تاریخ درج خبر : 1392/06/01
کد خبر : ۶۵۳۹۸
+ تغییر اندازه نوشته -

“حماسه سیاسی ناتمام”

سایت استان: غریب واحدی پور

علی رغم انتظارملت وملاحظات ویژه رئیس جمهور در بررسی صلاحیت وزرای کابینه از طریق انتخاب گل چینی منطقی ومعقول وبا توانمندی ها وبرجستگی های ویژه از صدف های جناح های اصیل نظام ونیروهای مستقل ورعایت تعادل برای استفاده از تمام جناح های سیاسی وحتی آنگونه که به حق ویا ناحق مصطلح شده ،سپردن سکان یکی از حساس ترین وزارتخانه ها به دست فردی که مشهور به نزدیکی با رئیس مجلس است واز آن گذشته درخواست مصرانه متولی کابینه ازمجلس مبنی براینکه ” این کابینه فردی است که با پشتوانه بیش از 3 دهه خدمت و مسئولیت و تجربه در سطوح مختلف نظام و رأی قاطع و معنادار مردم در مسئولیت ریاست جمهوری قرار گرفته است. ….نمایندگان محترم، این شمایید و این خدای حاضر و ناظر بر اعمال همه ما؛ این شمائید و چشم منتظر ملت بزرگوار ایران که نگاه آنها امروز به آراء شماست. این شمائید و این طمع دشمنان که همیشه خواسته اند بین دولت و مجلس فاصله باشد که هرگز آنها خوشحال نباشند و نخواهند بود…
رای شما به همه اعضای کابینه، بعضی‌ها نوشته‌اند و گفته‌اند که فلانی خوشحال می‌شود که اگر چند وزیرش رای نیاورند. من به صراحت اعلام می‌کنم من خوشحال می‌شوم همه وزرایم رای بیاورند. بی تردید با رای شما به همه وزرا، کار دولت و خدمت به مردم در همه بخش ها و وزارتخانه ها سریعتر آغاز می شود …..

لکن ، در نهایت 3 وزیر از 18 وزیرپیشنهادی یعنی قریب به 17 درصد کابینه موفق به کسب رأ ی اعتماد نشدند ودر حقیقت منظومه یکپارچه، منسجم و واحد کابینه یازدهم شکل نگرفت.
بنابراین ،با احترام به رأی ونظر نمایند گان ملت وخرسند از اینکه برآیند انتخاب نمایند گان نیزنشان از مغلوب شدن تندروها وبرجستگی تفکر اعتدال در مجلس می باشد یادآوری چند نکته را نیز لازم دیدم:
1- متاسفانه عده ای از خودی ها با عقیم گذاردن تلاش های دلسوزانه مجلسیان زمان شناس جهت ارسال پیامی از جنس پیام ملت از درون مجلس به داخل وخارج کشور،حرمت امام زاده را نگهه نداشته وعاجزازدرک ضرورت زمان وبا انگیزه اصرار برگذشته برای انکار آینده ملت ودرهنگامه ای که خودرادر مقابل منطق واستدلال و همه جانبه نگری کابینه مرد بحران های 30ساله انقلاب که به حق با تدبیر وامید شکل گرفته بود خلع سلاح یافتند.بجای تکریم، ناباورانه زبان به تهدید گشودند.
ونتیجه این شد که ناخواسته تأمین کننده اولین جرقه های آتش برای دود کردن فرصت تاریخی گردیدند.که ملت با حضورش ،رهبری نظام با تنفیذ وتقدیر از رئیس جمهوری که بی شک از انتخاب یاران او هم مطلع بوده است وعقلای جناح های سیاسی اصیل هم با درک ضرورت زمان به شکل گیری،تقویت وحمایت از آن هماهنگ ومتفق القول شده بودند
لذا،در این مدت از نتیجه شگرف آن رسانه های اجنبی به سوءتغذیه مبتلاشده و شورسیاسی ملت نیز با تسری به سایر حوزه هااز جمله میادین ورزشی افتخارروح ایرانی رانیز در اقصی نقاط جهان فریاد زدند .
2- درحالی که ملت در هیچ دوره ای به اندازه دوره فعلی به رهائی از چنگال تعصب وبرخوردهای تنگ نظرانه وجناحی وغلبه بر میراث فلج کننده آنها امید وار نبوده است .
لکن این امید هنگامی خدشه پذیر می شودکه در مجلس وزرای متعادل ،نخبه ومتخصص اما با گرایش نه چندان قوی اصلاح طلبی توسط عده ای از نمایند گان منتسب به لایه هائی ازجریان اصولگرا وبی توجه به قضاوت تند وتیز تاریخ ووجدان های بر افروخته یک ملت ونیز اظهار نظر صریح رئیس جمهور که فرمودند” این همکاران گرامی منشور اخلاقی دولت که مبنای آن اعتدال است را نیز از جان و دل قبول کردند و همگی بر اجرای آن همدل و متفق القول هستند؛ وزیران من شناخته شده هستند. من با برخی از آنان در سال‌های جنگ و جهاد و زیر بمباران‌های دشمن هم‌رزم بودم. و با برخی دیگر در مسئولیت های دیگر همکار بودم، قدر عزیزان بویژه جانبازان آنها، خانواده های شهدای آنها را قدردان باشیم. همچنین قدردان تعهدها و تخصص ها و تجربه سالهای طولانی… “اغلب با دلایلی غیر مستند ، بی سابقه وگاهی هم کینه ورزانه مورد انتقاد قرار می گیرند ودر نهایت موفق به اخذ رأی اعتماد هم نمی شوند اما وزیری وابسته بهجناح اصولگرا که قابل احترام وارشمند می باشند اما بدون شک در مقایسه با سایر وزرا امکان وارد بودن انتقاد به ایشان غیر محتمل نمی باشد .هیچ منتقدی ندارد.
البته می توان حدث زد که اقلیت بسیار کم شمار اصلاح طلب مجلس به پاس احترام به انتخاب رئیس جمهور و گفتمان وعملکرد اعتدالی اش وهمچنین عمل به قول اخلاقی نانوشته ای که برخی از تندروهای اصولگرا آن را نادیده گرفتند بعنوان مخالف فرد نامبرده در پشت تریبون قرار نگرفتند. اما دیگران…
3- جای بسی تأسف است که عصار ه های فضائل ملت که خود واضع قانون هستند بجای استناد به قانون واحترام به مراجع قانونی توسل به “انگ ها”را آن هم انگ هائی که تعریف شفاف وروشنی نداشته وبه طرق مختلف قابل تفسیر می باشند برای از دور خارج کردن نخبه ها ودلسوزان به ملک ومیهن بر می گزینند .
از اینرو، می بینیم که علی رغم اصرار رئیس جمهور که فرمودند”وزیران پیشنهادی نه فقط از نظر امنیتی، بلکه از نظر اخلاقی و مالی هم هیچ مساله قابل ذکری ندارند.
البته می دانید من نیز به دلیل مسئولیت هایی که در بالاترین سطوح کشور در حوزه امنیت ملی داشتم حتی به این استعلام ها هم اکتفا نکردم و فراتر از روال معمول همه دولت های گذشته مشورت و رایزنی را نسبت به همه وزیران در بالاترین سطح دنبال کردم و بعد از اطمینان کامل وزرا را به مجلس معرفی کردم.” باز به تعبیردکتر روحانی عده ای به دستگاه قضایی اعتماد نکرده وبی توجه به اینکه در جریان ماجرای انتخابات گذشته عده ای احضار شدند عده ای متهم بودند، عده ای محکوم شدند که همه آنها مشخص است.
اما بعد از چهار سال باز هم از کوچه های باریک دنبال اهدافی می گردند که منافع ‌آن برای کشور نامشخص است؟ خود فردمی گوید من نبوده ام و نیستم. دیگری اصرار دارد که بگوید تو بوده ای؛ دستگاه های قضایی و امنیتی می گویند نبوده است. آن یکی می گوید باید ثابت کنی که نبوده‌ای.و با کمال تأسف این بود ونبودها و”سین وجین هائی “که شباهت آنها بیشتربه دادگاههای تفتیش عقاید می ماند تا جلسات بحث وبررسی منطقی وعلمی برای چینش کابینه ای که به فرموده شیخ الوزرای کابینه یازدهم نه برای رفتن به هتل 5ستاره بلکه برای اعزام به خط مقدم جبهه مبارزه با تحریم های بنیان کن اجنبی برگزیده می شوند آن هم توسط نمایندگان ملتی که به کسی اعتماد کرده اند که می خواهد چرخ زندگی و ساتریفیوپهای هسته ای حول یک محور بچرخند.
لکن ، چون درد را چاره ای نیست ، وقت گرانبهای مجلس اینگونه تلف می شودودر نهایت هم فردی چون دکتر نجفی از ورود به کابینه و خدمتگزاری در سنگر وزارت آموزش و پرورش باز می ماند که وجودش در کابینه همانند سایر نخبه ها ضمن اینکه افتخاری برای نظام اسلامی ودولت بود. موجب شیرینی کام بخش عظیمی ازخانواده بزرگ معلمان کشورمی گردید .
4- قهرمانان واقعی که برای حفظ نظام حماسه سیاسی آفریدند وبیش از هر قشر وگروهی روحانی پیروزی اش را مدیون حضور شگفتی آفرین آنان می داند وخطاب بخشی از بیت الغزل وعده هایش نیز آنان بوده اند جوانان هستند.که از قضا ، هر3 وزارتخانه ای که نه تنها با این سرافرازان در ارتباط می باشندبلکه هیچ خانه وخانواده های بی ارتباط با آنها نیست وضرورت برنامه ریزی دراز مدت بجای کوتاه مدت ومقطعی در آستانه شروع سال تحصیلی هم براهمیت تعیین تکلیفشان می افزاید .بعلت عدم گرفتن رأی اعتماد وزاری پیشنهادی بدون از وزیر می مانند .
این در حالی است که به قول عزیزی، معمار “کابینه تمام مرد” یازدهم دراهمیت آنها فرموده است که: ورزش از نظر غرور ملی برایمان مهم ،آموزش وپرورش متولی تحویل دادن آینده سازان با نشاط به جامعه و فرهنگ وآموزش عالی تأمین کننده فضای علمی و با نشاط وپیگیری کننده مطالبات به حق دانشجویان است.
بنابراین، دردمندانه باید پرسید که آیا روحانی که حتی نگران اداره دو هفته ای وزارت نفت با سرپرست است . در خصوص اداره این وزاتخانه آن هم به مدت نامعلوم هیچ نگرانی نداشته است؟
ختم کلام اینکه ،آیا آنگونه که رئیس جمهور ملتمسانه خواسته اند که” بیست و چهار خرداد مردم حماسه سیاسی آفریدند و 24 مرداد هم شما نمایندگان مردم آن را تکمیل کنید….” حماسه مردم تکمیل شد ویا مطابق با نقطه نظر دیگری که فرمودند” انشاءالله با رای شما لبخند بر لبنان ملت ما و هم شادی رهبر انقلاب را در پی خواهد داشت. انشاءالله شادی ملت امروز تکمیل خواهد شد. شما که همیشه لطف داشتید پس “الکرام، بالاتمام”. پس به همه رای بدهید”
ملت که جای خود دارد .آیاشادی رهبر انقلاب فراهم گشت .
حاشا و کلا که مدعیان دفاع از رهبری بر عکس از عدم راهیابی 3وزیربه کابینه شاد ومسرور شدند و غافل از تبدیل لبخند ملت به بغض فروخفته ونیز دریغ شادی از رهبری ،اگرچه به زعم خود از ورود فتنه گران به هیأت دولت جلوگیری کردند واز آن بعنوان افتخاری بزرگ هم سخن گفتند . .لکن ،در حقیقت سد راه تکمیل حماسه سیاسی مورد نظر رهبری شدند .
با آن امید که افزایش آستانه تحمل فضای اعتماد و نشاط در کشور را جایگزین فضای تهدید، تردید و اختلاف کند .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • غریبه ای درغربت گفت:

  خوب بود/سربلند باشی مهندس

 • سید گفت:

  سلام برواحدی پور عزیز

  به نظرم محتوای مطالبت تاحدودی تنوع خود راازدست داده است
  فضای مجازی فضای پرترافیکی است که انتخابها را بسیار محدود میکند وتتنوع در مطلب وتنوع در بیان رمز موفقیت در این فضاست
  احساس میکنم مطالب شما دچار روزمرگی شده است وبهتراست بازه زمانی بین مقالات رامدیریت کنی .تاازتاثیر بیشتری برخوردارباشد
  انشالله موفق باشید

پربازديد