تاریخ درج خبر : 1394/03/04
کد خبر : ۵۰۴۰۱۶
+ تغییر اندازه نوشته -
علیرضا کفایی

«اصلاح طلبی و روش رئالیسم»

سایت استان: علیرضا کفایی

(به بهانه دوم خرداد)

اصلاحات در ایران فرآیندی دامنه دار و پر فراز و نشیب را طی کرده است ، تاریخ یکصد سال اخیر حکایت از تلاشهای آزادیخواهان و اصلاح طلبانی دارد که برای رسیدن به حقوق انسانی و بر پا نمودن مدینه فاضله ایی که در آن ، مردم ، برابری ، آزادی و امنیت و رفاه را تجربه کنند ، مبارزه نموده و سختیها و مرارت بسیار کشیده اند ، به زندان افتاده و حتی جان خود را از دست داده اند . جنبشهایی مانند مشروطه ، ملی کردن نفت ، انقلاب اسلامی در دورانی اتفاق افتاده است که آزادیخواهان و اندیشمندان و نخبگان و دلسوزان جامعه پس از تحمل مرارتها و بند و زنجیر و شهادت در مقاطعی توانستند صدای خود را به جامعه و مردم برسانند و آنان را همراه و یاور خود دیدند فلذا طعم آزادی و استقلال و مدنیت را هر چند کوتاه به مردم چشاندند . انقلاب اسلامی اوج مبارزات ملت بر رهایی از استبداد و خودکامگی و ادامه راه یکصد سال پیش از خود بود که با مجاهدات آحاد جامعه بساط زور گویی و دیکتاتوری و خطرناکترین نوع استبداد در هم پیچیده شد و حاصل مبارزات مشروطه و مبارزان راه آزادی به ثمر نشست . از ابتدای انقلاب اسلامی سهم خواهی میان گروهها و احزاب سیاسی بروز یافت و هر گروه ، حزب و سازمانی سهمی از قدرت را مطالبه میکرد و در همین گیرو دار جنگ هم به کشور و انقلاب تحمیل شد . عده ای در این دوران غبار آلود و پر تنش سعی بر آن داشتند تا بدون درک موقعیت ، جایگاهی برای خود یافته و با سوءاستفاده از شرایط تحمیل شده جنگ در صدد بودند تا انقلاب را از پشتوانه اصلی خود یعنی مردم جدا کنند و بعضی از گروهها با برداشتی غلط از دین و با تفکر التقاطی ، خود را در دامن بزرگترین دشمنان انقلاب رها نمودند و با دستور گرفتن از آنها به تروریسم روی آوردند و مبارزه مسلحانه علیه انقلاب را آغاز نمودند . دستور مبارزه مسلحانه و تروریسم بی رحم منافقین که اعلام کردند وارد فاز نظامی شده اند مصداق کامل جنایت و خیانت بود که البته تنفر و انزجار عمومی را در پی داشت و علاوه بر آن ، عملکرد منفعلانه و منافقانه بنی صدر و مواجهه او با جنگ و رزمندگان و همسویی اش با منافقین در کارشکنی علیه جمهوری اسلامی از یکسو و حمایت بخشی از انقلابیون که در دام فریب بنی صدر گرفتار آمده بودند و با حمایت آنها بنی صدر به ریاست جمهوری رسیده بود و برخی از آنان حتی پس از افشای خیانتهای بنی صدر همچنان به دفاع از او می پرداختند باعث شده بود که نوعی تردید و دودلی میان مردم بوجود آید و شاید یکی از شگردهای معاندین همین ایجاد تردید و تشویش میان مردم بود که با اهتمام انقلابیون راستین و دوراندیشی امام ، توطئه های خطرناک آن دوران از میان غبارهای فراوان عیان شد و سرانجام آفتاب حقیقت و واقعیت تابیدن گرفت و بنی صدر با رای عدم کفایت روبرو و عزل گردید . تروریسم کور آن دوران که هیچ رحم و شفقتی نداشت و همه مردم از بازاری تا استاد دانشگاه را هدف گرفته بود و با همکاری استکبار ایجاد فضای رعب و وحشت را دنبال می کرد ، با هوشیاری مردم و درایت رهبر کبیر انقلاب فروکش کرد و آرامش نسبی بر جامعه حاکم شد اما متاسفانه رویه و روش منافقانه ادامه یافت و در هر مقطعی و در هر فرصتی برای دلسرد کردن مردم و بوجود آوردن تردید میان انقلابیون خود را نشان می داد . انتخابات دوم خرداد ۷۶ به معاندین و قدرتهای جهانی و اپوزیسیون خارج از کشور و مخالفین داخلی که بر ادعای غیر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی تاکید داشتند و تبلیغات وسیعی به راه انداخته بودند اثبات نمود که جمهوری اسلامی به مردمسالاری و رای مردم پایبند است . در واقع در عرصه افکار عمومی دوم خرداد راهی برای نجات جامعه بود که مورد استقبال اکثریت قرار می گرفت و به همین دلیل در تحلیل سازمان خیانت پیشه منافقین در آن دوران آمده بود که ” نظام سیاسی ایران به بن بست رسیده و به هر شکل ممکن باید تغییر اساسی و زیر بنایی داشته باشد و آمدن سید خندان در حقیقت نجات نظام فعلی است ” زیرا نظام جمهوری اسلامی را دارای پشتوانه ایی بسیار قوی و مردمی می دیدند که حاصل سیاستهای دولت اصلاحات به رهبری سید خندان بود . دوم خرداد گرچه سر آغاز جنبش اصلاحی مردم ایران نبود ولی در ادمه راه طی شده و تکمیل کننده آن بود . اصلاحات در دوم خرداد عمیق تر و دقیق تر و با تجربه تر از گذشته و با ضریب خطای کمتری و با اقبال بیشتری از سوی مردم و با بینش و نگرش واقعی تری ، آرمانها و اهداف خود را پیگیری کرده و می کند و مسلم است که در این راه با کارشکنی و چالشهایی جدی تری هم روبرو خواهد شد اما نکته اساسی این است که اصلاحات برگشت پذیر نیست ، ممکن است در حرکت خود فراز و فرودی داشته باشد ولی متوقف نخواهد شد . مهم این است که نخبگان و اندیشمندان اصلاحات توجه داشته باشند که مناسبات اجتماعی و آگاهی بخشی به جامعه را گسترش دهند و در اندیشه اصلاحی فقط به وجه سیاسی آن نپردازند و با رویکردی واقع بینانه و امروزی ، به اصول و اساس اصلاح طلبی در همه زمینه ها توجه علمی و عملی و منطقی داشته باشند . دوم خرداد بعنوان یک واقعیت اجتماعی خود را تثبیت و اصلاحات و اصلاح طلبی را یکبار دیگر معرفی نموده است و این مکتب اهدافی را در جامعه دنبال می کند که در راس آن توسعه پایدار و همه جانبه است . شکی نیست که در مقابل اندیشه اصلاح طلبی با تعریف خاستگاه و اهدافی چون توسعه سیاسی ، مردم سالاری ، جامعه مدنی ، پاسخگو کردن حاکمیت ، تقویت نهادهای مدنی مستقل ، تشنج زدایی در روابط دیپلماتیک ، دفاع از رسانه های مستقل ، حقوق شهروندی ، تقویت احزاب و تشکلها ، امنیت حریم خصوصی ، جدی گرفتن رای و انتخاب مردم ، نقد وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب ، گفتگو و گفتمان و …. دیگر شالوده های اصلاحات عده ایی موضعگیری خواهند کرد . افراد و گروههایی که تفکری محافظه کارانه دارند و از هر تغییری هراسان می شوند با ترفندهای گوناگون تلاش خواهند کرد تا مانع از رسیدن اصلاح طلبان به اهداف خود شوند . محافظه کاران که باز هم تاکید چند باره بر این واقعیت لازم است که وصل به قدرت هستند و به همین دلیل علاوه بر تفکر و بینش حزبی خود ، به سمت و سوی اقتدارگرایی میل دارند بطوری که گاهی حتی حزب و یا تشکل هم نیستند بلکه عاملان حاکمیت برای تثبیت قدرت هستند حاضر نیستند به هیچ وجه قدرت را از دست دهند . اقتدارگرایان تا سالها پس از دوم خرداد نامی و راهی به جز اقتدار طلبی و انحصارگرایی نداشتند و به تدریج به این نتیجه رسیدند که در برایر اصلاحات نامی را برگزینند و خود را اصولگرا نامیدند در حالی که کمتر به اصول و ارزشهای حتی حزبی خود پای بندند و صرفاً نامی را یدک می کشند و همان اقتدارگرایان هستند . دوم خرداد تابوی قدرت یکدست را در هم شکست و توانست پس از سالها ، مردم را در مدار توجه حکومت قرار دهد و نشان دهد که رای مردم نه برای تزیین که واقعیتی است برای برگزیدن و برکشیدن دولتمردان و حاکمیت . دوم خرداد با تغییر نگرشها ، ظرفیتی را در مردم و سیاسیون ایجاد کرد که امیدوار باشند می توانند جامعه مدنی و مردم سالاری واقعی را تجربه کنند و بدور از خشونت و ارعاب و وحشت ، به امنیت و رفاه و آسایش دست یابند . از همان ابتدای مکتب دوم خرداد معلوم بود که مکتب اقتدارگرایی و تفکر فسیلی انحصار طلبی نمی تواند به رای مردم تمکین نماید و به هر شکل ممکن وارد میدان خواهد شد تا از رسیدن اصلاحات به اهداف خود جلوگیری نماید و متاسفانه رذیلانه ترین راه را انتخاب و پیمود و آنهم دست یازیدن به خشونت در انواع مختلف آن حتی ترور بود ولی دوم خرداد راه اصلاح طلبانه خود را در فضایی پر از بحران و تنش و چالش پیمود و در این مسیر همیشه از حمایتهای مردمی برخوردار بود . اصلاح طلبان امروز پخته تر و آگاه تر همان مسیر دوم خرداد را با محوریت ردیس دولت اصلاحات ادامه می دهند و با آنکه با سد و موانعی روبرو هستند و هزینه های بسیاری را از زندان و حصر و ممنوعیت متحمل شده اند اما هیچگاه نا امید نشده اند و به راه و اندیشه اصلاح طلبانه خود امیدوارند . توجه به این نکته لازم است که محافظه کاران اقتدارگرا و انحصار طلبان فرصت طلب بدلیل ناکامی های مکرر در جلب رای و نظر مردم ، زور و خشونت ، زر و تطمیع و تزویر و دروغ را در دستور کار دارند و به موازات این بد اخلاقی های سیاسی و اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه سعی وافر دارند تا نیروهای آموزش دیده و ذخیره خود را با نام و نشان اصلاح طلبی در میان اصلاح طلبان جا بیندازند . امروز بر کسی پوشیده نیست که اشخاص و افرادی و نیز احزابی ادعای اصلاحات دارند که کارنامه سیاسی آنها بدلی و دروغین بودنشان را اثبات می کند و همچون دیگر مدارک قلابی که طی سالهای اخیر صادر کرده اند ، اصلاح طلب قلابی هم برای نفوذ در میان جبهه اصلاحات نفوذ داده اند که هوشیاری بیش از پیش اصلاح طلبان را می طلبد . دوم خرداد خط بطلانی بود بر ناراستی و کژی و برملا کننده انحراف و مقدس سازی و هشداری بود بر استفاده ابزاری از دین که در طی مسیر خود با همه محدودیتها و ممنوعیتها در ۲۴ خرداد ۹۲ یکبار دیگر قدرت و مقبولیت خود را نشان داد و با مدیریتی که از سوی رئیس دولت اصلاحات صورت پذیرفت و همراهی سایر اصلاح طلبان توانست دکتر روحانی را به ریاست جمهوری رسانده و افشاگر اختلاسهای کلان و دروغ پردازیهای ویران کننده و خرافه پرستی و انحراف شود . آموزه های دوم خرداد و کلاس اصلاح طلبی فراتر از آن است که رقیبی چون اصولگرایان اقتدارگرای امروزی توان هماوردی با آن را داشته باشند و پیداست که برای از بین بردن و یا منحرف کردن اصلاحات و فریب دادن مردم به جعل و بدل سازی از اصلاح طلبان روی آورند که در این کار تا حدودی پیش رفته اند ولی دست آنها زود خوانده شد . امروز دوم خرداد و اصلاح طلبان در جهان سخن نو و اندیشه نوینی مبتنی بر دموکراسی با تاسی از دین مداری ارائه می دهند در حالی که اقتدارگرایان با توسل به خشونت و تزویر چهره ایی منفور یافته اند و با بدترین گروههای تروریستی مانند داعش معرفی می شوند . نحن الجبال القواصف لا تز عز عنا العواصف ” امام حسین علیه السلام ” ما کوههای سخت و استواریم که بادهای تند ما را نمی لرزاند .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • اصلاح طلب پیرو خط امام گفت:

  درود بر اصلاحات سلام بر اعتدال

  درود و رحمت خدا بر امام بزرگوار خمینی بت شکن(ره)

  درود بر شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی

  درود بر حماسه سازان فتح خرمشهر در ۳ خرداد ۶۱

  درود بر حماسه سازان ۲ خرداد ۷۶

  درود بر حماسه سازان ۲۴ خرداد ۹۲

  درود بر سید بزرگوار و عزیز اصلاحات سید محمد خاتمی

  درود بر رئیس جمهور محبوب دکتر حسن روحانی

  درود بر اصلاح طلبان پیرو خط امام و حماسه سازان انتخابات

  درود بر دکتر تاجگردون و دکتر مندنی پور و استاد لاهوتی مثلث بزرگ اصلاح طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد

  درود بر مثلث اصلاح طلبان گچساران آقایان دکتر غلام رضا تاجگردون حاج بهرام تاجگردون و حاج علی شریفی

  درود بر اصلاح طلبان ترک قشقایی گچساران آقایان دکتر محمود کریمی و افراسیاب پرویزی و سردار احمد خورشیدی آزاد

  درود بر مثلث اصلاح طلبان کهگیلویه استاد لاهوتی و آقای منطقیان آقای لطیف رستاد

  درود بر مثلث اطلاح طلبان بویراحمد آقایان دکتر مندنی پور و سید باقر موسوی و دکتر وکیلی

  سی و سومین سالگرد آزاد سازی خرمشهر در ۳ خرداد ۶۱ را به همه رزمندگان و خانواده شهدا و بخصوص امام شهدا و خانواده شهید جهان آرا تبریک میگویم.

  هجدهمین سالگرد حماسه ۳۰ میلیونی دوم خرداد ۷۶ و پیروزی بیادماندنی سید محمد خاتمی با ۲۰ میلیون رای را به ملت بزرگوار ایران و بخصوص اصلاح طلبان تبریک میگویم و امیدوارم ۷ اسفند ۹۴ دوم خردادی دیگر شود.

 • عبدالله گفت:

  یک نکته جذب حداکثری، تخریب نکنیم مابقی خوب بود

پربازديد