تاریخ درج خبر : 1393/10/15
کد خبر : ۴۲۹۸۸۷
+ تغییر اندازه نوشته -

شعر/ قول و قرار – غزل بومی از امیرحشمت الله رحیمی بویراحمدی

      شعر/ قول و قرار – غزل محلی از امیرحشمت الله رحیمی بویراحمدیamirboyerahmad


شـو وُ رو هَفته وَ مَه ،قول قِرارِت چِه کُنم 
  دَمَه صُبح عِشـوَه نَکُن،نــازِ خیالِت چِه کُنم

چه کِنُم نالِه کُنـم ،ناله ی فَرهـاد وُ شـرین –  تو زلیـخــایِ مَنی،یُوســــف حالِت چِه کُنم

اِیزَنُم بُنگ وَ مال ، شِیــــرین فَرهــادِتَه کُو  – سَر شُو نــالَه کِنون ،صُبــح وِصالِت چِه کُنم

گل  مَجنُـــون دِلم ، هَمچُو  زِلیِلایِ  خُمون – گَــهپَل یـار خَــشه،خَــــرس زِلالِت چِه کُنم

کَــردُون ماسِتَ کُو ؟ خُهلَل چــالَه سَر کُه   – وَ دِنــــا  پازَنِتَه ،مِــــــــرد  وَ سالِت چِه کُنم

اِیلمُــو  بار کِه  ورَه ، وُردَل سَــــرحد وَ کِیَه  – کُوگَل مَهس مَلوس،خِینَــه وَ بالِت چِه کُنم

چِمِتـر مَلارتَه ؟ مَشـک تو بی مــاس وآبیِ  –  خِـــمَه دار نیِکَشُم ، لُطـف کَمالِت چِه کُنم

اُومَییِ وَ زِر مال، رَهگــــــــــــذرِ مال خِیال  –  مث غَـزال زَردکُه ، سَـــرو جَمالِت چِه کُنم

کُشتِمِه لیلـــیِ مجنـــون،تو وَ رَفتار خَشِت  – دَرمــــونِ دَردَلِت ، رَنــــــج  مَلالِت چِه کُنم

وَ دِیار زاگــــــــــــرُس کُه بُر فَرهـــــاد کِیَه  – کُــه وَ کُــه  وَ دینِتُم ، شِکال مالِت چِه کنم

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد