تاریخ درج خبر : 1395/06/05
کد خبر : ۵۵۱۶۷۹
+ تغییر اندازه نوشته -
محمد غلامی پور

گزارشی از پیشرفت طرح های پتروشیمی استان

283یکی از فرصت ها مهم استان که می تواند در صورت بهره برداری نقش مهمی را در توسعه و اشتغال داشته باشد و متاسفانه کمتر به آن توجه شده است صنعت پتروشیمی است. با توجه به برخورداری استان از منابع عظیم نفت و گاز از یک سو و نزدیکی به بندرهای صادراتی از سویی دیگر این امکان را فراهم نموده است تا با بهره برداری از این فرصت ها، به سمت توسعه هر چه بیشتر این استان گام برداریم.

در این خصوص تنها دو طرح تا کنون تعریف شده که بهره برداری از آن هم با اما و اگرهایی روبرو گشته که طولانی شدن آن،فرصت را در اختیار رقیبان قرار خواهد داد و لازم است در این خصوص از حالت انفعال خارج گشته و زمینه را بیش از پیش جهت سرمایه گذاری و شکوفایی این صنعت درا ستان فراهم سازیم.حال در این خصوص به بررسی طرح های موجود پرداخته تا گره های کور در روند اجرایی آنها شناسایی شده و زمینه جهت تسریع در تکمیل آنها فراهم آید.

طرح های تعریف شده استان شامل پتروشیمی دهدشت(که جزیی از شرکت های خط دنا است) و پتروشیمی گچساران که نقش مهمی را در تغذیه شرکت های خط دنا خواهد داشت، بوده که رابطه این دو با یکدیگر و با سایر شرکت ها در ذیل  آورده شده است.

ابتدا پالایشگاه گاز بید بلند 2 خوراک گاز ورودی را به اتان تبدیل کرده و سپس آن را در اختیار پتروشیمی گچساران قرار می دهد. این شرکت نیز آن را به اتیلن تبدیل کرده و آن را به عنوان خوراک به شرکت های خط دنا که یکی از آنها پتروشیمی دهدشت است تحویل می دهد. این شرکت هانیز اتیلن ورودی را به پلی اتیلن سبک و سنگین تبدیل نموده و آنرا راهی بازارها می کند.حال با توجه به اهمیت پالایشگاه بید بلند 2 در تکمیل این زنجیره ارزش ابتدا به بررسی آن می پردازیم

پالایشگاه گاز بید بلند 2

این شرکت که به عنوان پالایشگاه مادر، تغذیه پتروشیمی گچساران و به طور غیر مستقیم شرکت های خط دنا رابه عهده دارد مالک صد در صدی آن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده و فعالیت های اجرایی آن از سال86 آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد و بر اساس آخرین گزارشات مالی افشا شده، تنها حدود 23 درصد پیشرفت داشته که در مجموع پیشرفت قابل توجهی نداشته است از طرف دیگر سرمایه در گردش این شرکت نیز مطلوب نبوده و تکمیل و راه اندازی طرح منوط به تسریع در تامین منابع مالی کافی و تقویت سرمایه در گردش است.

پتروشیمی گچساران

این شرکت جهت تولید اتیلن با ظرفیت یک میلیون تن در سال و با پیش بینی سرمایه گذاری 350 میلیون یورو منابع ارزی و 622 میلیارد تومان منابع ریالی در سال 84 تشکیل گردید که پیشرفت آن نیز تا کنون حدود 35 درصد بوده است که پیشرفت قابل توجهی نداشته و سرمایه  گذار اصلی آن نیز تاریخ بهره برداری از آن را آبان ماه سال 79 اعلام کرده است. آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل است

سهامداران درصد مالکیت
پتروشیمی ممسنی 20.5%
پتروشیمی کازرون 20.5%
پتروشیمی دهدشت 19.4%
پتروشیمی بروجن 17.1%
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 9.8%
بانک صادرات ایران 7.9%
بیمه توسعه 4.9%
جمع 100%

 

لازم به توضیح است که بر اساس سیاست های اتخاذ شده از سوی سرمایه گذار اصلی، جهت تضمین دریافت خوراک شرکت های خط دنا که خوراکشان از طریق گچساران تامین خواهد شد، آنها را در این شرکت سهامدار نموده است ولیکن سهامدار اصلی هر چهار شرکت خط دنا(شامل پتروشیمی دهدشت،پتروشیمی کازرون،پتروشیمی بروجن ،پتروشمی ممسنی) و پتروشمی گچساران ، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان است.

از نکات قابل توجه در گزارشات مالی افشا شده شرکت می توان به واگذاری حق بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی گچساران به شرکت بازرگانی پتروشیمی بابت تضمین تسویه بدهی(علاوه بر تضامین دیگر اعطاء شده از این بابت) اشاره کرد.که مشخص نیست شرکت با چه صرفه و صلاحی دست به این اقدام زده است نکته ای که حسابرس شرکت را نیز قانع نکرده و در گزارش خود بدان اشاره کرده است.

در نهایت لازم است یادآوری کنم که خوراک طرح گچساران از طریق پالایشگاه گاز بیدبلند 2 تامین خواهد شد که با توجه به روند کند پیشرفت این شرکت، وضعیت بهره برداری از سایر طرح ها از جمله گچساران را در ابهام قرار داده است و بهتر آن است که مسئولین استانی و سرمایه گذار اصلی طرح نسبت به روند اجرای این پروژه حساس بوده و نسبت به پیگیری موضوع جهت تسریع در تکمیل آن اقدامات ویژه ای را صورت دهند.

پتروشیمی دهدشت

این شرکت در اواخر سال 88 جهت تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت سیصد هزار تن در سال تحت لیسانس شرکت بازل آلمان تشکیل گردید و تا کنون نیز تنها حدود 5 درصد پیشرفت داشته است. بر اساس آخرین گزارشات مالی افشا شده، عملیات اجرایی ساخت آن طی سالهای اخیر متوقف بوده و عملا اقدامات محدودی شامل اخذ لیسانس و مهندسی ا صولی طرح در خصوص آن انجام شده است. در مورد تاریخ بهره برداری نیز، سرمایه گذار اصلی، آن را منوط به تامین مالی دانسته و مدت برآوردی جهت ساخت آن را پس از تامین مالی، 44 ماه عنوان کرده است.

آخرین ترکیت سهامداران این شرکت به شرح ذیل است.

سهامداران درصد مالکیت
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 52.2%
شرکت بیمه توسعه 9.3%
پتروشیمی ممسنی 7.7%
شرکت مهرآوران کوی نارون 7.5%
شرکت مدیریت توسعه ساختمانی برج آوران 5.2%
پتروشیمی کازرون 5.1%
پتروشیمی دلفین 3.3%
شرکت شادان شهر باختر 3.3%
شرکت افرا سازه باختر 2.6%
سایرین 3.6%
جمع 100%

 

با توجه به آنکه سرمایه گذار اصلی هر دو طرح استان، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان می باشد این شرکت را جهت یافتن جواب این سوال که آیا این شرکت توانایی سرمایه گذاری و تکمیل طرح های فوق را دارد؟ بررسی می کنیم.

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

این شرکت در سال 89 با هدف سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی، اجرای پروژه های پتروشیمی توجیه پذیر(سودآور)، و انجام امور بازرگانی مربوط به این صنعت تشکیل گردید. اخرین سرمایه شرکت دو هزار ملیارتومان بوده و ترکیب سهامداران آن به شرح ذیل است

سهامدار درصد مالکیت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 65.2%
شرکت بازرگانی پتروشیمی 6.7%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 6.5%
شرکت طراحان فراز سپهر 3.3%
شرکت مدبران اقتصاد 3.2%
پتروشیمی مبین 2.9%
گروه مالی ملت 1.3%
سایرین 10.8%
جمع 100%

 

حال به بررسی پروژ ه های در دست ساخت این شرکت می پردازیم

نام پروژه منابع مورد نیاز درصد پیشرفت
ارزی(میلیون یورو) ریالی(میلیارد تومان)
کود شیمیایی اوره لردگان 644 312 43.62%
پتروشیمی گچساران 350 622 34.48%
پتروشیمی دهدشت 320 67 5.33%
پتروشیمی ممسنی 320 67 6.05%
پتروشیمی کازرون 457   1.93%
پتروشیمی بروجن 283 124 5.03%
شیمیایی صدف عسلویه 155 618 24.99%
مجموع 2529 1810  

 

شایان ذکر است که از طرح های توسعه ای صرف نظر شده است. همچنان که قابل مشاهده است مجموع منابع مورد نیاز

برای تکمیل طرح ها بیش از ده هزار میلیارد تومان میباشد(که البته بخشی از آن مصرف شده است) در حالی که بر اساس

آخرین صورت های مالی منتشر شده شرکت، سرمایه در گردش ناخالص آن حدود دو هزار میلیارد تومان(و سرمایه در گردش

خالص آن حدود 650 میلیاردتومان) می باشد که کاملا مشخص است این شرکت توانایی انجام سرمایه گذاری این حجم از

طرح ها را نداشته و مسئولین استانی یا باید خود به دنبال تامین مالی پروژه ها باشند و یا به دنبال سرمایه گذار جدید باشند.

 

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد