تاریخ درج خبر : 1392/04/25
کد خبر : ۳۸۱۶۵
+ تغییر اندازه نوشته -

سفیران صداقت و راستی

سایت استان: غریب واحدی پور

101414

رئیس جمهور منتخب در دیداری که با روحانیون داشتند وجود مشکلات در مقابل دولت آینده را تأیید وبه تعبیری فرمودند که دولت بعدی با مشکلاتی بیش از مشکلات وگرفتاریهای دولت های قبل مواجه خواهد بود ومسلماً حل این مشکلات که از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب وازمطالبات ملت می باشند توسط فرد ویا گروه خاص ودر مدتی اندک وبدون از طراحی واجرای ساز وکارهای مطلوب وصادقانه بگویم با ارائه وعملی کردن راه حل میانبر وکم هزینه قابل حل نخواهند بود از اینرو، درمان درد مشکلات تکیه بر توانمندی های رئیس جمهور وکابینه آینده وهمکاری متقابل دولت وملت امکان پذیر خواهد بود وبدون شک شروع ودوام وبقای این همکاری پرخیر وبرکت هنگامی میسر می شود که :

1-رئیس جمهور وتیم کاری او بر این باور باشند که قادر به احیای اعتماد متقابل دولت وملت بوده وکم کم به بازسازی آن همت کنند .وبصورت عمیقتر باور واعتقاد قلبی داشته باشند که موفقیت تنها با تکیه بر بزرگترین سرمایه های کشور یعنی “مردم”و “ارزش ها وهنجارهای مقبول وپذیرفته شده توسط خرد جمعی ملت”ونیز “اعتماد ملت”امکان پذیر خواهد بود .واین مهم زمانی محقق می شود که توانائی وقدرتشان از ملت باشد.و درمان درد ملت دغدغه ،نگرانی دائمی رؤیای دوره مسئولیتشان باشد . خوشبختانه با توجه به شخصیت ویژه رئیس جمهور که نه تنها تجربه جنگ یعنی بحرانی ترین دوره انقلاب را داشته اند بلکه علاوه بر تجربه طولانی مدت حضور در پارلمان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ، افتخار خدمت درپست های حساس وکلیدی حداقل دو دولت را نیز دارند وتجربه او در دیپلماسی که بواسطه تحصیلات آکادمیک او با مدرک دکترا حتی عنوان “شیخ دیپلمات “را هم کسب کرده اند .ونیزروحانی بودنش به او ویژگی خاصی بخشیده است که می توان امیدوار بود با این سابقه مزین شده به گفتمان صادقانه اعتداال وهمچنین پشتیبانی بسیاری از نخبه ها وبه فرموده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام “درهای گرانبهای صدف های جریان های سیاسی ومستقل” وبویژه دو رئیس دولت سازندگی واصلاحات دولتی شکل خواهد گرفت که اکثریت اعضای آن بر این باور واعتقاد باشند.

2-نمی توان انکار کرد که زندگی برخی در کشورقربانی رکود شده واز آن رنج کشیده اند درحالیکه همواره عده ای بواسطه شرایط خاص خود به اتلاف سرمایه های کشور پرداخته اند ودر مقابل عده ای چیزی برای تلف کردن نداشته اند وبدتر از آن نمی توان تورم وبیکاری را که ملت با گوشت وپوست واستخوان لمس کرده اند کتمان کرد لکن،نیک می دانیم که این مشکلات بر هر کوی وبرزنی سال ها است که به تواتر شنیده می شوند لکن همچنان حل ناشده باقی مانده اند . بنابراین ، ما نه مشکلاتی از جنس مشکلات فوق بلکه بحرانی بمراتب جانسوزتر وعمیقتر داریم وبر این گمانم که آن بحران چیزی جز عدم اطمینان نیست که چون تیری زهر آلود اراده وخواست ملی مارا بیش از هر زمانی نشانه گرفته وبذر تردید را در وجود ما نسبت به معنای زندگی وعدم ایمان به اهداف مشترک ملی بارور کرده است .که فرسایش این اطمینانی که عامل تعیین کننده مسیر نسل کنونی وارتباط دهنده نسل ها در آینده است تهدیدی جدی برای تخریب بافت اجتماعی وسیاسی جامعه ماست وفقط اجرای شعائر وضواهر خاص نیست بلکه ایده الی است که ملت را بنا نهاده وراه توسعه را برای او هموار کرده است .ودر آینده هم ازدوام وبقای موسسات دولتی وخصوصی حمایت وبنیان خانواده را مستحکم وقانون را مرجع حل وفصل امور می گرداند بنابراین ،اگر چه تلاش برای تصویب لوایح قانونی وآئین نامه وغیره مهم است ورئیس جمهور باید در این راستا تلاش کند ولی نباید از یاد برد که برترین و مهمترین قوانین دنیا هم نمی توانند آنچه را که با واقعیات جامعه ما تطابق ندارد .محقق سازندولذا لازم است که قبل از اقدام به تدوین قوانین وعملی سازی آنها برای رفع مشکلات به زیرساخت وشرایط تحقق قوانین برای بازدهی بهتر اندیشید واین زیر ساخت هادر صورتی مهیا می شوند که دولتمردان به ملت این اطمینان سلب شده را برگردانند که نه تنها امروز شهروندانی توانمند برای نقش آفرینی درتمام عرصه ها هستند بلکه دارای گذشته ای افتخار آفرین برای مبارزه جهت دستیابی به استقلال ،آزادی وحق طلبی هم بوده اند که شرح آن بخشی از تاریخ زنده وغیر قابل انکار ایران وجهان است و قول وعمل آنها هم تلقین کننده این اعتقاد به توده باشد چرا که اطمینان به آینده با بستن درب ها بر روی گذشته یک ملت هیچ گونه سنخیتی ندارد .ودر این راستا باید کلکسیون افتخارات این ملت را صادقانه پاس دارند.

3- بدیهی است که با واردات هر کالائی در واقع به واردات تورم وبیکاری هم دامن زده می شود .بنابراین ملتی که مغرور از” سخت کوشی” و “بنیان محکم خانواده” و برخوردار از “جوامعی درهم تنیده وبا اعضائی مهربان وغمخوار همدیگر” ومهمتر از آن “معتقد به خدا”بوده است .امروزبواسطه آنکه گرایشات خودخواهانه ومصرف گرایانه در آن به گونه ای رشد کرده است که معیار هویت انسانی دیگر آن چیزی نیست که یک فرد انجام می دهد بلکه آن چیزی است که فرد مالک آن است.لذا روزبه روز شاهد رشد بی رویه ورود کالاهای غیر ضرورری واغلب کم ارزش وبه تبع آن افزایش تورم وبیکاری در کشور هستیم .

بنابراین ضمن تقویت ساختارهای لازم برای افزایش کیفیت وکمیت کالای ملی برای رفع نیازمردم ودرنتیجه عدم نیاز به واردات باید وارادت مدیریت شده وپول مملکت هزینه کالاهای بی ارزش اجنبی نگرددوتوآم با آن به پشتوانه مکتب مترقی اسلام وبا بسیج اندیشه ها وتفکرات که دولت آینده می تواند تسهیل کننده این مهم باشد به این نسل یادآوری شود که مالکیت ومصرف غیر معمول کالاهای مادی ناتوان از ارضای خواسته دیرپای بشر برای معنی بخشیدن به حیات است و کالاهای پوچ نمی توانند به زندگی اطمینان وهدفمند ی ببخشند در خاتمه لازم است اذعان شود که با وجود تمام مشکلات مردم همواره طالب صادقانه ترین جواب ها هستند نه آسانترین جواب ها ومدیریت شفاف را بر سیاست بازی و حاشیه سازی وطرح ادعاهای خلاف واقع وطفره رفتن های ملال آور ترجیح می دهند و به صفیران صداقت وراستی سلام می دهند با آن امید که دولتمردان کابینه امید وتدبیر صفیران صداقت وراستی باشند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • .... گفت:

    ما در استان نخبگان زیادی داریم که آنهارا نمیشناسیم وآقای مهندس واحد پور ازاین دسته است. قلم بدستان فرصت طلب جایی برای انسانهای دلسوز وآرمان گرا وکارشنا سان زبده نگذاشتند. امروز افرادی که موءسساتی تحت عنوان نام مقدس پیامبر گرامی راه اندازی کرده اند ومدرک دیپلم به بهای 1.5 میلیون صادر میکنند. درحالیکه موئسسه مزبور پسرانه است . وبرای ششصد یابیشتر دختر مدرک دیپلم صادر میکند وهیچ کس هم جوابگو نیست تنها به پشتوانه برادرش آقای د…… که رئیس هیئتهای موئتلفه استان ومدتی هم مدیر کل آموزش وپرورش بود. آنوقت آقای د….. علیه آقای رفسنجانی هم مطلب مینویسد. تادیروز منافعش نزد آقای رفسنجانی بود . وبعد احمدی نژاد خدامیداند. فردا چه رنگی عوض کند. ودر این استان کسی را کک هم نمی گزد. وحرفی نمی زند

  • امیر گفت:

    زیبا ومنطقی نوشته ای

  • میر مصطفی-شیراز گفت:

    خوشحالم که قلم شیوای مهندس واحد پور پس از سالها غیبت دوباره شروع به نوشتن کرده است.

پربازديد