تاریخ درج خبر : 1395/08/27
کد خبر : ۵۵۸۱۲۶
+ تغییر اندازه نوشته -
سيد ستار ماندگار

کهگیلویه و بویراحمد ماندگار است

ما شقایق‌های باران خورده‌ایم، سیلی

 ناحق فراوان خورده‌ایم، ساقه‌ی احساسمان خشکیده است، زخم‌ها از تیغ و طوفان خورده‌ایم و تاریخ گواه شجاعت و صلابت کهگیلویه و بویراحمد است.kohgiluyeh-and-boyer-ahmad-4

حق می‌دهم که از نام کهگیلویه و بویراحمد لرزه به زانوان سست افتاده، اما اجازه نمی‌دهیم هویتمان در قلب خاک ایران عوض شود.

نمی‌هراسیم چون استواری را از دنا و بلوط به ارث برده‌ایم، نمی‌هراسم چون دلمان همچون مارون زلال و خروشان است، نمی‌هراسم چون مینای الماس نمایم را گره می‌زنم و شره‌ی کل را فریاد می‌کشم.

اما برای تو نان به نرخ روز خط‌ونشان می‌کشم، سوخته‌ایم اما ساخته‌ایم و اگرچه پشت پا زیاد خورده‌ایم اما از پا نیفتاده‌ایم…

کهگیلویه و بویراحمدی‌های عزیز، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮﮐﺠﺎﯼ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻬــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻗﻮﻡ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﺩ می‌بالید، کوتاه‌سخنی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ هم استانی‌های ﻋﺰﯾﺰ ﺩﺍﺭﻡ.

مسئله‌ای ﮐﻪ هم‌اکنون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﻟﯽ ﮐﻪ مسئولان استان ﺍﺯ ﭼﻨﺪ سال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ پیش‌گرفته ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ روزبه‌روز ﻫﻮﯾﺖ قومی‌مان کمرنگ‌تر می‌شود.

چراکه

**ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ اﺯ ﯾﺎﺩ برده‌ایم

** تاریخ ارزشمند خود را از یاد برده‌ایم

**ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ

** ﺩﺭ ﺑﺎﺏِ ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ نمی‌خوانیم ﻭ آنچه ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺭﺍ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ می‌پنداریم

** ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ نکرده‌ایم

**ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮﻡ ﻭ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺟﯿﺢ می‌دهیم ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ظاهرسازی می‌کنم

**ﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻤﺎﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ

**ﻫﯿﭻ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سیاست‌های ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐِ ﺗﺨﺮﯾﺐ زیست‌بوم منطقه ﻧﺸﺎﻥ نمی‌دهیم

**ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﺎﺕ ﻣﺎ کهگیلویه و بویراحمدی‌ها ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺑﺎﺭﯼ ﻫﻤﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻡ ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ارزش‌های ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ کرده‌ایم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎﻣﻪ کهگیلویه و بویراحمد ﺍﯾﻦ ارزش‌ها ﺭﺍ به‌خوبی نمی‌شناسند ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ‏«ﺍﺭ ﺑﺨﻮﺍﻡ خطش ﮐﻨﻢ ﺻﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبه»

ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺗﺒﺎﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﻌﺮﻑ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد، تابه‌حال کهگیلویه و بویراحمدی ﺗﺒﺎﺭﯼ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓَــﺮ ﻭ ﺷﮑﻮﻩِ ﺗﺒﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ لر ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﺎﻟﺪ ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ همان‌قدر ﮐﻪ لر ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ انگیز ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ همان‌قدر ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ برانگیز ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ، به‌راستی ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻣﻦ به‌عنوان ﯾﮏ کهگیلویه و بویراحمدی ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭼﻪ کرده‌ام ﻭ ﭼﻘﺪﺭ می‌توانم ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

ازآنجایی‌که کهگیلویه و بویراحمد محور هویت و اتحاد همه ما است، دوستان باید توجه داشته باشند که ایستادگی و امیدوارانه گام برداشتن در پی مقصود را نباید از یاد برد و در ازدیاد و تسری آن در میان همراهان و همفکران باید به جد کوشید تا از خشکیدن چشمه‌های امید که آبشخور حرکت و تلاش است جلوگیری کرد. به همین خاطر باید با اتحاد، همدلی، یکرنگی و صمیمیت بیشتری برای رسیدن به این اهدافی بلند در راستای ارتقاء منافع ملی و منطقه‌ای برای پیشرفت متوازن قدم‌هایی محکم و استوارتری بر داریم. در ضمن بارزترین ویژگی در انسجام، قوام و پیدایش یک سازمان یا تشکیلات سیاسی درزمینهٔ جغرافیایی سیاسی هویت است، همه ما سوار بر کشتی با هویتی هستیم و باید در مسیری حرکت کنیم که آینده‌نگری و آینده‌نگاری در برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد