تاریخ درج خبر : 1395/08/14
کد خبر : ۵۵۷۳۶۸
+ تغییر اندازه نوشته -
امید نوبهار

کوروش شاه شاهان نیست

ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻭ داستان‌هایی ﮐﻪ ﺍﺯ کوروش ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺸﻮﺭﮔﺸﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ، ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ.

به طور قطع یقین 90 درصد روایات و احادیثی که از کوروش در فضای مجازی و اینترنت پخش می‌شوند، ساختگی و تحریف شده هستند. ازجمله روایات ساختگی که زیاد هم پخش شده (ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﮎ‌ﺗﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ) و یا (ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺪﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻭ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺑﺪﻧﻢ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ) که به هیچ عنوان سندیت تاریخی ندارند و ﻋﺠﯿﺐ‌ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ اگر ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ روایت‌های دیگر اندیشمندان هم ﺑﮕﺮﺩﯾﻢ، ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ که متعلق به ﺁﺩﻡ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﻼً «ﺭﺍﺑﺮﺕ ﮔﺮﯾﻦ ﺍﯾﻨﺮﺳﻮﻝ» ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﺧﻄﯿﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻤﻠﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روایت ﺍﻭلی و ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻭﺻﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪﺭﺍﺳﻞ، ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﻣﻌﺮﻭﻑ است ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ 98 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻭﻟﺰ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ. و باز دروغی دیگر و شاید عجیب که تقریباً از ده سال پیش در اینترنت موجی به راه افتاد که سازمان ملل ﺭﻭﺯ 29 ﺍﮐﺘﺒﺮ / 7 ﺁﺑﺎﻥ ﺭﺍ ‏«ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ‏» ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. در حالی که ﺍﺻﻼً ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ این ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ نیست.

ﺗﻨﻬﺎ نسبتی که ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﯾﻦ بوده ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ است. ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺟﻌﻠﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ در شبکه‌های اجتماعی ﺭﻭﺯ 7 ﺁﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، که همه این حرف‌ها ناشی از یه اتاق فکر بزرگ که بلاشک در خارج از کشور مستقر بوده تا با سوء استفاده از از حب وطن شدید ایرانیان در یک هجمه گسترده و شدید علیه دین اسلام به ویژه تشیع به عنوان اینکه اسلام به عنوان یک دین عربی که به ایران حمله کرده، معرفی شود.

در این میان کوروش به عنوان یک گزینه برتر مورد تبلیغات گسترده قرار گرفته، ﻟﺬﺍ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﺎﻡ ‏ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﺍﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﺩﺍﺭﯾﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻪ نادر شاه ﻭ ﻧﻪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻭ ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﺡ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ که دﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺳﻼﻡ علاوه بر ساختن احادیث و روایات دروغین از کوروش باز شروع کردند به نسبت دادن روایات جعلی به برخی نویسندگان متعصب از جمله عبدالحسین زرین‌کوب، سیمین بهبهانی، فروغ فرخ زاد و… که فقط، فقط برای جریحه‌دار کردن افکار عمومی برای بهره‌برداری خاص هستند که  اگه خواننده بدون تعصب و قلباً‌‌ً دنبال حقیقت روایت باشد با اندکی تعقل و تحقیق به کذب بودن روایت‌ها پی خواهد برد.

به عنوان نمونه یک روایت از فروغ فرخ‌زاد در شبکه‌ها اجتماعی در حال پخش هست” اگر در سرزمین من زنی زنانگی‌اش را بفروشد که نان در بیاورد رگ غیرت اربابان بیرون می‌زند اما اگر همان زن کلیه‌اش را بفروشد تا نانی بخرد یا شوهر زندانی‌اش را آزاد شود، این ایثار است” که با اندکی تحقیق خواهی فهمید که فروغ فرخزاد سال 45 از دنیا رفت درحالی اولین پیوند کلیه در سال 47 بود و در ثانی تا قبل از سال70 فروش کلیه یا نبوده یا اگه بوده انگشت شماربوده است، با این وجود چطور ممکن هست کسی از داستانی بگوید که تقریبا 20 بعد از مرگش قرار است اتفاق بیفتد. با توجه به این نکته ثابت  می‌شود که بیشتر روایت‌ها که از کوروش بیان شده فقط برای هدف خاصی مطرح شده است.

اما ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭘرست‌ها ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ من و تو  ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﺎﻟﺺ ‏(ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺮﺏ) ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﻮﻝ، ﺗﺮﮎ، ﻋﺮﺏ، ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭﺭﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﻫا اﺳﺖ.

و در آخر ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩﯼ ﮔﻮﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ ‏(ﺭﻩ‏): ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮﺩ، ﺯﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺷﺪﻡ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒﻌﺎً ﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽشود. ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺑﮕﻮ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺮﺗﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻥ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﻧﺒﺎﺵ. ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﺻﻼً ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ شود.

ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ اعتقادی ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺩﻋﺎﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵﮔﺮﯼ ﯾﺎ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽﮔﺮﯼ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﮔﻤﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﺮﻭﯾﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺍﯾﺶﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻮّ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺧﻼﻑﺷﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

یا حق

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • جمشید گفت:

  این اقا با این دست نوشته های بی اساس وپوچش داره نون میخوره .بذارین در حماقتش دست وپا بزنه. با این دین ستیزها و وامانده ها باید به زبان خودشان صحبت کرد .چرا که اگه واقع گرا بود با مراجعه به تفسیر المیزان ایت الله طباطبایی این سخنان بیهوده را نمی سرایید .(ذوالفرنین در سوره کهف )

 • بئاتریس گفت:

  حالا شما چرا ناراحتی ؟؟ این همه روز به نام این و آن نامگذاری شده . بگذار هفتم آبان هم روز کوروش باشد. مفسرین اسلامی مثل ابوالکلام آزاد و طباطبایی و ……. کوروش را ذوالقرنین قرآنی دانسته اند. کوروش هر چه باشد حقش بیش از اینهاست.

 • sima گفت:

  حالت نخشه
  کوروش یک اسطوره است امید نوبهار

 • گلبای گفت:

  3-در پاسخ بسیاری از ملی گرایان باید گفت. در قیاس با فرهنگ غنی فلسفی- علمی یونان که صدها متفکر (مانند افلاطون، ارسطو، طالس، ارشمیدس، ذیمقراطیس، بطلمیوس و…) دارد ما گذشته ای بدون نوشتار داریم( هم عصر با یونان) .بنابراین با چه پشتوانه ای میتوانیم دم از بازگشت به پیشینه باعظمت(؟) بزنیم.
  4-بسیاری از اوقات باید با مقداری عدم قطعیت به بسیاری از رشته ها از جمله باستان شناسی نگاه کرد.

 • گلبای گفت:

  با سلام و احترام
  نکاتی در مورد گفتار اگر چه با کلیات آن موافقم. اکنون موافقان از کورش بت و مخالفان ( که بیشر حکومتی اند) نام سلسله هخامنشی را از کتب درسی حذف کرده اند. که هر دو نادرست است.
  1-کوروش یک نماد از ملی گرایی تبدیل شده است و موسس یکی از قوی ترین سلسله های ایرانی. اگر چه الان ابزاری برای تقابل دین و باستان گرایی شده است.
  2-مطابق معدود سند (کتیبه لوح بابل) ایشان به سایر ادیان احترام میگذاشتند، که خود تازه گی دارد. ( مقایسه شود با شاهان قبل از آن.) اکنون مدافعان کوروش بیشتر بر طبل قوم گرایی میکوبند. و باعث تفرقه.
  ادامه در کامنت بعد…

 • محمد گفت:

  نویسنده گرامی:خداوند به اندازه کافی به افراد عقل و قدرت تمیز داده است.با سواد واقعی به هیچ طرز تفکری مگر با خواست خودش، توجه نمی کند و بیسوادها هم که به حرف گوینده ها توجهی ندارند .بنابراین حرص چی را می خوری.سگ زرد برادر شغال است.

 • خدا گفت:

  چرت گفتی شدید

 • سراج گفت:

  آقاجان تفرقه افکنی نکن مردم ایرام مسلمانند وهویت ایرانیشونو هم دراین قبال باید حفظ کنند ودین وفرهنگ وهویت مکمل همندبرای توسعه وپیشرفت مملکتشون واگه یه عده قلیلی گاها شعارهایی دراین گردهمایی میدادن نباید تعمیم داده بشه که بله اینا همش یک هدف دارند ،کسی که نمیشه از اصالتش خارج بشه .دینداری واصالت جویی دوبالی هستند برای حرکت دراین کشوروآبادانی آن.پس لطفا تفرقه نیانداز که مردم خودشون خیلی آگاه ترازاین حرفاست.

پربازديد