تاریخ درج خبر : 1393/08/12
کد خبر : ۳۹۰۵۳۴
+ تغییر اندازه نوشته -

«انتخاب شهردار»

سایت استان: امیررضا خوش آئین*

شوراها نهادهای مردمی اند که ازحق مالکیت شهروندان نشأت می گیرند واولین تجلی وطلیعه حق سازمان یابی آنها محسوب می شود وبا عواملی جهت تمرکز زدایی ازقدرت وطریقی برای سپردن کارمردم به مردم وبزرگترین ومهمترین نهادجامعه مدنی محسوب می شوند درایران اولین بار درجریان انقلاب مشروطه شکل گرفت.هرچندپیش ازآن نیز برخی ازصنوف وفرقه ها درجامعه وجود داشت اما نگاه شورایی به معنایی مدرن کلمه درایران ازانقلاب مشروطه بوجود آمدوهمزمان با تأسیس عدالتخانه وتشکیل شورای ملی انگیزه تأسیس شوراها درسطح پایین تر در ذهن نخبگان سیاسی بوجود آمد که دربحث انجمن های ایالتی و ولایتی تجلی شد ودرنهایت اصول آن بصورت متمم به قانون اساسی مشروطه الحاق واضافه گردید؛در اصول 91 و 92 و 93 متمم قانون اساسی مشروطه نکات قابل توجهی درخصوص انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شده است وحتی با قوانین ومقررات کشور ازجمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رئیس بلدیه (شهردار)بعهده انجمن بلدیه بوده است متعاقباً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ودرراستای قانون اساسی (قانون مادروعام )قوانین وآیین نامه ها وبخشنامه های دیگری تصویب گردید که مهمترین وظیفه شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار می باشد .مع الاسف :شنیده ها حاکی از آن است که بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ازجمله دونفر از نمایندگان شریف این استان قصد دارند طرحی را بعنوان اصلاح مواردی از قانون تشکیلات ،وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور جهت تصویب به صحن علنی مجلس ببرند که حتی یک فوریتی آن تصویب شده است .بنظر می رسداین طرح مهندسی شده وغیرکارشناسی وفق دلایل آتی الذکر خلاف قوانین جاری مملکتی ازجمله نصوص صریح اصول قانون اساسی می باشدوحتی برفرض محال تصویب طرح مزبور ازطرف مجمع نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان رد می گردد.
اولاً:با مداقه وملاحظه درمفادطرح مارالذکرپرواضع است که صرفاً مطرح نمودن موضوع جهت تضعیف ومرگ تدریجی مهمترین نهاد مردمی یعنی شوراهای کل کشور بوده و دارای اشکالات فراوانیست ازجمله با کمال تعجب درمقدمه توجیهی طرح معنونه اعلام داشته اند برای جلوگیری از دخالت شورا ها در کاراجرایی واختلال درنقش نظارتی شوراها و وجودمشکلات زیاد بخاطر تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران وتقویت تعامل آنها با مسؤلین وایجادامنیت شغلی برای شهرداران وافزایش پاسخگویی شوراها با نمایندگان مجلس ومنطقی بودن استیضاح آنها وغیره درخواست تقاضای اصلاح موارد این قانون وتغییرپروسه انتخاب واستیضاح شهرداربه طریقی شده اند که انتخاب شهردار شهرستانهابا پیشنهادهیأت حل اختلاف ورسیدگی شهرستانها ؛انتخاب شهردارمرکزاستانهابه پیشنهادهیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایت استانهاباحکم استاندارانتخاب می شوندوحتی دراختلاف هیأت مزبور وشوراها درخصوص استیضاح شوراها؛نظرهیأت شورای حل اختلاف لازم الاجرا ولازم الرعایه ولازم الاتباع می باشد وبه نوعی برای خود یک حق وتوی قائل شده اندکه خلاف اصول اولیه حقوقی می باشد.

ثانیاً:اینکه شورا یک پارلمان محلی بوده که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند وبراساس اصل هفتم قانون اساسی یکی ازارکان اصلی تصمیم گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ودارای شخصیت حقوقی می باشد ومستقلاًوبدون وابستگی به نهادهای دولتی وقوا انجام وظیفه می نمایدوجوابگویی آنها دربرابرنمایندگان مجلس وعقلائی نبوده وفاقد وجاهت قانونی وشرعی می باشد ومنطبق برقانون اساسی نمی باشد واظهرمن شمس است که بخاطرنزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح فوق الاشاره جهت مقاصدسیاسی برخی ازنمایندگان محترم به صحن مجلس ارسال می شود.
ثالثاً:اینکه هروقت مجلسیون قصداصلاح وتغییرقوانین مرتبط با شورای اسلامی کل کشور را داشته اند درصددتبیین جایگاه واقعی آنهانشده اند بلکه اعضای شوراها را بعنوان یک رقیب نگریسته وبه هرنحوی ازانحاء ازحوزه اختیارات آنها کاسته اند که بی شک باعث دلخوری وتنش می گردد.
رابعاً:قطع به یقین سناریوی پیشنهادی درخصوص نحوه انتخاب شهردار وفق طرح یاده شده باعث افزایش بورکراسی؛گسترش زمینه فساد؛ازدیادعزل ونصب شهرداران گزینشی وخاص وایجادپارادوکس رفتاری وعملی هیأت حل اختلاف درشهردارموردنظرآنها؛موازی کاری، مدیریت چندبخشی؛محدود شدن چرخشی نخبگان ودخالت های هرچه بیشترنمایندگان مجلس دراموراجرایی ومحلی واستنکاف ازموادقانونی وتعیین وانتصاب شهرداران متصل به لابی های قدرت خواهد شد وحتی مشخص است که هیچ شهرداری امنیت شغلی نداشته است وبایدخودراهماهنگ با هیأت های فوق نماید حال با این تفاسیر ؛می بایست این طرح پیشنهادی بامطالعه وهرچه دقیق تر وکارشناسی به صحن مجلس ارسال گرددوبهترین نظراینست که درحال حاضر ازدستورکارمجلس محترم خارج گردد.

*رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • خودشم گفت:

  خبر دادند که آقای رییس کمیسیون حقوقی زمانی که در دهدشت اسیدپاشی شد رفت بیمارستان و ابراز همدردی کرده به دختری که اسید پاشیدن به صورتشگفته برای رضای خدا به صورت رایگان وکالتشو با قبول میکنه ولی تازگی رفته با گرفتن حق الوکاله بالا وکیل زن اسیدپاش شده

 • گلو گفت:

  ای بنازمت
  کر غیره خوت نخواسم
  خوت مقاله اینویسی و خوت هم کامنت
  کر دوگانه سوز

 • خودشم گفت:

  ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﻭﺭ ٬ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻌﺎﻭﻥ
  ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺧﻮﺏ و از نزدیک میشناسه ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ
  ﻣﭽﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ داره با نظرات ﻣﻨﻔﯽ و مثبت شما ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻄﺮﺡ
  ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻋﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﻩ……………………………………………

 • تهرانی گفت:

  بابا پسر خوبیست وخیلی دوست داشتنی وبامرامه ایشالا تو زندگی موفق باشه

 • همشهری گفت:

  بنظرمن اگه ایشان بیاد ثبت نام کنه بخاطر یه سری فاکتورها رای میاره ودر هر صورت ایشان از بعضی از نمایندها بهتره

 • خودشم گفت:

  فکر کنم داور ٬ این آقای به اصطلاح معاون چمران خوب این آقا فقط داره با این کارا و نظرات مثبت و و از نزدیک میشناسه که اینجوری مچشو گرفته.باور کنید منفی اسم خودش مطرح میکنه.آقا داعیه مجلس داره

 • ناشناس گفت:

  خدایی کم ور مفت بزنین ..سرمونه بردین… سریه چی بحث کنین که ارزش داشته بو.. فقیر یه چی نوشت.. ولی جناب خوش تیپ ای شهردار انتخابی ایشا گلی و سر دهدشت نیزنع.. از ما گفتن.

 • شورم گفت:

  احسن بر شیر مردی از ایل تامرادی

 • کارمند شهرداری گفت:

  درود بر خوش آیین امروز سایت شهریران که سایت کشوریست رانگاه کردم ودیدم ایشان رییس جلسه بوده وطرحهای جالبی را مصوب کردن جا دارد از ایشان قدردانی کرده وبرا استان وشهرمان افتخاری بزرگه ……..خدایی الکی ایشان را تخریب نکنید که گناه بزرگیست چون جوانی زحمت کش وجویای نامی هست

 • اولاد میرزا گفت:

  برعکس تنها خودش بیسواد واهل سیاست نیست

 • سعید بخشوده گفت:

  با عرض سلام و تشکر از جناب خوش ایین.امیر جان به اعتقاد اینحقیر دموکرات ترین نوع انتخاب در کشور ما انتخاب اعضای شوراها ست که کمترین ارتباط را به دولت دارد و سیطره دولت بر شورا صفر است برای همین و تسلط بر شورا نمایندگان دنبال وضع این قانون ضد مردمی هستند.مردم باید با فشار بر نمایندگان جلوی اینکار را بگیرند.ضمنا در این فکرم اگر شهردار را خودشان انتخاب کنند شورا چه کاره اند

