تاریخ درج خبر : 1393/12/13
کد خبر : ۴۶۲۱۸۲
+ تغییر اندازه نوشته -

«تثبیت نهایی انقلاب با دولت تدبیر و امید و شیخ دیپلمات»

سایت استان: امیرحسین عزیزی

دریک تقسیم بندی ازجامعه شناسان شکل گیری انقلابهای دنیا درده مرحله انجام میگیرد که این مراحل درهمه انقلابهای بزرگ دنیا ازانقلاب ۱۶۶۸انگلستان و انقلاب ۱۷۷۶امریکا گرفته تاانقلاب ۱۷۸۹فرانسه ودیگرانقلابها طی شده است.

این ده مرحله شامل:
۱-عدم حمایت روشنفکران ازحکومت ونقدعملکردان
۲-اقدام به یکسری اصلاحات توسط رژیم
۳-تعویض حکومت
۴-تثبیت انقلاب باحاکمیت دولت موقت لیبرال سنتی
۵-حاکم شدن انقلابیون تندرو با دیدگاه سوسیالیستی
۶-حاکم شدن سنت گراها
۷-دوران باسازی اقتصادی درکمون لیبرالیستی
۸-باسازی فرهنگی بانیم نگاهی به اقتصاد
۹-انتقال قدرت به فردی با پیشینه نظامی وشعارهای عامه پسند
۱۰-مرحله تثبیت نهایی انقلاب

روندمراحل فوق البته باکمی تفاوت درانقلاب ۱۳۵۷ایران قابل مشاهده میباشد که درمرحله اول روشنفکرانی چون دکترشریعتی ،شهیدمطهری،مهندس بازرگان ،آیت الله طالقانی ودیگر دوستانشان بخصوص درحسینیه ارشاد به نقد رژیم پهلوی می پرداختند.
درمرحله دوم تقسیم بدی بالا رزیم پهلوی تحت تاثیر نقدهای روشنفکران احساس خطرکرده ودست به یکسری اصلاحات چون انقلاب سفید،اصلاحات ارضی وغیرزد ولی بواسطه روشنگری های روشنفکران و مخالفت علما ازاین عوام فریبی طرفی نبستند وبه مرحله سوم یعنی تعویض حکومت که طلیعه آن دردهه فجربودرسید ورژیم پهلوی عملا منقرض و جمهوری اسلامی ظهورنمود.
باتعیین دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان بادیدگاه لیبرالی راست گرا انقلاب واردمرحله چهارم که یعنی مرحله تثبیت انقلاب گردید که نمود عینی تثبیت انقلاب رفراندوم ۱۲فروردین ،روزجمهوری اسلامی بود.
مراحل پنجم وششم نیز با وجود جنگ تحمیلی هشت ساله وسیاست مناسب دولت میرحسین موسوی درکمون سوسیال دموکراتیک که بهترین تشخیص وبرنامه مربوط به ان شرایط زمانی بودوبعد حاکم شدن سنت گراها بود طی شد.
به هرحال جنگ تمام شد ودر هفتمین مرحله انقلاب دولت هاشمی رفسنجانی با مشی لیبرالیستی سکان هدایت دولت را برعهده گرفت که یک خیزش مثبت درنوع خود به حساب می آمد، گرچه نقدهایی نیز بر این دوره وارد است ولی اگر این خط مشی طبق برنامه البته با تدبیر بیشتر و عدم کارشکنی ها طی می شد چه بسا ایران زود تر به مرحله شکوفایی می رسید.
مرحله هشتم این طبقه بندی با روی کارآمدن دولت اصلاحات مصادف گردید که دیدگاههای فرهنگی وشعار جامعه مدنی مشخصه بارز آن بود. پیشنهاد سال ۲۰۰۱به عنوان سال گفتگوی تمدنها وپذیرش این عنوان توسط سازمان ملل متحد باعث تغییر دیدگاه بدبینانه ونگرش منفی به جمهوری اسلامی ایران شد ودولت ها با رویکردی مثبت گونه خواهان تجدید و گسترش ارتباط با ایران شد که مجموعه این تلاشها باعث خوشبینی وامیدواری بیشتر مردم به انقلاب گردید وهموارع از آن دوران طلایی به نیکی یاد می کنند.
مرحله نهم مناسب با طبقه بندی داوننت رئیس دولتهای نهم ودهم فردی با پیشینه نظامی وشعار های عامه پسندی چون عدالت محوری ، دولت دست پاک ودیگر شعرهای عامه پسند لگام دلت را به دست گرفت ولی مخالف آن همه شعار نمایان شد، اثبات این سخن،بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران وشاید جهان و محکوم شدن معاون اول دولت بود که باعث انزجار ملت گردید.
اکنون انقلاب وارد مرحله دهم یعنی ثبیت نهایی خود گردیده است ولی چگونه وبا چه رویکردی این مهمترین مرحله نظام باید شکل بگیرد که این خود جای بحث های فراوان وکارشناسی های مدبرانه دولت دارد. انقلابی که درسه دهه گذشته با مشکلات وپدیده های مختلف جهانی دست وپنجه نرم کرده وتجربه های زیادی درمسائل مختلف بدست آورده میتواند با پشستوانه همین تجربه ها قدمهای محکمی برای تثبت نهایی انقلاب بردارند، واین مرحله جز باهمدلی وبالفعل درآوردن تمام پتانسیل های موجود که شامل نیروهای انسانی ومنابع وجود درکشور، مسیرنخواهدشد.
کشورهای امپریالیستی هنگامی که دچار تورم تولید وکمبود مواداولیه شدند راه رهایی ازاین مشکل را یافتن بازارهای درممالک شرق ،آفریقا وخاورمیانه دیدند ، برای به زیرسلطه درآوردن کشورهای دیگر به طورمعمول از اصطلاحات گمراه کننده ای چون کشورهای عقب مانده ،فقیر وغنی ،درحال توسعه ،کشورهای شمال وجنوب وغیره به چپاول وغارت ثروت می پرداختند ودراین راه از هرگونه ابزار چون تک محصول کردن کشورها وجلوگیری از تولید داخلی استفاده میکردند نمونه بارز آن بریدن انگشتان دختران بافنده هندی واتکا به نفت کشورهای حوزه فارس است.
بانیم نگاهی به کشورهای که این ده مرحله را پشت سر گذاشته اند وبا ابزار میلیتاریستی مبدل به دولتهای استعماری وامپریالیستی گشته اندکه نمونه بارز آن که اسپانیای فالانژیست ،پرتقال ،هلند ،فرانسه وانگلیس وآمریکا بعنوان استعمارکهنه ونومعروفند، درمی یابیم که راز موفقیت آنان فعال کردن دیپلماتیک وباز کردن دروازها ومرزهای خود به سوی تمدن جهانی بوده است. داوننت ازنظریه پردازان اجتماعی زمان جنگ جهانی دوم درجمله ای مهم بودن تجارت را به صراحت بیان نموده است :”تجارت داخلی یک ملت هیچگاه موجب ایجاد ثروت نمی شود ،بلکه ثروت ازیکی به به دیگری منتقل میشود ولی تجارت خارجی ثروت یک ملت را به صورت سود خالص درمی آورد”
دولت یازدهم اکنون دربرهه ای حساس قرارگرفته وانقلابی که سه دهه فراز ونشیبها را پشت سر گذاشته و اکنون فردی چون دکتر روحانی {،شیخ دیپلمات }با پیشینه پستهای موفقی در جمهوری اسلامی از جمله استاد پژوهشی ورئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ،نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضویت درمجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیری شورای امنیت ملی، ریاست تیم هسته ای ومذاکره کننده ارشد درایران را در کارنامه خود دارد بهترین گزینه ای است که می تواند در دوره ریاست جمهوری کنونی ایران را به مرحله تثبیت نهایی انقلاب رهمنون سازد شیخ دیپلمات درتشخیص علت رکوداقتصادی که تشدید کننده مشکلات اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است وراه رهایی وبرون رفت ازوضعیت اقتصادی امروز ایران را به خوبی تشخیص داده واهتمامی که درمورد پرونده هسته ای و ارتباط دوستانه در خور ایران دارد به خوبی مصداق این ادعای نگارنده مطلب است .
پس لازم است که تمام دولتمردان وشخصیتهای تصمیم گیر وعلاقه مند به تثبیت نهایی انقلاب باتمام توان دست پرمهر دولت تدبیر وامید را گرفته وبه یاریش بشتابند، که شاعر چه ساده وصمیمی گفته:

دست در دست هم نهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد

*دانش آموخته علوم سیاسی

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • امیر حسین عزیزی گفت:

  با تشکر از جناب عبد الله ی عزیز.در نوشتار بنده فقط اشاره ای گذرا به دولتها داشتم و آن جمله ها توصیف دولتها در یک جمله بوده است که بارها از زبان ملت شنیده ایم وانگهی هرکار مثبتی که انجام شده وظیفه بوده هنر در انجام دادن کارهای مثبتی است که که کشور را گامی رو به جلو ببرد.ومقصود بنده وظیفه دولت فعلی در باب تثبیت نهایی انقلاب بوده است.باز هم تشکر از توجه جنابعالی

 • عبداله گفت:

  بسمه تعالی
  هر کس از نگاه خودش به دولتها و سیاستها نگاه می کند. یکی از اشکالات ما نگاه جزئی و نگاه خودپسندانه به این مقوله است. یعنی آنچه باب میل و گرایش ما باشد درست و سایرچیزها اشتباه است. آنچه باید مد نظر داشت واقع بینی است نه خودبینی. هر دولتی آمده هم نقاط مثبت داشته و هم نقاط منفی. نمی خواهم از کارهای مثبت و منفی بگویم چون مجال و وقت زیادی می طلبد. اما آنچه می خواهم بگویم این است که بعضی از کارهای مثبت و منفی دولتها را یا نمی دانیم یا از نظر ما مهم نیست. بعضی از دولتها کارهای زیربنایی انجام داده اند که تا سالها آثار آن باقی است. یا بعضی دولتها چنان بر سر فرهنگ اسلامی کوبیده اند که تا سالها آثار آن باقی است. و یکی از اشتباهات اکثر دولتها گماشتن افرادی است در سمتهای دولتی که شایستگی لازم را ندارند و بعضی از این افراد فقط اهل باندبازی و قبیله گرایی هستند و گاهی حتی اعتقادات محکمی نداشته و خود را ملزم به پیشرفت کشور نمی دانند. بعضی نیز بسیار تندرو (از هر جناحی) هستند که فقط درگیر چنین کارهایی می شوند. و فقط در افترا زدن و بی دینی مهارت دارند. گول بعضی ها را هم نخورید زیرا خوب و زیبا حرف می زنند اما حرف خوب نمی زنند. این یکی از نقاط منفی دولتها است. به هر شکل نگاههای حزبی و گرایشی به دولتها و سیاستها صحیح نیست. بهتر است زاویه دیدمان را بازتر کنیم. و فراموش نکنیم که یک طرفه به قاضی نرویم و متعصبانه نظر ندهیم. با کسی باشیم که در راه خدا و به خاطر خدا وقت و عمر خود را صرف خدمت به ملت می کند. نه به خاطر اغراض شخصی و جناحی. با تشکر

 • سعیدبخشوده گفت:

  درود بر میرحسین و خاتمی و بالاخره دکتر حسن روحانی عزیز که با تدبیر د دزدان را رو کرد و در قلب مردم جاودان شدست

 • روحانی تنها رئیس جمهوری است که دوره ریاست جمهوری اش همین چهار سال است………..

پربازديد