تاریخ درج خبر : 1392/04/30
کد خبر : ۴۰۹۵۵
+ تغییر اندازه نوشته -

گردش نخبه ها

سایت استان: غریب واحدی پور

357

با حضور سید محمد خاتمی در انتخابات سال 1376 ودر پی آن اعتماد ملت در سپردن سکان اجرائی کشوربه او بلافاصله شاه کلید شایسته سالاری بیت الغزل اظهار نظر های آن روز در خصوص گزینش دولتمردان کابینه گردید و سرانجام بواسطه مشارکت حزبی که به دولت سازندگی نزدیک تر بود در فرآیند شکل گیری دولت اصلاحات اگر چه بسیاری از چهره ها وبه اصطلاح نخبه گان دولت های قبل با افراد جدید جایگزین شدند لکن کما فی سابق برخی از وزرای قبلی در قدرت ماندند ولذا می توان گفت تا اندازه ای فرصت به نخبه گان شایسته برای بروز استعدادها داده شد وبر کلکسیون مدیران ونخبه گان کشور عده ای افزوده شدند .تا اینکه سرانجام دولت اصلاحات قدرت را در سال 84به آقای احمدی نژاد واگذار کرد واو با نگاهی که خود به شایسته گزینی وگردش نخبه گان داشت با تمام تلاش سعی کرد در مدتی کوتاه بسیاری از نخبه گان دولت های قبل را با آنان که در تعریف او وتیم همراهش از نخبه داشتند ومسلماً یکی از شرایط آنان حضور در ستادهای جناب آقای احمدی نژاد ونقش آفرینی برای برنده شدن او در انتخابات بودند بر مصدر امور حاکم کنند و لذا بواسطه دید منفی رئیس جمهور به احزاب وعدم وجود حزب وگروهی منسجم برای ارزیابی افراد جهت گماشتن در سمت های حکومتی در طی مدت حکومتش وبا جایگزینی های مکرر افراد صرفنظر از تأیید ویا عدم تأیید روش او بسیاری از به اصطلاح نخبه گان یک تفکر خاص توان واستعداد خود را محک زدند . و امروز که جناب آقای دکتر روحانی با تجربه حضور در بسیاری از مسندهای کلیدی نظام وبا داشتن عقبه ای قدرتمند از تفکرات وسلایق مختلف وبا مساعدت کم نظیر حاکمیت در ایجاد شرایط برای انتخاب واقعی ملت ودر نتیجه اعتماد کم نظیر مردم به او ودر شرایطی حاد سکاندار قوه مجریه کشور شده اند .

توجه به تجارب دولت های قبل واستفاده از آنها که با هزینه کردن از سرمایه کشورحاصل شده اند بسیار ضروری است لذا بایدتوجه داشت که:

1-بهره گیری از مدیران ووزرای قبلی اگر چه استفاده از سرمایه های نظام وکشور می باشد .اما نیرو سازی وفراهم کردن شرایط برای بروزتوانمندی وخلاقیت سایر نسل ها هم با توجه به لزوم به روز شدن متناسب با شرایط زمانه باید مورد توجه قرار گرفته واز اینرو چهره ها ونخبه های دولت های قبل درحد امکان در حوزه های مشاوره واتاق فکر نقش آفرینی کنند .تارسالت تاریخی دولت جدید برای شایسته سالاری ونخبه گزینی واقعی وافزودن عده ای به کلکسیون ارزشمند مدیران ودولتمردان نظام هم تحقق یابد.

2- در حالیکه در دولت احمدی نژاد بخش زیادی از به اصطلاح نخبه گان تفکری خاص مجالی برای بروز خلاقیت یافتند و بخش عمده دیگری از آن تفکر هم بخاطر دسترسی به امکان حضور در سایر نهادهائی که مکانیزم انتصابی دارندهم در سال های متمادی هیچ فرصتی را از دست ندادند .ولی بخش زیادی از نخبه گان تفکری خاص که می توان گفت گلچینی از اندیشه ها وتفکرات بخش عظیمی از ملت هم هستند فرصت حضوردر هیچ صحنه ای را نیافتند به گونه ای که موجب یأس ونومیدی آنان گردید تا جائیکه برخی از آنان از این فضای سنگین سربلند بیرون نیامدند وتفکر واندیشه خود را معامله کردند .وامروز مصلحت نظام وملت ودولت جدید ارضای خواسته های آنانی است که در واقع پالش شده ونشان داده اند که حاضر به فدا کردن مصلحت انقلاب ومردم برای دسترسی به منافع شخصی وزودگذر خود نیستند . وبهتر است که فراموش نشود که از مزایای دموکراسی وچرخش نخبه گان جلوگیری از فساد با انتقال دوره ای قدرت است.

3- آنگونه که بیان کردم استفاده از نیروهائی که مسلماً سرمایه های اجتماعی نظام بوده وبا ریسک کردن زمینه ساز گرم کردن تنور انتخابات ومدد رسان ملت برای انتخاب شایسته هستند در مسندهای حکومتی خود نوعی شایسه گزینی است لکن با توجه به عدم وجود حزب وگروههای منسجم برخی اوقات عده ای شبه نخبه در مواقع خاص وبصورت قارچ گونه نمایان شده وبدون از پشتوانه اجتماعی وبرخورداری از اندیشه های ناب و در واقع با قالب کردن خود هزینه های بر ملک وملت تحمیل می کنند که امید است با تدبیر دولت جدید این آفت از کیان دولت امید دور گردد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد