تاریخ درج خبر : 1391/08/22
کد خبر : ۵۳۴۳
+ تغییر اندازه نوشته -

آقای تقویی هر چه سریعتر عذرخواهی کند

کلامم را با نام خدایی آغاز میکنم که سرآغاز نامهاست .
اینجانب ولی اله عنبری بویراحمدی از فرزندان دیار دلاوران مرد و سرزمین آریو برزن، گیو و اردشیر و سرداران حماسی شاهنامه یعنی خاک پاک بویراحمد و شهر مردان بی نظیر یاسوج هستم.
اینجانب مدعی مورخ و عالم دهر در زمینه تاریخ و تاریخ نگاری نیستم و خود را هم در حد و قواره دلیر مردانی نمی دانم که هر رهگذری به فکر قلیل خود قلمی به دست گیرد و مردانی را نامرد جلوه و اسطوره های یه قوم و یک ملت را به سخره بگیرم.
بر خود لازم دانستم که وارد گود شوم . گودی که امروز خالی از مرد نیست. سکوت بویراحمد نشانه مردانگی اوست. فقط چون این حقیر از همه طوایف و بزرگان بویراحمد و ایل سرافراز آن کوچکتر بودم خواستم من پاسخگوی آقای تقوی بهبهانی باشم. من نمی دانم که ایشان کیست و چه کاره است و نان از توبره چه کسی می خورد. اما متن سراسر غرض و مرض ایشان را مانند سایر افرادی که به شجاعت و رشادت و صلابت و مردانگی ایل سرافراز بویراحمد غبطه می خورند را خوانده و پاسخ ایشانرا می دهم.
البته جای گلایه است که برخی در رسانه‌های مجازی  خود توهین و وقاهت و تمسخر قومی را کار فرهنگی بداند و این مطالب کم مایه را مایه افتخار افرادی بداند که جیره خواران رضاخان مستبد و آدم کش را وطن پرستی و دفاع از قوم و تبار و نژاد مردمی گرسنه را یاغی گری بداند. انتظار برآن است که مردم این استان برادرانه از میراث و مفاخر خود بنازند و هویت خود را حفظ کنند و از درج مطالب بحث برانگیز و فاقد محتوای علمی و تاریخی بپرهیزند.
در ابتدای متن رجز خوانی بهبهانی نوشته شده که هرگونه مخالفتی با رژیم نوعی ارزش محسوب میشده که متعجبم از شخصی که خود را مورخ میداند اینقدر ساده لوح باشد که اگر کمی به عقب بر می گشت، و خود را در عصر رضا خانی فرض میکرد آیا امروز این قضاوت را میکرد؟ آیا شخصی در آن زمان این احتمال را میداد که حکومت پهلوی نوپا و به قول ایشان در حال تجدد و دست نشانده دول غرب به آن زودی سرنگون شود ؟ حکومتی که غرب بنیانگذار آن بود وپادگانی عمل میکرد، آیا عشایر برهنه با دست خالی و کم سواد و عموماً بی سواد و دنیا ندیده می توانستند با چند تفنگ پوسیده و با مهمات کم در مقابل تجیهیزات مدرن آنروز قد علم کند و تفکر تجزیه و یا سرنگونی آنرا در ذهن بپرورانند؟
در متن شما آورده شده که کی لهراسب به سبب شلاقی که بر بدن او زده شده قصد انتقام جویی داشته. هم به شعور مردم در رکاب ایشان توهین نموده اید و هم این مطلب را می رسانید که گرسنگی و فقر و عدم وجود حداقل امکانات روز در منطقه صعب العبور بویر احمد موجب مقابله با رژیم نبوده، بلکه انتقام جویی ایشان موجب کشت و کشتار شده است.
سطحی انگاری و دوری از فرهنگ و ورود عقده های تاریخی و شخصی افراد موجب شده تا شما به چنین برداشتی دست بزنید و برداشتی که بر اساس هیچ سند تاریخی که موید گفته هایتان باشد. کی لهراسب و سران دلیر بویراحمد هیچگاه به دست ضعیف اطرافیان و همسایگان شلاق به تن آنها نخورده که امروز به عنوان یک تحریف تاریخی توسط تاریخ نویس متجدد انگاشته شده. حتی ما شاهدیم که عبداله خان ضرغامپور بعد از قتلش توسط ژاندارمری بهبهان به چوبه دار سپرده شد. ( من آنم که رستم بود پهلوان). این موید بزرگی و اقتدار ایل بویراحمد است که حکومت، به دار آویختن جسد بی جان شخصی را بعد از مرگش افتخار بداند.
در متن سراسر تضاد شما، نامی از برزگ مرد و معلم عشایر برده اید. ( مرحوم بهمن بیگی) . چگونه است که نام می برید ولی از تفکرش که بر لوح نوشته زیبایش نقش بسته (کتاب ایل من بخارای من ) ، هیچ مطالعه ای نکرده اید . در کتاب آن بزرگ مرد آمده که هرگاه عشایر جنوب بر بازوی عریان عشایر بویراحمد تکیه کرده پیروز شدند. این واقعیت تاریخی در مجله ژاندارمری چاپ ۱۳۰۹ بارها از دلاوریها و رشادتها مردم بویراحمد یاد کرده است. در همین نشریه که سوابق آن موجود است از سردرگمی رضاخان و نخوردن خوراک تا ۲۴ ساعت در اتاق جنگ یاد کرده، زمانی که لشکرش به سرکرده گی حبیب شیبانی برای سرکوب آن بازوی عریان گسیل داشته بود. شکست در تنگ تامرادی به منزله شکست در جنوب کشور بود. زمانی که قوای متفقین قصد ورود به خاک ایران سرافراز را داشتند سرکوب عشایر قبل از جنگ به منزله ثبات حکومت رضاخانی بود.
این فخر فروشی به جهت نادیده گرفتن و بزرگی سایر ایلات و طوایف استان نیست. بلکه همه مردم و اقارب و مردم شریف استان از تبار بزرگ و رزم جو و سلحشور هستند که فقر را مایه ذلت نمی دانند بلکه ظلم و حقارت را بیچاره گی خود بر می‌شمارند.
اسلام عزیز خوردن گوشت مردار را زمانی واجب می داند که دیگر ضعف بر وجود انسان مستولی شده باشد و مرگ همسایه او . نمی توان از مردم فراموش شده در عصر تجدد و صنعت انتظار مدرنیته داشت در صورتیکه گرسنه رها شده اند .
شاید گذشته گان به یاد آورند که قوم فراموش شده در عصر حقارت در چه وضعیتی به سر می بردند . مشکهای بردوش زنان باردار ، ییلاق و قشلاق عشایر استان در کوره راههای مرگبار ، نبود آب لوله کشی ، گاز ، برق ، و…. حداقل خواسته مردم استان بود.
گرسنگی، فقر و تهیدستی همنشین و هم کلام آنها بود . نویسنده محترم قشون کشی رضاخان وطن فروش، جوجه کباب های سروان اکرم که از چشم پر از غصه مردم صبور استان، و فساد حاجی خان ارمنی و وابستگان و جیره خوران حکومت پهلوی را مشروطه گری و تجدد خواهی می داند، اما دفاع از حقوق پایمال شده را یاغی گری؟ شما با این متن ضعیفتان در خصوص دشمنی بویراحمد با سی سخت و نام بردن از رجال بزرگوار سعی در بجان انداختن و انحراف در افکار نسل جدید دارید. تمام مردم استان و علی الخصوص مردم مهمانواز و برادر پرور بویراحمد هم اکنون با گذشت در کنار هم بوده اند هرچند در یک خانواده اختلافات امری مرسوم و معمول است.
کشتن کریم خان به خاطر ظلم ستیزی ایشان بود. زمانی که در برهه از از تاریخ توسط فردی در سی سخت یک تاجر سمیرمی را غارت کرده بودند ایشان تظلم خواهی نمود امتناء ورزیدند، و ایشان جهت بازپس گیری قافله غارت شده راهی سی سخت شد و با آنان برخورد نمود و این امر موجب شد تا بعداً در غافلگیری تمام عده ای معدود ایشان را به قتل برسانند. و کمی افراد ایشان به منزله حمایت نکردن طوایف نبوده بلکه غفلت ایشان موجب قتلش گردید. نویسنده محترم مقاله تمام تلاشش را جهت تحریف وقایل نموده ولی عقل جمعی پذیرای این هتاکی ها نیست. بویراحمد با تمامی ایلات و طوایف استان رابطه خویشاوندی داشته و سایر مردمان استان را دشمن نمی دانند بلکه همه آنان را برادر و فامیل بر می شمارند . علارغم این همه کم لطفی هایی که در برخی گوشه و نقاط استان می بینیم.
در قسمتی از متن ایشان من توافق دارم بر انچه که غارت اموال همدیگر را سبب شده است. آری برادر کشی و غارت اموال همدیگر منسوخ است. این بر گرفته از حب و بغض و غیرتکشی های ناجایی است که عموماً موجب تضعیف همدیگر و نارضایتی می شده . اما مقابله با بزرگترین لشکرکشی تاریخ داخلی ایران برای سرکوب عشایر در تنگ تامرادی و در ادامه آن جنگ گجستان و رشادت بزرگ مردان طایفه جلیل را نمی توان یاغی گری بر شمرد . ایشان با مغلطه گری همه چیز را به سخره گرفته، فتوا کلمه ای مقدس است و عموماً مراجع دینی بدان دست می یازند نه اینکه برای غارت و دزدی این کلمه با ارزش را بکار برند .
همه ما با روحیه خان و خانی گری مخالفیم این کلمه ای جدید و یا تافته ای جدا بافته ای نیست که شما در جایی رضا خان مستبد را در لفافه ستوده اید و در جایی دیگر ظلم خوانین را برشمرده اید . مقابله عشایر و ایل سربلند بویراحمد با حکومت رضا خان ریشه در این مهم داشته که دیدن نیمه خالی در نوشته آقای بهبهانی موج می زند . قیام امام رضوان اله و پیامهای مکرر ایشان(موجود در صحیفه نور) به سران عشایر و طوایف موید این مهم است .
در جایی دیگر از متن نوشته بهبهانی آمده است که دستاورد جنگ با حکومت مرکزی چه بوده است ؟ باید برای جلب نظر رضا خان و عواملسش مذاکره می کردیم . سئوال اینجاست دستاورد سایر طوایفی که خلع صلاح شدند ، مثل امام قلی خان بختیاری ، صمصام الدوله قشقایی ، آقا دشتستانی و…. چه بوده ؟ که ما ننگ را پرچم بویراحمد می کردیم . چیزی نداشتیم که از دست دهیم . تنها داشته ما ناموس پرستی ، غیرت و شجاعت و مردانگی بود که می بایست بفروشیم ، فروختن نه بلکه می دادیم تا کشف حجاب نصیبمان شود . شهرک تل خسروی موید این حقیقت است . برای ترقی می بایست از اتوبان کشف حجاب رضا خان می گذشتیم . ناموس پرست ماندیم ، کپر هایمان را استان کردیم ، ظرف مدت یک سال جاده دار شدیم (جاده قدیم یاسوج – بابا میدان )، کارخانه قند و آرد را بلژیک به دستور محمد رضا پهلوی احداث کرد به گونه ای که شاه گفت اگر لازم باشد چغندر آن را از خراسان بیاورید باید احداث شود، مردم از فقر و بیکاری جستند ، امروز استانمان شاهد رشد و نمو خاک و فرزندانش و بالندگی آنها در سراسر جهان است . این آن دستاوردی است که از دید تان نادیده گرفته شده است . وجود پر ارزش مرحوم و فقیه عالیقدر حضرت آیت اله ملک حسینی (ره) که به فرموده مقام معظم رهبری ، آیت اله عشایر یاد شده ،و دست نوشته های حضرت امام (ره) در صحیفه نور در مورد عشایر بویراحمد و شخص ایشان ، دکتر ملک حسینی پدر پیوند کبد خاورمیانه ، دکتر نیک اقبال عضو آکادمی چشم آمریکا ، دکتر مندنی پور ، دکتر هدایتخواه مشاور رهبری در امور فرهنگی، خاطرات ۸ سال شهامت و شجاعت شهداء استان ، سرداران رشید ی چون هرمزپور، شهابی فر ، عنبری، زبیربخشیان و….همه و همه حاصل آن پایمردیها و مبارزات است.
اما در باره کی لهراسب باتولی و همرزمانش:
گفته رضا خان بر اساس متن نوشته مستند نشریه ژاندارمری ۱۳۰۹ ، فردی دلیر، بی باک، آگاه به مسایل نظامی، با غیرت و متعصب به نام عشایر و بویر احمد و مردم محروم منطقه بوده، که دلیل اصلی کشته شدن آن بزرگ مرد توسط یکی از ناجوانمردان زمان خود ، برخورد کی لهراسب با ایشان بوده بدان جهت که مرغی از پیرزنی رنجور به زور گرفته است . و این حقارت در وجود قاتل زبانه کشید تا جایی که از پشت سر و در میدان کارزار انتقام عمل ناجوانمردانه خود را گرفته است .
ایشان ۳۸ سال سن داشته و در دوران سراسر پر نشیب و فرازش ، نامی را پرآوازه کرده که رضاخان با ان همه لطمات و صدمات وارده به حیثیت و اعتبارش، زنده دستگیر کردنش را پاداش داده بود و بعد از مرگ افسوس خورده بود . بویراحمد سرزمین دلاوریهاست . مردان گرسنه ای که تاریخ ساز بوده اند . کتاب تیمور لنگ با عنوان منم تیمور جهانگشا بر این مدعا صحه گذاشته . بویر سرزمین کمانداران خورشید . سرزمینی که بارها در تواریخ از آن یاد شده . شکست لشکر اعراب ،و تیمور گورکانی ، رضا خان ، اسکندر ، همه و همه یادآوران پایداری آن مردان مرد بوده است . در تاریج نام یاسوج یا همان یاسیج به معنی نوک پیکان به زبان ساسانی بوده است . جلوداران لشکر هخامنشی و ساسانیان و… همه از این بام برزن بوده (نوک پیکان).
و در پایان از حسن توجه و وقتی که جهت خواندن این متن به خرج داده اید متشکرم، و از تمامی ضمائم و طوایف و. ایلات کهگیلویه و بویر احمد ، اعم از بویراحمد (سرحد و گرمسیری) ، دشمن زیاری ، طیبی و بهمئی ، باوی که باعث سرافرازی استانمان گردید در طول تاریخ متشکرم و در جواب این مورخ تنها این شعر را محق می دانم :
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد——–وانکه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • طرفدار گفت:

  جناب …… لطفا اول دستور زبان فارسی را یاد بگیرید بعدش تاریخ منطقه را خوب بخوانید آنگاه نقد بنویسید.نباید چیزی را ندانسته و نفهمیده نقد کنید.موفق باشید

 • ناشناس گفت:

  تاریخ بویراحمد قبل از انقلاب ………… بوده است

 • ایرانی گفت:

  دستت در نکند عالی بود

 • ناشناس گفت:

  با این همه دلاور چرا کسی این استانو نمیشناسه.جناب عنبری

 • ناشناس گفت:

  آقای عنبری از سابقه خود در اداره کار گچساران هم بگو
  به مردم شریف استان بگو

  • کارمند سازمان کار گفت:

   ایشان بسیار فرد توانمند ، با سلامت نفس هستند و اداره کار بیچاره گچساران را متحول کردند . کسانی که تهمت به ایشان زدند خودشان در چاهی که کنده بودند افتادن و مهندس عنبری الان یکی از مسئولان آب و فاضلاب استان هستند و اونهایی که تهمت زدند توسط دستگاه قضایی محکوم و از مسئولیت هاشان خلع شدند

پربازديد