تاریخ درج خبر : 1394/12/01
کد خبر : ۵۳۳۹۳۵
+ تغییر اندازه نوشته -
محمد روشن رو:

یادداشتی بر اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد

اهمیت نیروی انسانی جهت نیل به اهداف اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد:
مسایل مربوط به نیروی انسانی از آنجا که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیر اقتصادی دارد، در برنامه‌ریزی کلان چهار ساله پنجم اهمیت چشمگیری یافته، بطوری که می‌توان اذعان داشت مهمترین دغدغه برنامه‌ریزان کشور در چارچوب برنامه پنجم نیز موضوع اشتغال است. در شرایط حاضر که جمعیت زیاد همراه با انتظارات رو به تزاید و نیز جوانی جمعیت و تقاضای روزافزون، فرصت‌های شغلی اقتصادی ایران را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است، پرداختن به این موضوع مهم و اساسی و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های همگون و نظام‌مند برای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد، اهمیتی اساسی دارد و تحقیقات وسیع‌ و کاربردی‌ را در این زمینه می‌طلبد.
یکی از الزامات کلیدی برای بهبود بازار کار و ارتقای نقش آن در میان بازار های اقتصادی، داشتن یک استراتژی و یا یک راهبرد مشخص است و موفقیت این استراتژی و یا راهبرد منوط بر این است که سیاستهای بازار کار به صورت هدفمند و موثر، در گروههای مورد نظر بازار کار مورد تاکید قرار گیرد. حال می توان گفت که سیاست های بازار کار به عنوان مجموعه ای از معیارها، تدابیر قانونی، اصول و ضوابطی است که بکارگیری اصولی آنها در سطح کلان بازار کار منجر به تحقق اهداف بازار کار و انعطاف پذیری بیشتر آن در بازار و در نهایت اهداف کلان اقتصاد کار خواهد شد. از جمله این اهداف را می توان به کاهش عدم تعادل های عرضه و تقاضای نیروی کار، تحقق نرخ بیکاری مناسب، تنظیم روابط مناسب بازار کار و… اشاره کرد. با تحقق این اهداف، در آن صورت انتظار بر این است که این سیاستها جایگاه مهمی در تصمیم گیری های مهم بازار کار داشته باشند. همچنین می توان گفت رشد و توسعه پایدار در هر کشوری، خاصه کشورهای در حال توسعه منوط به کیفیت و کمیت عوامل تولید در آن کشور است. امروزه در ادبیات اقتصادی برای عوامل تولید طبقه بندی و تعاریفی متنوع و متعددی وجود دارد. از جمله آن می توان به سرمایه، زمین و نیروی کار اشاره نمود. به همین دلیل نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، ساختار تولید و توسعه خود را بر محوریت توسعه علمی و منابع انسانی طرح ریزی نموده اند. استان گهگیلویه و بویراحمد با داشتن پتانسیلهای عظیم اقتصادی، گردشگری و تولیدی و نیز نیروی کار جوان، با انگیزه و متخصص نیز می تواند ازجمله استانهای دارای نرخ بیکاری پایین باشد. لذا توجه جدی به مزیت نسبی تولید در استان میتوان کمک شایانی به اقتصاد استان و کشور نمود.

یررسی وضعیت اشتغال در استان:
اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است. به گونه یی که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. از طرفی ایجاد اشتغال و مبارزه با بحران بیکاری نیازمند شناخت کاملی از وضعیت بازار کار کشور است که این نیز به نوبه خود مستلزم داشتن آمار و اطلاعات صحیح و قابل اتکا می باشد. چالش های اشتغال با موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد و ممکن است در آینده نزدیک به یک بحران تبدیل شود و برای برطرف کردن آن به یک برنامه ریزی درست و هماهنگ نیازمندیم. برای رسیدن به این مهم با ظهور فناوری های نوین در عرصه های تولید و کارآفرینی تحولات عظیمی در روش های تولید، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاهی به وجود آمده است. از یک سو افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی شرکت ها را ملزم کرده فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی متمرکز کرده و با ایجاد گرایش به استفاده از پیمانکاران، تامین نیاز از بیرون، بازگشت به تخصص های اولیه، جدا کردن و فروش بخش های غیرمحوری به توسعه بنگاه های کوچک متمایل شوند و از سوی دیگر افزایش درآمد سرانه در کشورهای صنعتی منجر به تغییر ذائقه مصرف کنندگان و تغییر هزینه حمل سبد کالا در کشورها شده و مشتریان خواستار کالاهای جدیدتر با عملکردهای متنوع تر و پیچیده تر شده اند. این شرایط موجب تقسیم بازارها به اجزای کوچک تر شده و بازارهای کوچک تر نیز بنگاه های کوچک را ایجاد کرده و توسعه داده اند.
اگرچه نگاه کلان به شاخص های بازار کار و مطالعه روند آنها در طول زمان نقش بسزایی در تصویر بازار کار کشور دارد، اما بررسی شاخص های عمده نیروی کار همچون نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال ناقص، نرخ بیکاری جوانان و … بر حسب استان می تواند منجر به استنباط های عمیق تری در زمینه ایجاد فرصت های شغلی پایدار با توجه به مزیت های نسبی و منطقه ای استان گردد.
شناسایی عوامل موثر تولید جهت کاهش نرخ بیکاری در استان:
شناسایی دقیق ودر عین حال نزدیک به واقعیت عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور البته با نگرش و تاکید بر تحولات و رویدادهای سریع اقتصادی نظیر بسط و گسترش مقوله جهانی شدن اقتصاد و روند همگرایی کشورهای مختلف در دنیای کنونی می تواند تاثیر ویژه ای بر شناخت بهتر پتانسیل های بخش های مختلف اقتصاد ایران(کشاورزی، صنعت و خدمات)، داشته باشد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ایران یک کشور در حال توسعه است، در این راستا استفاده از تجربیات کشورهای مختلف از نظر سیاستهای به کار گرفته شده در بازار کار و بررسی نتایج آنها، علاوه بر این که از اتلاف منابع انسانی و مادی جلوگیری می کند دسترسی سریعتر به اهداف عالی اشتغال را فراهم می نماید. موضوع بررسی و تعیین عوامل موثر بر عرضه وتقاضای نیروی کار به تفکیک بخشها، علاوه بر اینکه پتانسیل ها و خلاءهای موجود در هر بخش را به تصویر می کشد، زمینه طرح موضوعات جدید در بازار کار کشورهای مختلف و ارائه تجارب آن کشورها را فراهم می نماید.
اهمیت الگوی تقاضا برای نیروی کار در استان:
برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، و بخصوص در استان های کشور، برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای نیروی کار و پیش بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از ا همیت بسزایی برخوردار است .به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار که هر ساله بر تعداد آن ها افزوده می شود، باید عوامل مؤثر بر تقاضا را برای نیروی کار شناسایی کرد تا بتوان با برنامه ریزی درست تقاضا را برای نیروی کار در حدّ مطلوب افزایش داد. استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن جمعیت جوان جویای کار، متخصص نیروی کار فعال زیاد و توانمندی های بالقوه بسیار زیاد، در عین حال از جمله محروم ترین استان های کشور بشمار می رود. لذا توجه و دقت در عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و نیز اندازه گیری میزان تاثیر گذاری و راههای بهبود آن می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد و توسعه اقتصادی استان گردد.
پیشنهادات:
با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات متعدد، استان کهگیلویه و بویراحمد دارای نیروی کار فعال زیاد و تحصیلکرده می باشد با دقت در این مورد میتوان با بررسی و عمل کردن جدی به پیشنهادات ذیل، کاهش نرخ بیکاری استان را تضمین نمود.
1-با توجه به اثر مثبت تولید ناخالص داخلی استان بر تقاضای نیروی کار، برنامه ریزی در زمینه سرمایه گذاری در بخش های کارای استان می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی استان و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار کمک کند.
بررسی های بعمل آمده نشان می دهد استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به موقعیت استراتژیکی که در منطقه به خاطر همسایگی با استانهای صنعتی و بزرگ اصفهان، فارس، خوزستان و بوشهر می توان با برنامه ریزی در بخش تجارت خارجی و بخصوص از بخش بازرگانی استان که توانایی وافری در این زمینه دارد، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش تقاضا برای نیروی کار استان شود.
2-با توجه به وجود نیروی کار فعال و تحصیلکرده فراوان در استان و نیز پتانسیلهای زیاد استان در زمینه های مختلف اقتصادی، گردشگری و تولیدی می توان با برنامه ریزی در مورد افزایش سرمایه ها و تجهیزاتی که در استان تخصص مربوطه وجود داشته باشد منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار در استان شد. یا می توان با توجه به نوع پتانسیل ها و یا مزیت های اقتصادی که استان دارد در همین راستا رشته های دانشگاهی را به سمت رشته هایی که منجر به پیشرفت در زمینه مورد نظر می شود را سوق داد.

اهمیت صادرات غیر نفتی در استان:
پس ازانکه بر نامه های پنج ساله توسعه کشور یکی پس از دیگری به اجرا در آمد و اکنون سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه در حال گذار است موضوع صادرات غیر نفتی در استان کهگیلویه و بویر احمد، هنوز به عنوان یکی از مولفه های اقتصادی شکوفا نگردیده وسطحی شناخته میشود به نحوی که سهم نسبی صادرات غیر نفتی استان به کشور بسیار پایین است. این امر باعث گردیده تا سازمانهای متولی ،به منظور شناخت علمی شرایط ، آسیب شناسی وارایه راهکارهای مناسب، ارتقائ سطح صادرات غیر نفتی استان را در سالهای آتی مد نظر قرار دهد.از این رو موضوع بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی استان وارائه راهکارهای متنوع علمی جهت کاهش نرخ بیکاری در استان از اهمیت ویژه برخوردار است.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد