تاریخ درج خبر : 1393/03/04
کد خبر : ۲۸۰۲۹۹
+ تغییر اندازه نوشته -

” خرداد گلوله و رأی “

سایت استان: غریب واحدی پور

استاد درس خود را اینگونه آغاز کرد که ” موقعی ما از ابتدا به کودکانمان می آموزیم ، بابا آب داد،بابانان داد و کشور ما دارای منابع غنی…است،درواقع برای خوابیدن بدون دغدغه آنها لالایی خوانده ایم.

درحالیکه،همان هنگام ممالک دیگر بر عکس ما به کودکانشان می آموزند که بهبود وضعیت و سعادت کشور مرهون سخت کوشی و خلاقیت آنها خواهد بود.

یعنی اینکه برای تلاش ،خلاقیت و کارآفر ینی فرهنگ سازی می کنند.

علاوه بر آن به مقایسه ایران و کره پرداخت و برخی از دلایل عمده عدم مو فقیت و اشکالات اساسی که مانع پیشرفت کشور بوده اند را با هیجان خاصی بیان کرد،به گونه ای که دانشجویان بطرز کم سابقه ای تحریک به حضور در بحث و اظهار نظر شده بودندو هر کسی از زاویه ای به موضوع نگاه می کرد و سخن می گفت .

خلاصه کلام اینکه تب گفتگو بطرز شگفت انگیزی اوج گرفته بود.

تا اینکه ناگهان جمله ای فرمود که سکوت بر کلاس حکمفرما شد و حتی عده ای هم که می گفتند،این ها همه انتقاد هستند. راه حل چیست،انگار جواب خود را گرفته بودند.

آری با طمأنینه و صداقت ویژه ای که در صدایش موج می زد، گفت;” بچه ها ما در جنگ با مشکلات بسیار وامکانات کم ،فقط با تکیه بر معنویت بطرز شگفت انگیزی با دنیا جنگیدیم وموفق هم شدیم.”
این ادبیات حداقل برای من بسیار زیبا و اثر گذاربود، زیرا به تصورم هرگز رسانه ای با این قدرت نفوذ از جنگ و اهمیت کارهای ماندگار فدائیان وطن دفاع نکرده بود.

سپس ادامه داد که:” هنوز دنیا عبور از اروند را با حساب و کتاب های بشری موجود نپذیرفته است.”

اما،فتح خرمشهرفتح بابی شد تا زمستان64 در عملیات والفجر8 نسلی از این ملت چون بسیا ی از صحنه های دیگرجنگ8 ساله ناممکن،را ممکن وبا شکستن دژتسخیر ناپذیری که عوامل طبیعی و مصنوعی به مدد رودخانه وحشی اروند خلق کرده بودند،دلیرانه برسراجنبی فرودآیندو در عالم واقع حماسه ای خلق کنند که چون فانوسی برای عصرها و نسل ها هدایت کننده و روشنی بخش باشد.

ولی ،امروز ما را چه شده است،اروندها وحشی تر !دژهای بیگانه مستحکم تر ! یا نادره های خط شکن آن دوران کم شده اند!

خیر،به قول ظریفی،یکه تازی برخی رزمندگان بعد از قطعنامه ، آنانکه نه در هجوم به صفوف متجاوز بلکه در عقب نشینی و پشت کردن به دشمن خط شکن بودند،و نرخ گذاری آنها بر روی ارزش های معنوی همانندمبارزه و ایثاربه منظور طی مسیرهای میانبربرای خلق مدل های جنگی که چون فولاد ناب در داغ ترین کوره ها آبدیده و ساخته شده بودند،موجبات عزلت گزینی قهرمانان اساطیری و به فراموشی سپردن آنها در پیچ و خم زندگی گردیده است.

لذا،سر و خون حسین گونه های ما در جنگی ظالمانه بجای اینکه برای فرو ریختن ظلم و بیعدالتی و بنیان جامعه ای بر اساس آرمان های متعالی شهیدان باشد ،وسیله توجیه منفعت طلبی و اطفاء حرص پایان ناپذیر قدرت طلبی زینب نمایان و چماقی برای کوبیدن بر سر دلسوزان ملک و میهن شد.

ازاینرو،درد های لادرمان ما فقط ازطریق بازسازی فضای اعتماد و احترام مقابل بین ملت و دولت و ممزوج شدن این دو همانند زمان جنگ امکان پذیر است.که زمینه ساز آن خلع ید فرصت طلبان ،شفاف سازی برای رفع سوء تفاهمات و گشودن عرصه رقابت منصفانه با هدف ایجاد انگیزه جهت حضور بسیج وار مردم در تمام عرصه ها و بروز خلاقیت ها و استعدادها در فضائی مناسب است.
در آن صورت بی شک نتیجه این می شود که در مصاف واقعی با سختی ها قهرمانانی ساخته می شود که همانند نسل جنگ وحشی بودن اروندها و تسخیر ناپذیر بودن دژهای اجنبی را به سخره خواهند گرفت.وبه فرموده بنیان گذار انقلاب دگر باره مملکت را بطریقی دیگر بر بال ملائک می نشانند.

صدالبته این میسر نمی شود مگر هنگامی که صدای رقص صندوق های رأی در خردادهای مکرررا چون نفیر گلوله های فرزندان ملت در جنگ 8 ساله و نبرد افتخار آفرین آزادی خرمشهر در3 خرداد شنیده و قدر بدانیم.وبگذاریم رساترین صدائی که شنیده می شود.صدای ملت باشد.

به آن امید که صدای ملت هرگز برای هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی گوش خراش نباشد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد