تاریخ درج خبر : 1395/02/18
کد خبر : ۵۴۲۱۹۱
+ تغییر اندازه نوشته -

هدفشان حذف جریان منطقیان بود

سلام ودرود برهمه عزیزان ، درمورد مجمع وعوامل انشقاق ودلایل ناکامی اصلاح طلبان بخشی ازاتفاقات را جهت روشنگری واطلاع دوستان عرض خواهم کرد.

انتخابات اسفند ۱۳۹۴ همانند سایر انتخاباتتهای گذشته با یک سری حواشی و دل نگرانی هایی برای طیف اصلاحات کهگیلویه همراه بود .

مبحث را از اینجا آغاز می کنم که از ابتدای دولت دکتر روحانی که جناب حاج کرامت الله کریمی رییس ستادبودند واکثریت نیروهای نزدیک به استاد منطقیان گرداننده و خود استاد نیز برای دکتر روحانی سخنرانی کردند،،البته خیلی ازنیروهای دیگر اصلاح طلب که درستاد دکتر عارف بودند امثال حاج آقا صدوقی و….هم با دکتر روحانی همراه گردیدند،پس ازقبولی روحانی جناب حاج کریمی طی نشستی ازهردوگروه خواستند که درادامه راه هماهنگ باشند،اما متاسفانه ازجریان دوست ورقیب تذکر دادند که راه هرکس جدا وهرکس برای نیروهای خود تلاش کند وعملا ساز جدایی مجدد زده شد،پس ازاستقرار دکتر خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویر احمد مخالفتها وتخریبها برعلیه وی آغاز گردید،پس ازگذشت یکسال ازدولت روحانی استادمنطقیان تلاش بیشتری داشتند ودرظاهر توانستند نیروهای بیشتری را درجاهای حساس مدیریتی بکار گیرند وعملا شرایط و جو عمومی نشان ازفعال بودن استاد منطقیان درمیدان سیاست داشت واستقبال مردمی ازایشان به اوج رسیده بود وبرهمه هویدا بود که اگر خودش تایید شود یا جایگزین مناسبی داشته باشد به طور قطع برنده انتخابات خواهندشد.

متاسفانه تخریبها علیه منطقیان درفضای مجازی آغاز شد وعده ای سعی داشتند با شایعات وروشهای ناجوانمردانه ایشان را از صحنه خارج کنند، دراین بین عده ای که خودرا موج سومی میدانستند ،برعلیه منطقیان ولاهوتی بودند وتلاش میکردند هردورا مهره سوخته قلمداد کنند،وعده ای هم فقط به منطقیان میتاختند وسعی دربه چالش کشیدن وی ازروشهای مختلف را داشتند، ونیروهای منطقیان به گواه اکثریت فقط مدافع بودند وهیچگاه دنبال تخریب وشایعه نبودند.

باوجود این همه عداوت وکارشکنی وشایعه وتخریب عده ای کلید اجماع را ازسال ۱۳۹۳ استارت زدند وهدفشان برهم زدن بازی وگرفتن قدرت ازدست منطقیان بود چون میدانستند استقبال عمومی بصورت بسیار گسترده ای ازایشان صورت گرفته وتنها راه باقیمانده جهت شکستن وی سناریو اجماع است که شروع کنندگان بحث اجماع هیچکدام ازنیروهای نزدیک به منطقیان نبودند ولی متاسفانه بعضی که ازنقشه شوم اطلاع نداشتند با آنها همگام شدند.

درعجبم کسانی که سایه منطقیان را با تیر میزدند چگونه حاضر به اجماع هستند؟چگونه کسانی که ازاول حاضربه برادری نبودند وازهرفرصتی برای تخریب منطقیان ویارانش استفاده میکردند حالا حاضر به اجماع شده اند،بنده که ازاول میدانستم کسانی که هرروز به منطقیان حتک حرمت میکنند وهرروز دنبال یک شایعه اند نمیتوانند با منطقیان ویارانش صادق باشند وقطعا کاسه ای زیر نیم کاسه هست”

شرایط اجماع را باجوسازی مجازی ورسانه ای به حدی شلوغ کردند که هرکس مخالفت میکرد با برچسب فتنه واصولگرا معرفی میشد وآنگونه شد که همه درظاهر قضیه اجماع پوشالی را پذیرفتند،

حال سوال اینجاست این دوگروه به جز نام اصلاح طلبی چه سنخیتی باهم داشتند که میخواستند باهم شریک شوند؟چه نشانه وعلائم مثبتی دراین زمینه وجود داشت؟این دوگروه که به جز تخریب وشایعه وبحث های نامربوط فامیلی وکارشکنی برای همدیگر نشان دیگری نداشتند؟ آیا کسانی که سناریوی اجماع را کلید زدند اگرنیت خیرداشتند نمیتوانستند ازروش دیگری جهت وفاق استفاده کنند؟معلوم بود شرایط جریان منطقیان عالی است پس بهتراین بود که خود منطقیان یا جایگزینش را علم میکردند ودیگران هم یاریگر می شدند.

اما فشارها نهایتا کارساز شد وکسانی که اجماع را کلید زده بودند با دستورشورای عالی سیاسگزاری مبنی برتشکیل مجمع مشورتی جهت تشکیل مجمع وارد کهکیلویه بزرگ شدند وپس ازبحث وبررسیهای مختلف نهایتا جلسه ای با حضور استاد منطقیان،جناب خواجوی،جناب پرواز وتعدادی دیگر ازدوستان دردهدشت برگزار گردید.

باتوجه به اینکه اکثریت احزاب را به صورت دوستی وفامیلی تقسیم کرده واحزاب نوپا و هنوز عضو گیری نکرده بودند نمیتوانستند نمایندگان خوبی برای افکار عمومی باشند و درحقیقت افکار عمومی به رای احزاب تمکین نمیکرد.

استاد منطقیان معتقد بودند دراین دوره نباید احزاب در انتخاب کاندید نقشی داشته باشند،اما میتوانند پس ازانتخاب کاندید نقش حمایتی داشته باشند،پس از جلسه مقرر گردید که استاد لاهوتی واستاد منطقیان هرکدام هشت نفر معتمد معرفی کنند ودرنهایت با پافشاری جناب خواجوی وپرواز مقررگردید بطور مساوی هرکدام چند حزب به مجمع معرفی نمایند،اما نظر استاد منطقیان این بود که این احزاب حق انتخاب نداشته باشند.

اولین جلسه مجمع آغازشد و بدون ازهماهنگی با استاد منطقیان وحتی گرفتن اسم احزاب عده ای بصورت خودسر احزاب دلخواه خودرا دعوت کردند ودر اولین جلسه کاملا هویدا بود که تعداد نیروهای استاد منطقیان کمتر است.

قبل ازشروع همان جلسه اینجانب خدمت جناب پرواز عرض کردم که یکی ازاحزاب مورد نظر استاد منطقیان حزب اراده ملت هست که باید دعوت گردد،وایشان درجواب گفتند باید ازمرکز استعلام بگیریم وانشاء الله ازجلسات بعدی ایشان شرکت کنند ومشکلی ندارند.

درابتدای همان جلسه قصد رای گیری برای رئیس ودبیر ورابط را داشتند که اینجانب مخالفت نمودم و گفتم که بدلیل کسری نیروهای طیف استاد منطقیان بهتر است رأی گیری درجلسه بعدی برگزارشود ، گفتند مگه ما وشما داریم ما همه یکی هستیم و این حرفها خوبیت ندارد.

و در آن جلسه ما عنوان کردیم که طیف دکتر لاهوتی فعلا کاندید تایید صلاحیت شده ندارند و ممکن است فردا کاندیدی ازآنها تایید شود وحساسیت بالا رود پس بهتراست عدالت برقرار شود.

آقایان باسیاست خاصی وبا نرمش بدون ازرای گیری رئیس ودبیر ورابط را البته باتفاهم همگی انتخاب کردند.

ضمنا جناب پرواز اعلام کردند تاروز هفدهم بهمن کاندید را انتخاب نمی کنیم ومنتظرتایید صلاحیت ها می مانیم.

کسانی که میگویند چرا منطقیان اعتراض کرد: اولا حق قانونی ایشان بود که اعتراض کند همانطور که دکتر کامرانی،دکتر اژدری،حاج آقا صدوقی،مهندس خسروی و….دیگران اعتراض زدند واستادمنطقیان درهیچ جلسه ای نگفتند که اعتراض نمیزنند وضمنا جلوی مجمع را هم برای انتخاب کاندید نگرفتند وهیچ دخالتی نکردند ودوستان مجمع خودشان منتظرخیلیها بودند که تایید شوند.

درتمام جلسات مجمع نسبت به عدم حضور حزب اراده ملت وتوسعه اعتراض خودرا به جناب مهندس مسلمی اعلام کردم و درطی دوجلسه حضوری هم به اطلاع جناب پرواز وخواجوی هم رساندم وبصورت پیام هم اعلام نمودم ،ولی متاسفانه به بهانه های مختلف وقت کشی کردند وآنهارا دعوت ننمودند.

درجلسه شورای استان که به عنوان رابط حضور داشتم ،مواردی را طرح کردم ودوستان اعلام کردند که حضورشان درجلسه ممانعتی ندارد و درجلسه بعدی وقتی متوجه شدم که جناب مسلمی به عمد دعوتشان نمیکند خودم آنهارا به جلسه دعوت نمودم که ایشان دوباره بهانه آوردند که آنها درجلسات قبلی نبوده اند،گفتم برادرمن دلیل غیبتشان خودشما بوده اید که اجازه شرکت به آنها را ندادید.

درجلسه بعد گفتم جناب مهندس درتمام جلسات باید من روی یک موضوع ساده که حق طبیعی ماست بحث کنیم ،شما دوستان مارا دعوت کنید تعداد ما به نسبت کمتر است و ایشان درجواب گفتند احتمالا مجمع به نتیجه نمیرسد ودیگر جلسه ای برگزار نشود،

ودرجلسه اخر هم وقتی وارد جلسه شدیم آنهارا دعوت نکرده بودند، اینجانب به جناب خواجوی گفتم لطف کنید رای گیری انجام نگیرد با این شرایط به نتیجه نمیرسیم وبهتراست کاندید بدون رای گیری و با توافق انتخاب شود ،من هم متوجه شدم دوستان به حرف ما اهمیت نمی دهند،جلسه پایانی را ترک کردم.

جناب برخه به نمایندگی ازحزب کار،جناب عدالتمند به نمایندگی ازحزب توسعه،جناب اقبالفر به نمایندگی ازحزب اراده ملت،و اینجانب به عنوان معتمد درجلسه پایانی نبودیم.

ظاهرا بعضیها دو رای دادند و خود مهندس مسلمی درجلسه گفتند که دهقان اعلام کرده جناب پورکپور جای من رای بده ، که من این موضوع را تکذیب نمودم و جناب مسلمی سرخود این کار را انجام دادند که کارشان کاملا خلاف بوده است.

شرکت دوحزب مجاهدین و مشارکت درمجمع خلاف دستورالعمل شورای سیاستگزاری وکاری مجرمانه است.

جناب مهندس مسلمی حزب کارگزاران را درلیست طرفداران و رای دهندگان استاد منطقیان قرار داده اگه لطف کنند و اعلام کنند که چه کسی ایشان را به عنوان نماینده منطقیان معرفی کرده ممنون خواهم شد،این کار ایشان هم خلاف قرارداد فی مابین بوده است

چند سوال دارم امیدوارم که جناب مهندس مسلمی،جناب خواجوی وجناب پرواز جهت روشنگری پاسخ دهند،

مگرقرار نبود استاد منطقیان تعدادی حزب معرفی کند؟آیا شما لیست احزاب را ازایشان گرفتید؟

تاجاییکه من میدانم شما فقط قرار گذاشتید ولی به قرادادتان با استاد عمل نکردید.

من ازطرف ایشان پس ازگذشت چند جلسه لیست احزاب را دادم ودردفتر مهندس مسلمی ثبت کردم ولی ایشان هم به عمد هیچ توجهی نکردند.

ظاهرا قرار بررای گیری نبوده وقراربوده برروی گزینه ها بحث وبه صورت تفاهمی برروی گزینه ای اجماع صورت گیرد،ولی ازاولین جلسه تا آخرین جلسه برروی هیچ گزینه ای بحث وصحبت کارشناسی نشد.

ازاولین جلسه درمورد ورود احزاب اراده ملت وتوسعه باشماها بحث داشتم وازنظر قانونی هیچ مشکلی نداشتند چرا جلوی ورود آنها به مجمع را گرفتید،درحالیکه تعداد احزاب طرفدار منطقیان کمتر بودند؟

چرا اجازه دادید احزاب مشارکت وسازمان مجاهدین درمجمع حضور داشته باشند؟ در حالیکه ورود آنها کاری مجرمانه وکاملا غیرقانونی بود.

درجلسه شورای استان عنوان شد که باتوجه به تعداد احزاب ومعتمدین تعداد هم فکران بهمئی زیاد است و این میتواند باتوجه به تعصبات قومی درانتها خطرناک باشد ولی هیچ اهمیتی داده نشد و درآخر همین موضوع کاردست همه داد.

درجاهای مختلف میگویند چرا منطقیان اعتراض به رد صلاحیتش کرد،آیا ایشان درانتخاب کاندید وقفه بوجودآورد؟ آیا ایشان ازشماها درخواست کرد که انتخاب را به عقب بیندازید؟

آیا درمورد حضور و حق رای جناب خواجوی وجناب پرواز با استاد منطقیان هماهنگ کردید؟ طاهرا دراین خصوص با ایشان هماهنگی نشده بود؟

استاد منطقیان بارها اعلام کردند و به دکترلاهوتی هم گفتند که دکتر کامرانی پتانسیل رای آوری درحوزه مرکزی وچرام را ندارد ودرصورت انتخاب ایشان چون نتیجه کاملا مشخص است من حمایت نمیکنم،چرا به این موضوع هیچ اهمیتی ندادید؟درحالیکه میدانستید جو عمومی به سود استاد منطقیان است وایشان میتواند درانتخابات این دوره تاثیر زیادی داشته باشد.

پس ازگذشت چهار جلسه ازمجمع بافشار عده ای جناب میلاد محمدی قصد داشتند مهندس فروزان دبیر حزب مردم سالاری را عزل وگزینه دیگری را جایگزین کنند و این نشان از این داشت که ازتمام ابزارها برای دکترکامرانی استفاده شود تا برنده نهایی مجمع باشد و این حرکت باعث تشنج و نفاق درمجمع گردید،نقش شماها جهت همدلی چگونه بود؟چرا تمام عوامل یکطرفه و به ضرر نیروهای استاد منطقیان بود؟

جناب مهندس مسلمی ظاهرا شما و چند نفر ازهمقطارانتون به دکتر آرام وچند کاندید دیگر نظرمثبتتون را درخصوص رای به آنها اعلام کردید ولی درعمل وفای به عهد نکردید.

درجلسه ای که تعدادی ازکاندیدها واعضای مجمع طرفدار منطقیان حضور داشتند دکتر آرام اعلام کردند که ازطرف شماها نظر مثبت روی ایشان است. برداشت میشود با این روش قصد ایجاد توقع درکاندیدها ونفاق درگروه استادمنطقیان را داشتید که موفق هم شدید.

این کارکاملا غیراخلاقی وکاری خلاف وفای به عهد بود .

تا قبل ازجلسه آخرجناب مهندس مسلمی به من گفتند حزب کارگزاران را ما چیکارش کنیم ومن هم درجواب گفتم شما رئیس هستید وخودتان تکلیفش را مشخص کنید ولی این حزب جز احزاب حامی منطقیان نیست ولی متاسفانه ایشان نام حزب را بدون از اجازه جزو احزاب ما قرار دادند که اینکار کاملا خلاف میثاق نامه بود.

معمولا طبق روال باید دستور کار جلسه بعدی مشخص و اعلام شود تا افراد با آگاهی ومطالعه وارد جلسه شوند ولی ما فقط موقع شروع جلسات حرفهاوبرنامه های جدید می شنیدیم که هیچ آمادگی قبلی هم نداشتیم وخود مهندس با دوستانش هماهنگ کرده بود.

…………………………………….

درمجموع بحث وکلید اجماع فقط برای براندازی جریان منطقیان راه اندازی شد،البته ممکن است تعدادی مانند جناب رضاتوفیقی نیت خیر داشتند وازروی دلسوزی قدمی برداشتند،اما تمام مستندات وشواهد حکایت ازاین دارد که خیلیها هیچ حسن نیتی نداشتند وتمام هنرشان را درقلع وقمع کاندیدهای طیف منطقیان قرار دادندوازتمام ابزارهایی که دراختیار داشتند دراین مسیر کوتاهی نکردند،دربحث اجماع ابتدا باید صداقت وهمدلی وجود داشته باشد ونیاز بود کسانی برمسند تصمیم گیری مینشستند که جریان برایشان درعمل مهم باشد وبتوانند زمینه همدلی را بوجود آورند””””””اما متاسفانه بعضیها ابتدا گروههای مجازی ساختند و تخریب را آغاز کردند ودرمجمع هم هدفشان ازروز اول برنامه ریزی برای حذف کاندیدهای طیف منطقیان بود وبس….

باهمه اوصاف وباتوجه به تمام نامهربانی که بامنطقیان وجریانش صورت گرفت تمام لیدرهای منطقیان ازدکتر کامرانی حمایت کردند اما توده مردم مسیر را خودشان انتخاب کردند وبدترین شکست اصلاحات درتمام ادوار ثبت گردید،پس ازشکست کسانی که خود باعث وبانی شکست هستند به جای پاسخگویی به عملکرد نادرست خود وعذرخواهی ازمردم وپذیرش علت ناکامی مرتکب خطای دیگری شدند وازتمام ابزار برای تخریب وهتک حرمت استاد منطقیان استفاده کردند و وی را عامل ناکامی اصلاحات خواندند” تاباجوسازی اززیربارشکست خفت بارکه خودعامل آن بوده اند فرار کنند غافل ازآنکه مردم سره را ازناسره تشخیص میدهند،حال سوال اینجاست شماها بااون همه شانتاژ تبلیغاتی درمناطق وحوزه های خود وبا اون همه لیدر وکاندید کدام عملکرد مثبت را داشته اید؟ایا اون همه لیدر توان جمع آوری ده درصد ارای چرام ومرکزی را نداشتند؟آیا انتظار دارید منطقیان به تنهایی کسری بالای سی هزار را جبران نماید؟ اگراینطور است شماها این وسط چیکاره بودید؟باکدام پشتوانه وپایگاه ومحبوبیت خواهان براندازی طیف منطقیان هستید؟ واما وقتی خودشما به نتیجه رسیدید که منطقیان میتوانست فرشته نجات باشد چرا به خواسته های به حق ومشروع ایشان پاسخ مثبت ندادید واعتماد ایشان را بدست نیاوردید؟وچرا هنوز هم دنبال تخریب چنین شخصی هستید ووی را قومگرا میخوانید؟نشانه قومگرایی چیست؟آیا منطقیانی که از محقق،رستاد،ضرغامی ،حقانی و…حمایت جانانه کرد قومگراست؟

ازخودتان بگویید شماها چه عمل ونشانه ای از خود بروز داده اید که نشان از تفکر ناب اصلاح طلبی وبرتری باشد؟ به عنوان یک سرباز کوچک اصلاحات ازهمه دوستان خواهش دارم بحث قومگرایی را پررنگ نکنید ودرقضاوت منصف باشید وبدون دلیل و ازسرخصومت دنبال تخریب بزرگان وسرمایه های جریان نباشید،همین رفتارها باعث نفاق وشکاف وشکست های متوالی گردیده است وادامه این روند برای ابد جریان را محو خواهد کرد،

بیش ازدوماه سکوت کردم،ودوست نداشتم جریان وارد حاشیه شود ولی عملکرد عده ای باعث شد گوشه ای ازحقایق را به اطلاع همفکرانم برسانم ودرصورت نیاز بازهم باشما صادقانه سخن خواهم گفت.

به امید موفقیت
خداکرم دهقان

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • اصلاح طلب گفت:

  جناب اقای دهقان جنابعالی وگل محمد مسلمی با ……………………………………………….

 • ناشناس گفت:

  بی سواد……………………….

 • ناشناس گفت:

  آقای دهقان امثال شما وآقایون اصلاح طلب نیستید فقط دنبال منافع شخصی هستیدا…………………………………………………..

 • ناشناس گفت:

  خداوکیلی خود منطقیان از این حرفای شما حمایت می کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • همکار گفت:

  من شما را نمی شناسم اما سالها در جهت اهداف اصلاح طلبی زحمت کشیدم فکر میکنم لاهئتی ومنطقیان هر دو با عث نابودی 50درصد مردم کهگیلو یه وآرمان اصلاح طلبی گردیدند کامرانی هم قربانی صداقت وسادگی خودش شد ولی آن دو به اهداف پشت پرده خود رسیدند اصلاحات قربانی خود خواهی این دو نفر شد

 • ناشناس گفت:

  آخر عاقبت ایما و چه جی رسی

 • ناشناس گفت:

  بدبختی اصلاحات کهگیلویه اینه که تو باید درباره صلاحیت حزب کارگزاران و اراده ملت و … نظر بدی

 • چرام گفت:

  کلیات قضیه درست و قبل از انتخابات قابل پیش بینی بود. در واقع جریان انتخابگر به جای پاسخگویی توپ را به زمین منطقیان انداخت. درانتخابات بهبهان بهمئی ها ی لیکک حق رای نداشتند و سایر بهمئی های مقیم بهبهان خود در مورد مسیر رای خود از قبل تصمیم گرفته بودند که به چه کسی رای دهند و در مجموع قاطبه بهمئی های بهبهان از ضرغامی حمایت کردند. پس پیش اوردن موضوع انتخابات بهبهان کار درستی نیست.

 • همولایتی مقیم مرکر گفت:

  برادر عزیز شما که ادعای نخبه سیاسی دارید ، این چه نوع ادبیات و شیوه نگارشی است؟! …….

 • بدلستان گفت:

  یکی از ایرادات وارده براصلاح طلبان بها دادن به افراد خود شیفته است!خود شیفتگی narcissistic

  مشخصه افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته این است که خودبزرگ بینانه احساس می کنند آدم بسیار مهمی هستند و از جهتی نظیر ندارند.
  مبتلایان به این اختلال احساس خودبزرگ بینی می کنند و خود را آدم مهمی می پندارند. فکر می کنند شخص منحصر به فردی هستند و باید دیگران به طرز خاصی با آنها تاکنند. احساس استحقاق و برتری آنها کاملاً چشمگیر است. تاب تحمل انتقاد را ندارند و از اینکه هر کسی به خود اجازه انتقاد کردن از آنها را می دهد، عصبانی می شوند یا ممکن است بی اعتنایی کامل به انتقادها از خود نشان دهند. این فرد دچار….

 • 7اسفند؟؟؟؟ گفت:

  اولا این اصلاح طلب بدلی دچار مالیخولیا شده !!!!!!!!!!!! و چون در آینده تمام پایگاه کاذب خود را از دست رفته می بیند دچار اضطراب شده!هراس اجتماعی نوعی اضطراب اجتماعی است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیتهای روزمره شخص را مختل می‌کند. اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کننده‌است که می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی فرد را مختل کند. در موارد شدید اضطراب اجتماعی می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تا حد نازلی کاهش دهد. بعضی از مبتلایان ممکن است هفته‌ها از خانه خارج نشوند یا از بسیاری موقعیتهای اجتماعی مانند موقعیتهای …………….. خود صرفنظر کنن

 • واقعيت گفت:

  شیر مادرت خودت میدونی چی نوشت مث پیرزنا حرف میزنی! بعد یکلام ختم کلام کاندید شدن کامرانی مهندسی شده بود. چرا اقای لاهوتی به سخنرانی رستاد اعتراض کرد؟ چون دستای پشت پرده بود

 • پروانه گفت:

  حماییت منطقیان از ضرغامی به ضرر ایشان تمام شد- ای کاش حمایت نمی کرد این حمایت باعث خروج نیروهای بهممی از ططیف ضرغامی شد

 • ناشناس گفت:

  بدون مدرک تحصیلی و رتبه علمی افراد را استاد خطاب کردن عامل بدبختی اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ است و عامل بدبختی به بهبهان هم رسید و آنجا هم باعث ناکامی شدند و هیچ امیدی به موفقیت نیست و سریال ناکامی همچنان ادامه دارد

پربازديد