تاریخ درج خبر : 1394/12/04
کد خبر : ۵۳۴۴۷۲
+ تغییر اندازه نوشته -
محمود ذکاوت

گلادیاتورها در انتخابات

1) «گلادیاتور» عنوانی بود برای برخی از بردگان جنگیِ «امپراتوری روم»، آن­ها مجبور بودند در استادیوم ها مبارزه کنند و هم دیگر را بکشند تا امپراتور، دربار و مردم آن ها را تماشا کرده و سرگرم شوند.[1] گلادیاتورها ابزاری جهت القای هیجان کاذب به جامعه بودند. بنابراین وقتی که چنین کارکردی را از دست می دادند یعنی از توان و موقعیتی برای سرگرمی و ایجاد هیجان برخوردار نبودند، سریع حذف و گلادیاتورهای بعدی جایگزین آن ها می شدند.

2) انتخابات عرصه­ ی فعال شدن گروه­های مختلف اجتماعی است. همین امر نیز تنور انتخابات را گرم می کند. نامزدها برای پیروزی در انتخابات نیازمند داشتن ستادی فعال و پرشور و حرارت هستند. در واقع موفقیت کاندیداها در انتخابات رابطه مثبت و معناداری با فعالیت، پویایی، شور و هیجان ستادها دارد. اما هر کسی قادر به ایجاد شور و هیجان نیست. افراد خاصی باید عهده دار ایجاد شور و هیجان در ستادها باشند. این افراد وقتی پشت تریبون قرار می گیرند، جمعیت را به وجد می آورند. همچنین در کاروان های خیابانی جلودار هستند. اصلاحاً به این افراد «لیدر» گفته می شود.

3) در ستادها اما افراد دیگری نیز فعالیت دارند. آنان همچون «گلادیاتورها» عمل می کنند. این افراد اگر چه وظایف لیدری را نیز انجام می دهند امام کارکرد دیگری دارند. آن ها با رفتارهای پرتنش در تجمعات و فریادهای اربده مانند در کاروان های خیابانی بیش از آنکه نامزد مورد نظر خود را  تبلیغ کنند، هم آورد و نفس کش طلب می کنند. گلادیاتورهای انتخابات، نیروهای اجتماعی مشغول به انتخابات را تهییج می کنند.

5) رشد تعصبات قومی و طایفه ای بهترین وضعیت برای جولان گلادیاتورها ست. اکنون که انتخابات مجلس در استان ما خاصه در بویراحمد کم کم رنگ و بوی طایفه ای پیدا کرده و از فضای گفتمان سیاسی خارج شده، خطر تأثیرگذاری گلادیاتورها نیز رو به فزونی است. در واقع گلادیاتورها با ترویج تعصبات قومی سعی در انحراف مسیر انتخابات دارند تا از این طریق کاندیدای مورد نظر خود را یاری دهند و هم در صورت عدم پیروزی در انتخابات به مقاصد بعدی فکر کنند. نامزدهایی که سعی می کنند وجه قومی و طایفه ای به انتخابات بدهند، در قدرت گیری گلادیاتورهای انتخابات دخیل اند.

6) البته قدرت گیری گلادیاتورهای انتخابات از مولفه ی دیگر نیز متأثر است. «پول» نقش مهمی در این بازی دارد. اگر طایفه گرایی در تهییج احساسات انتخاباتی دخیل است به همان اندازه نیز در فروکاهش آن می تواند موثر باشد. کافی است که کاندیدای مورد نظر از هوادان خود بخواهد تأمل کنند. اما گلادیاتورهایی که با پول اجیر می شوند، به راحتی از نفس نمی افتند. هستند کسانی که حاضراند با هزینه­های بسیار، انتخابات را به کام مردم تلخ کنند؛ چرا که نتیجه انتخابات باب طبع ایشان نیست.

7) بیشترین خطر تأثیرگذاری گلادیاتورها مربوط به بعد از انتخابات است. وقتی که نتیجه ی انتخابات برخلاف انتظار آن ها و کاندیدای مورد نظر آن ها باشد. جنجال و آشوب و دعوا، کم ترین نمود اقدامات گلادیاتورها ست. البته این وقتی است که نامزادها نتوانند بر هیجان گلادیاتورها غالب شوند.

8) نگارنده پیشنهاد می کند در روزهای باقیمانده به انتخابات مجلس، نهاد های مربوط به امر انتخابات و البته نهاد های انتظامی، کاندیدا های حاضر در عرصه ی انتخابات را توجیه کنند. نامزدها در نظر داشته باشند که اعمال هواداران آن ها به پای ایشان نوشته خواهد شد. اگر چه هر شخص مسئول رفتار خویش است، اما بهتر است نامزدها مرز خود با گلادیاتورها را مشخص کنند. اگرچه مردم همواره آگاهی اجتماعی خود را نشان داده اند اما در این برهه از انتخابات باید آگاهی بیشتری به خرج داده و نسبت به تکنیک های گلادیاتورها که سعی دارند مردم را با خود هم سو کنند غافل نبود.

[1] البته gladiator معانی دیگری نیز دارد که در این یادداشت مراد نویسنده معنای بیان شده ی این مفهوم است.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد