تاریخ درج خبر : 1394/08/13
کد خبر : ۵۲۲۶۰۸
+ تغییر اندازه نوشته -

آتش سوزی در خانه شهردار گچساران

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺍﻓﺸﯿﻦ ﭘﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﯾﮏ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻭﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺟﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﺭﺍ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻓﺸﯿﻦ ﭘﻮﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ۴۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻼﺵ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ آتش ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹﮔﻔﺖ : ﻻﻣﭗ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﺷﺪ.
ﺍﺭﺩﻻﻥ ﺯﯾﻨﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

منبع: نفتا نیوز

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد