تاریخ درج خبر : 1394/07/27
کد خبر : ۵۲۰۶۷۴
+ تغییر اندازه نوشته -

بهای جدید جانداران وحشی تحت حمایت حفاظت محیط زیست

شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید ، بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان را تعین وبه شرح جدول پیوست مشخص نمود.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد ، شورای عالی حفاظت محیط زیست درمصوبه شماره 380 موضوع  جلسه مورخه 29/10/93 بهای جانوران وحشی را از لحاظ مطالبه ضررو زیان تعین و به تصویب رساند که پس ازآگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31/4/94و انقضای مهلت بیست روزه قانونی پس از نشرقابل اجرا می باشد.

این اداره جهت آگاهی بیشتر مردم وتوجه دوست داران محیط زیست اقدام به نشر این نرخ جدید نموده است .

لازم به توضیح است که :

ـ بهای هر عدد نوزاد پستاندار وحشی که به هنگاه شکار در رحم مادر باشد  ، معادل بهای پستاندار مربوطه تعین می گردد.

ـ بهای هر عدد از تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک پشت های دریایی ، نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه تعین می   گردد.

ـ خسارات تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی ، یک سوم بهای پرندگان مربوطه تعین می گردد.

ـ در صورتیکه پرندگان شکاری به صورت غیر مجاز شکار یا زنده گیری شوند و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوطه می شوند .

بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان موضوع بند (چ)ماده 3قانون شکار و صید

مصوبه شماره 380شورای عالی حفاظت محیط زیست  روزنامه رسمی 31/4/94

ردیف رده گونه       مبلغ ضرر وزیان (ریال)
1 پستانداران یوز پلنگ 000/000/000/1
2 پلنگ 000/000/800
3 گوزن زرد 000/000/600
4 گورخر ایرانی ، خرس سیاه ، خرس قهوه ای 000/000/500
5 مرال ، شوکا 000/000/350
6 گربه شنی ، گربه پالاس ، سیاه گوش ، کاراکال 000/000/100
7 قوچ و میش وحشی ، کل و بز وحشی (پازن )، آهو ، جبیر 000/000/100
8 گربه جنگلی ، گربه وحشی 000/000/80
9 روباه ترکمنی ، شاه روباه ،روباه شنی ، رودک عسل خوار، کفتار ، گرگ 000/000/40
10 شنگ ،زرده بر ،سمور و سمور جنگلی ،راسو رودک (گورکن)خدنگ ها ،دوپای فیروز 000/000/35
11 روباه معمولی ، سنجاب بلوچی ، سنجاب ایرانی ، گراز  ، تشی 000/000/8
12 حشره خوارها ، خفاش ها ، سنجابک دم موشی ، شغال 000/500/3
13 خار پشت ها ، خرگوش وحشی ، پایکا ، سنجابک درختی ، اشگول 000/000/3
14 سایر پستانداران و حشی 000/000/2
1 پستانداران دریایی انواع نهنگ گوژپشت ، آبی ، اسپرم و … 000/000/500
2 گاو دریایی 000/000/250
3 انواع دلفین پورپویز ( معمولی ، بینی بطری ، نواری و …) 000/000/200
4 فک دریای خزر 000/000/150
1 خزندگان و دوزیستان تمساح پوزه کوتاه ایرانی یا تمساح مردابی ( گاندو ) 000/000/200
2 لاک پشت پوزه عقابی ، لاک پشت سبز، لاک پشت زیتونی رایدلی 000/000/100
3 لاک پشت سرخ ، لاک پشت پشت چرمی 000/000/60
4 لاک پشت فراتی ، افعی شاخدار دم عنکبوتی ، گکوی خال پلنگی شرقی ، گکوی دم یخ کایز رلینک 000/000/50
5 گکوی خال پلنگی غربی ، گکوی خال پلنگی ترکمنی 000/000/40
6 لاک پشت ( آسیایی مهمیز دار)

افعی ( لطیفی ، راده ای ، البرزی ، خال دار) کک مار ، آگامای ( سرزرد /صخره ای سیاه /خراسان )

000/000/10
7 گرزه مار ، کفچه مار ، بزمجه (هندی ـ بیابانی )سوسمار خار دم ( مصری /ایرانی /بین النهرین ) ـ ارمیاس پلسکی ـ  باغی هندی ـ افعی شاخ دار سوسمار 000/000/5
8 بو آی شنی ( باریک ـ خوزستانی ـکوتوله ) ـ مارکوتوله کرمان  ، مار جعفری

کور مار ، کورمار (نی ، بلوچستانی ، سلیمانی ، تاتاری ) انواع مارهای دریایی ، افعی ( کوهرنگی ، شاخ دار ایرانی ، شاخ دار فیلد )

لاک پشت برکه ای ( خزری ، اروپایی ) سمندر  ( غار زی ، لرستانی ، کردستانی ) آگامای سر وزغی ( عربی ، تورانی ) ـ آگامای ایرانی ـ مارمولک هایی از خانواده  جکوئیده ـ لاستیده ـ  سین سیده ـ (مطابق فهرست بخش توضیحات خزندگان )

000/000/3
9 سایر انواع خزندگان و دوزیستان مشمول فهرست جانوران وحشی کشور 000/200
1 پرندگان شاهین ، بحری ، بالابان، طرلان ، لاچین 000/000/600
2 گیلانشاه خاردر ، شاهین دودی ، شاهین بلوچی ، شاهین پا سرخ ، شاهین سر حنایی و درنای سیبری 000/000/500
3 هما ، میش مرغ ، هوبره ، ( بالغ ، جوجه و تخم ) ، سیاه خروس ، عقاب شاهی ، عقاب تالابی ، عقاب دریایی دم سفید ، عقاب ماهیگیر  ، دلیجه ها 000/000/200
4 فوش ها ، قرقی پیغو ، دال پشت سفید ، کرکس مصری ، غاز پیشانی سفید کوچک ، پلیکان پا خاکستری  ، زاغ بور و کبک دری 000/000/100
5 عروس غاز ، غاز پا زرد ، قوی کوچک ، لیل ، ترمتای ، سایر عقاب ها و کرکس ها 000/000/40
6 سسک تالابی خوزی ، تلیله بزرگ ، اردک سر سفید  ، اردک دم دراز ، زنگوله بال ، خروس کولی اجتماعی 000/000/20
7 پلیکان سفید ، باکلان کوچک ، باکلان گلو سیاه ، فلامینگوها ، قوی گنگ ، قوی فریاد کش ، غول حواصیل ، و سایر درنا ها 000/000/12
8 لک لک  سیاه ، غواص ها ، باکلان مار گردن ، غاز پیشانی سفید ، اردک مرمری ، اردک بلوطی ، سنقز سفید ، اردک کاکلی 000/000/8
9 لک لک سفید ، بوتیمارها ، آنقوت ، جغدها ، کورکورها ، سایر سنقزها 000/000/5
10 دارکوب سبز راه راه ، کوکوی خالدار ، قرقاول ، بلبل، زرد پر سینه زرد ، فاخته خاوری ، اردک سر سیاه ، کاکایی چشم سفید 000/000/4
11 باکلان بزرگ ، انواع حواصیل ها ، اگرت ها ، اکراس ها و کفچه نوک  گیلانشاه دم سیاه ، گیلانشاه بزرگ ، مرگوس ، یلوه حنایی ، اردک تاجدار ، چنگر نوک سرخ ، طاوسک و تنجه و اردک چشم طلایی ، زردپر رخ زرد ، ابیا ، مینا ، سار صوتی ، سار گپه ها ، سبز قبا ها ، مگس گیر طوق سفید  ، گلاریول بال سیاه ، کبک ، کبک چیل ، تیهو ، طرقه کوهی ، چکاوک ، دراج ، جیرفتی ، سهره طلایی سایر بلبل ها اسکوتر ها و شاه طوطی 000/000/2
12 خوتکای هندی ، داریو بال سفی ، پاشلک ها ، بلدرچین ، کوکر ها ، توکاها ، کشیم ها ، غاز خاکستری ، خوتکا، سایر انواع مرغابی ها ، دودوک ، چنگر ، صدف خوار ، سلیم خرچنگ خوار ، آووست ، چوب پا ، تلیه حنایی ، انواع پرستوهای دریایی 000/000/1
13 انواع دیگر پرندگان وحشی 000/100
1 آبزیان و سخت پوستان کوسه ماهیان ( کوسه و کولی کلر و …) 000/000/300
2 انواع ماهی خاویار ( فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون ، شیپ چالیاش ) 000/000/100
3 ماهی آزار 000/000/75
4 ماهی کورغار (کورماهی )، آفانیوس های آب های داخلی ( ماهیان کورخری) 000/000/15
5 ماهی قزل آلای خال قرمز ، ماهی سفید جویباری ( کورکونوس ) 000/000/3
6 اردک ماهی ، ماهی سفید 000/000/1
7 باربوس ماهیان ( سس ماهی ، زرد ، زرد ک …) 000/000/1
8 سایر گونه های ماهیان آب های داخلی ذکر نشده 000/50
9 آب سنگ مرجانی ( هرکیلو ) 000/000/40
10 سیست آرتمیا (هرکیلو ) 000/000/10
11 شقایق های دریایی  (هر کیلو ) 000/000/5
1 گونه های خارجی گونه های غیر بومی مشمول ضمیمه I  کنوانسیون  CITES 000/000/30
2 گونه های غیر بومی مشمول ضمیمه  II   کنوانسیون  CITES 000/000/20

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

مهرماه 94

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد