تاریخ درج خبر : 1393/11/06
کد خبر : ۴۳۷۹۲۴
+ تغییر اندازه نوشته -

دزدگیر ۸۸؛ نرم نرمک می رسد اینک فساد!

سایت استان: احسان یوسفی

عجبا! حرفی را که اصلاح طلبان ۱۰ سال پیش ، بیان می کردند و به خاطر بیان حقیقت تا به امروز تاوان های زیادی دادند ؛ امروز با ایجاد خسارتهای فراوان ثابت شد! تا تشت رسوایی پاک ترین دولت بعد از انقلاب ، آنانی که با لقب پوشالی معجزه هزاره ی سوم به نام عدالت، دزدی، دروغ، فساد، تهمت و جهالت آفریده بودند ، نواخته شد! بالاخره پرده ای کوچک از گردهمایی های بی پایان فساد، کنار زده شد و حقیقتی که سالها پیش نمایان بود هویدا گشت؛ تا امروز وقتی نام محمد رضا رحیمی از “م-ر” با نام کامل بیان می شود و اثبات فساد رخ داده را با پرچم سفید به ملت نشان می دهیم اگرچه اقدام قوه قضائیه قابل تحسین است اما اثبات و افشا این مرز از فساد در این برهه از زمان قابل تحسین نیست چرا که ای کاش پیش از وقوع این حجم از ناپاکی جلوی آن گرفته می شد تا اینچنین خسارتی پر هزینه، بر ملت و نظام وارد نمی شد! – روزی که دکتر احمدی نژاد در قالب روسای دولت نهم و دهم درآمد، همواره ادعا داشت که لیست مفسیدن اقتصادی در جیب کاپیشن بهاریش هست که در طی ۸ سال ریاست تک صدایی اش همواره پرسش افکار عمومی از ایشان اینچنین بود که چرا احمدی نژاد نام مفسیدن اقتصادی را با گذشت ۸ سال همچنان از کاپیشن بهاریش خارج نمی کند؛ که رای امروز قوه قضائیه نشان داد، اسامی که در جیب کاپیشن مرد بهاری بود؛ کسی جزء دوستان نزدیک و معاون اول ایشان نبودند . – ده سال پیش وقتی مردان نیک نام و نیک سرشت اصلاحات با صدای رسا و قامتی استوار و اسناد های مستند برای حفظ و کیان انقلابی که ثمره خون پاک لاله های سرخ میهن پافشاری می کردند و زمینه ظهور پای انحرافات سیاسی،مالی و فرهنگی را گوش زد می کردند؛ که اگر آنانی که با تابلوی ولایت مداری، پرچم دار مهر ورزی و عدالت بر مسند قدرت حاضر شوند؛ خلاف گفتار خویش را ثابت خواهند کرد؛ و چنان از القاب مقدس و با ارزش ملت سواستفاده خواهند کرد که خساراتی بس عظیم و جبران ناپذیر به بار خواهند آورد که تا سال ها آثار سوء آن بر سیاست، اقتصاد ، فرهنگ و نظام اجتماعی کشور نمایان خواهد بود و حیات ملت را تحت تاثیر ناگواری قرار خواهد داد. – ۱۳ خرداد ۸۸ روزی که رئیس دولت نهم در برابر وجدان های بیدار و نگاه های تیز بین ملت ایران چشم در چشم سیمای میلی دوخت و با بی ادبی و بی نزاکتی به یاران صدیق امام، رهبر انقلاب و نظام توهین کرد وبه آنان دروغ بست، و بی آنکه ادعاهایش ثابت شود یا آنکه در محکمه ای مورد قضاوت و سپس منجر به صدور رای شود؛ متاسفانه در کمال بی ادبی کار را به جای رساند که به آیت الله هاشمی رفسنجانی که امام در وصف ایشان بیان داشتند : “نهضت زنده است تا زمانی که هاشمی زنده است” یا رهبر انقلاب فرمودند: “هیچ کس برای بنده مانند آقای هاشمی نمی شود” را به باد دروغ و تهمت و توهین بست و او را آغشته به فساد خواند یا زمانی که پرده ادب را پاره کرد و به رئیس دفتر بازرسی رهبری، آیت الله ناطق نوری تهمت فساد مالی زد؛ مدعیان عدالت آن روزها و سیاه سوختگان سیاسی امروز؛ او را دزدگیر ۸۸ خواندند و در وصفش مقالات و کتب های فراوانی با هزنیه های بیت المال چاپ و نشر دادند و خود را فاتح این نبرد نابرابر و دروغین خواندند! – اما گویا متعصبان قدیس مآب دیروز، واقعیت امروز را فراموش کرده اند! آنان که خود را روزی دزدگیر ۸۸ می خواندند امروز یکی پس از دیگری تشت رسوایشان نواخته می شود و چنان سرودهای خفت بار سیاسی،مالی و فرهنگی آن ملامت بار است؛ که حامیان دیروزشان؛ همانان که روزی اطاعت از رئیس محبوبشان را اطاعت از خدا می دانستد و امر آن را واجب می شماردند یا آنکه او را مردی برای احیای ارزش های اسلامی می خوانند امروز در قبال اثبات و افشاء حجم فساد های ننگین باری که برای نظام و انقلاب به بار آورده اند ؛ با شرمساری تمام زبان در کام می گیرند؛ چشم بر حقیقت می بندند و فراموش می کنند رئیس دولت دزدگیر ۸۸ ؛ اینک معاون اول دولت مطبوعشان با حکمی اثبات شده از سوی قوه قضائیه محکوم می شود تا نگاه ها از دزدگیر ۸۸، به محکوم فساد مالی ۸۸ تغییر نام پیدا کند و سند حقانیت اصلاح طلبان بعد از ۱۰ سال توهین، تحقیر، تهمت ناروا اثبات شود! -محاکمه معاون اول اندیشه دولت اصولگرایی تنها محاکمه یک فرد نیست، بلکه محاکمه اشعار،وعده ها و سناریوهایست که ۸ سال بر گرده ملت و نظام تحمیل شد؛ در حالی که روزی دوست هم فکرشان در مناظرات انتخاباتی با اعترافی آشکار به ناکارآمدی مدیریتی اصولگرایشان صحه گذاشت و بیان داشت: که اندیشه و مدیریت شما، کشور را به لبه پرتگاه رسانده است! که البته وظیفه قشر فعال وآگاه امروز جامعه این است که باید به دنبال نام ها نباشند، بلکه باید به دنبال اندیشه ای بود که چگونه با القاب ارزشی و مقدسی که سالها مردم برای آنان جان دادند و در برابر رهبر ۱۱ روز به صف آرایی پرداختند و به سیمای آن چنگ زدند و با غرور کذایی و بی پشتوانه راه ترکستان را در پیش گرفتند را تجزیه و تحلیل کنند که چگونه یک اندیشه می تواند با سو استفاده از مقدسات و ارزش های انقلابی در آخر به جریان انحرافی سرازیر شود و وجهه انقلاب و ملت را خدشه دار کند و یاران انقلاب را با دروغ و تهمت محاکمه ناعادلانه کند. -اینک که دولت پاک دستان ؛ دست مخملی اش برای همگان اثبات شد و سریال های فساد های گسترده اش در زیر مجموعه های آن یکی پس از دیگری چون حبابی بر دل آب ظاهر می شود و می ترکد و امروز آنان که به واسطه چتر سوم تیر به نان و نوایی رسیده اند و روزی بر اسب چموش قدرت به سیمای ملت توهین می کردند و هر نقد دلسوزانه را بر چسب ضد ولایت می پنداشتند و بر دهان مخالفین مشت می کوبیدند که نکند پرده ای کنار رود؛ چرا امروز سکوت پیشه کرده اند و خود را شریک این فساد ها نمی دانند؟ چرا امروز از دولت نهم و دهم تبری می جویند و امروز پیش از همه با آن می تازند که گویی ماحصل نا امید کننده دولت نهم و دهم با آرای اصلاح طلبان به پاستور رسیده است و اصولگرایان در تولد و رشد و سپس حذف تاریخی آن نقشی نداشته اند؟ آیا این سکوت جزء این است که میخواهند خود را از انتقاد های به حق مردمی دور سازند؟ چرا مسئولیت کار خود و تیم همفکر خود را نمی پذیرند؟ این روزها جمله دکتر شریعتی برازنده وضعیت حال اندیشه و مدیریت اصولگرایی است که فرمود: اگر نمی توانی خدمت کنی؛ برو تا خیانت نکنی و افسوس آنان که ناتوان بودنشان یک دهه پیش بر اصلاح طلبان آشکار گشته بود؛ امروز کارنامه عملشان چنان سیاه است که حتی مریدان دیروزشان که امروز به مدیری رسیده اند قدرت دفاع از این فساد های قارچ گونه را نیز ندارند! – افسوس بار این است که روزی عده ای که منافع خود را در بقا و حمایت از سوم تیر می دانستند و رمز ماندگاری آن را در توهین به فرزندان امام؛ یاران صدیق رهبری می شماردند و با برچسپ های پوشالی و نطق های دستوری و تجمع های بی جوش خودجوشی یکی پس از دیگران یاران و وفادارن صدیق به نظام و رهبری را به حاشیه بردند و به آبرویشان که همانا آبروی انقلاب بود صدمه زدند تا به خیال خود میدان را خالی ز مردان اصیل کنند تا عرصه برای ترکتازی آنان محیاء شود تا با قدرتی یک دست ؛ اقدام به تسویه حساب های شخصی و حزبی با انقلابیونی کنند که روزی امام این انقلاب نکرده ها را به خاطر متحجر بودنشان آفتی سنگین و خطرناک برای آینده نظام مقدس اسلامی معرفی کرد و بیان داشت اجازه ندهید انقلاب به دست نا اهلان بیفتد؛ امروز باید وجدان های ناجوانمرد دیروز را به محاکمه ملت دعوت کرد تا پاسخ توهین های بیشماری که به محبوبان ملت روا داشتند را جوابگو باشند! – آیا گناه ملت و اصلاح طلبان در ۱۰ سال گذشته جز این بود که آثار و خدمات فساد باری که امروزه یکی پس از دیگری افشا می شوند را پیش بینی کرده بودند؟ که به حق گنان ملت اصلاح طلب ایران جز این نیست که اسرار هویدا می کردند و چه تاوان سنگینی داشت زبان های سرخ و قامت های رعنای و سرهای سبز مردان این دیار! ولی طنز تلخ واقعه آن زمانی است که ارشد ترین نیروی دولت پاکدست که خود باید مجری مبارزه با فساد باشد بر کرسی «رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» تکیه می زند و با چوپ عدالت گام در راه مبارزه می گذارد که به این پارادکس تاریخی تلخند می زند که آب درکوزه ما تشنه لبان می گردیم! آنان که دائما با نام مقدس شهیدان وطن ، سواستفاده کرده و ادعا دارند که در دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید همواره به خون شهدا و اسلام بی توجهی می شود؛ آیا با خود اندیشیده اند که شهدا جان خود را نثار میهن کردند که کسی به نام ارزشی بودن دست به اختلاص های بی ارزشی نزنند؟ آیا فراموش کرده اند شهدا جان دادند تا به نامشان جان کسی را نگیرند؟ آیا به یاد دارند شهدا شربت شهادت را با جان و دل پذیرا شدند تا کسی با رانت و قدرت، بیت المال را به یغما نبرند! آیا امروز کسانی که همواره از نام شهدا و دین برای تخریب و محکومیت جریان سیاسی حاضر در کشور بهره برده اند امروز در برابر وجدان های بی احساس و به خواب رفته خودشان نسبت به عملکردشان احساس مسئولیت نمی کنند و وجدان درد نمی گیرند؟ آیا امروز از محظر پاک شهدا خجالت نمی کشند؟ – متاسفانه در طی ۱۰ ساله گذشته از سیمای میلی تا تیریبون های نماز های جمعه که باید مهد وحدت بخشی جامعه و مکانی بی طرف باشند ؛ متاسفانه تریبون های آنان به حمایت از یک جریان سیاسی تبدیل شدند و محل نقد های یک طرفه علیه اصلاحات و دولت فعلی شده اند؛ که در این بین گلایه و شکایات همچنان بر آنان وارد است ؛ اما سئوال امروز جامعه این است که آیا آقایان شجاعت بیان این مرز از فساد را نسبت به دولتی که تمام قد از ان دفاع می کردند را دارند؟ آیا تریبون های نماز جمعه که همواره در نقد اصلاح طلبان و دولت فعلی یک صدا بوده اند؛ قادر به نقد دولت مطبوعشان را دارند؟ آیا ائمه محترم جمعه چون رهبرانقلاب شجاعت دارند که نسبت به فساد فریاد سر دهند و مجرمان آن را فارغ از دسته بندی های سیاسی نقد و نفی کنند؟ – در پایان همواره ایرانیان را به حافظه کوتاه مدت سیاسی می شناسند و بدین خاطرکه از تاریخ خود عبرت نمی گیرند لاجرم مجبور به تکرار آن می شوند؛ اما باید بذر آگاهی را جامعه پاشاند و به نشر آگاهی کمک کرد و مردم را از این فساد اثبات شده در بالاترین مسند دولتی که خود را پاک ترین دولت بعد از انقلاب معرفی کرد شناساند تا دیگر به نام انقلاب و انقلابی گری دست به فساد نزنند و با اعمال نابخردانه خود به آبرو و حیثیت نظام لطمه وارد نکنند؛ – آخر، حکایت به پایان رسید و فساد مشخص شد و مجرمین آن مجازات شدند؛ اما کسی نپرسید و شاید نتوانست بپرسد؛ چه کسی معاون اول رئیس دولت دهم که به پاک دستی شهره بود را دعوت به این قمار فساد کرد؟ راستی تفکر سوم تیر اصولگرایی؛ شما که خط قرمزتان کابینه یتان بود؛ و اکنون آن خط قرمز زیر خورشید قضاوت نظام بی رنگ و بی ریشه شده است؛ آیا باز شجاعتی برای حضور مجدد در برابرانتخاب های مردمی را دارید؟ آن هم با کارنامه ای که مملو از محکومیت فساد مالی معاول اول دولت سوم تیر اصولگرایی است؟!!!!

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • nashenas گفت:

  با عرض سلام خدمت همه دوستان که نقطه نظرات خود را اعلام نمودند
  نویسنده مطالبی را راجع به یک مسئله و معضل اجتماعی به نام فساد اعلام نمودند. ولی چیزی که بسیار مهم است واقعیتی به نام فساد هست خواه در هر دولتی باشت که هم خود نویسنده و هم دوستانی که نظر دادند اصل مسئله و واقعیت و متن را فراموش کردند و به نوعی به حاشیه و مسائل بی اساس و بی ربط پرداختند. دوستان عزیز که همگی به نوعی می خواهید از افراد خاصی دفاع و دیگران را رسوا بدانید مسئله که این نبوده که راجب آن حرف میزنید مهم این سرطان اجتماعی فساد هست که در بدنه اجتماع و دیوانسالاری ما ریشه دوانده است و باید به فکر حل این معضل بود چرا به حاشیه میرید و مسئله واقعی را فراموش میکنید ببینید مشکل از کجا است که در زمانه های متفاوت چنینن افرادی با فسادهای مالی و اخلاقی گسترده از سیستم بیرون می آیند و هر روز نیز به حجم آن افزوده می شود. دوستانی که اعتقاد دارید که رحیمی قبل از ایکس مرتکب این فسادهای مالی شده مگر همین دولت نسبت به گذشته این آقا تحقیق نکرده و شناخت نداشته که چطور سابقه ای داشته و آیا صلاحیت داشت در دولتی که مهمترین برنامش مبارزه با همین مسئله هست تحقیقات لازم نشه و این افراد را به کابینه خود در مهم ترین پست جا دهد؟ حالا این خود مسئله و معضل مهم دیگری است که آیا همه کابینه ایشان دارای همین سوابق هستند و ماییم که خبر نداریم و نسبت به آن ناآگاهیم؟؟؟؟؟؟؟

 • سعید موسوی گفت:

  http://hamandishi.ir/vdcc4iqis2bqee8.ala2.html
  فرض کنیم هر نماینده ۱۵ میلیون گرفته باشه که اینطور نبود و موضوع چنین نیست دلیل این همه خوشحالی و شعف شما که انگار گرهی را باز کردین چیست؟سال ۸۸ هست؟خدا رو شکر میکنم که همیشه دلیلی برای مغرض بودن خود پیدا میکنیند
  در انتخابات ۹۲ اقای بابک زنجانی ۵۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان به ستاد انتخاباتی بنفش کمک کرد اینو باید تیتر کرد دزد گیر ۹۳ بعدا؟! بنده خدا همین الان بیشتر کسانی که سو سابقه سیاسی و اقتصادی دارن پست گرفتن .مشکل اینجاست که چیزی برای گفتن نداشن ادمارو به اراجیف گفتن وامیداره مثل دهن های که بعد از چند سال . . .

 • سعید موسوی گفت:

  با حرفاتون موافق نیستم چون یه طرفی غش کردی!ولی قانون رو باید پایبند بود بهش

 • هادی گفت:

  گیریم که فساد ایشان مربوط به دوره احمدنژادنیست ….چرا ایشون که بقول شما سال ۸۳دزدبودن دربدنه پاکترین دولت قرارگرفت……دلم واسه رحیمی میسوزه که هیشکی صاحبش نمیشه الان…..مدال لیاقتش هم بخاطر سابقه درستش بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • روهنده گفت:

  آقای احمدی جناب رحیمی درنامه می گوید بی گناه است ؟نظرت چیه؟پس اگر نامه راقبول داری باید بپذیرید که بی گناه است..چطور گزینشی نامه راقبول دارید؟درضمن نامه درست بخوان…تازه اینها همه فرزندخوانده های دولت اصلاحات وگارگزاران هستند.

 • احمدی گفت:

  فساد مالی رحیمی مربوط به انتخابات مجلس سال ۸۶ و زمانی که مجلس می خواست مرحوم کردان وزیر کشور احمدی‌نژاد را استیضاح کند می باشد،دوستان اگر دنبال حقیقت و حقانیت هستید سایت اصولگرای انتخاب را مطالعه کنید،تمام مطالب مرتبط با فساد مالی جناب رحیمی را پوشش می دهد،جناب رحیمی هم خودش بیانیه داد،جناب توکلی و باهنر هم موضوع پول دادن به نمایندگان مجلس در سال ۸۶ را تایید کردند.

 • علی گمنا... گفت:

  آقای یوسفی!!
  برو مطالعه کن تا ببینی فساد مالی ایشان مربوط به چه زمانی است،
  مربوط به دیوان محاسبات سال ۱۳۸۳ و تازه آن موقع هم با رأی اصلاح طلبان مجلس به این سمت رسیده بود. چرا واقلب واقعیّت می کنید؟

 • سیدابراهیم شفقت پور گفت:

  جهت یادآوری وتاکیدبیشتر :البته لیست کامل نیست ولی گویاست .کرباسچی و جزایری … مهدی هاشمی و فائزه … استانداری رحیمی در زمان اصلاح طلبان …
  خاوری و مهاجرانی … خ جلودار زاده و خ کدیور …
  فتنه گران ۸۸ و …
  بابا ای ول چه دسته گلهایی … به به و چه چه …شما دیگر حرف از اصلاحات نزنید
  مااین داستان مربوط به زمان تصدی رحیمی دردولت احمدی نژاد نیست وای برکسانی که برای پیشبرد اهداف سیاسی جناحی وحزبی خود ازهرابزاروارونه وخلاف واقع استفاده می کنند…
  آقای احسا ن یوسفی خودت میدونی اگه نمیدونی بدون که همه فسادهایی که دردوران احمدی نژاد عیان گردید دردولت های قبلی ساقه دوانده بود این افراد ازجیب کاپشن احمدی نژاد بیرون نیومد…..
  اتهام آقای رحیمی مربوط به سال ۸۲ است و ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد از سال ۸۴ و معاون اولی رحیمی از سال ۸۸ شروع شده و یک تخلف از وی در دولت دهم در پرونده وجود ندارد !!!
  پس این چه اصرار تامل برانگیزی است از سوی اصلاح طلبان و مدعیان اصولگرایی که مدتهاست وقتی نامی از این پرونده می برند میگویند : معاون اول احمدی‌نژاد و میخواهند این اتهام را غیر مستقیم به دکتر احمدی نژاد نسبت دهند !!!
  همانگونه که در قضیه فساد بزرگ بانکی همین تهمت ناجوانمردانه را به دولت دکتر احمدی نژاد نسبت دادند !!!
  در حالیکه بعد از بررسی های دقیق دادگاه کمترین ارتباطی به دکتر احمدی نژاد و اطرافیانش اثبات نشد !!!
  اما شهامت حلالیت که هیچ حتی یک عذرخواهی را هم نداشتند بلکه با پررویی و بی تقوایی هنوز هم وقتی بحث ۳۰۰۰ میلیارد پیش می آید با نیش و کنایه آن را به احمدی‌نژاد ربط میدهند !!!
  یا در قضیه خاوری …
  با وجود اینکه تصمیم احمدی‌نژاد بر برکناریش بود …
  ولی ۱۷۰ نماینده مجلس با نامه به رئیس جمهور خواهان ابقای او شدند و روزنامه ها و جریانات وابسته به اصلاح طلبی و مدعیان اصولگرایی از خاوری بعنوان یک چهره انقلابی و متخصص یاد میکردند !!!
  وقتی به خارج فرار کرد بازهم با بی تقوایی هنوز که هنوز است او را به احمدی‌نژاد منسوب میکنند !!!
  راستی چرا اصلاح طلبان و مدعیان اصولگرایی به تقوا و ارزشهای اخلاقی و سفارشات اکید اسلام و امام راحل و مقام معظم رهبری پای بند نیستند ؟؟؟

  اتهام رحیمی که در دولت قبل از احمدی‌نژاد بوده !!!
  چرا میگویند : حکم محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد صادر شد ؟؟؟
  چرا صادقانه به مردم نمیگویند که ایشان در سال ۸۲ رئیس دیوان محاسبات مجلس بوده است ؟؟؟
  راستی تنظیم اخبار به شکل خاص و دروغ ، مسئولیت شرعی ندارد ؟؟؟
  آیا اینگونه خبرسازی با منویات و سفارشات رهبری سازگاری دارد ؟؟؟

  در پایان با تشکر از قاطعیت و استقلال قوه قضاییه، انتظار میرود با قاطعیت به پرونده های دیگر از جمله پرونده آقازاده ی معروف رسیدگی شود.

 • سیدابراهیم شفقت پور گفت:

  باسلام

  نویسنده محترم سن وسالش به دولت هاشمی نمی رسد اگر کمی بزرگتربود بهتر می شد با ایشان صحبت کردولی چاره اینیست جوانست وطالب شهرت در این روزها امثال ایشان زیاد هستند. فساد دردوران هاشمی شکل گرفته از بابک تا رحیمی البته دزدمحکوم است در هرجناحی باشد فرقی نمی کند ولی نویسنده نمی داند سازندگی هاشمی چه بلایی برسراین مملکت آورد …………….iiiiiiiiiiii

 • تدبییر و امید خخخخخخخخ گفت:

  کرباسچی و جزایری … مهدی هاشمی و فائزه … استانداری رحیمی در زمان اصلاح طلبان …
  خاوری و مهاجرانی … خ جلودار زاده و خ کدیور …
  فتنه گران ۸۸ و …
  بابا ای ول چه دسته گلهایی … به به و چه چه …

 • محمد گفت:

  اقایان مهمترین دلیل در فساد دولت دزدگیر اصولگرا آمار جهانی است. طبق آمار معتبرترین موسسه فساد سنجی رییس جمهور خاتمی دولت را با رتبه فساد ۷۸ تحویل آقای احمدی نژاد و دوستان دادند ایشان موفق شدند ظرف ۶ سال رتبه سالامت اقتصادی را طی سقوط ازادی مثالزدنی به ۱۶۸ برسانند. تبریک به ایشان و تمام حامیان ..

 • سعیدبخشوده گفت:

  درود بر یوسفی .عزیزان خداوکیلی ایشون غیر از واقعیت چه گفتند که ناراحت میشید؟

 • خاطره گفت:

  سال۸۳که احمدی نژاد رئیس جمهور نبود……..

 • احمدی گفت:

  جناب روهنده برو نامه محمد رضا رحیمی را مطالعه کن تا ببینی فساد مالی ایشان مربوط به چه زمانی است، مطالب آقای یوسفی واقعا درست و براساس واقعیات امروز جامعه ماست.

 • احمدی گفت:

  بالاخره یکی از هزاران فساد مالی دولت کریمه آشکار شد،کسانی که هنوز از احمدی‌نژاد حمایت می کنند بروند نامه محمد رضا رحیمی را مطالعه کنند بعد قضاوت کنند،فسادهای مالی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ایران بی سابقه است،ایران هرگز چنین فسادهای مالی را تجربه نکرده بود.

 • ناشناس گفت:

  به به داره !!! عزیزم به جای اینکه بر مرده ریگ و سنگ بزنی کمی به عقب برگرد !!! اما چی میگم شما که تصمیم خود رو گرفتید و در اندیشه که نه در بیان احساسات تکانشی هستسد لیکن آدرسی بهتون میدم تا استخوانهایت بلرزد همان دزدگیری که از آن به تمسخر یاد می کنید و آن دزدی که اینک دارید از پله ی آن بالا می روید و نمی دانید بر روی موج خیالی سوارید با وجود شیخ تان قدرت گرفت و اگر آن روز گوش شنوایی بود تا به ندای اساتید وارسته ای چون د. هدایت خواه و … توجه می کردند و با پا درمیانی فرد فتنه گر و مفسدی چون کروبی قدرت نمی گرفت اینک هلهله کسانی هم چون شما که می خواهند با تملق به جایگاه خویش استحکام بیشتری ببخشند بلند نمی شد و ان شاء الله به زودی سهام داران بانک های بزرگ که یک شعبه ی آن در یاسوج راه اندازی شد و اینک در دولت به اصطلاح تدبیر شما تدبیر می نماید چنان رسوا گردند که صدای شکستن قلم که نه استخوان های ی شنیده می شود.

 • روهنده گفت:

  حکم محکومیت رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد صادر شد …امااین داستان مربوط به زمان تصدی رحیمی دردولت احمدی نژاد نیست وای برکسانی که برای پیشبرد اهداف سیاسی جناحی وحزبی خود ازهرابزاروارونه وخلاف واقع استفاده می کنند…
  آقای احسا ن یوسفی خودت میدونی اگه نمیدونی بدون که همه فسادهایی که دردوران احمدی نژاد عیان گردید دردولت های قبلی ساقه دوانده بود این افراد ازجیب کاپشن احمدی نژاد بیرون نیومد…..
  اتهام آقای رحیمی مربوط به سال ۸۲ است و ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد از سال ۸۴ و معاون اولی رحیمی از سال ۸۸ شروع شده و یک تخلف از وی در دولت دهم در پرونده وجود ندارد !!!
  پس این چه اصرار تامل برانگیزی است از سوی اصلاح طلبان و مدعیان اصولگرایی که مدتهاست وقتی نامی از این پرونده می برند میگویند : معاون اول احمدی‌نژاد و میخواهند این اتهام را غیر مستقیم به دکتر احمدی نژاد نسبت دهند !!!
  همانگونه که در قضیه فساد بزرگ بانکی همین تهمت ناجوانمردانه را به دولت دکتر احمدی نژاد نسبت دادند !!!
  در حالیکه بعد از بررسی های دقیق دادگاه کمترین ارتباطی به دکتر احمدی نژاد و اطرافیانش اثبات نشد !!!
  اما شهامت حلالیت که هیچ حتی یک عذرخواهی را هم نداشتند بلکه با پررویی و بی تقوایی هنوز هم وقتی بحث ۳۰۰۰ میلیارد پیش می آید با نیش و کنایه آن را به احمدی‌نژاد ربط میدهند !!!
  یا در قضیه خاوری …
  با وجود اینکه تصمیم احمدی‌نژاد بر برکناریش بود …
  ولی ۱۷۰ نماینده مجلس با نامه به رئیس جمهور خواهان ابقای او شدند و روزنامه ها و جریانات وابسته به اصلاح طلبی و مدعیان اصولگرایی از خاوری بعنوان یک چهره انقلابی و متخصص یاد میکردند !!!
  وقتی به خارج فرار کرد بازهم با بی تقوایی هنوز که هنوز است او را به احمدی‌نژاد منسوب میکنند !!!
  راستی چرا اصلاح طلبان و مدعیان اصولگرایی به تقوا و ارزشهای اخلاقی و سفارشات اکید اسلام و امام راحل و مقام معظم رهبری پای بند نیستند ؟؟؟

  اتهام رحیمی که در دولت قبل از احمدی‌نژاد بوده !!!
  چرا میگویند : حکم محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد صادر شد ؟؟؟
  چرا صادقانه به مردم نمیگویند که ایشان در سال ۸۲ رئیس دیوان محاسبات مجلس بوده است ؟؟؟
  راستی تنظیم اخبار به شکل خاص و دروغ ، مسئولیت شرعی ندارد ؟؟؟
  آیا اینگونه خبرسازی با منویات و سفارشات رهبری سازگاری دارد ؟؟؟

  در پایان با تشکر از قاطعیت و استقلال قوه قضاییه، انتظار میرود با قاطعیت به پرونده های دیگر از جمله پرونده آقازاده ی معروف رسیدگی شود.

 • حمید گفت:

  ……………………… احساسی ، ای کاش تمام مفسدین به پای میز محاکمه کشیده میشدند.انهایی که رشوه گرفتن و کرسنت رو بر گرده این مردم سوار کردن .دوگانه سوزها مشکل جریانات سیاسی هستند . از حلقه هاشمی تا حلقه احمدی اومدن تنها نشان از فزصت طلبی این بشر میداد . ولی هیچ چیزی از عظمت دکتر احمد نژاد کم نمیکنه .پاینده باد دکتر احمدی نژاد

 • سیدمرتضی گفت:

  با عرض سلام،
  حرف مفتتو بزار در کوزه …………….این چ نتیجه گیریه..دزدی همیشه بوده ربطی به شعارهای اقای احمدی نژاد هم نداره،ما تا وقتی یاد نگیریم درست انتقاد کنیم و به فکر پیشرفت ومنافع ملی باشیم نه حزبی و شخصی پیشرفت نخواهیم کرد..ببخشید زیر پستت نوشتی نظرات توهین نباشه تو ک کل پستت توهینه..

پربازديد