تاریخ درج خبر : 1394/12/12
کد خبر : ۵۳۶۳۶۷
+ تغییر اندازه نوشته -
سید مجید خرمی

« هدیه ای برای روبه صفتان پلید»/شعر

شعر: سید مجید خرمی

گرچه” تف “یک واژه معمول نیست
بر زبان جاری ولی مقبول نیست
لیک بهر بعضی از این قوم بد
تحفه ای باشد براشان تا ابد
روبهی تزویرگر، دزد و پلید
دزدکی یک “تف “از این اشعار چید
گفتمش: سهم تو شب تقدیم شد
گفت : آن بین کسان تقسیم شد
حالیا ماباقی این تحفه را
باز تقدیمش کنم بی ماجرا
تف به روز بد به دنیای بدی
نا مسلمانها و مردان ردی
تف به هر دنیای بد، مردان بد
آرزوهای دروغ دیو و دد
تف به شب نامه، مرام شیط ها
دزدها ، فرمانده افریط ها
تف به جولانگاه ابلیس پلید
صحنه سازی روی دنیای امید
تف به لبخند شیاطین در عبور
دزدها، غارتگران چون سمور
تف به سقف آرزوهای کثیف
تف به ترسو در هیاهوی حریف
تف به رویاهای بی پیوند وکور
در میان اِشکَمُ و ظرف بلور
تف به بعضی چون به پستی می روند
با ریالی سوی مستی می روند
تف به شب های پر از آلودگی
چون پَهِن بوکرده در این بردگی
تف به این و تف به آن پیوند شوم
تف به فرصت سوزهای مرز و بوم
تف به لقمه دردهان بی خبر
آدم وامانده در عصر حجر
این همه تف را سزاوار کسی
کز پی یک منفعت ، بخشد بسی
بخشد اندیشه به اهل پوستین
می شود هردوره گاو سبز بین
می کند هردم خیانت با کسی
می شود همدم به هرخار و خسی
وای بر اندیشه چون تاراج رفت
بر سر هرناکسی این تاج رفت
کی بشویم دفتر شعرم ز درد
کی شود پایان، شب تاریک و سرد
کی زمین از قوم بد عاری شود
این همه سگ طعمه داری شود
عاقبت روزی جهان لب واکند
بوسه ای بر خوبی فردا کند .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد