تاریخ درج خبر : 1395/02/27
کد خبر : ۵۴۲۷۶۰
+ تغییر اندازه نوشته -

برگزاری بزرگداشت روز فردوسی در دهدشت+ تصاویر

معادجسمانی مطابق فلسفه قابل اثبات نیست، وبه عنوان یک فیلسوف نمی توانم این قضیه رابپذیرم.
به گزارش سایت استان، به همت اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه وانجمن شاهنامه و با حضور دکتر اصغر دادبه، استاد فلسفه وادبیات عرفانی و چهره ماندگار در این عرصه، امیرمحمدسعیدی نقال برجسته کشور،ودوچهره شاخص اصلاح طلب شهرستان قادر لاهوتی، محمود منطقیان، وتعدادی ازفعالان فرهنگی و جمعی از دوستداران استاد سخن پارسی، بزرگداشت روز فردوسی در فرهنگسرای اداره ارشاد دهدشت برگزار گردید.

آقای دادبه بعضی ازعلمای اسلامی ابن سینا رایهودی،انصاری می دانندوحتی ابن القیتم ابن سینا را پیشوای مرتدان می داند،علت این همه بدبینی به ابن سیناچیست؟خیلی طبیعی است،ستیزی که بین ظاهر و باطن وت عقل بودن بوده، این چیز عجیبی نیست همیشه دوجریان ظاهری وباطنی، رشوه گری و روشن فکری برابر هم بوده است ابن سینا هم نمی توانسته ازاین برحذرباشد،دران روزگارباهمه روشنگری نمی توانسته استثناء باشد،آثار وفکر ابن سینا حفظ شد فلسفه او درعلم امروز هنوز هم قابل طرح وبرسی است.

امام ذهبی درمیزان اعتدال اظهارات ابن سیناراچون مسلک فیلسوفانه و گمراه کننده داردمورد انتقادقرارمی دهد،تحلیل های ابن سینا در فلسفه گمراه کننده بود؟نه،رشد تمام انتقادات از غزالی بود،غزالی مدرس نظامیه بود وتفکر کلامی داشت،کلا مدرسه نظامیه فلسفه ستیز بود.غزالی می گوید من اول کتاب مقاصد فلاسفه رانوشتم تا فلاسفه نگویند غزالی فلاسفه بلد نیست،وبعد فلاسفه رانقد کردم.البته غزالی وعلمای آن زمان به دلیل نگاه کلامی ودینی که داشتند،فلسفه را درکتاب طهاتم الفلاسفه در سه مسئله تدفیر می کند: 1_آدم جهان 2_ معادجسمانی 3_علم خدا و درهفده مسئله بدعت گذاری می کند.غزالی با همه عزمتی که داشت لطمه بزرگی به تفکر آزاد فلسفی زد، و به تعبیربعضی ها تیرخلاص را زد،ودرجهان اسلام عربی فلسفه به طورکلی تعطیل شد،ولی درایران خوشبختانه تعطیل نشد.
دلیل این که ابن سینا درکتاب فلسفی شفا با دلیل وبرهان های عقلی باورهای مذهبیون را باطل اعلام می کند،چیست؟ ابن سینا هیچ وقت این کار نکرداست، فقط دربحث معاد درکتاب شفا می گوید معاد جسمانی مطابق فلسفه قابل اثبات نیست ومن به عنوان یک فیلسوف نمی توانم این قضیه رابپذیرم.اما چون پیامبر راستگو گفته است ومن هم مسلمان هستم به عنوان یک مسلمان می پذیرم.معادی که برابر معیارهای فلسفی می توان اثبات کرد معاد روحانی است،ومعاد جسمانی را به عنوان یک مسلمان وبه عنوان پذیرش ایمانی می پذیرم.
شایان ذکر است،نقالی توسط آقای امیر محمد سعیدی فر،شاهنامه خوانی توسط آقایان فتحی وتیرزه،سخنرانی توسط آقای اصغر دادبه و اکران فیلم آخر شاهنامه به نویسندگی وکارگردانی شریف اسلامی از جمله برنامه های بود که در این مراسم اجراء شد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد