تاریخ درج خبر : 1395/08/30
کد خبر : ۵۵۸۳۰۵
+ تغییر اندازه نوشته -
علی مندنی پور

تصمیم فرهنگی،سازوکار فرهنگی می طلبد

اگر می پذیریم ،که پشت هر نام، تاریخ ، فرهنگ و همه ی داشته های معنوی آن سرزمین قرار دارد ، با کدام استدلال به حذف آن رای می دهیم ؟

1500
از آنجاییکه که شورای فرهنگ عمومی به تصویب این مصوّبه اقدام نموده، پس پذیرفته ایم ،که ظاهراً  ماهیّت این تصمیم فرهنگی است !
و ساز وکار و ابزار فرهنگی می طلبد ،  آن هم با  زرورق  “عمومی ”
بنا بر این وجود دو عنصر بنیادی یعنی :” فرهنگ” و”عمومی” در قالب دمکراسی ایجاب می نماید ، در انجامِ این مهّم قبل از هر چیز  رای و نظرعموم مردم لحاظ شود.در آن صورت راه حلّ  اصولی و قانونی قضیّه، مراجعه به افکار عمومی از طریقِ صندوقِ رای و بکار گیری ساز وکار “رفراندوم” خواهد بود.
راستی چرا ، با واقع بینی به مسایل و مشکلاتِ امروز جامعه نگاه نمی کنیم،و نمی خواهیم بپذیریم که تصمیم های شتابزده ، احساسی و کارشناسی نشده ازاین سنخ  ،  چه مصایب و مشکلاتی که  برایمان بدنبال نداشته وچه آسیب های سنگینی را که بر پیکره اِتّحاد و همبستگی مردم و یک پارچگی  کشور وارد نخواهد ساخت؟
* با یاد آوری چند جمله مندرج خطابِ به آن شورا در نامه ا ی به استاندار وقتِ استان در سالِ ۱۳۹۰ ،که ایشان هم فیلش هوای هندوستان کرده بود و دلش در پی  تغییرِ نامِ استان لَه لَه می زد و کوتاه زمانی بعد متوّجه ابعادِ زیانبار این خواسته ی نچندان منطقی گردید ،  سخن خود را به پایان برده و  به جِدّ معتقدم در آنچه به افکار عمومی  مربوط است ،وبه وضوح درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی یعنی نبضِ ارتباطات جامعه امروزی خود را نشان می دهد ،  درجه ی تبِ دوستداران  “هویّت” بسیار بالاتر از گذشته است! و روز به روز هم داغ تر می شود!
*-و امّاچند جمله ای خطاب به اعضایِ محترمِ شورای فرهنگ عمومی استان که گوییا قرار است ،در این خصوص به بحث و بررسی پرداخته و به داوری بنشینند!
بزرگواران ،عصبّیت جهت دار  و مثبت به قولِ شهید مطهری هم مقبول است وهم سازنده . بنا بر این بدون اینکه بخواهیم کور کورانه در این وادی قدم گذاریم ،باید بگوییم ،هویّت زدایی از فرهنگِ مردم با بخشنامه وصدورِ دستورالعمل امکان پذیر نیست و اصولًا نباید به چنین چیزی فکر کرد.
تجربه تاریخ نشان از این واقعیّت دارد، که بهیچ وجه نمی توان نام و نشان یک قوم با هویتّ چند صد ساله را از دلِ تاریخ زدود.
تغییر نامِ استان رهاورد مثبت و سازنده ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت.
اِصرار به خوراندن داروی تلخ و کشنده ی این نسخه  غیر کارشناسی
به مردم نداشته باشیم،به یقین ذائقه
عمومی به هزار ویک دلیل آن را پس خواهد زد…”
به باورِ من هنوز هم در بر همان پاشنه چرخیده و می چرخد و پیامِ
تصویبِ این مصوّبه از جانبِ آن شورای محترم “هویّت زدایی” “است ،نه “هویّت زایی” !
“من آنچه شرط بلاغ است ، با تو می گویم-
تو خواه ،ازسخنم پند گیر، خواه ملال.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد