تاریخ درج خبر : 1394/11/21
کد خبر : ۵۳۲۲۸۶
+ تغییر اندازه نوشته -
پارسا نیک فطرت

هنوز اصلاحات نفس میکشد…

نخستین پیش فرض اصلاح طلبی مبنی براینکه وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست،امروز نقطه اشتراک واتفاق نظرتمام جامعه بویراحمد ودناست!
هر ایدئولوژی وگفتمانی که در راستای اعمال تغییرات مثبت وگذر ازاین شرایط اسفناک به عرصه انتخابات ورود پیدا کند والبته توان ایجاد تحول مورد نظر ازسوی آن محرز باشد،قطعا مورد اقبال گسترده جامعه واقع می شود.
اصلاحات همواره با تغییر دموکراتیک، مسالمت آمیز وتدریجی درمسیرتحقق خواست جامعه قدم برداشته وامروز واژه اصلاحات،حرکت به سوی فردایی روشن را در ذهن مردم متبادر میکند.
لازمه اصلاح طلبی اجتناب ازایدئولوژیک اندیشی ، تابوگرایی واستقبال از عقلانیت ومنطق واتخاذ تصمیم درخور نیازکنونی جامعه است.
اصلاحات درجامعه ما بیشتر ازآنکه دغدغه فرهنگ وتمدن آرمانی خود یا دغدغه مکتب ومشرب ومرام خاصی داشته باشد باید دغدغه انسانهایی ازگوشت وپوست وخون داشته باشد که می آیند رنج میبرند ومیروند،گویا تنها برای درد کشیدن به دنیا آمدند.
به گواه اسناد وآمارها،امروز در بویراحمد ودنا ضرورت نگرش وعمل اصلاحطلبانه بیش از هر زمانه دیگری احساس میشود که به فراخور نیاز جامعه و شرایط فعلی ، اصلاحطلبی نیاز به نگاهی نو و متناسب باشرایط دارد. وباید وارد فاز جدیدی از اصلاحطلبی شود.
اصول اصلاح طلبی مشخص و روشن است هویت اصلاح طلبی تغییری نکرده است وآنچه باید تغییر کند روندهای سوءتفاهم آفرین گذشته است،آنچه باید تغییر کند حب وبغض های شخصی گذشته است.آنچه باید تغیرکند مشی ایستا و پوستینِ رنگ ورو رفته گذشته است وگرنه راه مشخص است.هدف مشخص است. مسیر روشن است تصمیم متناسب باشرایط باید اتخاذ شود و به ثمربخشی و کارآمدی باید اندیشید.
افرادی که رویکردی تغییر محور دارند یقینا اصلاح طلبانی مورد حمایت جریان اصلاحات وجامعه خواهند بود.
سید باقرموسوی با همین مشی ومنشِ تحول آفرینی،اقداماتی انجام داده که قبل وبعد از وی هیچ فردی توان ایجاد آنها را نداشت وهمین سبب محبوبیت این سید بزرگوار درجامعه محروم وعدالتخواه ما شد.
متاسفانه سید باقر نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند ودعاهای ما کارساز نبودند!
اکنون که سید توفیق خدمت مجدد به مردمش رانداشته ومردم از وجودایشان محرومند تکلیف چیست؟
کورسوی امیدی که مردم بی پناه ومحروم ، اما آرمان خواه وتحول پسند جامعه ما به جبهه اصلاحات دارند چه می شود؟
مردمی که از سهم ناچیز منطقه از صنعت کشور و محصول آن که آفت بیکاری است به ستوه آمده اند!
مردمی که همواره یا ناگزیر به انتخاب بودند ویا برای انتخاب نشدن فردی انتخاب کردند!
مردمی که امروز خوب میدانند آدم خوب بودن با آدم توانمند بودن دو مسئله است.

محمد بهرامی سیف آباد نزدیک ترین فرد به سید باقرموسوی جهان آباد درانتخابات کنونی است.
بهرامی همواره تحول آفرین وبانی تغییراتی در گستره ای فراتر از مسئولیت واختیارات خویش بوده است.
این سیاستمدار محجوب ومحبوب که همواره احترام سید اصلاحات منطقه را برخود نه لازم ، بلکه واجب دانسته وبارها بیان کردند درصورت حضور سید درانتخابات به نفع ایشان کنار میکشند ، با کارنامه ای قابل قبول وبا نگاه مثبت به آینده ،امروزتوانست بساری از جامعه را باخود همراه وهمگام کند.
بهرامی دارای بیشترین تمایز با رقیبان وبیشترین تشابه باسید باقراست.
حال مدیرعملگرا و تحول آفرین بویراحمد دریک قدمی مجلس قرار دارد.
باتوجه به جهت گیری اذهان عمومی وسوق نگاه جامعه به سمت ایشان،حمایت اصلاح طلبان وسید باقر، پیروزی اش را بسیارمحتمل وقریب خواهد کرد.

در آینده جامعه خواهد گفت بار دیگر مردی ازجنس سید باقر زندگی مردم شریف وعزتمند بویراحمد ودنا رامتحول کرد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد