تاریخ درج خبر : 1393/08/05
کد خبر : ۳۸۴۷۲۹
+ تغییر اندازه نوشته -

«نگاهی به تصادفات و تخلفات رانندگی»

سایت استان: سمانه سعیدی*

یکی از مسایل مهم در جوامع شهری که باعث افزایش سطح رفاه افراد شده ، استفاده از اتومبیل است . این وسیله با این وجود که اثرات و کارکردهای مثبتی برای انسان به دنبال داشته ، ولی بنا به دلایل متعدد اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی سبب معضلاتی از جمله تخلفات و تصادفات رانندگی درون شهرها بویژه شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است .
میزان تصادفات در کشورهای جهان سوم 30 تا 50 برابر کشورهای صنعتی گزارش شده است و افزایش تخلفات و تصادفات راهنمایی و رانندگی می تواند سبب افزایش بی نظمی و نابهجاریهای اجتماعی شود و فقدان توجه به تخلفات رانندگی باعث تضییع حقوق دیگران می شود و همچنین باعث گسترش پدیده هایی چون واپسماندگی فرهنگی (تأخر فرهنگی ) در جوامع شهری می شود . طـی سالهای گذشته ، سالانه در حدود 26 هزار نفر از هـموطنان ایرانی جان خود را در تصـادفات از دست داده اند و حدود ده برابر این تعداد مجروح شده اند . (مهدوی ،1391 :2) متوسط جهانی مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی 14 تا 15 نفر در هر 100 هزار نفر است که این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر ، یعنی تقریباً دو برابر میانگین جهانی است .(مهدوی ،1391: 2)
تصادف رانندگی: به حادثه ترافیک خیابانی و یا جاده می گویند که در آن حداقل یک وسیله نقلیه خیابانی با یک وسیله نقلیه دیگر، یا با یک کاربر )استفاده کننده( راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده ، و یا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد ، برخورد کرده باشد.
تخلف رانندگی: رفتاری که آگاهانه یا نا آگاهانه به اختیار و یا به اجبار از سوی رانندگان سرزند و خلاف قوانیـن و مـقـررات مـصـوب در استـفـاده از تسـهیـلات حـمـل و نـقـل و ترافیـک باشـد گفتـه می شود . (فکوهی ، مردی ،1380: 54)
عوامل مؤثر بر افزایش تصافات و تخلفات رانندگی :
از جمله عوامل مؤثر می توان به نقص فنی خودرو ، عدم نصب تابلوهای استاندارد و لازم ، بی احتیاطی و بی مبالاتی رانندگان، عدم مهارت در کنترل سرعت خودرو، عصبانیت و خشونت رانندگان ، فرسوده بودن اتومبیل، تنگ بودن مسیر عبور و مرور ، فقدان آگاهی از مقررات راهنمایی و رانندگی ، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی ، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و … اشاره نمود .

تصادفات و تخلفات رانندگی از نظر حقوقی :

در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم :
– مسوولیت جزایی ناشی ازتصادفات رانندگی – ماده 714 قانون مجازات اسلامی : هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود ، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .
– ماده 715 قانون مجازات اسلامی : هرگاه یکی ازجهات مذکوردرماده (714) موجب مرض جسمی یادماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی ازحواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
– ماده 716 قانون مجازات اسلامی : هرگاه یکی ازجهات مذکور درماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقص آن یا ضعف دائمی یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه مصدوم خواهد شد .
– مسولیت مدنی تصادفات رانندگی : به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی درصورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود وهر دو مقصر باشند یاهیچکدام مقصرنباشند ، … هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود.

راهکارها :

