تاریخ درج خبر : 1394/07/19
کد خبر : ۵۱۹۸۸۴
+ تغییر اندازه نوشته -
محمدصادق ماندگار

«جامعه شناسی جنگ در خون فرزندان آدم»

سایت استان: محمدصادق ماندگار
جنگ ، چه تناسبی با قاموس آدمی دارد ؟ آدم کشی چرا ؟وچه سودی دارد؟
انسان خلیفه الله است ! وآنگاه خون هابیل به دست قابیل در زمین ریخته می شود . این خون ریزی اندکی بعد از هبوط ( انتقال – تبعید) آدم به کره زمین ریخته شده است! .
« خون » ، « جنگ » و« آدم کشی » همواره در سنت تکامل اجتماعی بشر وجود داشته است . چرا ؟
این مقاله برآن است تا با تحلیلی تلفیقی از نا کارآمدی ِ« ارز شهای بشریِ لیبرال دمکراسی ِجهان ِتوسعه یافته » ، « ارزش های دینی » و« وجدانِ بشری » در طول تاریخ بخصوص درقرن بیستم ، به این سوال پاسخ دهد که چرا « خون ریزی وجنگ » تمام نمی شود؟ و همچنان ادامه دارد .
آماری که در زیر می آید آمار کشته های قرن نوزدهم وقرن بیستم است ؛ که نشان می دهد نه دین در فضای معنوی عالم ونه ارزش های لیبرال دمکراسی در جهان توسعه یافته ونه وجدان بشری ، مانع ازخون ریزیِ گسترده در سطح جهان جمعیتی ، نشده است !!. ( این اعداد ممکن است دقیق نباشند اما برای تلفیق وترکیب آنها زحمت زیادی کشیده شد. وهدف نشان دادن عمق فاجعه است ) و شاید همانی که مولوی گفت درست باشد:
« این جهان جنگ است چون کل بنگری »
طبق یک آمار از 5 هزار سال تاکنون 14هزار جنگ اتفاق افتاده است .و4میلیارد نفر کشته شده است .!!!
امار کشته ها در قرن نوزدهم
طی 17 سال آمریکای شمالی 2000000 کشته ( دو میلیون نفر)
اروپا 505000کشته ( 505 هزار نفر )
جمع کشته ها در قرن 19ــ کشته 2505000 کشته ( دومیلیون و505 هزار نفر)
آمار کشته ها درقرن بیستم
در قرن بیستم قریب به 200میلیون نفر کشته شده است .
آمریکای لاتین 650 هزار نفر
شوروی سابق (روسیه و13جمهوری تجزیه شده ) 25560000(25 میلیون و560 هزار ) کشته
جنگ اول جهانی
38 میلیون 351 هزار نفر
جنگ دوم جهانی
اروپا وسایر کشورها ـ (196 میلیون و170 هزار ) کشته
خاورمیانه ـ 3میلیون و 706 هزار نفر
خاور دور ـ 6 میلیون و 747 هزار نفر
افریقا ـ 2 میلیون و17 هزار نفر
جمع کشته ها ی جنگ دوم جهانی درقرن بیستم 83 میلیون و 642 هزار کشته
درقرن بیستم اروپا با 52کشور مستقل و وابسته و26کشور در تقریبا 87نقطه زمین به مدت 33 سال باهم جنگیدند .68 سال جهان در قرن بیستم در حال جنگ بود . سال 1975 بیشترین جنگ راداشت . 54 سال از قرن بیستم جنگی وجود نداشت .
عراق 54 سال در حال جنگ است !
خاک آمریکا در دو قرن 19 و20 فقط در بین سال های 1961تا سال 1965 به مدت 5سال جنگ داخلی داشت .
اروپا وسایر ملل از سال 1904 تا سال 1962به مدت 58 سال طعم جنگ را چشیده است .
روسیه در 215 سال اخیر فقط 5 سال کشورش در حال جنگ بود .
خاورمیانه از 1946 تا 1988 به مدت 42 سال جنگ داشت .
خاور دور از 1928تا 1985 – 46 سال جنگ داشت .
افریقا از 1954 تا 1986 به مدت 32 سال جنگ داشت .
درهرکیلومتر مربع از کره زمین 8 نفر کشته شده اند .
در یک سال نزدیک به 3جنگ وجود داشت.
اروپا بیشترین خسارت را دید وامریکای آتازونی کمترین خسارت را دیده است .
روسیه وایالات متحده آمریکا در قرن نوزده وبیست ، کمترین سال جنگ وتهاجم به سرزمین را داشتند . در نتیجه می توان نتیجه گرفت که علت توسعه وقدرت روسیه ( جمهوری روسیه ) وآمریکا به دلیل کمترین سال های جنگ در قرن 19 و20 بوده است .
برای آن که رابطه مستقیم جنگ وعقب ماندگی را ثابت کنیم نگاهی می اندازیم به دلایل توسعه وابر قدرت بودن آمریکا ـ به چند دلیل امریکا یک ابر قدرت است :
1- کلمب در سال 1492 یعنی در 523 سال پیش آمریکا را کشف کرد بنابراین سابقه تاریخی وجود ندارد .
2- ورود اولیه افراد نخبه وثروتمند اروپایی به آمریکا
3- دور بودن از تخریب جنگ جهانی اول
4- جذب نخبگان
5- موج « فلسفه لذت » و شعار « بهشت روی زمین آمریکا است » توسط فیلسوفان و جغرافی دانان غربی
6- آزادی های مذهبی در آمریکا بیشتر از اروپا است .
7- ازادی های مدنی
8- وجود موسسات مالی وبانکی یهودیان ثروتمند
9- در اختیار داشتن انحصارات پنجگانه زیر :
– انحصار تکنولوژیک
– انحصار رسانه ای وارتباطی
– انحصار اسلحه وسلاح های کشتار جمعی
– انحصار بازارهای مالی
– انحصار منابع طبیعی کره زمین
جنگ و ادیان
به چند دلیل می توان استدلال کرد که چرا ادیان ( اسلام ، یهود ، مسیح ، هندوئیسم ، بودائیسم ، تاوایی وشینتو و…) نتوانستند جلو جنگ وخون ریزی را بگیرند ؟
1) خون ریزی در میان خاندان برتر (حتی انبیا ء ) هم وجود دارد ـ در قرآن آمده است که حضرت آدم در ردیف نوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران است وبر مردم جهان برتری داده است « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ‌ ﴿آل‏عمران‏، 33﴾ ـ « پسر آدم (قابیل ) آن یکی پسر آدم ( هابیل ) را کشت . ﴿المائده، 27﴾
2) بنیاد آفرینش انسان بر خون ریزی و پیمان شکنی بوده است واین علت جنگ ها ست .
3) فساد اصلاح گران ـ وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ‌ « و چون به آنان گفته شود : « در زمین فساد مکنید » ، مى‏گویند : « ما خود اصلاح گریم . » ﴿البقره، 11﴾ وگرنه در قرآن آمده است که : وَ مَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ‌ « و پروردگار تو [ هرگز ] بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش اصلاحگرند ، به ستم هلاک کند . ﴿هود، 117﴾
4) اصلاحات در زمین نباشد ـ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لاَ یُصْلِحُونَ‌ « آنان که در زمین فساد مى‏کنند و اصلاح نمى‏کنند . » ﴿الشعراء، 152﴾
جنگ و ارزش های بشری لیبرال دمکراسی
چرا ارزش های بشری لیبرال دمکراسی نتوانست جلو جنگ وخون ریزی را بگیرد ؟
« آزادی فردی» ، « عقلانیت» ، « دمکراسی » ، « حقوق شهروندی » ، « حکومت ِعقل عملی » و« قانون »
این ارزش ها ی بشری چرا نتوانستند جلو جنگ وخون ریزی را بگیرند ؟
جنگ و وجدان بشری
چرا وجدان بشری نتوانست جلو جنگ وخون ریزی را بگیرد ؟
میان « تعقل » و « وجدان» رابطه وجود دارد ؛ زیرا هردو در نفس لوامه کاربرد اساسی دارند . ملامتِ نفس برای تشخیص خوبی از بدی ، مثل انتخاب آدم کشی وجنگ ویا صلح ،بدون وجدان وعقل معنا ندارد . فارابی معتقد است « اگر حکمت در میان نباشد سرانجام جامعه به تباهی ونیستی کشیده می شود »و قرآن می گوید : « حکمت ، داوری عادلانه است (ص.20)» پدیده های عقلی با وجدان سر وکار دارند ، در حدی که فیلسوفان اخلاق ، وجدان اخلاقی را مساوی با عقل عملی می دانند . ملامت ( برای آدم کشی)، بدون « وجدان» و« عقل » ناممکن است . آدمی ، تا شکوفه های عقل در درون وی به ثمر ننشیند وجدان او همیشه خاموش است . « فرقان ، وسیله تشخیص حق از باطل است ( بقره .53)» واین وجدان در میان حاکمان وسردمداران کمتر است زیرا قدرت ورزی حاکمان ، مانع شکوفایی عقل و سازگاری با نفس را به دنبال دارد .
بنابراین در صورتی که « وجدان بشری » همراه با « عقل ِ عملی » و « فرقان ، وسیله تشخیص حق از باطل است ( بقره .53)و« حکمت داوری عادلانه است (ص.20)» باشد ، خون ریزی وجنگ عملی بی فایده خواهد بود .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد