تاریخ درج خبر : 1392/04/11
کد خبر : ۳۴۸۵۲
+ تغییر اندازه نوشته -

دولت‌جدید و احساساتی که باید کنترل شوند

سایت استان: ابوالحسن مقتدایی *

با پیروزی هر تفکر و جریان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری فضایی متفاوت با انتخابات دیگر همچون مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا پدید می‌آید. پیدایش چنین فضایی که با هدف بدست گرفتن قدرت، هدایت، حاکمیت و سکانداری یک تفکر سیاسی بر گسترده ترین، پرمنصب ترین و پراختیارترین قوه از لحاظ اجرایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. قوه مجریه یک قدرتی قانونی است که در تصمیم سازیها، تصمیم گیریها، اظهارنظرها و اقدامات امور جاری و یومیه و برنامه ای کشور، مردم، منطقه و در مواردی نیز در تصمیمات بین المللی نیز بسیار تعیین کننده و کارساز و اثرگذار می‌باشد.

در چنین شرایط و فضایی رئیس جمهور منتخب حداقل تا زمان معرفی کابینه و تثبیت هیأت دولت با کار بسیار سنگین مطالعاتی، بررسی و تصمیم گیریهای ظریف و حساسی مواجه است. همه دوستداران خدمت به مردم و همراهان و همفکران رئیس جمهور جدید که می‌توانند در تصمیم سازی و تصمیم گیریها اثرگذار باشند بایستی سمت و سوی پیشنهادات برای انتصابات و معرفی دولتمردان را به جهتی هدایت نمایند که به دور از احساسات و التهابات ضربه زننده به تصمیمات کلان، عقلایی و منطقی، تصمیمات را به سمت گزینه‌های برتر هدایت نمایند. در فضای سیاسی و اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا زمان معرفی کابینه و دولتمردان، احساسات دو گروه از فعالان سیاسی طرفدار رئیس جمهور منتخب می‌تواند بر تصمیمات کارگروه‌های تعیین شده برای معرفی، بررسی، پیشنهاد و انتصابات بگونه ای تأثیر بگذارند که این انتصابات از جامعیت، منطقی بودن و گزینه‌های بهتر و برتر دور نماید.

ضمن ستـودن این قبیل احساسات توأم با شور و شعور که عامل و محرک مثبت و تعیین کننده ای برای به صحنه کشاندن مردم با هدف دخالت در تعیین سرنوشت خود و مملکت می‌باشد، ولی دخیل نمودن و استمرار این احساسات در مراحل بعد از پیروزی در انتخابات می‌تواند مانعی برای نظام اجرایی در رسیدن به گزینه‌های برتر برای انتصابات نیروهای اجرایی باشد. بروز این قبیل رفتارها و احساسات که امری طبیعی و منطقی نیز می‌نماید در دو گروه از طرفداران رئیس جمهور منتخب مشهود است گروه اول افرادی که طرز تفکر، برنامه‌ها و رفتار و خصلت‌های رئیس جمهور را از قبل انتخابات پذیرفته و بعنوان فعالان و اعضاء تشکیل دهنده ستادهای تبلیغاتی در استانها و شهرستانها به فعالیتهای تبلیغاتی در حمایت از رئیس جمهور منتخب پرداخته بودند و حق آنان است که در مراحل گزینش و انتصابات نیز خود را ذیحق به ا‌ظهارنظر و دخالت بدانند.

گروه دوم افرادی هستند که در طول دوره تصدی دولتمردان و رئیس قوه اجرایی قبلی مشمول بی مهری، کم لطفی و برکناری از مسئولیت گردیده اند و احتمالا” دارای احساساتی جریحه دار هستند. این افراد بدلیل قابلیت ها، تجارب و ویژگیهایی که داشته-اند در دوره برکناری دیدگاه و زبان نقادانه نیز نسبت به مسئولین حاکم داشته اند. هر چند که این دیدگاه‌ها و اظهارنظرها منطقی بوده باشند اما در صورت عدم کنترل احساسات و دخالت این افراد به دلیل حضور و فعالیت‌های آنان در دوره ی انتخابات به رئیس جمهور منتخب و همچنیـن نزدیکی آنان به کارگروه‌ها و کانونهای تصمیم گیری می‌تواند تأثیری بدور از انصاف در انتصابات داشته باشند. بدیهی است با توجه به حجم کار اجرایی در کشور، کابینه ای موفق خواهد بود که از دو خصوصیت و ویژگی یعنی تجربه و انرژی برخوردار باشند و رعایت میانگین سنی که هر دو ویژگی در آن لحاظ شده باشد می‌تواند ارائه دهنده کابینه ای بانشاط و موفق باشد.
………………………………………………..
* استاندار سابق خوزستان و هرمزگان

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد