تاریخ درج خبر : 1394/10/09
کد خبر : ۵۲۸۸۲۲
+ تغییر اندازه نوشته -

162 هزارنفر واجد شرایط رای دادن در کهگیلویه/ اولین سند کهگیلویه چه سالی صادر شد؟

رئیس ثبت احوال کهگیلویه گفت: بیش از 162 هزارنفرواجد شرایط رای دادن درکهگیلویه وجود دارد.
به گزارش سایت استان، عیسی جوادی درنشست خبری با اصحاب رسانه، خدمات ثبت احوال را گسترده خواند و گفت: روزسوم دی ماه ثبت احوال تاسیس گردید واولین شناسنامه رابه اسم فاطمه ایرانی صادر کرد.
رئیس ثبت احوال کهگیلویه ادامه داد:کارهای مهم ثبت احوال چهار کار است: ثبت ولادت، ثبت وفات، ثبت ازدواج وثبت طلاق، و در سالهای اخیر بحث مهاجرت به دیگرماموریت های ثبت احوال اضافه شده است.
جوادی خدمات ثبت احوال را به روزدانست، و اظهارداشت:جامعه امروزنیاز به یک آماردقیق دارد،تادولت بتواند برنامه ریزی کند ولادت نوزاددرهمان روز توسط مامورثبت احوال ثبت به ثبت می رسد و وفات هم توسط مامورثبت احوال درشهرداری وبه روز ثبت می شود.
وی به کاهش ازدواج وافزایش آماربالای طلاق درکهگیلویه اشاره کرد وتصریح کرد:وقتی ازدواج وطلاق رانسبت به سالهای قبل مقایسه می کنیم، کاهش ازدواج وافزایش طلاق داشتیم، و علت این افزایش آمار طلاق ثبت طلاق های شهرستانهای همجوار درشهرستان کهگیلویه است.
رئیس ثبت احوال کهگیلویه عنوان کرد:ثبت احوال بااین همه کارو خدمات رسانی یک اداره گمنام است،ودرنظرسنجی که اخیرا اعلام شده،بیشترین مراجعه کننده گان وارباب رجوع رابین تمام ادارات ثبت احوال ها دارند.
جوادی با اشاره به اینکه دریک ماه گذشته سی فقره طلاق دردفاتردهدشت ثبت شده،بیان داشت:درنه ماهه سال نودچهاریک درصدولادت رشدداشت،سه درصدوفات،سیزده درصدکاهش ازدواج داشتیم،وافزایش نگران کننده طلاق داشتیم.
رئیس ثبت احوال تصریح کرد:اولین سند درکهگیلویه به اسم محمد لطیف رضا توفیقی در سال هزار و سیصد و یازده صادر گردید.
جوادی ازآرشیو الکترونیکی 220هزارسندثبت احوال برروی پایگاه اطلاعات جمعیتی خبردادوابراز داشت:آرشیوالکترنیک اسنادثبت احوال ازسال 89 درشهرستان کهگیلویه راه اندازی شده است.
این مسئول به جمعیت دویست و ده هزارنفری واجدشرایط رای دادن درکهگیلویه اشاره کرد، و افزودیک صدشصت دو هزارنفررای دهنده واجد شرایط  برای رای دادن درانتخابات پیش رو درکهگیلویه داریم.
عیسی جوادی درجواب سئوال خبرنگارسایت استان مبنی براینکه برای جلوی گیری ازشناسنامه هااضافی وغیره قانونی که دردست مردم ازانتخابهای گذشته بجامانده برنامه دارید؟گفت:اگرانتخابات الکترونیکی باشد،باتوجه به شماره کارت ملی که ثبت میشود،اگرفرد،دوباره بخواهد رای بدهد رایانه خطا می زند واعلام می کند که شمایک باربااین مشخصات رای دادی ودوباره نمی توانی رای بدهی،ولی اگرانتخابات الکترونیکی نباشدبرای جلوگیری ازرای دادن دوباره هیئت اجرایی باید باتوجه به شناسنامه فرد رای دهنده تشخیص دهد که این کاربسیاردشواری است.
جوادی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برای کسانی که مشکل شناسنامه یاکارت ملی دارند،باتوجه به نزدیکی انتخابات ثبت احوال چه راهکارهای دارد؟گفت:اگرمشکل شناسنامه باشد ثبت احوال ظرف 24ساعت شناسنامه راتعویض می کند،ولی اگرکارت ملی باشد،کارت ملی توسط سازمان ثبت احوال کشور صادروتعویض می گرددوصدورکارت ملی به همین خاطر چهارده روز طول می کشد

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد