تاریخ درج خبر : 1394/07/07
کد خبر : ۵۱۸۷۸۶
+ تغییر اندازه نوشته -
سید مجید خرمی

ما همچنان فقیریم

سایت استان

 

وقتی به تصویر سوخته سالهای گذشته سیاسی نمایندگان استان نگاه می کنم، با درک این نکته که ما سیدمجید-خرمیچه انتخاب کرده ایم و چگونه در برابر تکرار این روند، سکوت نموده ایم، حس بدخیم و آلوده ای در ذهنم متصور می شود که شاید نتوان برای ترمیم آن به واقعیت ها متوسل شد.تصور زیبا اندیشی در جامعه ای که محکوم به یکجا نشینی و پسرفت است ،چون بوم نقاشی فرسوده ای است بر دیوار گلی فقر. مناظر اجتماعی و طبیعی استانم ،سرشار از انگاره های فقر دیده و سیاهی است که ناجوانمردانه در تمامی زوایا و روزنه های دیده و نادیده شان سردی پنهانی جاخوش نموده است. وقتی آدم هایی را می بینم که ناگزیر سودای سیب زمینی جاذبه راه شان می شود، زخمی به پهنای نا امیدی برروح و روان ام، می نشیند، که فکرم را زخمه ای از درد می زند و روحم را در سنگ دانه ای خفته اسیر می کند.
سالها بعد که قانون تغییر ، رفتارهای تازه تری را در فرزندان این منطقه ایجاد می کند، آنها وقتی به تصویر های اجتماعی فسیل شده مان خیره می شوند ، عمق نابودی مان را می بینند و فرسودگی پایه های تاریخی خود را می نگرند، ناگزیر به سکوت دردآوری روی می آورند که ما امروز در ایجاد آن سهمی بالقوه داشته ایم. از فرزندان بومی گذشته استان مان که چرخ بازیگر، آنها را سالها بر اریکه قدرتی تکیه داده بود که میلی به تغییر نداشتند، تا مدیرانی که سالها با قوم گرایی خویش، از دندانه های شکسته فقر این استان برای اهداف و انگاره های خویش، پله ساخته اند.
واین روزها، تخصیص بخشی از صحبت های سیاستمداران، در متینگ های خاموش و تبلیغات رسانه ای زود هنگام، به فرقه گرایی و تلاش برای جذب طوایف با شیوه های احساسی،  شروع ظلمی مضاعف بر توسعه وآرامش روانی استان است. افرادی سعی می کنند با بخش گرایی قومیتی و چند شقه کردن استان، به اهداف شخصی خویش دست یازند، غافل از اینکه صحبت های تفرقه افکنانه آنها ، همچنان این استان را در چنگال کور تبعیض، فساد و قوم گرایی به قهقرا خواهد برد.دوستان اصلاح طلب که طبق معمول در چنبره شبکه های مجازی، دل و قلوه میدهند و حواس شان به همه چیز هست بجز هدفی که سالها از آن دور مانده اند. غافل از اینکه دوگانگی ها و دلهره های مجازی ،آنها را از واقعیت دور می کند. زمان به سرعت سپری می شود، زمینه به وجود آمده شاید تا سالهای سال تکرار نشود.از همین حداقل ها باید برای توسعه سیاسی، اقتصادی و خصوصا فرهنگی استان استفاده کرد. حرکت روشنفکران دینی، به بافت های خاموش جامعه می تواند ذهنیت های سردرگم را سیراب کند. دنیا همیشه در حال چرخش است و عاقل آن است که تدبیر کند فردا را.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد