تاریخ درج خبر : 1391/08/11
کد خبر : ۴۶۶۸
+ تغییر اندازه نوشته -

معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور در یاسوج /اختتامیه

جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور صبح امروز با اعلام برگزیدگان از قزوین، قم و آبادان به کار خود پایان داد.
رضا گشتاسب مدیر اجرایی این جشنواره در گفتگو با سایت استان با اعلام این خبر گفت: جشنواره تئاتر منطقه سه کشور با حضور گروه های تئاتر از هفت استان شامل؛ قم، همدان، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین و ایلام در سالن نمایش حسین پناهی ، پلاتو آبسالان و سالن هنرنما برگزار شد.
وی افزود: جشنواره تئاتر منطقه ای صبح امروز با اعلام برگزیدگان از نگاه داریوش مودبیان، رحمت امینی و ایوب آقاخانی داوران این جشنواره به کار خود پایان داد.
“خشت خام خانه” به کارگردانی فاضل حائری یزدی از قزوین، “امشب باید برم” به کارگردانی محمد صمدی از قم و “خانه شیشه ای” به کارگردانی علی حیدری از آبادان سه نمایش راه یافته به سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود.

گفتنی است قادر آشنا مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حاضران این جشنواره بود که به اذعان تماشاچیان و مدیران فرهنگی در سطح بالاییاز لحاظ کیفیت اجرایی و نمایشی در شهر یاسوج برگزار گردید.

به گزارش سایت استان به نقل از ایرنا، بر اساس رای هیات داوران در این جشنواره و در بخش بازیگری آقایان رتبه اول، دیپلم افتخار و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به ˈمرتضی نجفی ˈ بازیگر نمایش ˈخشت خام خانهˈ از قزوین تعلق گرفت.

هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه نقدی به ˈمصطفی کولوندیˈ از ایلام بازیگر نمایش ˈسوز کمانچه در عصر یخبندانˈ و ˈمسعود رضیˈ از همدان بازیگر نمایش ˈخیالˈ را به طور مشترک به عنوان برگزیده دوم معرفی کرد.

هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و دو میلیون ریال جایزه نقدی به طور مشترک به ˈمهدی رکنیˈ از قم بازیگر نمایش ˈباید امشب برومˈ ، ˈابوالفضل قربانیˈ از قزوین بازیگر نمایش ˈتئوری دوست داشتنˈ و ˈسیاوش سلطانیˈ از فارس بازیگر نمایش ˈآلژیˈ را شایسته احراز رتبه سوم معرفی کرد.

در بخش بازیگری خانم ها رتبه اول، دیپلم افتخار و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به ˈسحر حاجی آقاسیˈ از قزوین بازیگر نمایش ˈتئوری دوست داشتنˈ تعلق گرفت.

هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه نقدی به طور مشترک ˈنسرین عجمیˈ از قزوین بازیگر نمایش ˈخشت خام خانهˈ و ˈطیبه نیک آزادˈ از خوزستان بازیگر نمایش ˈخانه شیشه ایˈ را به عنوان رتبه دوم معرفی کرد.

با اهدای لوح تقدیر و دو میلیون ریال جایزه نقدی رتبه سوم به طور مشترک به ˈبهاره ملکیˈ از ایلام بازیگر نمایش ˈزووˈ، ˈمعصومه رحمانیˈ از قم بازیگر نمایش ˈکابوس کشدار شادیˈ و ˈزکیه بهبهانیˈ از قم بازیگر نمایش ˈباید امشب برومˈ تعلق گرفت.

در بخش کارگردانی هیات داوران پیش از اعلام منتخبان سه رتبه را با اهدای لوح تقدیر و دو میلیون ریال جایزه نقدی مورد تقدیر قرار داد.

ˈپری بارانیˈ از همدان کارگردان نمایش ˈشوق تلخˈ به دلیل هماهنگی میان بیان و حرکت و نظم در اجرا.

ˈحسین رضاییˈ از بوشهر کارگردان نمایش ˈمجلس سور و سوگˈ به دلیل بهره برداری از شیوه های نمایش ایرانی.

ˈمهدی آشوغˈ از خوزستان کارگردان نمایش ˈدالˈ به دلیل توجه به فرهنگ قومی و بومی در اجرا و ایجاد تعادل اجرایی در شاخص های آن.

رتبه اول کارگردانی، دیپلم افتخار و هشت میلیون ریال جایزه نقدی به ˈمحمد صمدیˈ از قزوین کارگردان نمایش ˈخشت خام خانهˈ تعلق گرفت.

رتبه دوم، لوح تقدیر و شش میلیون ریال جایزه نقدی به ˈفاضل حائری یزدیˈ از قم کارگردان نمایش ˈباید امشب برومˈ اهدا شد.

رتبه سوم، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به طور مشترک به ˈعلی سیفˈ و ˈمسعود رضیˈ از همدان کارگردانان نمایش ˈخیالˈ تقدیم شد.

در بخش طراحی صحنه رتبه اول، دیپلم افتخار و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به ˈمحمدرضا صفیˈ از همدان طراح صحنه نمایش ˈخیالˈ اهدا شد.

هیات داوران ˈمهدی نیک روشˈ از قم طراح صحنه نمایش ˈباید امشب برومˈ را با اهدای لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه نقدی منتخب دوم کرد.

رتبه سوم، لوح تقدیر و دو میلیون ریال جایزه نقدی به طور مشترک به ˈجواد صداقتˈ و ˈرضا کرمی زادهˈ از بوشهر طراحان صحنه نمایش ˈخون و خیانتˈ تعلق گرفت.

در بخش نمایشنامه نویسی هیات داوران پیش از اعلام منتخبان سه رتبه را به دلایلی با اهدای لوح تقدیر و دو میلیون ریال جایزه نقدی مورد تقدیر قرار داد.

ˈرسول حق جوˈ از خوزستان نویسنده نمایشنامه ˈمرثیه ای برای یک مردهˈ به دلیل توجه به ساختمان و عناصر روایی دراماتیک در نمایشنامه.

ˈمحمدرضا طاهریˈ از فارس نویسنده نمایشنامه ˈگالی دارکˈ به دلیل تلاش و پژوهش برای اقتباس از آثار موجود پیشین بر اساس موضوع انتخابی و بخشیدن استقلال به اثر مقصد.

ˈطیبه نیک آزادˈ و ˈعلی حیدریˈ از خوزستان نویسنده نمایشنامه ˈخانه شیشه ایˈ به دلیل پرداختن به نحوه موثر به یک آسیب اجتماعی.

رتبه اول، دیپلم افتخار و هشت میلیون ریال جایزه نقدی به ˈعلی اصغریˈ از قزوین نویسنده نمایشنامه ˈخشت خام خانهˈ تعلق گرفت.

رتبه دوم، لوح تقدیر و شش میلیون ریال جایزه نقدی به ˈکامران شهلاییˈ از قم نویسنده نمایشنامه ˈباید امشب برومˈ اهدا شد.

رتبه سوم، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به ˈسعید خیراللهیˈ از ایلام نویسنده نمایشنامه ˈسوز کمانچه در عصر یخبندانˈ اهدا شد.

در بخش طراحی لباس هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی

ˈمحمد حجازی فرˈ از خوزستان طراح لباس نمایش ˈدالˈ را برگزیده اعلام کرد.

در بخش موسیقی هیات داوران یا اهدای لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی

ˈآرش خوشنامˈ از خوزستان آهنگساز نمایش ˈدالˈ را برگزیده دانست.

هیات داوران سه اثر را به صورت مشروط و با ذکر دلیل مشروط بودن به ترتیب اولویت برای اجرا در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیرخانه جشنواره معرفی کرد.

ˈخشت خام خانهˈ از قزوین مشروط به تقویت طراحی صحنه و توجه بیشتر به زیبایی شناسی نمایش فقر و فرسودگی در طراحی.

ˈباید امشب برومˈ از قم مشروط به شفافیت بیشتر روابط علّی حاکم بر اثر برای تقویت ساختمان دراماتیک و تقیل تعداد صحنه ها.

ˈخانه شیشه ایˈ از خوزستان به دلیل برجستگی موضوعی و پرداختن به آسیب اجتماعی مشروط به بازنگری جدی در طراحی صحنه و تقویت بازیگری اثر در ارتباط با فضای صحنه و مکث و درنگ روی لحظات بازسازی.

داوری آثار بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور به میزبانی یاسوج را ˈ

ˈداریوش مودبیانˈ، ˈرحمت امینیˈ و ˈایوب آقاخانیˈ از استادان مطرح تئاتر کشور را بر عهده داشتند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد