تاریخ درج خبر : 1394/12/06
کد خبر : ۵۳۵۷۲۵
+ تغییر اندازه نوشته -
عنایت شیخی

تبارشناسی رفتار سیاسی نماینده‌های اصولگرا در حوزه انتخابیه‌ی کهگیلویه

سایت استان: عنایت شیخی

از زمان پیروزی شکوهمند مردم ایران واستقرارحکومت الهی جمهوری اسلامی ایران به رهبری فقیه الهی وعالیقدر امام خمینی حدود 28 سال است ک حوزه انتخابیه کهگلویه بزرگ (بجز دوره اول وسوم) در سیطره نمایندگان اصولگرای این خطه همیشه محروم وعقب مانده ی کشور ایران زمین میباشد.
بعداز شکل گیری حوزه انتخابیه جدید کهگلویه بزرگ در مورخه 78/07/12 وجداشدن این حوزه از حوزه ی انتخابیه گچساران هریک از این دو حوزه راه خود را بصورت جداگانه ای پیمودندو اتفاقات تاریخی متفاوتی برای آنها رقم خورد که هرکدام از این حوزه ها را گرفتار افراد متفاوتی از طیف اصولگرایی کرد.
درحوزه انتخابیه کهگلویه بزرگ بعد از جداشدن این حوزه انتخابیه از حوزه گچساران وباشت تاکنون سکان رهبری ومدیریت مجلس به طور صددرصدی در اختیار جریان اصولگرایی بوده است که در دوره های پنجم و ششم و هفتم آن این سمت بر عهده منتخب مردم حاج سید محمد موحد ودر دوره های هشتم ونهم هم بر عهده ی سید علی محمد بزرگواری بوده است.
با مداقه در رفتار سیاسی این دو عزیز بزرگوار و نحوه فعالیت آنها در مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح ها و لوایح امضاء شده توسط این دو نماینده در دوره هایی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند می توان به نکات ظریف و قابل تأملی در رابطه باعدم توسعه یافتگی و افزایش بی رویه نرخ آسیب های اجتماعی وفقر و بیکاری عدیده ی موجود در این حوزه انتخابیه رسید.
با رجوع به این طرح ها و لوایح و تبار شناسی رفتار سیاسی این بزرگواران می توان به سادگی پی به سردرگمی و عدم شناسایی کافی لابی های مجلس برد و وابستگی عمیق و تبعیت کامل این عزیزان از جریانات غیر تاثیر گذار در حوزه سیاسی کشور را نشان داد.طرح هایی نظیر طرح اصلاح قانون انتخابات،طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان،طرح امر به معروف ونهی از منکر،طرح خدمات رسانی به ایثارگران،طرح تشکیل ستاد دبیر خانه ی دائمی تحقق اهداف نامگذاری سالانه، طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد کشور،طرح انتقال پایتخت،طرح استانی شدن حوزه ی انتخابیه انتخابات مجلس،طرح افزایش نرخ باروری،طرح تقویت وتوسعه سازمان بسیج رسانه و قس علیهذا.
بانگاهی گذرا به این طرح ها می توان به این نتیجه رسید که تا چه اندازه فعالیت های سیاسی این دو نماینده با نیازها و کمبودهای حوزه انتخابیه فاصله دارد و سؤالی که ذهن خواننده را به خود وامی دارد این است که با تصویب این طرح ها چه اتفاقی ممکن است در حوزه توسعه و رشد پایدار اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی این منطقه بیفتد وقرار است چه گره کوری با تصویب این طرح ها از مصائب و مشکلات این مردم فقر زده وستم دیده باز شود.
با بررسی آرا و افکار و مکاتب فلسفه سیاسی و روش مندی این جریان سیاسی موسوم به اصولگرایی در کهگیلویه می توان همخوانی عجیبی با متدولوژی جریان فکری پوپولیسم در اروپا دید،که جهت آشنایی و تنویر افکار عمومی وتکرار نشدن اشتباهات تاریخی گذشته شمه ای از افکار و آرا این مکتب را از نظر می گذرانیم.
پوپولیسم از واژه لاتینpopulusیا popularis به معنای توده ی مردم یا عامه گرفته شده است.
نظر پوپولیسم به آرای هربرت شیلر و براین فرض اولیه مبتنی است که عامه ی مردم را افرادی ناآگاه،منفعل و ضعیف می پندارد.از نظر تاریخی پوپولیسم برای اولین بار در دهه ی 1870میلادی بعنوان یک جنبش اجتماعی موسوم به جنبش ناردنیک ها یا دوستان مردم پدید آمد.
جنبش دوستان مردم روسیه که از حمایت دهقانان خرده پای این کشور برخوردار بود برای بدست آوردن دو هدف سیاسی بارز یعنی آزادی سیاسی برای توده مردم و گسترش مالکیت خصوصی بروی زمین مبارزه می کرد.از دیگر جنبش ها می توان به جنبش موسوم به پرونیسم در آرژانتین در اواسط دهه 1930 و جنبش پوژادیسم و ژان ماری لوپن در فرانسه،جنبش موگنس کلیستروپ در دانمارک و …اشاره کرد.
پوپولیسم که در زبان فارسی معادل واژه های عوام گرایی ومردم باوری استعمال شده است دارای چند ویژگی کلی است که اگر به آنها بادقت نظر وتفکر لازم نظر گردد تقریبا رگه هایی از تفکر اصولگرایی حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ بارز ومشخص است.
1)جلب پشتیبانی مردم باتوسل به وعده های کلی ومبهم و رهبر فرهمند وشعارهای ضد امپریالیستی(سرمایه داری غرب)
2) پیشبرد اهداف سیاسی،مستقل از نهاد ها واحزاب موجود با فراخوانی توده مردم به اعمال فشار مستقیم بر نخبگان سیاسی
3)بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق با اعتقاد به اینکه هدف های سیاسی باید به اراده نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان های سیاسی پیش برود.
البته آئین و سنت پوپولیستی در هر کشور و منطقه ای شکل ویژه ای دارد ولی نکات مشترکی که در همه ی جریانات پوپولیستی بارز است عبارت اند از :عوام فریبی،تقدیس شخص رهبر فرهمند،تعصب،تکیه برتوده های محروم،ایدئولوژی مشخص.
از نگاه دیگر پوپولیسم به معنای مردم مداری است که تزریق نوعی امید واهی به جامعه و تاکید بر عقاید فراموش شده توده جامعه است که به بهره‌برداری هایی از جامعه منجر می شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های عوام گرایی و پوپولیسم توطئه‌های ضد مردمی در همه جاست واین برداشت معمولا به دشمنی های قومی ونژادی دامن میزند.
در دنیای کنونی و در عصر حاضر پوپولیسم بیشتر در کشور های در حال توسعه وجهان سومی به وجود می آید و به نسبت کشور های توسعه یافته از عمر و تاثیر بیشتری برخوردار است.پوپولیسم با کلیشه‌های رایج و تصنعی وتکراری و پیشداوری های موجود در جامعه کار می کند و به جای شکستن این کلیشه‌ها و روشن گری درباره پیش داوری ها،آنها را مورد استفاده قرار می دهد.
با مداقه در متینگ های انتخاباتی ومشی مدیریتی نماینده های اصولگرای این خطه از کشور وباتوجه به طرح هایی که این عزیزان در مجلس شورای اسلامی امضاء کرده اند بدرستی می توان پی به این شباهت های گسترده در مشی این عزیزان با نگرش پوپولیستی موجود در عرصه ی سیاسی جوامع غربی برد.
بی توجهی به نظرات نخبگان سیاسی و عدم توجه به کار کارشناسی در جهت رفع محرومیت ها و مشکلات عدیده در حوزه انتخابیه و بازیچه دست گروههای سیاسی ناکارآمد وغیر تأثیرگذار در عرصه مجلس ولابی های با رأی پایین قرار گرفتن، عدم توجه به ارائه و امضاء طرح هایی که بتوانند غبار این محرومیت عمیق را از دامان این حوزه انتخابیه بردارد همگی مؤید این واقیت است که این دو عزیز ضعف عدیده و عمیق در حوزه فکر و اندیشه و شناسایی نگرش های فلسفه ی سیاسی و توسعه پایدار وفهم بسیار پایین در عرصه سیاسی کشور دارند.
عملکرد ضعیف این دو بزرگوار در حوزه ی تصویب قوانین مناسب وعدم توجه کافی و وافی نسبت به مسائل و مشکلات حوزه ی انتخابیه باعث بروز مشکلات جدی ورشد بسیار بالای آسیب های اجتماعی و عمیقتر شدن عدم توسعه پایدار و بروز مشکلات عدیده ی اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، گسست ارزشی و نقشی جوانان و نوجوانان نگون بخت و پدیده ترک تحصیل با نرخ و فراوانی بسیار بالا و نگران کننده ای در حوزه انتخابیه کهگیلویه شده است.
عدم توجه و نداشتن سواد لازم در حوزه های مدیریتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی، اداری و قضایی و اطلاعات بسیار اندک از وضعیت کشور و جریان های سیاسی حاکم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که این دو بزرگوار بازیچه دست نخبگان سیاسی دیگر استان ها وحتی استان خودمان قرار گرفته و فرصت سوزی بسیار عمیقی را دامن بزنند که تا سالیان سال نتوان بدرستی آنها را جبران کرد.
موضوع دیگری که از تأمل و تفکر در رفتارشناسی سیاسی این دو بزرگوار دست می دهد بی اعتنایی به پارادایم حق مداری است که محور فرهنگ مدرنیته و لزوم تشکیل پارلمان و مناسبات جدید سیاسی و ادبیات مطروحه ی در آن بر اساس این پارادایم شکل گرفته است.
این نمایندگان هنوز هم بر اساس تکلیف مداری وسنت و مولفه‌های آن رفتار کرده و وعده و وعید ها وبرنامه های انتخابی آنها دقیقا بر اساس همان دغدغه های فرهنگ سنتی است وعدم آشنایی آنها با علوم مدرن باعث شده است که در زمینه توسعه پایدار و مناسبات مدیریتی توسعه هیچ برنامه ای نداشته باشند وبیشتر با دغدغه های فرهنگ سنتی دم خور باشند و هیچگونه توجهی به قانون وحقوق فردی و کارایی عقل بشری در پیشبرد اهداف وبرنامه ها و مدیریت کارآمد نداشته باشند.
مردم شریف کهگیلویه بزرگ از شما به عنوان یک فرد از اهالی کهگیلویه و از همدردان شما یک سوال دارم که مدت هاست ذهن مرا به خود مشغول کرده و دوست دارم که در خلوت خودتان به آن فکر کنید و آن را مورد مداقه قرار دهید آیا کهگیلویه حال و اکنون توسعه یافته است؟آیا کهگیلویه فعلی مشکلات عدیده ی اجتماعی اقتصادی، سیاسی،فرهنگی،اداری و قضایی ندارد؟
آیا کهگیلویه فعلی از آسیب های اجتماعی عمیق ونزاع های دسته جمعی رنج نمیبرد؟
اگر کهگیلویه بزرگ الان دچار فقر وعقب ماندگی و بدبختی،مشکلات اقتصادی اجتماعی فرهنگی وسیاسی است مسبب این مشکلات کیست؟مسبب این مشکلات را باید در 28 سال مدیریت آزمون وخطای اصولگرایی جستجو کرد(با احتساب 4 ساله نمایندگی جناب نجفی) شک نکنید.
با وضعیتی که حوزه ی انتخابیه کهگیلویه بزرگ در این 28 ساله ی مدیریت اصولگرایی داشته است و با بررسی وضعیت تقنین قوانین و نظارت بر آنها که از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است بهتر است که در انتخابات پیش رو در 7اسفند مردم کهگیلویه بزرگ یک نه تاریخی بزرگ و تاثیرگذار به جریان اصولگرایی داده و برای یکبار هم که شده به جریان اصلاح طلبی اعتماد کنند و رأی خویش را به سبد دکتر علی کامرانی بریزند تا شاید از این گذر تغییراتی در امر مدیریت و اداره و توسعه ی کهگیلویه اتفاق بیفتد.
کهگیلویه ای غنوده در دستان روزگار نانجیب
کهگیلویه ای اسیر یورش ………….
کهگیلویه ای خونت پایمال ………….
کهگیلویه ای بی آرش
بلند شو از رختخوابت ای کهگیلویه
بلند شو و به پا خیز
که مردی از جنس آرش آمده است تا حدود از دست رفته ات را به تو باز گرداند
بلند شو وبه پا خیز…..

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • ناشناس گفت:

  ایراد از تفکر یا احزاب اصولگرا یا پوپولیست نیست هر حزب و جناح برای حضور در مناسبات قدرت راهی را در پیش میگیرد که باتوجه به فهم و سطح سواد مردم این راهها متفاوته و تا زمانی که شعار ها و وعده های پوپولیستی خریدار دارند و مردم سعی برای ارتقا سطح فهم و شعور و مطالبات خود ندارند این وضعیت ادامه خواهد داشت. ایراد رو در بی سواد و پایین بودن سطح شعور مردم برطرف کنید نه خط مشی سیاسی قدرتمندان

 • احمد گفت:

  نویسنده محترم بهتر آن است که هنگام نوشتن کمی هم بر احساسات ودرون غبار آلود خود مسلط باشی . شما به کلی فلسفه ی اصولگرایی و به اصطلاح اصلاح طلبی را نمیدانی . پیشنهاد می شود اول مطالعات خود را در این مورد تکمیل و سپس دست به قلم ببر . فکر نکنی هم سن شما هستم . نه ، من اولین رای آری به جمهوری اسلامی را به صندوق انداختم وتا 7 اسفند 94 در تمامی انتخاباتها شرکت کرده ام همه جریانهای سیاسی را میشناسم که نظر را برای شما نوشتم …

 • نوید ب گفت:

  احسنت اقای شیخی

 • احمد ارجمند گفت:

  ولی به دلیل واهی بازهم بیرونم کردند – امسال برای دوره دهم به همان دو دلیل ردم کردند- زبانتو باید ترجمه کنی با زبان قابل فهم-موفق باشید

 • احمد ارجمند گفت:

  با سلام خدمت جناب شیخی -عزیزم با 4 سال خواندن جامعه شناسی در دانشگاه شیراز و دو فوق لیسانس شهرسازی و معماری و یک لیسانس معماری و یک فوق دیپلم اداری و دکتری جغرافیا مجبور شدم دو بار مطلب و نوشته ایت را بخوانم- اولا درود و صد درود- دوماً کی قراره بخونه -حالا خواند ؟ فهمید؟ طلا را می بری پیش مسگر می گی گارشو کنه؟ چی میسازه برات؟ من و تو باید سرامون رو بکنبم تو چاه فریاد بزنیم. این نظریه ها خریدار نداره باید بستر آمده بشه البته زمان می بره نمی دونم چی بگم سال 1355 یک شعر خواندم بنام هشدار -معدن کار می کردم گرفتم -زندانم کردند و تا پیروزی انقلاب زندانم کردند-سال 68 کاندید شدم رای نیاوردم و به دلیلی

 • دهدشت گفت:

  آفرین

  • عمو جان گفت:

   سلام جناب شیخی عزیز، من با تمام حرفایی که فرمودین موافقم اما باید به این نکته توجه کرد که مشکل جامع سنتی ما تنها پوپلیسم و عوام گرایی نیست، جامعه ما از مشکل دیگه ای نیز رنج می برد و آن بی سوادیست که خود منشاً تمام مشکلات است. پس ما ابتدا باید عنصر سواد را به جامعه تزریق کنیم و بعد به دنبال پرزنت کردن اصلاحطلبی و بیان آرمان ها و اهداف اصلاح طلبی باشیم. البته عقیده دارم که آقای تاجگردون نیز که یک دوره نماینده مجلس شد با تکیه بر همان نگاه عوام گرایی مردم بود نه بر اساس درک و شعور سیاسی مردم.

پربازديد