تاریخ درج خبر : 1394/09/24
کد خبر : ۵۲۶۶۸۰
+ تغییر اندازه نوشته -
سید مقداد مرتضوی پور

این بار کهگیلویه میزبان یک مرد عمل است

شهرستان کهگیلویه بعد از سال ها انتظار میزبان مردی است که سردار سازندگی چند سال اخیرشهرستان کهگیلویه دربین مردم لقب گرفته است.
سردار حاج عدل هاشمی معروف به سردار سازندگی با شعار توسعه و قانونمداری خودش را برای دهمین دوره انتخابات مجس شورای اسلامی آماده می کند.

حاج عدل هاشمی با پرهیزازهرگونه رفتارافراط وتفریط وبا رعایت اصول قانون اسلامی جمهوری اسلامی وبا رعایت اخلاق سیاسی پابه عرصه رقابت انتخاباتی به عنوان یک تکلیف نه یک هدف گذاشت وبا تشریح نقاط قوت،ظرفیت ها وفرصت ها به تبین نقاط ضعف ، ایرادات واشکالات موجود پرداخته وزمینه بهره برداری هرچه بیشترازظرفیت ها وکم اثرکردن تهدیدها ونقاط ضعف را فراهم نماید.

به نظرمی رسدمردم کهگیلویه به دلیل کم کاری وعدم مسئولیت نمایندگان قبلی مجلس شورای اسلامی ومشکلات وسختی هایی که دردورهای قبلی متحمل شده اند احتمال حمایت ازمردی که دراین چندسال خارج ازمحدوده کاری وباکمک گرفتن ازخیرین بزرگ که خودایشان هم عضوی ازاین خیرین است دست به اقدامات خیرخواهانه زیادی زده است که تاثیرات زیادی برروی اشتغال زایی ومحرومیت زدایی درنقاط دوردست این مرزوبوم داشته است.

ازآنجایی که درهمین راستا درحوزه انتخاباتی کهگیلویه افرادمتعدد وسرشناسی خود را برای شرکت درانتخابات آماده می کنند،افرادی که یا درقالب لیست های احزاب سیاسی گام به عرصه ی انتخابات خواهند گذاشت ویا تابلومستقل به دست می گیرند.

وبا توجه به اینکه که حاج عدل هاشمی در سیاست معتدل ودارای اعتدال فکری هستند وبه جناح سیاسی خاصی متعلق نیست وتنها به دلیل اینکه احساس می کندوجوداودرمجلس به نفع مردم کهگیلویه است وارد عرصه انتخابات می شود وگذشته ی پرکارحاج عدل هاشمی درحیطه محرومیت زدایی ،اشتغال جوانان،وعمران وسازندگی در سراسراستان وبقیه نقاط کشورو همچنین انگیزه بالا درخدمت به مردم کهگیلویه برگ برنده ای برای این سردار سازندگی است.

حضور این سردار سازندگی در دهمین دوره ی انتخابات مجلس و باتوجه به سابقه و کارنامه خوب که درگذشته داردباعث می شودکه مردم انتظارات خیلی زیادی از این سردار سازندگی داشته باشندو درصورت حضور درخانه ملت کارخیلی سخت ودشواری را درپیش روی داردوبه عقیده کارشناسان وآمار وارقام موجود این سردار سازندگی درآینده ای نچندان دور بتواند جواب این اعتماد مردمی را بدهدوبا عملکرد خوب ومثبت خود دردل مردم کهگیلویه دل بازکند.

با توجه به اینکه انتخابات درشهرستان کهگیلویه مدتی است درانحصار قومیت گرایی است تا جایی که دراین فرهنگ سیاسی ،رقابت های طایفه ای وعشیره ای بیشترین تاثیردررفتارهای غیرقانونی در زمان انتخابات وبعد ازانتخابات را می گذاردو به نحوی که در زمان انتخابات با انواع شیوه ها که با فرهنگ وسابقه ی سیاسی استان فاصله زیادی دارندوسعی در پیروزی برگروه مقابل دارند .

پس می توان تصمیم گرفت که انتخابات دراستان ما درچنین ساختارهایی تعیین شده است که این ساختارها بازیگران اصلی فضای سیاسی هستندوبازهم ازمردم خواهشمندیم تا با حذف قومیت گرایی سعی در انتخاب فردی اصلح بکنیم تا این بار شاهد تحول عظیمی در کهگیلویه باشیم وهرچه زودتر عاملی بشود برای توقف مهاجرت همشهری هایمان به سایر نقاط کشور واستان .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • شرافت گفت:

  با سلام .عدل میخواد از قافله عقب نمونه وگرنه دلش بحال کسی نمیسوزه الکی اسمشو بزرگ نکنید عدل برا خودش و داماداش بود و بس .

 • همتی گفت:

  سردار سازندگی ؟!!!!!
  اگر اینطوره همه پیمان کاران سرداران سازندگین ، خواهش می کنم با دادن القاب که موضعیت ندارد بی خودی کسی را به عرش نبرید که وقتی خواست پایین بیاید بی پله پرت شود !
  با پول و فرصتی که سپاه به ایشان میداد کار می کرد ؛ مهم تدبیر است .

 • دهدشتی گفت:

  نصف بودجه ای که در اختیار او میذارند به من بدهند دو برابرش کار می کنم.

پربازديد