فشار سیاسون برای حضور دکتر چمن در انتخابات مجلس

تنها چهار روز به پایان مهلت استعفا برای اعلام کاندیداتوری مدیران و پیوستن آنها به رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است و در این میان تلاش برای حضور دکتر چمن در انتخابات مجلس از حوزه انتخاباتی کهگیلویه نیز جدی تر شده است. در این مدت اندک باقی مانده برای استعفا؛ شنیده ها … ادامه خواندن فشار سیاسون برای حضور دکتر چمن در انتخابات مجلس