 • کیان گفت:

  اعضای شورای شهر دهدشت همه بیسواد تا حالا تو عمرشون یک روزنامه هم نخوندن بجز حجت خواه بقیه کشک…

 • امیررضا خوش آیین گفت:

  عرض سلام خدمت تمامی دوستان بزرگوار جادارد از یکایک شما بخاطر الطاف ونقدهایی که فرمودید تقدیر وتشکر عرض نموده ونقدها نباید باعث هتک حرمت وترور شخصیتی شود ونقدها یی که سارنده وآموزنده باشد باعث دلگرمی ما می شود ضمنا پرواضح صحیح بوده واشتباه تایپی صورت گرفته،..دوستان بیایید برا اصلاح امور دست در دست هم گذاشته و ازتمامی کسانی که نقدی نسبت به من داشته اند سپاسگزارم ودست همه آنها را میبوسم وانشالا در حد توان آن نواقص اعلامی را برطرف می نمایم

  • گلابی گفت:

   آقای خوش آیین چرا تا قبل اینکه این آقای داور طعنه بزنه که خودتون دارین کامنت مینویسین خودتون رو معرفی نکردین؟!!!!

 • دال گفت:

  انچه امروز در زمینه ی انتخاب شهرداران درسطح کشور وبین نمایندگان مطرح شده ومیشود نیاز به کار کارشناسی ودلسوزانه دارد نه اینکه هرکس هر چیزی به ذهنش رسید ان را به عنوان یک طرح مطرح کند .شوراها نهادی مردمی ومردم خیز هستند .در تایید حرف جناب خوش ایین بنده معتقد هستم که ظرفیت وتوان شوراها برای انتخاب شهرذاران انقدر موجه است که نیازی به صغری وکبری هم ندارد.شورا با رای مردم انتخاب می شود وهمین شورای منتخب مردم شهردار را انتخاب می کنند بنابرین نیازی نیست که دوباره دور باطل را پی بگیریم وبرای انتخاب شهردار انتخابات برگزار کنیم ویا هر پروسه ی دیگری ارایه ویا اجرا کنیم ..عیب نگارشی متن ایشان مربوط به سبک وسیاق حاکم بر متون حقوقی ماست . این مسیله نیاز به دگردیسی کامل شیوه های نگارش متون حقوقی وقضایی ما دارد که بهئ این زودی ها امکان پذیر نیست .بله اصطلاحاتی که ایشان بکار برده اند ازلحاظ نگارش فارسی ونه حقوقی مورد پسند ادبیاتی های نکته سنج نیست .

  • داور گفت:

   آقا خداییش کاری به متنت ندارم ولی اون بنده خدا راست میگه.
   آخه تو کدوم متن بجای پرواضح نوشته شده “پرواضع”؟
   یه کم مطالعه کن. قبل از اینکه مقاله بنویسی کلماتی که از طریق شنیدن یاد گرفتی رو با متون معتبر مقایسه کن

 • مسیحا گفت:

  اقا داور من اونا را نمیشناسم چطور به همین راحتی قضاوت میکنید مگه نمیشه همزمان یا متوالی توسط چند نفر کامنت گذاشت.، ضمنا معلم ادبیات اشتباه تایپی را برا تخریب استفاده نکن بیا منطقی نقد کن اقای خوش ایین ومتن را نه براساس حسادت

  • داور گفت:

   مردم رو گلابی فرض نکن عزیز.
   فاصله بین کمنت هات تنها واسه تایپ کامنت بعدی کفایت میکنه. اینهمه کامنت پشت سر هم زیر پستی که کلا ده تا کامنت نداشت… اونم بعد از نیمه شب

 • داور گفت:

  دوست. مسیحا. مهمان. شورا. علی.
  حداقل زمانی از شبانه روز کامنت بذار که بقیه هم بیدار باشن و کسی شک نکنه که یه نفر داره مینویسه.
  سمت راست کامنت دقبقا زیر اسمت تاریخ و ساعت کامنت گذاشتن درج میشه.
  برای من آقای خوش آیین آدم محترمی محسوب میشه ولی این نوع کامنت گذاشتن توهین به شعور خودت و سایر مخاطبین سایته.

 • معلم ادبیات گفت:

  اقا اینقده کلمه قلمبه بکار نبر!
  پرواضع= اشتباه
  پرواضح= صحیح
  و بسیارند این موارد

 • ali گفت:

  والا ما که جز حرف مفت از جنابعالی چیزی ندیدیم جناب کارشناسسسس
  انتخاب شهردار…بارته بهسی چته

 • شورا گفت:

  درسته که میگن هرکه خوب بشه دشمن زیاد داره وبهش حسادت میکنن وبیاید منطقی نقد کنید نه با بی احترامی مهملاتی را به شخص بزرگی نسبت بدیم

 • مهمان گفت:

  همگی خوش آیین را دوست دارن ومحبوب جوانانه

 • مسیحا گفت:

  باسلام خدمت دوستان محترم
  بنظرمن چون آقای خوش آیین سابقه خوبی دروکالت دارن ونیز نسبت به دیگران بیشترین ارتباط را با حقوق افراد وقوانین مدون دارن پس بهترمیتوانن نظریات علمی تروکاربردی تری درارتباط باانتخاب شهردار ارایه دهند

 • دوست گفت:

  برای شما ونوشتن چنین نظراتی تاسف میخورم من این مقاله را خوندم مگه میشه ازاینترنت کپی کرد وچرا کسانی ازین خطه پیشرفت میکنند وماها بهر طریقی تخریبش میکنیم

 • نابغه و مخترع گفت:

  مقاله علل مهاجرت از دهدشت و راه حل های جلوگیری از آن ارزش چاپ و نصب در سایت را دارد و از همین جا از جناب سید فضل الله گنجی پور را می بوسم.

  از چند جهت مقاله سید فضل الله دارای ارزش علمی است:

  ایشان با سواد و اهل مطالعه و در رشته خود حرفی برای گفتن دارند
  2- ایشان دو رو و چاپلوس و متملق نیست
  3- ایشان حرف قول و عمل شون در یک راستاست
  4- ایشان بوقلمون صفت نیست
  5- مقاله ایشون دردی از جامعه را با راه حل گفته
  6- ایشان از اینترنت کپی نکرده اند
  7- ایشان یه رو هستند و با سواد .

 • فارق التحصیل از واحد شپق جیرفت گفت:

  جناب آرام عزیز چند نکته ای را خدمتتان عرض میدارم:

  1- مقالات را از نویسندگان با سواد و اهل مطالعه انتخاب کن
  2- مقالات را جهت ارزیابی به حداقل دو داور یا متخصص فن ارجاع دهید -مقاله فوق بسیار سطحی و تکراری و لبریز از اغلاط نگارشی و فنی است
  3- بعضی از نویسندگان کپی مطالب اینترنتی را بلدند و بس
  4- تمام نظرات خوانندگان را نصب نمایید

  حقیر دبیر دبیرستانهای شهر سوق و فارق التحصیل حقوق واحد لار- جیرفت با معدل یازده و نیم هستم ولی البته خوش شانس هم هستم طوری که همسایه ها برای خوش شانسی و بی سوادیم ازم امضا میگرند.

 • دهدشت بی صحاب گفت:

  دوست عزیزچه حسادتی.من هم متوسفانه گول جوانی وباسوادی افرادی ماننداین اقاراخوردم.ای کاش به جای قلم زدن ونوشتن واژه های چنان وچنان ذره ای به امانت مردم (رای) فکرمیکردندازخودشون سوال میکردن شهردارانتخابیشون برای دهدشت چیکارکرده.حق دارندشایدباماشین مدل بالاشون متوجه خیابانها نمیشوند

 • شورا گفت:

  توراا خدا چرا باحسادت اظهارنظر میفرماید این جوان باقلم شیوا وحقوقی موضوع را نگاشته آفرین برتو که افتخار استانی

 • جونگیر گفت:

  حال ندارم وگرنه چنان نقدت می کردم که…0
  جون خوت چیه نوشتی …

 • ناظر گفت:

  با پذیرفتن بی سوادی خودم در دانش حقوق، و بدون توجه به موضوع، نکته ای را یادآوری میکنم که شاید یکی از دلایل همین نا آگاهی و عدم ارتباط با موضوع باشد:
  به امید روزی که نوشته های حقوقی به زبان شیرین فارسی نگاشته شوند و همه بتوانند آنها را بفهمند. و به امید زمانیکه سخت نوشتن و عربی نوشتن نشانه ی مهم بودن و بهتر بودن نباشد.
  به راستی به جای واژگان و عبارت هایی مانند (مفاد طرح مارالذکر – طرح معنونه – وفق دلایل آتی الذکر – طرح فوق الاشاره – لازم الاجرا و لازم الرعایه و لازم الاتباع و …) نمیشود جایگزین های بهتری بکار ببریم؟
  حالا واژه سازی و جایگزینی واژگان و اصطلاحات حقوقی (فعلا) پیشکش !!!

پربازديد