-کی حداد پناهی-ملا خلیفه پناهی میتوان نام برد

 • فرود عزیزی طاس احمدی گفت:

  در پاسخ به بزرگوار محترم ” صدران ”
  دوست عزیز کتاب کوچ کوچ به هیچ عنوان به عنوان یک کتاب تاریخ نوشته نشده است که بخواهد حقیقت را به نفع کسی بکوید و یا به ضرر کسی دیگر کتمان کند . این کتاب فقط یک زندگینامه است و بس .تاریخ کهگیلویه و بویراحمد هرچه باشد مختص به همه کسانی است که در آن زندگی کردند و در ایجاد و آبادانی آن هزینه دادند و کوشیدند … اما سهم من و شما در ادامه این آبادانی کجاست ؟

 • کر گفت:

  بهترین و زیباترین کتاب استان

 • حامد گفت:

  “خلع سلاح” درست است

 • بندیر گفت:

  درود.
  فکر میکنم “خلع سلاح” به جای “خلع صلاح” نوشته بشه بهتره..
  بدرود

 • نگین تاجی گفت:

  بدون عبدالله خان ومحمدحسین خان و ناصر خان و خسروخان تاریخ بویراحمد بی رنگ است

 • اقایی گفت:

  اقای طاهری در مورده خوانین بزرگ مثل محمدحسین خان طاهری وناصرخان بگین

 • منوچهر گفت:

  دوست محترم آقای مسعود – از کرمان
  آدرستان را به به abbarfdenachenar @yahoo.com ارسال فرمائید

 • مسعود گفت:

  باسلام
  مقیم کرمان هستم کتاب مذکور را چطور میتونم تهیه کنم

 • کربیرامد گفت:

  با سلام
  ارزش کتاب اقای طاهری بدلیل حضور ایشان در ان برهه ی زمانی بوده .
  چند پیشنهاد خدمت استاد طاهری دارم
  سالهای بعد از شهریور 20 نوشته بشه بسیار کتاب ارزشمند و جامعی میشه
  به جز مسائل تاریخی به شیوه ی زندگی مردم و اداب و رسوم گذشته بیشتر توجه بشه بهتره
  و یک نقد
  از بزرگان طوایف بویراحمد دشتموری و تاریخ انها کم لطفی شده.

 • یه چیتابی گفت:

  با سلام – انصافا استاد کی عطا طاهری از چهره های ماندگار زاگرس نشینان می باشد که تاریخ پر فراز و نشیب بویراحمد را به خوبی تجربه کرده است

 • كا جونباز گفت:

  با سلام و عرض ادب و احترام
  دوستان محترم با نام ( عبدالله خانی )
  چندین مرتبه سئوالات جنابعالی را مرور کردم منظور شما را درک نکردم
  همانطور که همه مردم کهگیلویه و بویر احمد می دانند آقای کی عطا طاهری علیرغم فرصتهای فرا منطقه ای که داشتند در استان ماندند و جوانی خود را صرف خدمت به مردم محروم استان نمودند
  در بحبوبه انقلاب و بعد از آن هم می توانستند دست نماز آب بکشند و مسلما اگر این کار را مانند خیلی از آقایان انجام می دادند وضعیت طور دیگری بود
  من از همه می خواهم دقت کنند که شخصیت ایشان چه در دوره حکومت شاهنشاهی و چه در دوره انقلاب و چه بعد از انقلاب تا کنون ثابت و در جهت خدمت به مردم و یا حداقل نگاه داشتن احترام مردم بوده ( به نهج البلاغه و رفتار مولی متقیان هم نگاه کنید ) الحق که ایشان پیرو برحق امام علی ( ع ) هستند
  خدا وکیلی اگر من جای ایشان بودم تا کنون صدها چهره عوض کرده بودم و برای رسیدن به هوای نفسانی ام چه کارها که نمی کردم . – شما چطور
  آیا نمی شود پشت سر ایشان نماز خواند
  باید افتخار کرد به چنین مردانی – افتخارات استان
  پس حاشیه نرویم و افتخارات استانمان را با غرض ورزی آنطور که می خواهیم نشان ندهیم

 • عبدالله خانی گفت:

  یک بار نظر دادم اما منتشر نکردین !!!!
  میخوام از آقای طاهری بخوام که در مورد کدخداهای آن دوره و خدماتشون به مردم و عبدالله خان در کتابشون توضیح بدن من جمله درمورد مرحوم میرزا محمدحسین پورمند کدخدای ایل سادات و فارسی
  با تشکر

  • M گفت:

   ضمن عرض سلام خدمت شما دوست عزیز این میرزا محمدحسین پورمندی ک کدخدای ایل ساداتی هستند و ما نمیشناسیم کیه؟!!!!!!!واقعا خنده دار بود،دیگه ازین حرفای مسخره نزنید

   • عبداله خانی گفت:

    مهم نیست که تو میرزا محمدحسین پورمند نشناسی تاریخ ایلاتو نمیشه عوض کرد از روی عرض حرف زدن کار زشتیه و حقیرانه

 • عبدالله خانی گفت:

  حالا که نظرمو نمیزنید پس آدرس ایمیل خود کی عطا رو بذارین که بهشون ایمیل بزنم و حرفامو باهاشون درمیون بذارم

 • عبدالله خانی گفت:

  جناب مدیر مسول محترم جناب آقای محمد ذکاوت نظراتمو در مورد این مطلب منتشر کن میخوام کی عطا بخونه

 • عبدالله خانی گفت:

  آقمتن اصلی نظرم را منتشر نکردی ! با این وضع آقای طاهری باید در مورد چی تحقیق کنه ؟؟؟؟

 • عبدالله خانی گفت:

  دوس دارم آقای عطا طاهری نظرم را بخواند ودر این مورد هم تحقیق و در کتابش درموردشان مفصل توضیح دهد

پربازديد