تاریخ درج خبر : 1395/05/14
کد خبر : ۵۴۹۰۱۰
+ تغییر اندازه نوشته -
عدل هاشمی‌پور:

گهگیلویه بزرگ ترمینال و دفتر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری ندارد

 نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: کهگیلویه بزرگ هنوز ترمینال و دفتر برای سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری ندارد

adal

به گزارش سایت استان، عدل هاشمی‌پور در نشست با دبیر شورای مرکزی جوانان کهگیلویه بزرگ تصریح کرد: جاﯼ ﺗﺄﺳﻒ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ گذشت 38 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮ دهدشت از کهگیلویه بزرگ با قدمت تاریخی، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ مناسب و دفتر سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری ﻧﺪﺍﺭﺩ.

هاشمی‌پور با اشاره به اینکه ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ‏ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ و باید به فرمایش رهبر فرزانه لبیک گفت، افزود: ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪ.

ﻭﯼ ﺑﻪ ظرفیت‌های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻦ شهرستان‌ها ﺑﺎﯾﺪ زیرساخت‌ها ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

نماینده کهگیلویه بزرگ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اتوبوس‌ها و سواری‌های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ پایانه‌ها ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ، ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺳﯿﺴﺘﻢ حمل‌ونقل ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اتوبوس‌ها و سواری‌های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ.

 وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ نمی‌شود ﻭ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ انجام ‌نشده، اتوبوس‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ خیابان‌های ﺍﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ می‌کنند.

رئیس کمیته گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی ﮔﻔﺖ: آینده‌نگر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ، ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهیم

هاشمی‌پور ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ برون‌استانی ﺭﺍ بدیهی‌ترین ﻧﯿﺎﺯ شهرستان‌های کهگیلویه بهمئی، چرام و لنده ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﺭﺕ دقیق‌تر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در ادامه فخرالدین عزیزی رئیس موسسه خانه نسل جوان کهگیلویه و دبیر شورای مرکزی جوانان کهگیلویه بزرگ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ به‌عنوان ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ شهرداری‌ها ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ 55 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ شهرداری‌ها ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ به ‌تبع ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ

عزیزی گفت: ماشین‌های ﺯﺭﺩ ﭘﮋﻭ ﯾﺎ ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ اتوبوس‌های ﺭﻭﺷﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ مرکز ﻣﯿﺪﺍﻥ و چهارراهی شهرها و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ

وی افزود: ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ زیر آفتاب ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ هرلحظه ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ماشین‌های ﺯﺭﺩ مسافر گیری ﻧﮑﻨﺪ؛ ﻫﻤﻪ این‌ها ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ کهگیلویه بزرگ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ‌ﺍﻓﺘﺪ ﻭ سال‌هاست ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ.

عزیزی ادامه داد: ﻃﺒﻖ ﻻ‌ﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮﺩﺩ اتومبیل‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ بین‌شهری ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮﺏ ۹/۲/۵۹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ۱۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ شرکت‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 دبیر شورای مرکزی جوانان کهگیلویه بزرگ گفت: شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ 190 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﯾﺎ دفتر سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ یا اگر دارند مناسب نیستند و تناقض با بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ترمینال و سازمان راهداری و حمل نقل پایانه‌های مسافربری و جاده‌ای کشور دارند

 وی افزود: ماشین‌ها ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ خیابان‌ها ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

 عزیزی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ شرکت‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ کهگیلویه بزرگ ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ حمل‌ونقل کهگیلویه بزرگ ﺣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺕ‌ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﯿﭻ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ شهرستان‌های کهگیلویه بزرگ هیچ توجهی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ حمل‌ونقل ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، درصورتی‌که ﺭﮐﻦ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﯼ حمل‌ونقل ﺍﺳﺖ. آقای عزیزی ادامه داد در نشست با آقای مهندس عدل هاشمی پور نماینده مردم شریف شهرستان‌های کهگیلویه بزرگ قرار شد به میزبانی استانداری در هفته‌های آتی نشستی با شهرداران و مدیران کل سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان به میزبانی استانداری در دفتر مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری. جناب آقای کرامت الله کریمی، با حضور صداوسیما و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مبنی بر کهگیلویه بزرگ هنوز ترمینال و دفتر سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری ندارد گرفته شود

عزیزی در پایان با اشاره به اینکه در ﺷﻬﺮستان کهگیلویه بزرگ باوجود سرویس‌دهی روزانه تعداد زیادی دستگاه ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮﺭﺕ نمی‌گیرد گفت: انشاء الله امیدواریم با این نشست مسئولان ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ خطیر ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

گفتنی است، ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ‏ “ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﯼ”،” ﺍﯾﺎﺯ ﺧﺎﺩﻣﯽ” ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﻫﺪﺷﺖ،”آزاد ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ” سرپرست ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ،”حجت‌الاسلام ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻧﮋﺍﺩ” امام‌جمعه سابق ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻕ ﻭ”ﺍﻣﯿﺮﺭﺿﺎ خوش‌آیین” ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ استان‌های ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد