تاریخ درج خبر : 1394/10/06
کد خبر : ۵۲۸۵۰۲
+ تغییر اندازه نوشته -

107 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کردند+اسامی

اسامی کاندیدا ها و گرایش سیاسی همه کسانی که تا دیروز 4 دی ماه برای انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ، ﺑﻬﻤﺌﯽ، ﭼﺮﺍﻡ ﻭ ﻟﻨﺪﻩ
1 – ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺸﯿﺮﯼ ﻓﺮﺩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
2 – ﻋﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ «اصلاح طلب»
3 – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺠﺎﺩﯼ‌ﻣﻬﺮ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎﻥ «اصلاح طلب»
6 – ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻨﺎﻡ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
7 – ﻏﻼ‌ﻣﻌﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
8 – ﻋﻠﯽ ﺩﻻ‌ﻭﺭ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﻋﺪﻝ ﻫﺎﺷﻤﯽ ” ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
10 – ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﺭﮊﻧﮓ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﯿﻒ ﺳﺎﺩﺍﺕ «اصلاح طلب»
12 – ﺳﯿﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ «اصلاح طلب»
13 – ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺣﺠﺖ ﺧﻮﺍﻩ «اصلاح طلب»
14 – ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎﻻ‌ﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
16 – ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻻ‌ﻫﻮﺗﯽ «اصلاح طلب»
17 – ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﻗﮏ «اصلاح طلب»
18 – ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺣﺴﻦ‌ﭘﻮﺭ «اصلاح طلب»
19 – ﻋﻠﯽ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
20 – ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻝ ﻧﮋﺍﺩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
21 – ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
22 – ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
23 – ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻭﻓﺎﯾﯽ «اصلاح طلب»
۲۴ –  کریم قاسمی   «مستقل»
۲۵ – ادریس کشاورز   «اصلاح طلب»
۲۶ – جمشید عزیزی    «اصولگرا»
۲۷– خلیل نظری  «مستقل»
۲۸ – خیرالله انصاری «مستقل»
۲۹ – صالح آذرخش     «اصلاح طلب»
۳۰ – موسی اخلاق نسب   «اصلاح طلب»
۳۱ – حجت الله هاشمی           «اصلاح طلب»
۳۲ – منوچهر چک نژادیان           «مستقل»
۳۳ – سید نعمت الله صدوقی    «اصلاح طلب»
۳۴ – علی کامرانی مقدم         «اصلاح طلب»
۳۵ – محمود حمیدی بلدان      «اصلاح طلب»
۳۶ – علی علیزاده آرند       «اصلاح طلب»
37_ اسلام خسروی مقدم « اصلاح طلب»
38_ سید سلیمان ابید «؟»
39-سید مصطفی تقوی نژاد                             “اصولگرا”
40- لطیف رستاد                “اصلاح طلب”
41- جهانگیر حبیبی                  “اصلاح طلب”
42- سید لطف الله سپهر                 “اصولگرا”
43- امین جمالی نسب                “مستقل”
44- سید مسعود اژدری                 “اصلاح طلب”
46- سید نعمت الله خادمی                   “اصلاح طلب”
47- سید بیت الله حسینی                “اصلاح طلب”
48 – مجید باقریان                    “اصلاح طلب”
49- منوچهر جوانمردی                        “اصلاح طلب”
50- عبدالله رئیسی                           “اعتدال”
51- فرزاد نجات نیا                     “اصولگرا”
52-فرشید عزیزی                             “اصلاح طلب”
53- سید مسعود دانشی                “اصولگرا”
54- فریدون فاطمی زاده                   “اصولگرا”
55- سید رضا گنجی پور                     “اصلاح طلب”
56- حاجتی ترحم پور                                        “اصلاح طلب”
57- اسلام خسروی                                        “اصلاح طلب”
58- محسن آرمین                                          “اصلاح طلب”
59- سیاوش نریمانی                                       “اصلاح طلب”
60- حبیب الله پیشوا                                        “اصولگرا”

ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺩﻧﺎ
1 – ﺭﻫﺎﻡ ﯾﺰﺩﺍﻥ‌ﭘﻨﺎﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
2 – ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﯽ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺭﺣﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
5 – ﻏﻼ‌ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮﻧﯿﺎ «اصلاح طلب»
6 – ﻋﻠﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
7- ﻫﺎﺩﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﭘﻮﺭ «اصلاح طلب»
8 – ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪﺭﯼ‌ﺍﺻﻞ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﺼﯿﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
10 – ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
12 – ﺣﺠﺖ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﯿﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻠﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﻧﺴﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
13 – ﺳﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎﻥ «اصلاح طلب»
14 – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻤﯿﺎﻥ ﺗﻞ ﺯﺍﻟﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ «اصلاح طلب»
16 – ﺯﯾﻨﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ «اصلاح طلب»
17 – ﻣﻬﺪﯼ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
۱۸ – غلام محمد زارعی  «مستقل»
۱۹ – آیت الله اخلاق پی«مستقل»
۲۰ – خدارحم آخشیک «مستقل»
۲۱ – محمدرضا نیکبخت  «نامعلوم»
۲۲ – سیده زهرا حسینی  «اصلاح طلب»
۲۳ – سید محسن محمودی نیکو  «مستقل»
۲۴- مسلم افروز  «مستقل»
۲۵ – سید باقر موسوی جهان آباد   «اصلاح طلب»
26- عبدالخالق خرسندیان          “اصولگرا”
27- کرامت الله فدایی            “اصولگرا”
28- کرم جانی پور               “اصولگرا”
29- منصور نیکبخت                       “اصلاح طلب”
30- سید جمال الدین ارجمند       “اصلاح طلب”
31- محمد روشن رو                    “مستقل”
32- فتح الله مردانی                  “اصلاح طلب”
33- فیض الله جوزاریان            “مستقل”
34- محمد کرمی                  “اصلاح طلب”
35- فرشید ارجمند            “اصلاح طلب”
36- ستار هدایتخواه               “اصولگرا”

ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﺖ
1 – ﻏﻼ‌ﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺝ‌ﮔﺮﺩﻭﻥ «اصلاح طلب»
2 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻓﺸﯿﻦ‌ﭘﻮﺭ«اصلاح طلب»
4- ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﺩﻗﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺼﯿﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
۶ – یوسف پنجه بند    «اصلاح طلب»
۷ – حمید حسن‌پور دیل «اصلاح طلب»
۸ – سید سلمان ستایش «مستقل»
9- بهبود گرجی پور                  “مستقل”
10- علی فولادی وندا              “اصولگرا”
11- کرم خلیلی                     “اصولگرا”

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • ناشناس گفت:

  درود بر اقای رجایی نصب امید وارم موفق باشید

 • ناشناس گفت:

  درودبرمهندس رهبرنیا جوانگراوشایسته

 • فرزندايل گفت:

  باورکنیدصف یارانه باسبدکالابه این شلوغی نیست………..خداروشکرحالافهمیدم که مردم ماعاشق دولت ومردم اندوعاشق خدمت گزاری به، به

 • استاد دانشگاه گفت:

  جناب دکتر جوزاریان امیدواریم حضور متعهدانه و مردمی شما به عنوان یک اقتصاد دان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی صلابت و اقتدار دیارمان بویراحمد و دنا را زنده کند.

 • اسطوره اصلاحات آمده تا بماند و پیروز شود گفت:

  خبر خوش برای همه اصلاح طلبان و خبر بد برای همه اصولگرایان دلواپس استان کهگیلویه و بویراحمد

  :سید باقر موسوی با حمایت سران اصلاحات و اعتدال در تهران و اطمینان از تایید صلاحیت پای به میدان گذاشته است پس کسی فکر رد صلاحیت را از سرش بیرون کند.سید باقر موسوی جهادگر و انقلابی پیشاپیش تایید شده است.
  پس همه متحد و با قدرت برای پیروزی اصلاحات و اعتدال قدم در امتحان انتخابات مجلس دهم بگذارند.

  درود بر سید باقر موسوی تنها کاندیدای مورد حمایت همه گروههای اصلاحات و اعتدال در بویراحمد علیا و سفلی
  درود بر سید باقر موسوی تنها کاندیدای مورد حمایت اصلاحات و اعتدال دریاسوج،سی سخت،مارگون،لوداب،پاتاوه وکبگیان

پربازديد