تاریخ درج خبر : 1393/05/20
کد خبر : ۳۳۸۳۶۷
+ تغییر اندازه نوشته -

اسرائیل را ول کنید، داعش رابگیرید

سایت استان: امیرحسین عزیزی

آن زمانی که گرگهای چهارپا ازگرگهای دو پا خطرناک تربودند در ولایت ما {مملو} نامی بود که همیشه چاقوی تیزش برپرشال دورکمرش بودوهرگاه که گرگهابه گوسفندان حمله میکردند ومردم دنبالشان می افتاند مملوچون دست به چاقوی خوبی داشت وظیفه سربریدن گوسفندان زخمی راداشت ولی به هرگوسفندی که میرسیدچه زخمی چه سالم سرمیبریدوسراغ بعدی میرفت صاحب گله متوجه شدوبه مردمی که گرگهارادنبال میکردندگفت

آهای مردم محض رضای خدا گرگها را ول کنید مملو را بگیرید.

حکایت امروزخاورمیانه ویابه بیانی بهترامت اسلام امروزبخصوص درفلسطین وعراق وسوریه حکایت مملوی ماشده است.نیم قرن است که صهیونست باملت مظلوم فلسطین درگیراست جدا ازهمه تحلیلهایی که چه درایران وچه در دنیا وجود دارد و از حوصله این نوشته خارج است، به نقل ازبرخی آمارها درجنگ بین امت ازابتداتاکنون حدود7000نفرگشته شده اندودرجنگ اخیرکه ازپرحادثه ترین وگسترده ترین جنگ بین این درامت بودبنابه آماروزارت بهداشت فلسطین 1314نفرشهیدشدکه ازاین تعداد48نفرکودک و158نفرنظامی بوده وبقیه مردم عادی بوده اندودراین جنگ یک طرف ازمسلمانان وطرف دیگرازیهودیان درگیرهستندیعنی پیروانی ازدودین متفاوت اهم درگیرهستندبه قول قدیمی هادرجنگ حلواتقسیم نمیکنند.اسرائیلیهاکه چون گرگهای چهارپای روایت بالاحریصندوطبیعت سیری ناپذیری دارنداما درمقابل گرگ های هارتکفیری که به تازگی نام دولت اسلامی عراق وشام ویابه اختصارداعش رابرخودنهاده اندچنان وحشیانه ظاهرشده اند.ازجمله تخریب مساجدوبناهای تاریخی وگورستانهاسربریدن انسانهاباوضع فجیع ،اعدامهای گروهی وخیابانی ،ازدواج قهری باکودکان خردسال آواره کردن مردم مسلمان بخصوص شیعه وحتی مسیحیان ودیگرادیان درکشورخای عراق وسوریه وخلاصه کشتن هزاران نفردراین مدت زمان کم نسبت به جنگ اعرب واسرائیل نشالن دهنده کمال وحشیگری است به گونه ای که حتی گروه القاعده باسابقه مشخص نسبت این گروه باخودراردکرده است .

آیادیرنشده که سازمانهای جهانی ومنطقه ای هرچه زودترنه تنهافکرکه به صورت عملی این وحشی گری راچاره ای بیاندیشند.

بریده باد دستی که به امیدامان  /   به روزواقعه برداردازبرادردست

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • علی خواهشی گفت:

  درود آقای عزیزی من هروقت این حکایت را می شنوم برایم تازگی دارد همچنین آقای سعید کرمی خیلی بد نگفته

 • کتابخانه گفت:

  خیلی جالب بود آقای عزیزی من هم همیشه از این مثل قدیمی پندهای زیادی گرفته ام

 • جاودانخرد گفت:

  درود

 • کرغت گفت:

  داعش مهمان نزدیک کرمانشاه په حیون داره ایخره یکی ودادشون برسه

 • هم استانی گفت:

  مطلب به جا و مناسبی بود
  دست مریزاد

 • سعيد كرمي گفت:

  جالب بود جناب آقای عزیزی ولی من باب مزاح باید خدمت شما عرض کنم اون کار جناب آقای مملوی عزیز هم به نوعی بد نبوده و به نوبه خود منشأ برکاتی است، چرا که در این شرایط که بنده هم کم و بیش تجربه شو دارم اهالی خونگرم و حاضر در صحنه آبادی، یه کباب پرو پیمون و حسابی میل می فرمایند و البته درصورت کیفیت بالای کباب مذکور از همدردی با صاحب گله هم غافل نیستند.
  التماس دعا

پربازديد