– یکی از راههایی بسیار مؤثر در این زمینه ، مسئله آموزش است . این آموزش می تـواند ابتدا از طریق مدارس ، به دانش آموزان انتقال یابد زیرا اولاً این دانش آموزان در آینده نه چندان دور نیز گرفتار رانندگی و امر ترافیک هستند ، ثانیاً آموزشهایی که در مدارس تعلیم داده می شود در صورت مؤثر واقع شدن در آنها ، از طریق دانش آموز به والدین و افراد دیگر انتقال می یابد و راهی برای جلوگیری از بروز تخلفات و تصادفات است که طرح همیار پلیس یکی از نمونه های بارز این مسئله است .
– درخواست افزایش وسایل نقلیـه عمومی وتشویق مردم به فرهنـگ استفاده از این وسایل و از میـزان استفاده از اتومبیل های شخصی کاسته شود.
– اقدام به ساخت پل های زیر گذر و روگذر در سطح شهر و تعمیر و اصلاح و طویل کردن عرض خیابانها ، که متأسفانه هزینه و وقت زیادی را می طلبد . که تا تحقق چنین امری ، می توان عبور و مرور وسایل نقلیه را بر اساس پلاک ، زوج و فرد کرد تا از میزان ترافیک خیابانها کاسته شود و بالطبع در کاهش میزان تصادف و تخلف مؤثر است .
– نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی را باید در همه زمینه ها از جمله ، آموزشهای لازم در مواردی چون ، نحوه برخورد با متخلفان ، میزان جریمه ، کارشناسی تصادفات و … . ایجاد انگیزه از طریق پاداش های نقدی و غیر نقدی ، استفاده از نیروهای جوان و پر انرژی و .. تقویت نمود . تا بتوانند نقشی مؤثر در کاهش میزان تخلفات و تصادفات ایفا کنند .
– افسران راهنمایی و رانندگی باید در برخورد با متخلفان قاطع برخورد نمایند و طبق قوانین مصوب افراد را جریمه کنند . زیرا اگر ارتبـاطـات بر اساس رابطه و نه ضـابطه باشد ، افراد متخلف قوانیـن را کوچک و بی ارزش می انگارند و نسبت به رعایت قوانین بی اعتنا هستند .
– برای رانندگان متخلف ، کلاسهای آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری تشکیل دهند و حساسیت مردم را در مقابل رانندگان متخلف بالا ببرند .
– با توجه به اینکه معضل ترافیک و تصادفات و تخلفات مربوط به آن یکی از مسایل امروزی جامعه شهری است ، باید بیشتر به محققان و پژوهشگران در زمینه حوزه ترافیک و انجام تحقیقات اهمیت داد .
– یکی دیگر از راهـکارها در زمینه کاهش تصـادفات و تخلـفات ، نصـب دوربین های مخفی و هوشمند بر سر کلیه چهار راههای شهرها ، اختصاص بودجه کافی در زمینه توسعه خدمات شهری از جمله نصب تابلوها و سرعت گیرهای مناسب ، تقویت روشنایی های شهری برای عبور مرور به هنگام شب و … است .
– برخی از عادات رانندگان بر افزایش تصـادفـات مؤثر است که متأسفانه همه آنها تخلـف محسوب می شوند از جمله ، خوردن و نوشیدن در هنگام رانندگی ، حرکات نمایشی در حین رانندگی ، صحبت کردن با تلفن همراه ، رانندگی با چراغ خاموش و…. . و باید این عادات از رانندگان گرفته شود و در این راه می توان میزان اعتقاد افراد را به لزوم رعایت از طریق بروشورهایی که توزیع می گردد و یا نصب بنرهای مربوطه در سطح شهر تقویت نمود .
– بهبود کیفی امتحانات رانندگی و همچنین معاینات پزشکی و کنترل کیفیت کار معلمان آموزشگاههای تعلیم رانندگی نیز یکی دیگر از پیشنهادات در زمینه کاهش تخلفات و تصادفات است .
– فعالیتهای ارگانهای ذیربط تحت مدیریت و آیین نامه اجرایی هماهنگ شود و نیازهای خدماتی و فنی واحدهای مربوطه رفع گردد ، و همچنین گروههای مراقبت ویژه تصادفات ایجاد گردد و عملکرد افراد مسئول در این زمینه کنترل شود .

*متصدی امور دفتری و بایگانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ک.ب

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • کچل گفت:

  در جواب دانشگاه باید عرض کنم که ترافیک ورانندگی در ذات خود مسئله افرین هستش و عامل انسان اونو تشدید میکنه

 • ناشناس گفت:

  مطلب بسیار خوبى بود سپاس از شما که به این موضوع توجه کردید. لازم است براى مدیریت و انجام پیشنهاد هایی مانند پیشنهاد شما سازمانی یا شخصى یا گروهى وجود داشته باشند که بخواهند و بتوانند اینکار را انجام دهند ولى در حال حاضر ما این را در کشور نداریم.

  • سعیدی گفت:

   با سلام خدمت خواننده گرامی . بسیار از حسن توجه شما سپاسگزارم .

 • مصطفى گفت:

  سلام خدمت نویسنده محترم
  از شما که زحمت این مقاله زیبا را کشیدید به عنوان یک شهروند سپاسگزارم و همه مواردى که فرمودید درست است فقط مى خواستم اضافه کنم که در حال حاضر تشکیلات یا سازمانى که بتواند قانونى و با مشارکت کامل این موضوع بسیار مهم را مدیریت کند در کشور و استان وجود ندارد. و هر کس کار خودش را انجام مى دهد نتیجه اش را هم همانطور که نویسنده گرامى نوشته اند مى بینیم.

  • سعیدی گفت:

   با سلام خدمت خواننده گرامی . بسیار از حسن توجه شما سپاسگزارم .

 • دانشگاه گفت:

  عرض درود و ابلاغ امتنان
  و اما بعد:
  1-عواملی چند را در افزایش میزان تصادفات و تخلفات رانندگی در استان برشمرده اید که گر چه هر کدام از آنها به نظر می رسد در جای خود تاثیرگذارند اما مقدم و موثرتر از همه اینها زیر ساختهای فرهنگی ست که جنابعالی از آن غفلت کرده اید و این البته از یک طلبه علوم اجتماعی پذیرفتنی نیست!
  2-آموزش در مدارس را از راههای کاهش تصادفات اعلام داشته اید و چرایی آن را هم یکی گرفتار!؟ آمدن دانش آموزان در آینده به رانندگی و ترافیک بیان کرده اید:
  الف) واژه «گرفتار» دارای بار منفی است ولذا بکار گیری آن در این مقام وافی به مقصود نخواهد بود.
  ب) رانندگی و ترافیک در ذات خود مسئله آفرین نیستند بلکه آنگاه که بوسیله ما انسانها نا صحیح مورد استفاده قرار می گیرند تبدیل به مشکل می شوند.

  • ناشناس گفت:

   با سلام خدمت خواننده گرامی . از اینکه وقت گذاشتید و این مقاله را مطالعه فرمودید بسیار متشکرم . اتفاقاً در اصل مقاله مهمترین دلیل را تأخر فرهنگی بیان کرده ام . ولی به دلیل خلاصه کردن توسط سایت و همچنین ارتباط دادن آن به اداره پیشگیری نظر معاون محترم پیشگیری بر جنبه حقوقی مقاله می باشد . با تشکر سعیدی

پربازديد