تاریخ درج خبر : 1394/10/04
کد خبر : ۵۲۸۲۰۸
+ تغییر اندازه نوشته -

ثبت نام 71 نفر تا ششمین روز مهلت ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی استان+ اسامی

اﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ 71 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﻡ‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.
اسامی کاندیدا ها و گرایش سیاسی همه کسانی که تا امروز برای انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ، ﺑﻬﻤﺌﯽ، ﭼﺮﺍﻡ ﻭ ﻟﻨﺪﻩ
1 – ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺸﯿﺮﯼ ﻓﺮﺩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
2 – ﻋﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ «اصلاح طلب»
3 – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺠﺎﺩﯼ‌ﻣﻬﺮ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎﻥ «اصلاح طلب»
6 – ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻨﺎﻡ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
7 – ﻏﻼ‌ﻣﻌﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
8 – ﻋﻠﯽ ﺩﻻ‌ﻭﺭ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﻋﺪﻝ ﻫﺎﺷﻤﯽ ” ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
10 – ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﺭﮊﻧﮓ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﯿﻒ ﺳﺎﺩﺍﺕ «اصلاح طلب»
12 – ﺳﯿﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ «اصلاح طلب»
13 – ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺣﺠﺖ ﺧﻮﺍﻩ «اصلاح طلب»
14 – ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎﻻ‌ﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
16 – ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻻ‌ﻫﻮﺗﯽ «اصلاح طلب»
17 – ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﻗﮏ «اصلاح طلب»
18 – ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺣﺴﻦ‌ﭘﻮﺭ «اصلاح طلب»
19 – ﻋﻠﯽ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
20 – ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻝ ﻧﮋﺍﺩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
21 – ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
22 – ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
23 – ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻭﻓﺎﯾﯽ «اصلاح طلب»
۲۴ –  کریم قاسمی   «مستقل»
۲۵ – ادریس کشاورز   «اصلاح طلب»
۲۶ – جمشید عزیزی    «اصولگرا»
۲۷– خلیل نظری  «مستقل»
۲۸ – خیرالله انصاری «مستقل»
۲۹ – صالح آذرخش     «اصلاح طلب»
۳۰ – موسی اخلاق نسب   «اصلاح طلب»
۳۱ – حجت الله هاشمی           «اصلاح طلب»
۳۲ – منوچهر چک نژادیان           «مستقل»
۳۳ – سید نعمت الله صدوقی    «اصلاح طلب»
۳۴ – علی کامرانی مقدم         «اصلاح طلب»
۳۵ – محمود حمیدی بلدان      «اصلاح طلب»
۳۶ – علی علیزاده آرند       «اصلاح طلب»
37_ اسلام خسروی مقدم « اصلاح طلب»
38_ سید سلیمان ابید «؟»

ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺩﻧﺎ
1 – ﺭﻫﺎﻡ ﯾﺰﺩﺍﻥ‌ﭘﻨﺎﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
2 – ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﯽ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺭﺣﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
5 – ﻏﻼ‌ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮﻧﯿﺎ «اصلاح طلب»
6 – ﻋﻠﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
7- ﻫﺎﺩﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﭘﻮﺭ «اصلاح طلب»
8 – ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪﺭﯼ‌ﺍﺻﻞ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﺼﯿﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
10 – ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
12 – ﺣﺠﺖ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﯿﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻠﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﻧﺴﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
13 – ﺳﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎﻥ «اصلاح طلب»
14 – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻤﯿﺎﻥ ﺗﻞ ﺯﺍﻟﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ «اصلاح طلب»
16 – ﺯﯾﻨﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ «اصلاح طلب»
17 – ﻣﻬﺪﯼ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
۱۸ – غلام محمد زارعی  «مستقل»
۱۹ – آیت الله اخلاق پی«مستقل»
۲۰ – خدارحم آخشیک «مستقل»
۲۱ – محمدرضا نیکبخت  «نامعلوم»
۲۲ – سیده زهرا حسینی  «اصلاح طلب»
۲۳ – سید محسن محمودی نیکو  «مستقل»
۲۴- مسلم افروز  «مستقل»
۲۵ – سید باقر موسوی جهان آباد   «اصلاح طلب»

ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﺖ
1 – ﻏﻼ‌ﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺝ‌ﮔﺮﺩﻭﻥ «اصلاح طلب»
2 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻓﺸﯿﻦ‌ﭘﻮﺭ«اصلاح طلب»
4- ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﺩﻗﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺼﯿﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
۶ – یوسف پنجه بند    «اصلاح طلب»
۷ – حمید حسن‌پور دیل «اصلاح طلب»
۸ – سید سلمان ستایش «مستقل»
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺍﺯ 28 ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ فردا 4 ﺩﯼ‌ﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • ناشناس گفت:

  باسلام. درودبراصلاح طلبان. ..درودبرجوان بانشاط وفعال .. مهندس رهبرنیا بویراحمدی

 • محمدی گفت:

  جناب دکتر نیکبخت نامعلوم اصولگر.. تسلیت تسلیت..حالا که حاج هدایتخواه اومده میخوای چیکار بکنی

 • فرشید بابایی یاسوج گفت:

  حضور ارزشمند جناب آقای یوسف پنجه بند در حوزه انتخابیه گچساران وباشت را به فال نیک گرفته وبرای ایشان که آرزوی موفقیت دارم

 • فرشید بابایی یاسوج گفت:

  حضور ارزشمند برادر فرهنگی جناب آقای یوسف پنجه بند را به فال نیک گرفته وبا شایستگی ها یی که اشان دارد قطعا موفق خواهد شد

 • فرزندایل گفت:

  من احساس می کنم هواراصلاح طلبی دیدن میگن اصلاح طلبیم.

 • همتي گفت:

  اینهایی که در کهگیلویه بخصوص میگن اصلاح طلبیم باید معلوم شه باکدام حزب هستند و در کدام حزب عضوند صرف اینکه اصلاح طلبم که نشد کار !!!

پربازديد