تاریخ درج خبر : 1394/10/02
کد خبر : ۵۲۷۸۲۷
+ تغییر اندازه نوشته -
علی طاهری زاده

دکتر محمدرضا نیکبخت؛ کاندیدایی با مولفه های جهان امروز

در تاریخ فخری آمده است : “از فرستاده (نماینده) می توان به حال فرستنده پی برد. هرگاه حال شخصی بر شما پوشیده است و به میزان عقلش آگاه نیستید، به نامه و فرستاده ی او بنگرید”.

نماینده هرکس معرف شخصیت خود اوست و میزان خرد و توانایی اش را نشان می دهد. نماینده هر گروه از مردم نیز نماینده شخصیت، تفکر، آرمانها، وسعت اندیشه و توانایی های آنهاست.

فردوسی بزرگ در شاهنامه بر سفیر و فرستاده و ویژگی هایش توجه ویژه داشته و آن را کاری برجسته و مهم دانسته است. فرستادگان در شاهنامه و در تاریخ حکومت ها در ایران هماره با حساسیت و نهایت درایت و دوراندیشی انتخاب می شدند. آنها می بایست به لحاظ روحی و شخصیتی با پیامی که حامل آن بودند سازگاری داشته و سیرت و خلق و خوی شان در تناسب با ماموریت شان می بود.

نخستین فرستاده در شاهنامه به این صورت توصیف شده است:
فریدون از آن نامداران خویش . یکی را گران مایه تر خواند پیش
کجا نام او جندل پر هنر . به هر کار دل سوز بر شاه بر
که بیدار دل بود و پاکیزه مغز . زبان چرب و شایسته ی کار نغز

“گران مایگی” به معنای داشتن نژاد و نسب والا و شایسته و نیز صاحب احترام و ارزش اجتماعی بودن است. داشتن مایه های اجتماعی و نسبی و پیشینه ی قابل توجه در امور اجتماعی و ارزش خانوادگی می تواند نشانه ای باشد بر کمال فهم و تجربه و همنشینی با بزرگان و فرهیختگان قوم و در نتیجه کسب رندی و مهارت لازم در تحلیل درست وقایع و کیاست و زیرکی در مواجهه با کنش های مختلف زندگی.

(گزین کرد زایران فرستاده ای جهاندیده و راد آزاده ای)

“پرهنر بودن” نیز شایستگی و کارامدی را می رساند و داشتن توانایی و مهارت خوب در مدیریت امور و تعامل با افراد متفاوت و شرایط مختلف و چاره اندیشی و عمل به گونه ای موثر و منتج به پیروزی و موفقیت و کسب نتایج مورد انتظار. پرهنر بودن از دانش و فرهنگ و فهم و درایت و تدبیر حکایت می کند.

“بیدار دل بودن” نیز حس و درک و احساس و عاطفه و شهود و قدرت تاثیرگذاری عاطفی و درک بلاواسطه اوضاع و برقراری رابطه فردی با انسان ها و نزدیک شدن به دنیای درونی افراد را می رساند.

“پاکیزه مغزی” از فکر سالم و عقل موثر و ضریب هوشی بالا و ذکاوت و هوشیاری حکایت دارد. پیداست که نماینده می بایست از تیزبینی و نکته سنجی و ضریب هوشی فوق العاده برخوردار باشد تا مطالب را خوب تحلیل کند و فراموش ننماید و درک درستی داشته و در بیان و پیگیری امور با آگاهی و تسلط عمل نماید.

“زبان” نیز ازمولفه های بسیار مهم و برجسته در نمایندگی است.

(چنان چون ببایست چیره زبان جهان دیده و گرد و روشن روان)

کلام شیوا و قاطع و گویش صحیح و تسلط بر زبان و ظرافتهای واژه و اعتماد به نفس در سخنرانی و نزدیکی با گویش های مختلف و آشنایی با زبان های ملل مختلف در موفقیت نماینده و وکیل و فرستاده امری غیرقابل انکار و بدیهی است. چه بسا یک نماینده ی سخنگوی توانا در قالب واژه ها آنچنان هنرمندانه و رندانه خواسته اش را بیان کند که خواسته ها و نیازهایش آسان تر و راحت تر پذیرفته و اجابت گردد.

بدینگونه می بینیم که یک فرستاده و وکیل تا چه اندازه باید دارای صفات برجسته شخصی و شخصیتی و قدرت ایفای نقش های مختلف اجتماعی و مجموعه ای از علوم و دانش و آگاهی و توانایی های مختلف باشد.

آن گونه که بصورت گذرا از فردوسی بزرگ نقل کردیم می بایست نماینده ای انتخاب شود که باورهای فرستندگان را به صورت کامل پذیرفته و در قامت و چهره و گفتار و رفتار و منش و آگاهی و فهم و سخنوری و علم و شجاعت و جسارت و توانایی نماینده ی واقعی فرهنگ و شخصیت فردی و جمعی و گروهی آنها باشد بگونه ای که با دیدن او توانایی و فرهنگ و اندیشه و اصالت فرستنده ها به مخاطب تلقین و اثبات گردد.

کدام یک از نامزدهای کنونی در حوزه انتخابی ما ساز و آواز و شعر و متل های ما را می پذیرد؟ کدام یک با لباس و پوشش زنان و مردان ما همسو و موافق است؟ کدام فرد گویش و لهجه ی اصیل ما را می شناسد و به توانایی و قدرت آن ایمان داشته و حاضر است برای رواج و استحکام و حفظ آن در دانشگاهها و رسانه ها و مراکز مختلف پژوهشی و علمی تلاش کند و فعالیت نماید؟

آیا کدام یک از این دوستان باورهای این مردم را در مناسبت های مختلف زندگی مثل عروسی ها و شادی ها و سرورها(سرود) و شروه ها و رقص ها و بازی ها و آوازها و سازها و … می شناسد و باور دارد و جسارت و جرات دفاع و گسترش آنها را با خود دارد؟ کدام یک تاریخ جنگ ها و چهره های جنگجو و افتخارافرین این مردم را قبول دارد و حاضر است آنها را فریاد بزند؟

اگر ما قرار است نماینده ای داشته باشیم طبیعتا باید کسی از جنس خودمان و با باورهای خودمان باشد. کسی که جرات و جسارت و مردانگی و صداقت و پوشش و گویش و تاریخ و باور ما را بپذیرد و در تصویب قوانین و طرح ها و لوایح بر مبنای همین باورها عمل نماید. کسی که نماینده سلیقه و خواسته و نگاه و باور ما در مجلس باشد نه اینکه باور و نظر و مصالح خودش و گروه و جناحش را هر طور که خود اراده کند بجای نیازها و درخواست ها و اعتقاد و نگاه ما اعمال نماید.

دکتر محمدرضا نیکبخت
بی گمان در شرایط کنونی فرصتی ست برای همه مردم و گروه های سیاسی تا فردی توانمند و دارای مولفه های مختلف علمی، تسلط بر زبان و گویش های مختلف، شم مدیریتی و تحلیل منطقی با توانایی همراه کردن نظرات و تفکرات مختلف با همدیگر و تلفیق و ترکیب توانمندی های شایستگان قوم بدون لحاظ جهت گیری سیاسی انها و استفاده از همه استعدادهای درخشان و برجسته در راه اعتلا و ترقی و ابادانی سرزمین مان.

با گسترش روابط ملل بخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها و گفتگوها و کنش های نمایندگان مجلس به امور گسترده در حوزه ی بین المللی و جهانی و وقایع مرتبط با باورهای بشری اختصاص یافته است. موضوعات درونی و ملی نیز با نگاه به تاثیر و تاثرهای بین المللی دیده و بررسی می شوند و پیداست که نماینده بایست بر زبان و فرهنگ و گفتمان جهانی آگاه باشد.

رقابت های بین شهرستانها و حوزه های انتخابی تنها ناشی از ضعف نماینده هایی ست که نمی توانند در مجلس و در ساختار حکومت نقش موثری داشته باشند و امتیاز لازم برای ولایت خود کسب نموده و در نتیجه در قیاس با دیگران در موضع ضعف و ناتوانی قرار گرفته و باعث بدبینی و رقابت های ناسالم و احساس تحقیر و بی عدالتی در میان مردم می گردند.

یک استان کوچک و محروم مانند استان ما مگر چه اندازه توانایی در حوزه های مختلف نیروی انسانی و اندیشه و منابع اقتصادی و اجتماعی دارد که با تنگ نظری به دو گروه چپ و راست تقسیم شده و در هر دوره بخشی از استعداد و توانایی هایش کنار گذاشته شود؟ پس به ناگزیر باید از خیلی از مسایل جناحی و گروهی و تصمیم های کورکورانه و رقابت های طایفه ای و شخصی و مصالح غیرعمومی و غیرعقلی گذشت و نماینده ای شایسته تر و بایسته تر انتخاب کرد.

قامت رشید و چهره اصیل حتی! و گویش و سخنوری شایسته و توانایی های شخصیتی و مقام علمی و سابقه مدیریتی و استغنای شخصی و اعتقاد به باورهای بومی و مردمی و جسارت و شجاعت و صداقت و یکرویی و خوی پیگیری سخت و تلاش مداوم و روحیه مبارزه و رقابت و نیز داشتن قدرت تعامل و ارتباطات مناسب در سطح ملی و عملگرا بودن در حوزه های مختلف و توانایی بکارگیری شایسته ها و نخبه های قوم بدون لحاظ جناح و طایفه و وابستگی های خانوادگی و شخصی و … می تواند از شاخصه هایی باشد که نماینده ای شخصا و شخصیتا خوب و شایسته و متناسب با فرهنگ و باورهای قومی به ما معرفی نماید. کسی که از حق و حقوق و شان و حرمت این مردم به خوبی دفاع کند.

شاید بهتر است بزرگان ما از گروه های مختلف با هم اندیشی و مصلحت گرایی برای یک بار هم که شده بپذیرند که می توانند بر لیاقت و توانایی های افراد توافق نموده و بی جهت به رقابت های تخریبی و بی فایده دامن نزنند و در بستر یک تصمیم عاقلانه و اندیشمندانه آنچه را که به نفع مردم و طبق مصالح استان و حوزه انتخابی بویراحمد و دنا است قبول نمایند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • mohammad گفت:

  دکتر نیکبخت فردی بسیار اگاه و جنگ جو هست و مث بعضیا نیست که تو 4 سال و چندین دقیقه ای حرف زدن توی مجلس.با ارزوی موفقیت برای پروفسور گلاسکو

 • بویراحمدی گفت:

  درود بر همه
  واقعا پروفسور نیکبخت توانایی مدیریت بسیار قوی دارد
  شک نکنید که میتواند جلوی غول گچساران بایستد.

 • دره شوری گفت:

  مردم! این جناح بازی را بگذارید کنار. سیدباقر تایید نمی شود. بازهم می کشانندتان به گزینه هایی مثل زارع!!! دکتر نیکبخت هیکلش فقط اینها را می ارزد چه برسه به علم و جسارت و توانایی هاش.

  خودمونو مسخره زارع و بهرامی و … نکنیم.

 • ناشناس گفت:

  ایشان را گروه اصول گرا دور زدند وکسی را هنوز هیچ کاری نشده کلاه سرش رفته لیاقت نمایندگی را ندارد

 • صدرا گفت:

  اگر منصفانه و از روی حکمت بخواهیم قضاوت کنیم انصافا دکتر محمدرضا نیکبخت گزینه خوبی ست که در مقایسه با تاجگردون شجاعت و جسارت و کارایی و شخصیت و شان دفاع از بویراحمد و حفظ حقوق از دست رفته مردم را دارد. بقیه در حد تعارف و شوخی مانده اند.

 • هم ولایتی گفت:

  این نوشته بسیار فاخر و ستودنی ست.

 • بویراحمد پایین گفت:

  درود بر دکتر نیکبخت
  آدم لذت میبره از روح و بزرگواری این آدم
  یه آدم با کلاس و متخصص و راحت

 • مهران گفت:

  تا دیروز می گفتند اصولگراها با توافق بر دکتر نیکبخت می تونن پیروز انتخابات باشن. امروز من معتقدم اصلاح طلبها با توافق بر نیکبخت می تونن موفق بشن. وگرنه زارع پیروز می شود. از ما گفتن بود!!!!

 • زینب گفت:

  درود بر دکتر نیکبخت

 • پزشک گفت:

  تنها شانس پیروزی دو گروه سیاسی موجود بر زارع، دکتر نیبکخت است ولاغیر. در هر صورت دیگر شخص زارع پیروز میدان می شود.

 • یاسر گفت:

  زبان خارجی میخوایم چیکار،،ما یکیو میخوایم ک از حق مردم دفاع کنه،ک این اغا تواناییشو نداره

  • فرهادی گفت:

   دوست عزیز! “حق مردم” یک مفهوم کلی ست که دلیلی براش نیاوردی چرا این آغا نمی تونه ازش دفاع کنه؟ تسلط بر زبان یکی از مولفه هایی ست که نشون می ده یه نفر ضریب هوشی بالاتری نسبت به بقیه داره! چون همه این دوستان یکی از ملزومات تسلط بر مفاهیم تخصصی خودشون هم تسلط بر زبان انگلیسی است و وقتی این تسلط را ندارند به این معنی ست که بر رشته تخصصی شون هم تسلط ندارند چه برسه به دیگر توانایی های لازم برای نمایندگی! ضمن اینکه دیگر مولفه های ذکر شده را هم باید ببینی و تنها مولفه تسلط بر زبان نیست برادر من! نیکبخت از میان گزینه های موجود یکی از جدی ترین و بهترین هاست!
   گ

 • فرهمند گفت:

  به نظر من اگر اصولگراها می خواهند پیروز این رقابت باشند با معرفی دکتر نیکبخت به عنوان نماینده منتخب خود و هماهنگی با مهدی روشنفکر می توانند شانس بسیار خوبی برای موفقیت داشته باشند

 • دانشجوی دکتری گفت:

  با سلام و احترام
  توانمندی های دکتر نیکبخت بر کسی خصوصا پرسنل محترم علوم پزشکی پوشیده نیست. اگر ازخود پرسنل علوم پزشکی پرسیده شود از جسارت و شجاعت ایشان در تلاش جهت به ثمر رساندن اهدافش برای پیشرفت استان در حوزه سلامت و درمان که زبان زد خاص و عام است سخن میگویند. ایشان در رایزنی در مرکز و وزارت بهداشت جهت مسایل مختلف بسیار خبره و توانمند بودند. به نظر بنده پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بهترین رفرنس میباشند برای شناخت خصوصیات ایشان به این خاطر ه از نزدیک و در تمام امور به ایشان نزدیکتر از همه بودند.
  انشاله پیروز قطعی انتخابات میباشند
  یا حق

 • ناشناس گفت:

  شناختی که من از دکتر نیک بخت دارم این است که ایشون تفکر باز و روشنگری دارند که هیچوقت به افراط و تفریط دچار نشد … و به حق شایسته ترین نماینده برای مردم بویراحمد و دنا خواهد بود

 • کائید تامرادی گفت:

  نظر خود را وارد نمایید.. سلام.
  درود ب نویسنده واقعی متن چراکه اسم مستعار نوشته اند
  افرین.دوره و زمان تعصب ها و غیرتهای بیجا گذشته است و باید براساس منطق و فهم تصمیم گرفت.کاندیدی ک بتواند بخشی از مشکلات استان را حل کند.
  اقای تاجگردون شخصیت بزرگیست چراکه ب شهرستانش خدمت میکند ن ب ما ظلم ولی این وسط ب علت قوی نبودن نمایندگان ما داریم ضربه میخوریم.
  در میان کاندیدهای امسال دکتر محمدرضا نیکبخت تنها کسیست ک میتواند حق این استان را بگیرد و کسی است ک قابل دفاع است و میتوان و ب وی اعتماد کرد.از سر عقل و منطق تصمیم بگیرید و اگر انتقادی هست درست بیان شود ن با مضحکه.
  درود بر نوسینده قابل و درود بر دکتر نیکبخت و ب امید موفقیتشان.ان شاالله

 • وکیلی گفت:

  به نظر من هم وقت آن رسیده که با وجود وزنه ای مانند تاجگردون در حوزه گچساران بویراحمد هم به فکر بیافتد که فردی شاخص و مقتدر و کارامد را بفرستد به مجلس تا کمتر احساس حقارت کنیم. واقعا آیا گزینه ای مانند دکتر نیکبخت با این موارد مختلف شایستگی نماینده ی شایسته ای برای بویراحمد نیست؟ چه کسی می تواند بهتر از او باشد؟ مصلحت مردم و سرزمینمان را فدای سطحی نگری و قوم گرایی و حزب و گروه نکنیم.

 • تامرادی گفت:

  درود به قلم توانمند و ذهن زیبا و روح درد کشیده فریدون

  ۳۰ ویژگی یک سیاستمدار به قلم دکتر سریع القلم را با بیوگرافی دکتر نیکبخت مقایسه کنید
  زیبا و تاثیر گذار بود .

 • محمد ضرابی گفت:

  منطق درست و قابل تاملی ست.

 • سامان نیا گفت:

  سلام بر همه مردم خوب استان. این مطلب بسیار خوب و عمیق نوشته شده و به نکات خیلی خوبی اشاره کرده است که تا بحال کمتر دیده ونوشته شده است. واقعا خیلی مهم است که تماینده دیدگاهی ملی و توانایی هایی علمی و جهانی داشته و نماینده واقعی زبان، پوشش، گویش، رسم و رسومات، باورها و اعتقادات مردم حوزه انتخابی خود باشد. دکتر نیکبخت هم باسواد است و مسلط به زبانهای خارجی (که نشاندهنده سطح نگاه و گستره دیگاهی و مطالعاتی اوست) و هم سابقه مدیریت و هم توان کار با دیدگاههای مختلف را دارد و هم صادق و یکرو است.

 • دشتروم گفت:

  خخخخخخخخخخ

  • محمد ضرابی گفت:

   در برابر این نوشته ادبی و فاخر و سرشار از اتدیشه و احساس و عمق نگاه و فکر و فرهیختگی باید واکنش شایسته تری نشان داد دوست من. نقد صحیح پذیرفتنی ست ولی سست نویسی تنها شان نویسنده را نشان می دهد. برایتان روزهای بهتری همراه با فرزانگی ارزو می کنیم.

پربازديد