تاریخ درج خبر : 1394/11/24
کد خبر : ۵۳۲۵۶۲
+ تغییر اندازه نوشته -
مویدی

«اصلاحات و اصلا‌ح‌طلب»

سایت استان: مویدی

اصلاحات و اصلا‌ح‌طلب، یعنی اندیشه و گروهى از جامعه که نسبت به وضع موجود، ناراضى‌ست ولى حاکمیت را واجد ظرفیت‌هاى اصلاحى و تغییر، از وضع موجود به وضع مطلوب می‌داند.

*اصلاحات، قائل به انقلاب و دگرگونى بنیادى و استحاله‌ی حاکمیت نیست و با اپوزیسیون و اندیشه‌ی براندازى حکومت، تفاوت ماهوى دارد.

*اصلاحات و اصلا‌ح‌طلب، مخالف هر گونه خشونت و تهدید گروهى در قبال گروه دیگر است.

*اصلاحات و اصلاح‌طلب، قائل به اصول دمکراسى و آزادى بیان و رسانه‌هاست (براى هم‌اندیشى و آگاه‌سازى و رشد جامعه و ایجاد زمینه‌ی نقد و تضارب آراء). از این‌رو مطبوعات و آزادى آنرا از جمله لوازم ضروریِ حکومت و دیده‌بانى صادق در ساختار قدرت می‌داند.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى تقدس‌زدایى از قدرت و نفى قهرمان‌سازی.

*اصلاح‌طلب، اداره‌ی جامعه بر اساس عقلانیت و خرد جمعى را بنیانِ تفکر خود قرار داده، آنرا حق شهروندى می‌داند نه هدیه‌ی حکومتى به مردم!

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، حفظ و غناى فرایند رابطه‌ی دولت-ملت را در گروی تقویت و آزادى تشکل‌هاى غیردولتى و میدان دادن به نهادهاى مردم‌مدار برای فعالیت گسترده در سطح جامعه می‌داند.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى قائل بودن به انتخابات آزاد و پذیرش هر نتیجه‌اى که محصول انتخابات آزاد است؛ یعنى گردش نرم و سیّال قدرت، از طریق صندوق آراء، بدون هر گونه خشونت و خونریزی. از این‌رو هر تغییرى را از خروجىِ صندوق‌هاى امنِ انتخابات، متصوّر است؛ نه آنارشى و هرج و مرج.
در مقابل، در نفى بگیر و ببند و در محاق قرار دادن اندیشه و اندیشه‌ورانِ جامعه توسط حکومت‌ها همیشه فریاد رسایى دارد.

*اصلاحات واصلاح‌طلب، عنصر حیاتى در ارتقاء مشروعیت نظام را در گروی افزایش مشارکت آزادانه و آگاهانه‌ی مردم می‌داند و معتقد است از این رهگذر می‌توان با مسدودسازیِ روزنه‌هاى هجوم سیاسى و فیزیکى بیگانگان، از نقش بى‌بدیلِ مشارکت سیاسی ملّت، بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم در مقابل بدخواهان این سرزمین استفاده کرد.

*اصلاحات و اصلاح‌طلب، یعنى مخالف اقدامات پوپولیستى در فرایندهای انتخاباتی. بر این اساس، جهت‌دهىِ انتخابات از طریق توده‌گرایى را در شأن مردم متمدن و آگاه امروزى نمى‌داند و انتخابات آزاد و آگاهانه را به عنوان رکن رکین دموکراسى، حداقل حقِ یک ملّت از نظام و هر دولتى مى‌داند.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، مخالف ایجاد موج و موج‌سوارىِ سیاسى و حکومت امواجِ گذرا بر مردم مى‌باشد.

انتخابات را مى‌بازد و از قدرت خارج می‌شود ولى دست به تحمیق مردم نمی‌زند و خواست مردم را بر هر گونه اعتقاد حزبى و شخصى ترجیح می‌دهد.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى بردن قدرت در اتاق‌هاى شفافِ شیشه‌اى. بنابراین قابل رؤیت کردنِ مناسباتِ قدرت و در تماشاگه مردم قرار دادن، اساس اصلاحات است. اصلاحات و اصلاح‌طلب، مردم را ولى‌نعمت و صاحب اصلی حکومت می‌داند و انزجار خویش از هر رفتار حکومتى که منتج به زیرزمینى شدنِ رفتارهاى سیاسى باشد، قویاً اعلام مى‌نماید.

*اصلاحات و اصلاح‌طلب، قائل به وجود احزاب فراگیر و تقویت آن است و جهت نهادینه شدن تکثر و جامعه‌ی چند صدایى، دولت را مکلف به تأمین آزادى و حمایت از احزاب، گروهها و تشکل‌های صنفی، به منظور کنش سیاسیِ شفاف و رقابت آزاد می‌داند.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى قائل بودن به روشِ حل مسئله از طریق گفتگو و مذاکره‌ی قاعده‌مند با زبان دیپلماسى روز دنیا و استوار بر فرمول بُرد – بُرد؛ نه گفتگوى بی‌قاعده و تحمیل یا سرکوب عقاید مخالف.
از این‌رو با شعار زنده باد مخالفِ من، میدان مذاکره را همیشه باز نگه مى دارد (چرا که بزرگترین جنگهاى داخلى و خارجى در جوامع مختلف در تاریخ بعلت عدم مذاکره و یا مذاکره بد و بی‌قاعده رخ داده است. *مذاکره، الفباى سیاست و تجلى گفتمان اصلا‌ح‌طلبى‌ست*) اصلاحات و اصلاح‌طلبی، یعنى آزادی اندیشه و آشتى با افق‌هاى بازِ اندیشه و دورى جستن از انجماد و تحجر فکرى؛ یعنى تحمل عقاید مختلف و پرهیز از تحمیل اعتقادِ گروهى و شخصى به دیگران و جامعه.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى تعامل با جهان به مثابه جامعه‌ی بزرگ بشریت و آشتى با ملتها، فارغ از موافقت یا مخالفت با سیاست‌ها و سیاستمداران جوامع دیگر و احترام به فرهنگ و هویت آنها، با حفظ فرهنگ و هویت ایرانى-اسلامیِ خویش.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبی، یعنى احترام به حریم شخصىِ مردم، گروه‌ها، قومیت‌ها و مخالفت با هر گونه تبعیض جنسیتى و قومیتى؛ یعنی احترام به حقوق شهروندى آحاد جامعه.

*اصلاحات و اصلاح‌طلبى، یعنى پای‌بندى به قانون اساسى بعنوان میثاق ملى و تعهد به همه‌ی اصول آن؛یعنى تمکین در برابر قانون.

*اصلاحات و اصلاح‌طلب، یعنى عاشق یکپارچگى وطن، حتى به قیمت کنار ماندن از هرم قدرت تا هوایی دیگر و زمانى دیگر.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد