تاریخ درج خبر : 1392/05/27
کد خبر : ۶۲۴۳۶
+ تغییر اندازه نوشته -

بزرگواری قربانی دام گه ساختار فرقه ای در سپهر سیاسی

سایت استان: سیدعلی تفضلی
هیچ دیانتی به ضرورت،مایه فرهیختگی و خاستگاه فرهنگی والا نیست،مگراین که فرهیختگی به خمیر مایه دیانت تبدیل گرد. مردمان نافرهیخته، ملایم ترین دین ها را به خشن ترین ابزارهای چیرگی بر عالم و آدم تبدیل می کنند،درحالی که روحیه توام با اعتدال مردمان فرهیخته همچون صافی،خشونت را ازدیانت جدا می کند و می پالاید و آن را به مایه فرهنگی والا تبدیل می کند.از سوی دیگر ساختارهایی هستند که مروج نافرهیختگی و زمختی اند.

در جامعه ایران ساختارهای سیاسی – اقتصادی ای وجود دارد که وجودشان وابسته به غرایز و احساسات زودگذر و کور است.این عرصه ها دام ها و چاله هایی هستند ،از بقایای نگرش های قبیله ای و فرقه ای گذشته.همین ساختارها هستند که مانع توسعه عقلانیت سیاسی و ارزشی – اخلاقی اند.بسیاری از افراد به این دلیل که تصویر روشنی از ماهیت و نتایج این ساختارها ندارند،در دام آنها گرفتار شده و اغلب راهی برای بازگشت نیز برای آنها نمی ماند.البته ساختار شخصیتی این افراد تا حدودی با ویژگی های این ساختارها سازگاری دارند.به همین دلیل تنها هنگامی که پیامدهای ناگوار عمل دراین ساختارها آشکار می شود و افکار عمومی در برابر این نوع اعمال جریحه دار شده ،واکنش می کند،و گوینده این نوع عمل ها ضربات ناشی از افکار عمومی را با تمام وجود حس می کند،به خطای خود اذعان می کند.یکی از مهمترین ویژگی های این افراد تبعیت از غرایز و احساسات خویش است.به عبارتی کنش این افراد بیش از آن که عقلانی باشد رفتاری غریزی و شرطی است.

سخنان اقای بزرگواری نماینده مردم کهکیلویه در مجلس شورای اسلامی مصداق عمل در این نوع ساختارها است.نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به اعتبار شخصیت حقوقی تصمیم می گیرد و مطابق شان حقوقی خویش در وضع قوانین مشارکت می کند.از نتایج منطقی شخصیت حقوقی در مجلس، قانون مداری است. به تعبیری ملزم به شی ملزم به تبعات شی هم هست. به استناد این اصل قانون گذار نمی توان قانون شکن باشد.

این تناقض که در عمل امثال آقای بزرگواری به عنوان نماینده مشاهده می شود چگونه قابل تبیین است؟جواب این است که درست است که این افراد به ظاهر در مجلس و در جایگاه نماینده مردم و قانون گذارحضور دارند اما به حکم تناسب نسبی شخصیت آنان با چنین ساختاری و نیز به دلیل فقدان درک ماهیت تله ای این ساختارها و نیز غلبه غرایز و احساسات بر عقلانیت در مواجهه با وظایف خویش،به سادگی در این دامها افتاده و چنان که نبایدعمل می کنند و چنان که باید عمل نمی کنند.

وقتی که در آغازنطقش، خود به صراحت اعلام کرد، کسانی او را از این سخنان نهی کرداند و اما او با افتخارمی گوید دست رد بر سینه آنان زده،بیانگر ناهوشیاری و سرمستی غریزی و احساسی اوست.به این ترتیب او نه تنها آبروی خود ومردم حوزه انتخای خود را به باد احساساتش سپرد که وجدان جمعی اقوام لر و حتی بخش قابل توجهی از مردم ایران راجریحه دار کرد.بیشتر از این شان مجلس نیزدر بازی ساختارهای فرقه ای – قبیله ای از یک سو و میدان داری غریزه و احساس از سوی دیگر لطمه خورد.به گونه ای که نمایندگان و رییس و نایب ریس مجلس را به واکنش واداشت. بنابراین نماینده مردم محترم کهکیلویه قربانی چنین ساختاری است.هرکس که بخواهد در جامعه ایران نفشی در سپهر سیاسی بازی کند ،نمی تواند به این ساختارها بی توجه باشد و جان سالم بدر ببرد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • احسان گفت:

    قانون گذارِ قانون شکنه!!!دیگران را با همین قانون شکنی، قانون شکن خطاب می کند

  • ناشناس گفت:

    ای معدن فضل تفضلی جان. به به که نموده ایم خندان. کردی تودفاع آزعمویم. بهتر که خودم جواب گویم. شعبان که چماق میکشیداو. یانه رمضان وشمس برزو. مربوط بدند به سالها قبل. البته سبک همه تهی طبل. امروز که روز گفتمان. است. شعبان بشدن بسی گران است. پس جای نمودن افاضات. اصلاح نما چه خوش اضافات. جان سخنم بگویم ای دوست. مشکل همه ازکفایت اوست. افزوده به علم وفضل وتقوا. به به که چه خوش نمود دعوا. آرش

  • ناشناس گفت:

    ای لربزرگ بزرگواری. ازبهرلراچه افتخاری. الوارقدیم تابه امروز. هرگاه که بودکارزاری. بودندیلان ملک ایران. وزبهروطن به پاسداری. گفتی که بدم به جبهه بسیار. آن گاه خطیربه یادداری. درخاک تفیده جنوبش. چندنوگل خوش به خاک داری. این کرسی سبز خوش سواری. که اکنون توبه عاریت بداری. سبزیش بود زسرخی خون. خون شهدا که خویش داری. ازچیست نداری حرمتش را. یاحرمت قوم لر نداری. زین پس تو همه خموش بنشین. اندیشه نکن که نی توانی. چون گاه سخن چنین چ…… نفع تووماست درخموشی. آرش ت

پربازديد